Звіт директора

Вищого професійного училища №3 м.Чернівці

За 2022/2023 н.р.

Характеристика навчального закладу

Колектив ВПУ №3 м.Чернівці у 2022/2023 н.р. ставив за мету виконання головних завдань:

 • забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;
 • забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників;
 • забезпечення всебічного розвитку особистості, формування в учнів поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів;
 • створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та учнів училища;
 • активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

На сьогоднішній день колектив ВПУ №3 м. Чернівці налічує 76 працівника.

З них:

 • директор – 1;
 • заступник директора з навчальної роботи – 1;
 • заступник директора з навчально-виробничої роботи – 1;
 • заступник директора з навчально-виховної роботи – 1;
 • старші майстри – 2;
 • методист – 1;
 • інженер з охорони праці – 1;
 • психолог – 1;
 • соціальний педагог – 1;
 • бібліотекар – 1;
 • секретар – друкарка – 1(з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 1);
 • секретар навчальної частини – 1;
 • головний бухгалтер – 1;
 • бухгалтер – 1;
 • юрисконсульт – 1;
 • інженер – електронік – 1;
 • фельдшер – 1;
 • викладачі – 17 (з них з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 1 );
 • майстри виробничого навчання – 18 (з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 3);
 • працівники адміністративно-господарської частини – 24;

На сьогодні колектив педагогічних працівників налічує 44 особи, з них:

 1. Викладачі:
 • мають педагогічне звання «Старший викладач» – 2 особи;
 • мають педагогічне звання «Викладач методист» – 15 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 13 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І  категорії» – 5 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ  категорії» – 5 осіб;
 1. Майстри виробничого навчання:
 • мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання першої категорії» – 8 осіб;
 • мають педагогічне звання «майстер  виробничого навчання другої категорії» –       1 особа;
 • мають 11 тарифний розряд – 2 особи;
 • мають 12 тарифний розряд – 4 особи;
 • мають 13 тарифний розряд – 2 особи;
 • мають 14 тарифний розряд – 10 осіб.

Педагогічний стаж до 5 років мають 3 особи, до 10 років 6 осіб, до 15 років 2 осіб, до 20 років 4 особи,  до 30 років 16 осіб, понад 30 років 13 осіб  педагогічних працівників, що свідчить про достатньо високий рівень фахової майстерності.

Курси підвищення кваліфікації викладачів та майстрів у поточному навчальному році пройшли: заступник директора з НВР  Плешка Ю.І., заступник директора з НР Максимюк В.П.,  методист Кундій Н.В., соціальний педагог Максимюк І.М., психолог Софійчук О.В., викладачі: Гончарюк О.М., Лужна М.І.,  Накоскін О.О., Данелюк Д.К., Лужна М.І., Савчук-Баловсяк Г.Д., Павлюк Н.В., Плаксюк І.І., Тищук О.Й., Бевцик В.Г. Собкова Н.Ю., Мацьопа М.М., Альбота Н.В.

У поточному навчальному році атестаційною комісією ВПУ №3 в черговому порядку було атестовано 12 педпрацівників: заступника директора з НВР Скоробогач О.С., старших майстрів: Дребіт Н.І., Олексин Ю.Г., викладачів: Павлюк Н.В., Плаксюк І.І., Тищук О.Й., Лужну М.І., Собкову Н.Ю., Альботу Н.В., майстрів виробничого навчання: Гриник Г.С., Николаїшину К.В., Трут М.В.

Атестаційною комісією першого рівня « Вище професійне училище № 3, м. Чернівці» було прийнято такі рішення (протокол № 4 від 23.03.2023р.):

 • Скоробогач Оксані Сергіївні, заступнику директора з НВР присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»;
 • Олексин Юлії Григорівні , старшому майстру присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»;
 • Альботі Наталії Василівні, викладачу присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»;
 • Собковій Надії Юріївні присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ»;
 • Лужній Марині Іллівні, викладачу присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ»;
 • Трут Марії Василівні, майстру виробничого навчання встановити 13 тарифний розряд;

Перед комісією ІІІ рівня порушено клопотання про атестацію шести педагогічних працівників. За підсумками атестації були прийняті такі рішення :

 • Вважати такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист» викладачів: Павлюк Н.В.., Плаксюк І.І., Тищук О.Й.;
 • Присвоїти педагогічне звання «викладач-методист» старшому майстру

Дребіт Н.І.

 • Вважати такою, що відповідає раніше встановленому 14 розряду та присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії» Гриник Галину Сільвестрівну;
 • Вважати такою, що відповідає раніше встановленому 14 розряду та присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії» Николаїшину Кристіну Василівну.

 Навчально-виробнича діяльність 

Протягом 2022-2023 н.р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої діяльності та здійснення намічених стратегічним та річним планами

Показників його розвитку.

Виконується програма розвитку навчального закладу, а саме:

 • поширений вільний доступ до мережі Internet;
 • широко застосовуються електронні засоби навчання;
 • потреби регіонального ринку праці задовольняються на високому рівні;
 • збільшили надходження спеціальних коштів від виробничої діяльності;
 • поступово оснащаються навчальні кабінети та виробничі майстерні сучасним обладнанням;
 • впроваджуються інноваційні технології у навчально-виробничий процес;
 • систематично підвищується якість підготовки учнів училища.

Для якісної підготовки робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій ВПУ №3 м.Чернівці має розвинену матеріально-технічну базу – це типові та пристосовані забудови. Забезпеченість навчальними кабінетами з професійної підготовки становить 100%, навчальними майстернями – 100 %.

Постійно здійснюється організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обргунтування планування регіонального замовлення на наступний рік. План регіонального замовлення на 2022/2023 н.р. склав 180 учнів.

Прийнято на навчання у 2022-2023 н.р. – 170 учнів.

Контингент учнів на початок навчального року

 

Професія та напрямки підготовки Кількість учнів
Професії швейного профілю 241
Професії перукарського профілю 166
Разом: 407

 

ЗВІТ про відрахування учнів ВПУ №3 м.Чернівці

у І семестрі 2022-2023 н.р

п/п

П.І.П. учня № групи, курс П.І.П. майстра в/н,

кл. керівника

 

№ наказу Причина відрахування
1 Андрусик Р.І. Гр.3

ІІк СПТУ

Яковлева К.І. №11 «В-УДЗ»

від 01.09.2022

у зв’язку з сімейними обставинами
2 Дульгер В.В. Гр.3

ІІк СПТУ

Яковлева К.І. №12 «В-УДЗ»

від 26.09.2022

у зв’язку з сімейними обставинами
3 Ситник К.О. Гр.18

ІІІк СПТУ

Савчук-Баловсяк Г.Д. №13 «В-УДЗ»

від 27.09.2022

у зв’язку з сімейними обставинами
4 Ковтун І.П. Гр.12

Ік ТУ

Гайдук Л.М. №14 «В-УДЗ»

від 30.09.2022

у зв’язку з сімейними обставинами
5 Лазурко І.І. Гр.14

Ік ТУ

Гриник Г.С. №16 «В-УДЗ»

від 30.11.2022

у зв’язку з виїздом за кордон
  Всього: 5 учнів

ЗВІТ про відрахування учнів ВПУ №3 м.Чернівці

у ІІ семестрі 2022-2023 н.р

п/п

П.І.П. учня № групи, курс П.І.П.

