Головна » Школа молодого педагога

Школа молодого педагога

Школа молодого педагога

1

2

Положення

про школу молодого педагога

 1. Загальні положення

Школа молодого педагога є складовою частиною системи підвищення кваліфікації вчителів і об’єднує вчителів з вищою та середньою спеціальною освітою, що мають стаж менше 3 років і кваліфікаційну категорію “спеціаліст”.Школа молодого педагога – це постійно діюче професійне об’єднання педагогів, створене за ініціативою інформаційно-методичного центру (методичного кабінету).

 1. Мета і завдання

Мета:  Формування у молодих педагогів високих професійних ідеалів, потреб  в постійному саморозвитку і самовдосконаленні.

Завдання школи:

 • задовольняти потреби молодих педагогів у неперервній освіті і надавати допомогу у подоланні різних утруднень;
 • сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності педагогів;
 • допомагати молодим вчителям впроваджувати сучасні підходи і передові педагогічні технології у навчально-виховний процес.
 1. Функції і обов’язки
 • Організація групових занять для молодих педагогів, проведення практичних семінарських занять, науково-практичних конференцій, заслуховування звітів слухачів школи молодого педагога з питань організації навчальної діяльності і професійної освіти.
 • Організація вивчення професійних потреб молодих педагогів, допомога в самовдосконаленні.
 • Організація роботи щодо вивчення передового педагогічного досвіду в освітніх закладах.
 1. Права слухачів школи молодого педагога
 • брати участь у конференціях, творчих і педагогічних майстернях;
 • використовувати матеріальну базу школи для самоосвіти;
 • одержувати консультативну допомогу від педагога-наставника;
 • підвищувати свою кваліфікацію.
 1. Відповідальність

Учасники і керівник школи молодого педагога несуть відповідальність за виконання поставлених перед ними завдань, функцій і обов’язків.

 1.  Управління школою молодого педагога

Для організації роботи школи молодого вчителя призначається керівник із числа досвідчених педагогів, що мають вищу кваліфікаційну категорію чи педагогічні звання. В річний план роботи включаються графік проведення занять, відкритих уроків з певної тематики. Протягом навчального року проводиться не менше 4 занять школи молодого педагога, практичні семінари.

До основних форм роботи з молодими педагогам відносяться:

 • круглі столи, семінари з науково-методичних питань, творчі звіти вчителів;
 • відкриті уроки і позакласні заходи;
 • лекції, повідомлення і дискусії з методики викладання предмету і виховання;
 • рольові та ділові ігри, моделювання навчальних занять, тренінги тощо;
 • вивчення передового педагогічного досвіду.
 1. Діловодство
 • положення про школу молодого педагога;
 • план роботи;
 • банк даних про слухачів школи  молодого педагога: кількісний і якісний склад (вік, освіта, спеціальність, педагогічнийстаж, рік закінчення вищого навчального закладу);
 • звіти про роботу школи молодого вчителя;
 • методичні рекомендації.

Школа молодого педагога

Велике щастя мати вчителя доброго, щирого, який навчає бути Людиною.

Велике щастя мати мудрого, талановитого вчителя, який уміло передає нам свої знання та вміння.

А найбільше щастя для вчителя – бачити у своїх учнях продовження себе.

Учитель! Слово ж яке!.. Учитель! Легко сказати!

 В нашій країні, де вчиться кожна дитина, вчитель — це перша людина.

Майбутнє наших дітей, нашого народу — в руках учителя, в його золотім серці.

Треба б, побачивши його на вулиці,  за  п’ятдесят  метрів  шапку  скидати  з  поваги  до  нього

Олександр Фадєєв

Професійне становлення молодого педагога

   Шульган  О.Ф.

    Методист ВПУ№3

Вчитель! Щось дивовижне, добре і величне,  трішечки магічне криється у цьому слові. Мабуть, основною причиною цього є велика любов до своєї професії, висока відповідальність, до кожного проголошеного слова, до кожного кроку, що робить педагог. Адже вчитель – це скульптор учнівських душ, і кожен рух, кожне слово, кожна дія творять свою справу у створенні справжніх шедеврів.

Кожна ступінь освіти носить свій функціональний тягар і не менш важливий та складний  у професійно-технічній освіті. Завдання педагога в профтехосвіті не лише дати професійні знання, вміння та навички, а й постійно прищеплювати й примножувати любов до обраної професії, навчити учнів долати труднощі й пожинати гарні плоди своєї праці,  вміти отримувати задоволення від своєї справи, що несе добро й красу людям.

