Головна » План роботи навчального закладу

План роботи навчального закладу

Концепція розвитку навчального закладу 2017-2022 роки

kontseptsiya-2017-2022

1

2

scan1 scan10001

scan1

scan1-2scan10001-13

scan1

scan10001

Проведення педагогічних рад

На І семестр 2017/2018 н.р.

№ п/п Тема Відповідальний

СЕРПЕНЬ

1. Обговорення плану роботи училища на 2017/2018н.р. Директор
2. Співпраця  навчального закладу з батьківською громадськістю у реалізації рівного доступу вихованців до якісної освіти Директор
3. Затвердження класних керівників, зав. кабінетами,

зав. майстернями, голів методичних комісій

Директор

ЖОВТЕНЬ

1. Підсумки працевлаштування випускників 2017р. Заступник директора з НВР
2 Аналіз виконання рішень педагогічних рад, прийнятих на попередніх засіданнях Заступник директора з НВР,заступник директора з НР, Методист

ст. майстри

3. Аналіз якості виготовлення виробів та надання якісних послуг у навчально-виробничих майстернях за II семестр 2016-2017 н.р. Старший майстер

ЛИСТОПАД

 

1.

Допуск учнів V курсу навчання до ДПА Директор

ГРУДЕНЬ

1. Стан морально-правового виховання в училищі. Підсумки проведення місячника з морально-правового виховання Заступник директора з НВР
2

 

Розгляд кандидатур учнів групи молодших спеціалістів,які претендують   на одержання дипломів з відзнакою Директор

Інструктивно-методичні наради

на І семестр 2017/2018 н.р.

№ п/п

Тема Відповідальний

 СЕРПЕНЬ

1. Підсумки прийому учнів на навчання на 2017/2018 н.р. Організаційні питання щодо нового навчального року. Директор
2. Затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку роботи училища,гуртожитку та правил трудового розпорядку серед учнів. Директор
3. Ознайомлення педколективу з новими документами, наказами, рішеннями органів державної влади. Директор

ВЕРЕСЕНЬ

1. Інформація про формування бази даних про учнів училища та подання замовлення на виготовлення учнівських квитків. Заст. директора з НВР
2. Організація харчування в їдальні училища. Заст. директора з НВР
3. Зміст листа Міністерства соціальної політики України від 29.04.2017 року №243/13/116-16 Юрисконсульт

 ЖОВТЕНЬ

1. Аналіз соціального складу та формування бази даних про контингент учнів І курсу. Заст. директора з НВР,соц.педагог, практичний психолог
2. Аналіз контрольних замірів учнів І курсу. Заходи по усуненню прогалин в знаннях. Заст. директора з НР
3. Організація фестивалю методичних ідей Методист
4. Аналіз відвідування учнями занять у вересні. Заст. директора з НВР

ЛИСТОПАД

1. Стан збереження та робота обладнання у виробничих майстернях училища. Механік
2. Стан пожежної безпеки та дотримання протипожежного режиму в училищі Інженер з ОП
3. Аналіз відвідування  учнями занять в жовтні. Заст. директора з НВР

 ГРУДЕНЬ

1. Стан виробничого навчання та виконання учнями переліку  навчально-виробничих робіт Ст. майстри
2. Аналіз відвідування учнями занять в листопаді-грудні Заст. директора з НВР
3. Інформація про соціальні гарантії Юрисконсульт


План роботи методичної ради

на І семестр

№ п/п Тема Відповідальні

СЕРПЕНЬ

1. Обговорення плану роботи училища на  2016/2017 н.р. Директор
2. Затвердження  планів роботи методичних комісій, розподіл обов’язків. Голови МК.
3. Організація наставництва з надання методичної допомоги молодим педагогам метод комісій  у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів. Методист,

голови метод комісій.

4 Організація роботи педагогів з питань самоосвіти Методист

ВЕРЕСЕНЬ

1. Засідання творчої групи педагогів.

Підсумки роботи за 2016/2017 н.р.

Методист.

Голови МК

2. Засідання “Школи молодого педагога”. Методист
3. Картотека передового педагогічного досвіду. Аналіз та планування вивчення досвіду роботи педагогів колективу Методист

ЖОВТЕНЬ

2 Організація гурткової роботи Заст. директора з НВР
3. Робота з обдарованими учнями, організація училищних олімпіад із спеціальних дисциплін та загальноосвітніх предметів. Заст. директора з НР.
4. Робота «Школи педагогічної майстерності». Методист
5. Робота “Школи молодого педагога”. Методист
6. Контроль за діяльністю МК Методист

ЛИСТОПАД

1. Організація  місячника методичних напрацювань “Інноваційний пошук в науково-методичний роботі”. Методист
2. Проведення декади природничо-математичних  дисциплін. Голова МК
5. Системне вивчення роботи педагогів, які атестуються. Методист

ГРУДЕНЬ

1. Підсумки училищних олімпіад. Аналіз навчальної діяльності учнів. Заст. директора з НР.
2. Аналіз та поширення результатів наукової і педагогічної літератури, передового педагогічного і виробничого досвіду педагогічних працівників. Методична рада
3. Організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків, позаурочних заходів та їх обговорення. Методист,

голови МК

4. Засідання Школи педагогічної майстерності «Основні напрямки особистісно-орієнтовного навчання» Методист,

голови МК


perspektyvnyj-plan-atestatsiyi-ta-kursiv

Методична робота та підвищення

кваліфікації педагогічних працівників

 1. Основні завдання методичної роботи.
 2. Педагогічна рада.
 3. Інструктивно-методична нарада.
 4. Методична рада.
 5. Плани роботи методичних об’єднань:
  • професійного циклу;
  • професій побуту;
  • природничо-математичних дисциплін;
  • суспільно-гуманітарних дисциплін
 6. Предметні декади, конкурси.
 7. Робота методичного кабінету.
 8. Робота Школи молодого педагога
 9. Робота Школи педагогічної майстерності

Основні завдання методичної роботи

 1. Організаційно-методичне забезпечення програм розвитку вищого професійного училища.
 2. Вдосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти.
 3. Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення.
 4. Інформаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, впровадження результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
 5. Створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання, навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 6. Підготовка до атестації педагогічних працівників.