майстра в/н,

кл. керівника

 

№ наказу Причина відрахування
1 Стопуряк О.С. Гр.4

Ік СПТУ

Гончарюк О.М. №2 «В-УДЗ»

від 31.01.2023

у зв’язку з переводом до Кадубовецького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів
2 Бузукіна С.В. Гр.4

Ік СПТУ

Гончарюк О.М. №4 «В-УДЗ»

від 24.02.2023

у зв’язку з переводом до ТОВ «Центр дистанційної освіти «Джерело»
3 Аладжі Лін Гр.3

ІІк СПТУ

Яковлева К.І. №5 «В-УДЗ»

від 24.02.2023

у зв’язку з сімейними обставинами
4 Рудяк Н.П. Гр.1

Ік СПТУ

Альбота Н.В. №6 «В-УДЗ»

від 20.03.2023

у зв’язку з переводом до Чернівецького ліцею №18
5 Слаб’як В.В. Гр.9

ІІк СПТУ

Мацьопа М.М. №7 «В-УДЗ»

від 28.04.2023

у зв’язку з переводом до Синьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
6 Балкова Є.О. Гр.4

Ік СПТУ

Гончарюк О.М. №8 «В-УДЗ»

від 26.05.2023

у зв’язку з зміною місця проживання
  Всього: 6 учнів

 

За 2022-2023 н.р. зі складу учнів було відраховано 11 осіб.

Значно посилився контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Щоденно заступником директора з навчально-виховної роботи підводяться підсумки відвідування занять. Особливо велика увага адміністрації приділяється поверненню на навчання та запобігання безпритульності учнів пільгових категорій.

Питання збереження контингенту, відрахування учнів без отримання робітничої кваліфікації, розглядалися щоквартально на нарадах при директорові. Це дало змогу посилити персональну відповідальність керівників груп за індивідуальну виховну роботу з учнями, що мають пропуски занять. Задіяні заходи виховного, дисциплінарного, адміністративного впливу на учнів та їх батьків із залученням служби у справах дітей, органів опіки місцевого самоврядування, кримінальної поліції по поверненню учнів на навчання.

Випуск учнів у 2022-2023 н.р. складає 148 – учнів (24 учнів – зимовий випуск, 113 учні – літній випуск) з них 11 – достроково випущені у зв’язку з перебуванням за кордоном.

Підготовка  кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями протягом 2022-2023 н.р. проводилась відповідно до вимог державних стандартів, в результаті чого успішно завершили навчання за інтегрованими професіями 110 учнів та 27 з професії «Перукар(перукар-модельєр), манікюрник», 2 учнів успішно склали дистанційно Державну кваліфікаційну атестацію за підключенням на платформі Zoom (у зв’язку з перебуванням за кордоном), 2-диплома, підлягає поверненню у зв’язку з відрахуванням за неявки на Державну кваліфікаційну атестацію. З загальної кількості випускників отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою 29 (21,2%).

Сучасне законодавство про освіту визначає результати навчання як «знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку…», а компетентність як «динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну  діяльність».

Саме інтегрований результат, що передбачає зміщення акцентів з накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування і розвитку в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішної діяльності в певній сфері передбачають розроблені навчальні робочі плани з конкретних професій, за якими працює освітній заклад.

З 01 вересня 2022 року  освітній заклад  працював за  навчальними робочими планами з професій «Кравець, закрійник», ( групи СПТУ та ТУ), «Кравець, модистка головних уборів» – 10 група,  «Перукар (перукар-модельєр)» – 11 група та «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник» – 17 і 18 групи, розробленими у минулому навчальному році.

2022-2023 начальний рік,   зумовлений війною, яку підступно розпочала проти України росія, освітній процес у закладі розпочали у змішаній формі. Чітко було визначено графік роботи здобувачів освіти  дистанційно і очно. Змінювався він кожні два тижні, через відсутність вільних місць у гуртожитку, у якому перший поверх займають внутрішньо переміщені особи.

Паралельно з очною формою навчання, педагоги, що вже освоїли навики   дистанційного навчання за попередні  навчальні роки, активізували свої знання з інформаційних технологій, використовуючи  їх на платформах  Google Клас,    ZOOM,  Viber,  GoogleMeet, скап. Навчилися використовувати інтернет-сервіси, а окремі, створили свої блоги, чи вже раніше створені, (Гончарюк О.М., Софійчук О.В, Максимюк І.М., Дребіт Н.І., Олексин Ю.Г., Плаксюк І.І., Павлюк Н.В.) з максимальною користю. Самостійно готували завдання-тести, особливо спецпредметники та майстри в/н для онлайн-контролю з теми.

Змішана форма навчання дала можливість у цьому навчальному році проводити уроки виробничого навчання у майстернях освітнього закладу, що позначилося на якості підготовки та набуття навиків з кожного модуля та загалом за розрядом.

Щотижневий розклад, що був доступним для викладачів і здобувачів освіти на сайті училища,  зумовлював оперативно переходити на новий етап роботи.

Результатом такої співпраці викладачів, майстрів виробничого навчання і здобувачів освіти є набуті теоретичні знання, які оцінені найвищим балом. У другому семестрі начального року є такі, що  закінчили його тільки з високим рівнем: Мітрофанова Ксенія (2 гр.), Руснак Меланія (2 гр.), Хамідова Анна (2 гр.), Яцуляк Олександр (2 гр.),Сирбу Міріам (4 гр.), Мельник Юліана (4 гр.),  Смаглій Анна (3 гр.), Козуб Тетяна (9 гр.), Піць Ірина (18 гр.), Будей Євгенія (12 гр.), Руснак Маріанна (12гр.), Лакуста Кпроліна (11 гр.), Маршавка Олена ( 11 гр.), Ксьонзова Діана (11 гр.), Кучеренко Віра (11 гр.), Мартинюк Надія (11 гр.), Синогач Анна (11 гр.), Кодобан Тетяна (14 гр.), Томаш Людмила (14 гр.), Андрущак Ольга (15 гр.), Голбан Марина (15 гр.), Дрищ Анастасія (15 гр.), Паламарик Надія (15 гр.), Кордобан Тетяна (15 гр.), Томаш Людмила (15 гр.), Андріюк Єлизавета (16 гр.).