Педагогічний колектив ВПУ № 3 – це моноліт творчих, обдарованих, талановитих і працьовитих людей зі сталими традиціями. Особливістю цього колективу є те, що в ньому гармонійно поєднується майстерність досвідчених викладачів з новими ідеями педагогів-початківців. Така співпраця дозволяє педколективу постійно рухатись вперед до нових творчих злетів. Час від часу колектив поповнюється молодими педагогами.

Завтра урок… Впевненість, радість, приємні емоції домінують над тихенько притаїлими хвилюваннями. Чимало труднощів та складних ситуацій постануть на педагогічному шляху молодого вчителя. Досвідчені педагоги кажуть: „Усе ще попереду: радощі і труднощі, успіхи і переживання…”

Молоді педагоги не залишаються наодинці зі своїми проблемами.  В училищі створена „Школа молодого педагога”, основною метою якої є індивідаульна та колективна методична допомога педагогам-початківцям, розвиток та удосконалення професійних знань, умінь і навичок.  Організовується наставництво мудрих педагогів для молодих викладачів та майстрів виробничого навчання..

На всіх етапах розвитку освіти актуальною завжди  була, є і буде робота з педагогами- початківцями. Сьогоднішній початківець – майбутнє України, і саме від педагогічного  колективу, в який приходять молоді педагоги, залежить їх професійне становлення. Для того, щоб початківець став майстром, необхідно створити йому всі умови, надати методичну допомогу, стимулювати його творчість і активність.

Цілком зрозуміло, що як би добре не готував вуз, вирішальне становлення майстерності відбувається лише в живій роботі з учнями, на практиці. Саме в перші роки, з перших днів розпочинається найбільш інтенсивне формування тих якостей, які й визначають міру майстерності майбутнього вчителя.

Робота  Школа молодого педагога  спрямована на поповнення теоретичних знань молодих вчителів з усіх предметів, удосконалення методики викладання окремих дисциплін, на сприяння застосуванню активних форм і методів, впровадження передового педагогічного досвіду.

Планування роботи „Школи молодого педагога” здійснюється на основні діагностичних досліджень педагогічної діяльності молодих спеціалістів через діагностичні карти.

Метод діагностування дає можливість об’єктивно визначити індивідуальні потреби педагога, що окреслює напрямки роботи з молодими педагогами. Приємним є той факт, що робота у ШМП має психологічний супровід, Саме через психодіагностику відстежується розвиток особистості молодих учителів та їх педагогічна майстерність. Психологічний супровід проведення занять у ШМП присутній постійно.

На всіх етапах розвитку освіти актуальною завжди  була, є і буде робота з педагогами- початківцями. Сьогоднішній початківець – майбутнє України, і саме від педагогічного  колективу, в який приходять молоді педагоги, залежить їх професійне становлення. Для того, щоб початківець став майстром, необхідно створити йому всі умови, надати методичну допомогу, стимулювати його творчість і активність

Робота  Школа молодого педагога  спрямована на поповнення теоретичних знань молодих вчителів з усіх предметів, удосконалення методики викладання окремих дисциплін, на сприяння застосуванню активних форм і методів, впровадження передового педагогічного досвіду.  У роботі школи передбачені такі основні структурні елементи, як:

 • наставництво мудрих новаторів;
 • від самоаналізу до самовдосконалення;
 • самоосвіта вчителя як один з факторів підвищення ефективності навчання;
 • практичні рекомендації;
 • психологічна скарбничка;
 • контрольна для викладача;
 • словник психолого-педагогчних понять і термінів.

Завдання методичної ради училища –  докласти максимум зусиль до забезпечення успішної адаптації молодого спеціаліста, допомогти у його становленні як педагога, формуванні власного стилю, творчого підходу до своєї діяльності.

На заняттях школи розглядаються актуальні питання з педагогіки, психології, методики викладання загальноосвітніх та спецдисциплін, методики організації уроків виробничого навчання, застосування різних освітніх технологій навчання на різних етапах уроку, використання нетрадиційних форм навчання.

