Головна » План роботи навчального закладу

План роботи навчального закладу

Методична робота та підвищення

кваліфікації педагогічних працівників

 1. Основні завдання методичної роботи.
 2. Педагогічна рада.
 3. Інструктивно-методична нарада.
 4. Методична рада.
 5. Плани роботи методичних об’єднань:
  • професійного циклу;
  • професій побуту;
  • природничо-математичних дисциплін;
  • суспільно-гуманітарних дисциплін
 6. Предметні декади, конкурси.
 7. Робота методичного кабінету.
 8. Робота Школи молодого педагога
 9. Робота Школи педагогічної майстерності

Основні завдання методичної роботи

 1. Організаційно-методичне забезпечення програм розвитку вищого професійного училища.
 2. Вдосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти.
 3. Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення.
 4. Інформаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, впровадження результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
 5. Створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання, навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 6. Підготовка до атестації педагогічних працівників.

Проведення педагогічних рад у ІІ кварталі2017 року

 

№ п/п Тема Відповідальний

ТРАВЕНЬ

1. Розгляд кандидатур учнів випускних груп, які претендують на одержання дипломів з відзнакою, срібних та золотих медалей Директор
2. Аналіз проведеної роботи по забезпеченню безпеки життєдіяльності та охорони праці Інженер з ОП
3. Допуск учнів ІІІ курсу навчання  до державної підсумкової атестації Директор
4. Підсумки проведення атестації педагогів у 2016-2017 н.р. Методист

ЧЕРВЕНЬ

1. Допуск  учнів випускного курсу навчання до державної кваліфікаційної атестації. Допуск учнів-молодших спеціалістів до ДПА Директор
2 Доведення плану державного замовлення на новий 2017-2018 н.р. Директор
3. Розгляд  загальної  кількості годин педагогічного навантаження Директор

 

Інструктивно-методичні наради на ІІ квартал 2017 р.

№ п/п

Тема

Відповідальний

 КВІТЕНЬ
1.  Підготовка до творчого звіту ПТО Чернівецької області Директор
2. Аналіз відвідування учнями занять у березні. Заст. директора з НВР
 ТРАВЕНЬ
1. Аналіз проведення творчого звіту ПТО Чернівецької області Директор
2. Аналіз відвідування учнями занять у квітні. Заст.дир. з НВР
 ЧЕРВЕНЬ
1. Організація навчально-виробничої практики  на підприємствах міста. Ст. майстри
2. Результати проведення на рівні педагогічного колективу психолого-педагогічних консиліумів щодо роботи з важковиховуваними дітьми Практичний психолог

 

План роботи методичної ради  на ІІ квартал 2017 р.

№ п/п

Тема

Відповідальні

КВІТЕНЬ

1. Засідання “Школи молодого педагога”. Методист
2. Підсумки проведення декади суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін. Методист, Голови МК
3. Аналіз атестації педагогів в 2017 році Методист
4. Підведення підсумків методичної роботи педагогічного колективу за рік. Методист, голови МК

 

Робота методичного кабінету на ІІ квартал 2017 р.

№ п/п
Заходи
Термін виконання Виконавець
1. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, технології, інноваційних технологій навчання і виховання. Протягом року Методист
2. Надання допомоги в самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, фестивалях методичних ідей та ін. заходах; впровадження в навчально-виховний процес результатів наукових досліджень, передового педагогічного досвіду. Протягом  року Методист
3. Продовжувати роботу “Школи педагогічної майстерності” Протягом року Методист
4. Поповнювати постійно діючу виставку кращих зразків відкритих уроків, семінарів-практикумів, методичних доповідей, сценаріїв виховних заходів. Постійно Методист, голови метод об’єднань
5. Налагодити системне вивчення та аналіз  досвіду роботи викладачів, майстрів в/н, кл. керівників Постійно Методист
6. Провести декаду суспільно-гуманітарних та природничо-математичних  дисциплін. Листопад-грудень Березень-квітень Методист, голови методоб’єднань
7. Надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання учнів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позаурочних заходів. Протягом року Методист, ст. майстер, заст. директора з НВР
8. Подальше друкування статей в періодичній пресі педагогічних працівників. Протягом року Викладачі, майстри в/н

 

План проведення

чергових засідань Школи молодого педагога

№ п/п

Тема уроку

Відповідальні

КВІТЕНЬ

1 Педагогічний портрет. Самоаналіз та взаємоаналіз педагогічного досвіду. Члени ШМП
2 Відеозвіт про роботу Школи молодого педагога Методист, Члени ШМП


План підвищення кваліфікаційного рівня педагогів ВПУ №3

№ п/п

Прізвище, ім`я, по батькові

Предмет Назва установи

Дата

1. Максимюк В.П. Українська мова та література Чернівецький ОІППО Згідно графіку підвищення кваліфікації
2 Бевцик В.Г. Історія Чернівецький ОІППО Згідно графіку підвищення кваліфікації
3 Бечка О.В. Практичний психолог Чернівецький ОІППО Згідно графіку підвищення кваліфікації
4 Павлюк Н.В. Математика Чернівецький ОІППО Згідно графіку підвищення кваліфікації
5 Плаксюк І.І. Світова література Чернівецький ОІППО Згідно графіку підвищення кваліфікації
6. Савчук-Баловсяк Г.Д. Фізика та астрономія Чернівецький ОІППО Згідно графіку підвищення кваліфікації
7. Васильчук М.Д. Іноземна мова Чернівецький ОІППО Згідно графіку підвищення кваліфікації

 

 perspektyvnyj-plan-atestatsiyi-ta-kursiv