У листопаді та грудні здобувачі освіти освітнього закладу взяли участь з  інтелектуальних змаганнях з предметів  ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  з навчальних предметів 2022-2023 року, ХХІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика та ХІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Учениця групи № 9 Козуб Тетяна виборола ІІ  місце у ХХІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика та взяла участь у заключному етапі, що проводився дистанційно.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки, Берегій Л.О. та Яковлева К.І., взяли участь у розробці Освітнього стандарту з професії 7433 «Кравець». А після затвердження Стандарту, 21 січня 2023, викладачі, що працюють з групами, які навчаються кравецькій справі, стали   розробниками Освітньої програми закладу.

Робота з підприємствами замовниками робітничих кадрів

Щороку укладаються договори на надання освітніх послуг між роботодавцями та нашим навчальним закладом з урахуванням регіонального замовлення для ВПУ №3 м.Чернівці, що склали 31 договір для підготовки кваліфікованих робітників швейного та перукарського напряму.

Протягом 2022-2023н.р. учні училища проходили практику на 80 підприємствах міста та області. Виробнича практика учнів училища обумовлена типовими договорами, складеними відповідно Положення про організацію виробничої практики учнів та іншими нормативними документами.

Основними організаціями, з якими укладаються договори для проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування випускників є:  ПрАТ «Трикотажна фірма «Арніка», ТОВ з ОВ «МАРСАНА», ФОП Мажар П.Є,  ФОП Побережний Швейне виробництво «Ната Люкс», ФОП Братко Р.Б, ТОВ «Баллаком», ТОВ Котапська, ПП Ковальчук, ТОВ «Екмея», ПП Попадюк, КП «Путильчанка», ФОП Арсеній, ФОП Урсакі, ФОП Яковець, ТОВ «Тонек», ФОП Рачинський, ФОП Білик «ТМ Марсель», ФОП Зварич,  салон краси «Грін студіо»,Салон Еладда», Салон-краси «Магія краси» ,Салон «Марсель» , Салон краси «ІВ-стиль», перукарня  «Чародійка», салон «Анна-Марія», салон краси «Шеррі», школа краси «Грін студіо», школа.

Доходи від виробничої практики від підприємств міста

у 2022-2023 навчальному році становлять:

Професія Послуги перевиконано Практика перевиконано
Заплановано ІІІ,ІVквартал 2022р.

І,ІІ квартал 2023р.

Фактично виконано Заплановано ІІІ,ІVквартал 2022р.

І,ІІ квартал 2023р

Фактично виконано
Кравець 65320 65424 104 147700 149549 1849
Перукар 114980 115700 720 78233 78333 100
ВСЬОГО 180300 181124 824 225933 227882 1949

План разом: 406233, фактично: 409006, перевиконано: 2773

Суми які зазначені в таблиці:

ІІІ квартал 2022 р

ІV квартал 2022 р.

І квартал 2023р., ІІ квартал 2023

 Навчально-методична діяльність

Вище мистецтво, яким володіє вчитель, – це вміння пробудити радість від творчого вираження і отримання знань.

Альберт Ейнштейн

В училищі діє певна система методичної роботи, її сітка створена на педагогічно-діагностичній основі. Організація методичної діяльності у ВПУ № 3 проводиться відповідно до Положення про методичну роботу у професійному (професійно-технічному) закладі освіти, Статуту та інших нормативних документів. Методична робота спланована як самостійний розділ річного плану роботи училища, узгоджується щорічно на засіданні педагогічної ради та регулюється відповідними наказами протягом навчального року: «Про організацію методичної роботи», «Про організацію Фестивалю методичних ідей «Інноваційний пошук у науково-методичній роботі», «Про організацію роботи Школи молодого педагога», «Про організацію Школи педагогічної майстерності», «Про підсумки проведення Фестивалю методичних ідей «Інноваційний пошук у науково-методичній роботі». Методична робота в училищі спрямована на розвиток творчого потенціалу, підвищення професійної майстерності педпрацівників. Основні завдання та форми   методичної роботи ВПУ № 3:

 • забезпечення високого наукового та методичного рівня викладання;
 • оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним педагогом та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;
 • вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;
 • удосконалення форм роботи щодо впровадження нетрадиційних форм і методів організації освітнього процесу, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;
 • заохочування та залучення педагогічних працівників до науково-дослідницької та експериментальної роботи;
 • активізація роботи Школи молодого педагога “На шляху до майстерності”;
 • активізація роботи методичних комісій та творчих груп вчителів з актуальних питань освітнього процесу.

Форми методичної роботи:

 • колективні:
 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • науково-практична конференція;
 • методичні оперативні наради;
 • психолого – педагогічні семінари;
 • педагогічні виставки;
 • групові:
 • методичні комісії;
 • творчі групи;
 • Школа молодого педагога;
 • Школа педагогічної майстерності;
 • предметні тижні, декади;
 • семінари-практикуми;
 • психолого-педагогічний консиліум;
 • педагогічні читання;
 • індивідуальні:
 • стажування;
 • методичні консультації;
 • співбесіди;
 • наставництво;
 • аналіз уроків;
 • робота над науково-методичною проблемою;
 • атестація педагогів;
 • курси підвищення кваліфікації;
 • творчі звіти;
 • самоосвіта педагогічних працівників.

Одним з обов’язків педагогічних працівників ЗП(ПТ)О є постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури. Цьому значною мірою сприяє організація методичної роботи з педагогічними працівниками. Найпоширенішими формами є робота методичних комісій, робота Школи педагогічної майстерності та Школи молодого педагога, наставництво, самоосвіта, підвищення кваліфікації.

Система методичної роботи закладу сконцентрована навколо єдиної науково-методичної проблеми. З метою підвищення ефективності освітнього процесу, його результативності, педагогічний колектив училища протягом 2018-2023 років працював над реалізацією науково-методичної проблеми «Формування ключових професійних компетентностей, як ефективний засіб розвитку здібностей учнів, шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання ». Робота над науково-методичною проблемою була розподілена на чотири основних етапи: підготовчий, теоретичний, практичний, узагальнюючий. Кожний із цих етапів роботи має свій зміст і завершальну групу заходів, спрямованих на вирішення визначених завдань, які  передбачають запровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методів викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень передового педагогічного досвіду, перевірки його ефективності. 2022-2023 навчальний рік – узагальнюючий, підсумковий  етап, під час якого були реалізовані наступні завдання:

 • систематизація матеріалу, напрацьованого педагогічним колективом з даної проблеми;
 • узагальнення та аналіз роботи над єдиною науково-методичною проблемою, вироблення практичних рекомендацій;
 • визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.

У ході роботи над поетапною реалізацією проблеми педагоги опанували інноваційні форми, методи, технології роботи із учнями, які допомогли утриматися закладу на найвищому щаблі  рейтингу ЗП(ПТ)О.