Заняття  проводяться на різну тематику:

 1. Методика планування та проведння уроків теоретичного та виробничого навчання. Постановка мети уроку, добір методів, форм навчання.
 2. Орієнтовна схема самоаналізу уроку.
 3. Реалізація міжпредметних зв’язків – важливий резерв підвищення ефективності уроку.
 4. Організація самостійної роботи учнів на уроці.
 5. Виховний потенціал уроку.
 6. Педагогічні технології підвищення якості уроку.
 7. Інтерактивні технології навчання як інноваційне педагогічне явище.
 8. Позаурочна виховна робота з учнями як одна з стратегій  педагогічного спілкування.
 1. Самоосвіта молодого педагога як один з головних факторів підвищення ефективності навчання. Методи контролю навчально-виробничої діяльності учнів на уроках молодих педагогів.
 2. Сучасний урок – спільна творчість педагога і учнів. Вибір типу і структури уроку. Основні форми, методи, засоби навчання.
 3. Самоосвітня робота – невід’ємна складова методичного професійного зростання.

Успіхи педагогічної праці значною мірою зумовлені розвитком професійних здібностей та професійними знаннями, вміннями, навичками, тобто професійним становленням молодого педагога Адже важливою професійною якістю особистості вчителя є його методична вправність, під якою треба розуміти постійний творчий пошук, безперервне удосконалення своїх знань і майстерності. Діяльність Школи молодого педагога у Вищому професійному училищі №3 направлена на створення умов,у яких молоді педагоги можуть проявити  педагогічну творчість та  систематично працювати над розвитком  педагогічної майстерності.

26.09.2017р. у Вищому професійному училищі №3 м.Чернівці відбулось планове засідання школи молодого педагога на тему: «Зростаємо професійно».

Старший майстер Косован Л.І. продемонструвала молодим педагогам алгоритм наповнення поурочних папок :план уроку, КМЗ до уроку (інструкційні картки, картки контролю, картки дефектів, критерії оцінювання, зразок майстра), та зазначила важливість якісної підготовки педагога до уроку

Методист Лужна Ю.С. навчила молодих педагогів:

 • визначати мету уроку та структуру уроку відповідно до типу уроку
 • проводити самоаналіз уроків та вимоги до нього
 • проводити аналіз відвідуваних уроків.

Практичний психолог Бечка О.В. провела з молодими колегами заняття на тему «Толерантність педагога в особистій та професійній діяльності».

«Відкрити у кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньо-творчої, інтелектуально-повнокровної праці – це завдання стає нині першочерговим у практичній роботі навчального закладу»

                                                                                              (В.О.Сухомлинський)

 

04.05.2017

Самоосвітня робота – невід’ємна складова

методичного професійного зростання

«Хто дорожить життям думки,

той знає дуже добре,

що справжня освіта – це самоосвіта»

Д.Писарєв

4.05.2017 року у Вищому професійному училищі №3 відбулося засідання школи молодого педагога з метою:

– формування індивідуальної творчості у педагогічній діяльності молодого педагога;

– стимулювання самоосвітньої роботи молодого педагога;

– допомогти молодому спеціалісту відчути впевненість у собі та набратися досвіду у своїй роботі

Бечка Одарка Василівна, психолог навчального закладу, розпочала засідання школи молодого педагога вправою: «Пізнай себе в собі», створивши  при цьому позитивний мікроклімат. Після цього молоді педагоги презентували власні творчі досягнення за період роботи.

Голова методичної комісії професійного циклу Берегій Людмила Олексіївна поділилася досвідом роботи щодо самоосвітньої підготовки педагога.

Щоб надати молодим педагогам впевненості в своїй діяльності, методист училища Лужна Юлія Степанівна надала кілька корисних порад, та роздала пам’ятки.

«Будьте майстрами, поетами, художниками у справі, яку ви любите.

Немає такої професії, в якій людина не змогла б дістатися вершини майстерності.»

В.О.Сухомлинський

РОБОТА ШКОЛИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

 

04.01.2017 р.

Відбулося чергове засідання Школи молодого педагога на тему «Типологія уроків виробничого навчання». В роботі Школи молодого педагога брали участь старший майстер Косован Л.І., методист Шульган О.Ф.  та молоді педагоги училища. Під час роботи обговорювалися питання основних  вимог  щодо структури уроку виробничого навчання  відповідно до типу уроку. Більша увага була приділена для висвітлення власного досвіду роботи молодих колег, де майстри виробничого навчання  вносили свої пропозиції щодо підвищення ефективності того чи іншого уроку.

На завершення для молодих педагогів були підготовлені практичні рекомендації щодо підвищення ефективності уроків виробничого навчання та інформаційні блоки «На допомогу молодому педагогу».

Архіви

Категорії