  На етапах реалізації проблеми було організовано проведення тематично методичних заходів, науково-теоретичного, психолого-педагогічних семінарів. Теоретичне вивчення даної проблеми висвітлено під час проведення педагогічних читань,  методичних тижнів. Формуванню теоретичних знань і навичок педагогів, організації індивідуальної інноваційної діяльності сприяли проведені педагогічні ради.

На успішну реалізацію  науково-методичної проблеми, практичне використання педагогічного досвіду, розвиток методичної активності педагогів спрямували свою роботу методична рада та методичні комісії. Удосконалювати  власну методичну компетентність педагоги мали можливість, працюючи у складі творчих груп програми експерименту регіонального рівня «Формування м’яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти» та при розробці стандартів та ін.

Власні напрацювання з науково-методичної проблеми 15 педагогів закладу представили на обласну виставку-тьюторіал методичних напрацювань педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Чернівецької області на тему: «Інноваційні технології навчання у підготовці кваліфікованих робітників», яка тривала протягом листопада-грудня 2022 року.

Робота закладу П(ПТ)О над єдиною методичною проблемою – важливий показник цілісності й системності науково-методичної роботи педагогів у всіх елементів цієї системи, їх впорядкованість загальній меті функціонування науково-методичної роботи в училищі.

Формування ключових професійних компетентностей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання забезпечує ефективність пізнавальної діяльності здобувачів освіти, розвиток їх інтелектуальних можливостей та творчих здібностей. Інноваційне навчання — процес і результат такої навчальної та освітньої діяльності, яка заохочує введення інноваційних змін в існуючу культуру, соціальне середовище. Такий тип навчання, крім підтримки існуючих традицій, стимулює активну участь здобувачів освіти в рішенні проблемних ситуацій та творчих ідей. Саме такі принципи навчання підтримуються та широко впроваджуються педагогами в освітній процес Вищого професійного училища №3 м. Чернівці. Високий професіоналізм та педагогічний досвід викладачів, майстрів виробничого навчання ВПУ №3 є тим основним підґрунтям для впровадження найбільш ефективних педагогічних та виробничих технологій в освітній процес.

Учні закладу  протягом навчального року на належному рівні демонстрували професійну підготовку під час проведення поетапних атестацій, кваліфікаційних пробних робіт, державних  кваліфікаційних атестацій,  активно брали участь у професійних декадах.

Згідно з наказом №171 від 01.09.2022 «Про розподіл та закріплення педагогічних працівників, відповідальних за методичну роботу»    у закладі сформовано 5 методичних комісій, кожна з яких працювала за визначеною методичною проблемою, конкретними завданнями, відповідним плануванням: професійного циклу швейного профілю (голова методичної комісії викладач-методист Берегій Л.О.); професій побуту перукарського профілю (голова методичної комісії старший викладач Мельник І.О.); суспільно-гуманітарних дисциплін (голова методичної комісії викладач-методист  Плаксюк І.І.);  природничо-математичних дисциплін (голова методичної комісії викладач-методист  Павлюк Н.В.);  класних керівників та вихователів (голова методичної комісії викладач-методист Данелюк Д.К.).

З метою підвищення методичного рівня педагогічних працівників, забезпечення високих професійних знань, умінь та навичок були проведені засідання методичних комісій,  майстер-класи, відкриті уроки, семінари-практикуми, розглянуті та заслухані методичні доповіді, методичні розробки уроків.

Під час засідань методичних комісій, які проводилися щомісячно з оформленням протоколів, розглядалися питання: аналіз результатів ДКА, ДПА та обговорення заходів з ліквідації прогалин у знаннях учнів, розгляд і обговорення паспортів КМЗ предметів та професій, результати роботи з обдарованими учнями, творчі звіти викладачів та майстрів в/н про роботу над обраною методичною проблемою,  організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам; організація взаємовідвідування уроків, відкритих уроків та їх обговорення; інформаційні блоки та буклети для уроків теоретичного та виробничого навчань, які постійно поповнюють творчу лабораторію у методичному кабінеті тощо.

Протягом 2022-2023 н.р. членами МК професійного циклу швейного напряму ( голова Берегій Л.О.) було розроблено та розглянуто на засіданнях 3 навчальних ресурса:

 1. Технологічний довідник «Терміни і особливості обробки швейних виробів відповідно до ДСТУ в умовах індзамовлення», укладач Дребіт Н.І.
 2. Довідник «Це цікаво знати», укладач Берегій Л.О.
 3. Інструкційно-технологічний матеріал «Обробка горішнього зрізу в поясних виробах», укладач майстер в/н Бричка Г.Д.

Члени даної МК провели семінари-практикуми, майстер-класи, воркшопи, під час яких ділилися цікавинками швейної справи та власним педагогічним досвідом.

Члени МК професій побуту перукарського профілю під головуванням Мельник І.О. протягом навчального року під час засідань розглянули методичні розробки: «Жіночі стрижки «бокс», «напівбокс», загальні відомості. Технологічна послідовність виконання чоловічих стрижок «бокс», «напівбокс» (Мельник І.О.); «Мелірування волосся на шапочку» (Назарко І.С.); «Виконання фарбування волосся сучасними методами» (Николаїшина К.В.); «Виконання покриття нігтів гель-лаком» (Олентирь О.І.); «Фарбування волосся барвниками І групи» (Семчук Я.В.); «Виконання чоловічої стрижки «канадка» (Гакман С.Є.); «Гігієнічна обробка шкіри рук та нігтів» (Олексин Ю. Г.)та провели 5 семінарів-практикумів.

Плідно протягом навчального року працювали предметні МК: суспільно-гуманітарних та математично-природничих дисциплін (голови Плаксюк І.І., Павлюк Н.В.). Варто відзначити активність педагогів даних МК у розповсюдженні власного педагогічного досвіду, розробок та напрацювань на сторінках освітніх інтернет-проектів «На Урок», «Всеосвіта», ін.

Протягом 2022-2023н.р. були проведені методичними комісіями предметні та професійні декади, які відзначилися змістовними, цікавими заходами. Інноваційною формою  в роботі МК є проведення майстер-класів, семінарів-практикумів з показом сучасних виробничих технологій. Слід відзначити роботу методичних комісій в умовах воєнного стану: засідання відбувалися згідно планів змістовно і професійно, часом за допомогою інтернет-платформ.

Належна увага в роботі МК приділяється якісному проведенню уроків теоретичного та виробничого навчання. З цією метою проводяться відкриті уроки, до яких педагоги ретельно готуються, з високою відповідальністю коректують та доповнюють  їх методична служба закладу: методист, старші майстри та голови МК. Відкриті уроки та виховні заходи – одна з важливих форм організації методичної  роботи. Проведення відкритих уроків – одна з форм удосконалювання педагогічної майстерності викладача  чи майстра виробничого навчання, обумовлена тим, що має практичний характер втілення педагогічних напрацювань та досліджень і займає особливе місце в удосконаленні освітнього процесу та підвищенні педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання. На належному методичному рівні в училищі протягом 2022-2023 н.р.  проведено  7 відкритих  уроків: 3 з виробничого навчання майстрами в/н Гриник Г. С., Николаішиною К. В., Трут М. В.; 4 уроки з теоретичного навчання викладачами Альботою Н. В., Лужною М. І.,  Павлюк Н. В., Плаксюк І. І.,  Тищук О. Й.

Відкриті уроки та виховні заходи – одна з важливих форм організації методичної  роботи. Проведення відкритих уроків – одна з форм удосконалювання педагогічної майстерності викладача  чи майстра виробничого навчання, обумовлена тим, що має практичний характер втілення педагогічних напрацювань та досліджень і займає особливе місце в удосконаленні освітнього процесу та підвищенні педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання.

В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами змістовно і результативно працював методичний кабінет, у якому сконцентровані нормативні документи, матеріали з досвіду роботи кожного педпрацівника, результати  діяльності методичних комісій тощо. Методичні напрацювання педпрацівників   висвітлювалися на веб-сайті училища, засобах масової інформації.

З  метою вивчення та впровадження сучасних педагогічних технологій в училищі, згідно плану, були  проведені засідання Школи педагогічної майстерності, Школи молодого педагога та Фестиваль методичних ідей “Інноваційність – важлива складова розбудови сучасного освітнього простору”. Всі  заходи були організовані на високому методичному рівні із застосуванням  інтерактивних форм, інноваційних методів навчання та ефективного проведені з використанням сучасних мультимедійних засобів. До проведення Фестивалю методичних ідей долучилися та  якісно презентували свої методичні напрацювання педагоги: Нікішина О.В., Дребіт Н.І., Плаксюк І.І., Павлюк Н.В., Романюк Т.Г., Берегій Л.О., Гончарюк О.М., Кундій Н.В., Яковлева К.І., Мельник І.О. та інші.

Одним із критеріїв професійної майстерності є підвищення кваліфікації  педагогічних працівників. У 2022-2023 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації 3 керівників, всі викладачі загальноосвітніх дисциплін, 3 майстрів виробничого навчання, 1  викладач спецдисциплін.

Педагогічні працівники закладу проходили курси підвищення кваліфікації при ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Навчально-методичному центрі професійної освіти у Чернівецькій області, Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, на освітніх інтернет-проєктах. Варто зазначити, що серед педагогів закладу все далі набувають авторитету короткотривалі курси підвищення кваліфікації на всеукраїнських освітніх інтернет-ресурсах та платформах.

Протягом навчального року вивчався та узагальнювався стан викладання дисциплін професійного циклу (зокрема манікюрної справи) та суспільно-гуманітарних дисциплін (зокрема іноземної (англійської) мови). Ретельне вивчення стану викладання даних предметів було розглянуто на засіданнях педагогічної ради та показало належну  професійну підготовку педагогів за даними напрямками.

На належному рівні організована інформаційно-видавнича діяльність педагогів. Педагоги, які атестуються, узагальнили педагогічні напрацювання самоосвітньої дослідницької науково-методичної діяльності, оформили власні сайти, блоги, на сторінках яких розміщують власні методичні праці для широкого використання колегами, здобувачами освіти під час освітнього  процесу.

Атестація педагогічних працівників – це підсумок професійної майстерності педагога, демонстрація його найкращих професійних умінь. Вона підвищує статус педагогічної професії, стимулює діяльність педагога до поповнення свого досвіду, допомагає визначити кращих педагогічних працівників.

Атестація педагогів ВПУ №3 м.Чернівці у 2022-2023 навчальному році пройшла успішно, кожен педагог відповідно підготувався, щоб показати свої творчі надбання, результати праці за звітний період. Усім педагогічним працівникам вдалося гідно пройти атестаційний період від початку його й до завершення.

Згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, наказу директора ВПУ№3 № 186 від 15.09.2022 року, була створена атестаційна комісія на 2022-2023н.р.

          Розроблено план заходів, графік проведення  чергової та позачергової атестації педагогічних працівників, згідно якого атестації підлягало 12 чоловік, з них 6 викладачів загальноосвітніх дисциплін: Альбота Н.В., Лужна М.І., Павлюк Н.В., Плаксюк І.І., Собкова Н.Ю., Тищук О.Й.; 3 викладачі професійно-теоретичної підготовки:  Дребіт Н.І., Олексин Ю.Г., Скоробогач О.С.; 3 майстри виробничого навчання Гриник Г.С., Николаішина К.В., Трут М.В.

          Протягом 2022-2023 н.р. було проведено чотири засідання атестаційної комісії (протокол № 1 від 19.09.2022 р., протокол № 2 від 17.10.2022 р., протокол № 3 від 22.02.2023 р., протокол № 4 від 23.03.2023 р.), де розглядалися питання затвердження плану роботи атестаційної комісії, затвердження графіка проведення атестацій педагогічних працівників у 2022 -2023 н.р. та заслухані творчі звіти педагогічних працівників про їх професійні досягнення за міжатестаційний період.

Атестаційною комісією, яка працювала протягом навчального року згідно  складеного плану, був проведений глибокий аналіз педагогічної діяльності за міжатестаційний період педагогів, які атестуються.

Свої творчі здобутки, методичні напрацювання, педагогічні знахідки педагоги представляли на розсуд атестаційної комісії. Проведену роботу за міжатестаційний період педагоги демонстрували на робочих місцях, у кабінетах та майстернях, на власних сайтах і блогах.

          Протягом атестаційного періоду члени атестаційної комісії відвідали уроки теоретичного та виробничого навчання, виховні заходи, ознайомилися з досвідом роботи педагогів, досягненнями їх  самоосвітньої роботи. Аналіз відвіданих заходів показав належну професійну підготовку педагогів, які атестуються.

Своєрідним  іспитом  професійної майстерності, до якого ретельно готувалися педагоги,  було заключне  засідання атестаційної комісії, де вони гідно презентували  свої творчі знахідки на педагогічній ниві. В умовах воєнного стану 23 березня  2023 року у  Вищому професійному училищі № 3 м. Чернівці відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії. Свої творчі здобутки та методичні напрацювання педагоги, які атестуються, представляли у вигляді електронних портфоліо,  презентаціями власних блогів. Кожен з них з гідністю звітував про проведену роботу та розповів плани на майбутнє. Цікаві методичні  наробки  та творчі знахідки сучасних педагогічних технологій з досвіду роботи  педагоги узагальнили у вигляді педагогічних  портфоліо, тематичних  папок та методичних розробок.

Атестаційною комісією ВПУ №3 м.Чернівці проведений глибокий аналіз педагогічної діяльності  за  міжатестаційний період педагогів, що атестуються. На заключному засіданні атестаційна комісія прийняла відповідні рішення. Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови творчої, дослідницької, ініціативної діяльності педагога. Свої творчі здобутки та професіоналізм педагоги, які атестуються, мали можливість продемонструвати на засіданнях методичних комісій та під час проведення відкритих методичних заходів в училищі.

27.04.2023 року відбулося засідання атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації, під час якого було прийняте рішення про відповідність займаній посаді керівників закладу: Плешки Ю.І. (заступника директора з НВР), Скоробогач О.С. (заступника директора з НВР), Максимюк В.П. (заступника директора з НР); також педагоги училища Павлюк Н.В., Плаксюк І.І., Тищук О.Й., Гриник Г.С., Николаішина К.В., Дребіт Н.І. успішно були атестовані.

Важливим етапом науково-методичної роботи закладу є участь у  експерименті регіонального рівня «Формування м’яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти».

Згідно наказу ДОН  Чернівецької обласної державної адміністрації від 11.10.2021 року № 310 «Про проведення експерименту регіонального рівня» базою експерименту стало Вище професійне училище № 3 м. Чернівці, терміни проведення – жовтень 2021 року – грудень 2024 року.

На виконання другого формувального етапу (січень 2022 – грудень 2023)  програми проведення даного експерименту протягом січня 2022 – червня 2023 року творчою групою педагогів ВПУ № 3 м. Чернівці (склад затверджено наказом ВПУ№3 м.Чернівці від 27.10.2021 року №224 «Про участь у експерименті регіонального рівня») здійснено ряд заходів, спрямованих на інформаційне забезпечення даної експериментальної роботи та підготовки педагогічних працівників до впровадження технологій формування м’яких навичок майбутніх кваліфікованих робітників.

Педагоги закладу взяли активну участь у міжрегіональних вебінарах:

 1. 29 вересня 2022 року «Логістика формування навичок успішності» на базі ДЗП(ПТ)О «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі».
 2. 6 жовтня 2022 року «Логістика формування навичок успішності» на базі ВПУ № 3 м. Чернівці.
 3. 20 жовтня 2022 року «Логістика формування навичок успішності» – Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну».
 4. 27 жовтня 2022 року «Логістика формування навичок успішності» – Державний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського».
 5. 03 листопада 2022 року «Логістика формування навичок успішності» – Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»
 6. 06 грудня 2022 року – заключний вебінар «Логістика формування навичок успішності».
 7. 27 квітня 2023 року панорамний вебінар учасників Науково-педагогічного альянсу “Soft skills – навички успішності”: досвід роботи творчих колективів Криворізького професійного гірничого-технологічного ліцею Дніпропетровської області та Корсунь-Шевченківського професійного ліцею Черкаської області.
 8. 15 червня 2023 року – панорамний вебінар «Soft skills – кращі практики формування» на базі ДНЗ «Черкаське вище професійне училище»; ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти».

Досвід роботи педагогів закладу було висвітлено на сторінках збірника «Логістика формування навичок успішності: матеріали науково-методичного вебінару учасників педагогічного експерименту регіонального рівня з теми «Формування м’яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти» 29.09‒03.11.2022 р. (за наук. ред. професора Л. М. Сергеєвої. Чернівці, Видавничий дім «Букрек», 2023. 104 с.):

 1. Нікішина Олеся Валентинівна, директор ВПУ№3 м.Чернівці: «Застосування основних принципів логістики (комплексність, варіативність) в управлінні розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти»
 2. Дребіт Наталія Іванівна, старший майстер швейного напряму ВПУ№3 м.Чернівці: «Логістичний підхід до формування потоку знань при підготовці конкурентоздатного кваліфікованого робітника».
 3. Мельник Ілона Олексіївна, викладач професійно-теоретичної підготовки ВПУ№3 м.Чернівці: «Розвиток навичок успішності здобувачів освіти професій побуту засобами інтегрованого навчання».
 4. Гончарюк Олеся Михайлівна, викладач професійно-теоретичної підготовки ВПУ№3 м.Чернівці: «Цифровий логістичний потік як передумова формування ключових навичок здобувачів освіти ЗП(ПТ)О: міркування, комплексне вирішення проблем та ідей».
 5. Берегій Людмила Олексіївна, викладач професійно-теоретичної підготовки ВПУ№3 м.Чернівці: «Клієнтоорієнтованість як складова формування навичок успішності (комплексне вирішення проблем) у професійній діяльності майбутніх кравців, закрійників».

З ініціативи Сергеєвої Лариси Миколаївни, завідувача кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, наукового консультанта експерименту, та Мірошниченко Катерини Борисівни, президента Громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти, наукового консультанта експерименту,  учасниками регіонального експерименту: Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, Вищим професійним училищем №3 міста Чернівці; НМЦ ПТО у Кіровоградській області, ДЗП(ПТ)О «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі», ДНЗ «Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського педагогічного університету імені К. Д. Ушинського», Державним навчальним закладом «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», – було засновано Науково-освітній альянс «Soft skills – навички успішності» (Положення про науково-освітній альянс «Soft skills – навички успішності» протокол №1 від 23 березня 2023 р.). У ході роботи альянсу педагоги ВПУ №3 м. Чернівці взяли участь у установчих зборах, обмінах думками між представниками ЗП(ПТ)О з міст Кропивницький, Одеса, Суми, Харків, щодо виконання програми ІІ-го формувального етапу.

З метою розроблення та впровадження в освітній процес технологій формування м’яких навичок майбутніх кваліфікованих робітників у закладі щомісяця відбувалися засідання творчої групи та проводилися робочі наради з науковими консультантами експерименту:   Сергеєва Лариса Миколаївна,  завідувач кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Мірошниченко Катерина Борисівна, президент Громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти (ВАПП); Микитюк Світлана Миколаївна, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області. Під час роботи творчої групи були окреслені основні вектори, щодо визначення організаційно-педагогічних умов формування м’яких навичок майбутніх кваліфікованих робітників у ВПУ №3 м.Чернівці, розроблення навчально-методичних матеріалів та діагностування.

Кращі практики та досвід педагогів Вищого професійного училища №3 м.Чернівці щодо впровадження в освітній процес технологій формування м’яких навичок майбутніх кваліфікованих робітників були представлені під час науково-педагогічних заходів:

 • 13 квітня 2022 року педагоги ВПУ№3 м. Чернівці взяли участь у Панорамному вебінарі «Soft skills: практики формування в умовах воєнного стану». Нікішина Олеся Валентинівна, директор Вищого професійного училища № 3 м. Чернівці, разом з  Микитюк Світланою Миколаївною, директором Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, презентували логістику формування м’яких навичок кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану у ЗП(ПТ)О Чернівеччини.
 • 09 лютого 2023 року за сприяння ДЗВО “Університет менеджменту освіти” НАПН України Центральний інститут післядипломної освіти, кафедри професійної і вищої освіти  ЦІПО Віртуальна лабораторія “Тематичний центр “Soft skills”, науково-освітнього альянсу “Soft skills – навички успішності” проходили Міжнародні педагогічні читання “М’які навички в умовах воєнної агресії”, за участі Домініка Айзенманн, аташе з питань освіти Посольства Австрійської Республіки в Україні, Уповноваженого з питань освіти Міністерства освіти, науки та досліджень Австрії, та Барбари Прайтлер, психотерапевта Віденського центру допомоги жертвам катувань і війни, супервізор, доктора філософії (Ph.D). Практичний психолог училища Одарка Софійчук виступила з темою «Самозахист і творче самовираження під час війни».
 • 27-28 березня 2023 року Мельник І.О. та Берегій Л.О., викладачі ВПУ №3 м. Чернівці, поділилися досвідом роботи з обдарованими здобувачами освіти та створення умов для реалізації їх обдарувань під час Всеукраїнського методичного фестивалю «Творчий викладач – обдарований учень». Захід проходив за підтримки Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області.
 • 30 березня 2023 року відбулася III Всеукраїнська науково–практична онлайн-конференція «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України – 2023». Захід проходив за організації Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». У роботі конференції взяли участь Плаксюк І.І. і Дребіт Н.І.
 • 30 березня 2023 року згідно плану роботи Науково-освітнього альянсу «Soft skills – навички успішності» творча група педагогів ВПУ № 3 м. Чернівці взяла участь у Четвертій дискусійній панелі «Презентація технологій формування м’яких навичок майбутніх кваліфікованих робітників», під час якої презентували авторські методики:
 1. Кундій Наталія В’ячеславівна, методист ВПУ № 3 міста Чернівці, «Технології формування м’яких навичок майбутніх кваліфікованих робітників».
 2. Плаксюк Інна Іванівна, викладач зарубіжної літератури ВПУ № 3 міста Чернівці «Дистанційне домашнє завдання. Методичні нотатки із досвіду роботи».
 3. Гончарюк Олеся Михайлівна, викладач професійно-теоретичної підготовки ВПУ № 3 міста Чернівці, «Успішна міні-компанія Fancy belt – успішна особистість (Застосування тренінгових технологій для формування м’яких навичок майбутніх кваліфікованих робітників)».
 4. Яковлева Катерина Іванівна, викладач професійно-теоретичної підготовки ВПУ № 3 міста Чернівці, «Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчих здібностей кваліфікованих робітників швейної галузі».
 • 18 травня 2023 року педагоги ВПУ №3 м.Чернівці взяли участь у фестивалі науки “Defile – profe” у ході проведення декади професійної освіти в Україні “2023 рік – Європейський рік умінь і навичок” (European Year of Skills). У програмі проведення “Defile – profe” під час першої тематичної дискусії “Полікультурна освіта як необхідний аспект інтеграції в європейський освітній простір” виступили:
 1. Кундій Наталія В’ячеславівна, методист ВПУ № 3 міста Чернівці, «Логістика реалізації ідей полікультурної освіти в освітньому середовищі ЗП(ПТ)О».
 2. Берегій Людмила Олексіївна, викладач професійно-теоретичної підготовки ВПУ № 3 міста Чернівці, «Логістика формування етнокультурних знань та умінь майбутніх кваліфікованих робітників».
 3. Дребіт Наталія Іванівна, старший майстер ВПУ № 3 міста Чернівці, «Формування компетентності про елементи народного костюму країн світу як складова полікультурної освіти майбутніх кваліфікованих робітників швейного профілю».
 4. Гончарюк Олеся Михайлівна, викладач професійно-теоретичної підготовки ВПУ № 3 міста Чернівці, «Участь у міжнародній програмі Junior Achievement Ukraine як складова європейської полікультурної освіти»;
 • 23 травня 2023 року в межах Всеукраїнського Тижня професійної освіти та Декади професійно-технічної освіти в Чернівецькій області на базі Вищого професійного училища №3 м.Чернівці відбувся коворкінг «Формування Soft Skills – пріоритет у вихованні молоді в умовах воєнного стану» для заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти області. Під час заходу учасниками творчої групи регіонального експерименту були висвітлені важливі питання:
 1. Олеся Нікішина, директор Вищого професійного училища №3 м.Чернівці, розповіла про здобутки і перспективи розвитку закладу освіти, про дослідно-експериментальну діяльність, про творчій і креативний колектив однодумців.
 2. Наталія Кундій, методист ВПУ №3 м.Чернівці, наголосила на важливості м’яких навичок (soft skills)  в умовах воєнного стану для досягнення успіху не тільки в побудові кар’єри, а й в усіх сферах життя.
 3. Оксана Скоробогач, заступник директора з навчально-виховної роботи ВПУ №3 м.Чернівці звернула увагу  формування  soft skills як важливі навички для розвитку особистості здобувача освіти в наш складний час. Адже налагоджена комунікація, вміння адаптуватися, самоорганізація, критичне мислення, робота в команді допомагають оптимізувати роботу та досягти нового соціального рівня.
 4. Одарка Софійчук, практичний психолог ВПУ № 3 м.Чернівці, підготувала виступ «Самозахист і творче самовираження під час війни» за матеріалами книги Барбари Прайтлер, австрійської психологині, психотерапевтки і супервізорки, співзасновниці віденського центру психосоціальної допомоги постраждалим від війни і катувань «Hemayat».
 5. Інна Максимюк, соціальний педагог ВПУ № 3 м.Чернівці,  провела фрагмент тренінгу, під час якого вчила учасників коворкінгу долати кризу (стресову ситуацію).
 • 08 червня 2023 року педагогічні працівники ВПУ№3 м.Чернівці долучилися до ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти», організованої до 70-річчя УМО – Університету менеджменту освіти та 50-річчя Кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО НАПН України, мета конференції – об’єднання науковців та практиків щодо обговорення варіативних моделей і технологій трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти. Наталія Кундій, методист закладу поділилася досвідом впровадження в освітній процес практики реалізації ідей полікультурної освіти в освітньому середовищі ЗП(ПТ)О.

Провідним завданням професійної (професійно-технічної) освіти є підготовка конкурентоздатних кваліфікованих робітників, спрямованих на професійну успішність. Науковці, роботодавці одностайні, що визначальним складником такої успішності в сучасному динамічному світі є наявність у фахівців «soft skills» (м’яких навичок) – навички особистої ефективності, стресостійкості, тайм-менеджменту, групової взаємодії, цілепокладання, прийняття рішень, розв’язання проблем,  критичного мислення, креативності, інноваційості, ефективного лідерства тощо.

Творча група педагогів ВПУ №3 м.Чернівці продовжує роботу формувального етапу експерименту щодо удосконалення технологій формування м’яких навичок майбутніх кваліфікованих робітників.

     Інноваційне навчання — процес і результат такої навчальної та освітньої діяльності, яка заохочує введення інноваційних змін в існуючу культуру, соціальне середовище. Такий тип навчання, крім підтримки існуючих традицій, стимулює активну участь здобувачів освіти в рішенні проблемних ситуацій та творчих ідей. Саме такі принципи навчання підтримуються та широко впроваджуються педагогами в освітній процес Вищого професійного училища №3 м. Чернівці. Високий професіоналізм та педагогічний досвід майстрів виробничого навчання ВПУ №3 є тим основним підґрунтям для впровадження найбільш ефективних педагогічних та виробничих технологій в освітній процес.

У відповідності з планом протягом року здійснювався контроль за станом освітньо-виробничого процесу. Заступниками директора Плешкою Ю.І., Максимюк В.П., Скоробогач О.С., старшими майстрами Дребіт Н.І., Олексин Ю.Г. та методистом училища Кундій Н.В. систематично  перевірялася підготовка до занять, стан викладання предметів, ведення плануючої  документації, впровадження інноваційних педагогічних та сучасних фахових технологій тощо. Результати внутріучилищного контролю знаходили відображення у рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах.

         Систематично контролювався стан ведення журналів, відвідування занять учнями. Їх наслідки обговорювалися на нарадах, приймалися управлінські рішення.

Професійна підготовка викладача, майстра виробничого навчання  не закінчується у стінах освітнього закладу, вона продовжується протягом усієї його професійної діяльності. Науково-методична робота, яка супроводжує педагога, завжди є динамічною системою навчально-методичної і науково-дослідницької діяльності, які тісно взаємопов’язані і взаємозумовлені. Навчально-методична робота спрямована на підвищення професійно-педагогічної культури педагогів і комплексне методичне забезпечення освітнього процесу, стимулює процес створення і впровадження нових педагогічних ідей, технологій навчання і виховання, забезпечує експериментальну перевірку їх ефективності. Педагоги ВПУ №3 знаходяться у постійному пошуку нових педагогічних ідей, які результативно впроваджують в освітній процес.

Навчально-виховна робота

Виховна робота в освітьому закладі спрямована на формування і розвиток свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатного змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Виховна робота в освітньому закладі організована відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо формування в учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин, запобіганню домашньому насильству, торгівлі людьми, наказів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області та Навчально–методичного центру професійно–технічної освіти у Чернівецькій області з усіх напрямків діяльності та рівнів епідемічної небезпеки.

Головною метою виховної роботи у освітньому закладі є: формування в молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави,  успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних відносин, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. набуття молодим поколінням соціального досвіду

Пріоритетним напрямками виховної діяльності у 2022/2023 навчальному році визначено формування навичок здорового способу життя, питання охорони дитинства, національно–патріотичне виховання, популяризацію робітничих професій, профілактику правопорушень і злочинності серед підлітків та забезпечення у межах своїх повноважень виконання покладених завдань і функцій з цих питань, духовно–моральне, громадянсько–патріотичне, військово–патріотичне та превентивне виховання учнівської молоді.

Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану потребувала іншого змісту та підходів до проведення виховної роботи. Основним цільовим напрямом було забезпечення безпекової складової здоров’я особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя

Завдання і зміст виховної роботи реалізується за такими напрямками виховної діяльності:

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.
 • Національно-патріотичне виховання.
 • Ціннісне ставлення до суспільства і держави. Громадянське виховання.
 • Превентивне виховання. Морально-правове виховання. Права дитини.
 • Протидія булінгу. Запобігання домашньому насильству. Запобігання та протидія торгівлі людьми.
 • Ціннісне ставлення до культури і мистецтва. Художньо-естетичне виховання.
 • Екологічне та трудове виховання. Ціннісне ставлення до природи та праці.
 • Ціннісне ставлення до сім’ї, родини. Сімейне виховання. Гендерне виховання.
 • Ціннісне ставлення до себе. Формування здорового способу життя.
 • Особистісно-орієнтоване виховання.
 • Популяризація робітничих професій.

Згідно яких розробляються цілі і завдання, складається план навчально-виховної роботи.

Питання виховної роботи систематично розглядається і аналізується на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, батьківських зборах, нарадах при директорі. Класними керівниками та майстрами виробничого навчання ведуться журнали з виховної роботи та проводяться річні звіти класних керівників навчальних груп.

          У навчальному закладі систематично працює контроль за відвідуванням учнями уроків теоретичного та виробничого навчання. Щомісячно класні керівники та майстри виробничого навчання подають звіт про втрату учбового часу навчальних груп. Відповідно до звіту заступник директора з НВР робить місячний аналіз пропусків теоретичного та виробничого навчання учнів.

          Постійно в полі зору колективу знаходяться питання правового виховання учнів. Працює Рада профілактики (відповідно до Положення, наказу, плану роботи та плану засідань Ради профілактики) та психолого-педагогічний консиліум. Здійснюється співпраця з Національною поліцією у Чернівецькій області (Чернівецьким районним відділом поліції) та Патрульною поліцією м. Чернівці відповідно до річних заходів на 2022-2023н.р.

Активну участь у житті училище приймає учнівське самоврядування, яке є активним учасником всіх загальноучилищних заходів, акцій.Завдяки участі у житті освітнього закладу, активній громадській позиції молодого покоління

проведені безстрокові,  благодійних акцій:

 • «3 вірою в серці», спрямованої на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і волонтерів, які працюють в зоні бойових дій;
 • «Ми разом», спрямованих на допомогу пораненим військовим;
 • Виготовлення маскувальних костюмів для наших Захисників!
 • День святого Валентина, в училищі відбувся благодійний ярмарок виробів ручної роботи;
 • Великодні солодощі (профспілкова організація освітнього закладу закупила Пасхальні кекси для сімей ВПО, які тимчасово проживають у гуртожитку, для учнів ВПО);
 • «Кава з директоркою» (учні передали кошти для потреб військовослужбовців за пітримки директорки департаменту соціальної політики ЧМР Наталії Фрунзе);
 • МФОЗНС «Регіон Карпат» NEEKA Ukraine (організували розваги у центрі «Країна Мрій» м. Чернівцях для діток ВПО, які тимчасово проживають у гуртожитку освітнього закладу );
 • Участь у благодійному  ярмарку та концерті. Благодійний захід “Бандеробайк” організований Чернівецькою ГО “Крик душі”;
 • Участь у заході “Свято весни”.  В рамках співпраці з Help Age International за проєктом “Невідкладна підтримка та захист літніх жінок та чоловіків групи ризику в Україні” ;
 • Участь у ярмарку Hand Made для закупівлі вітамінних комплексів та ліків для хлопців з 53 ОМБр;
 • Участь у благодійній акції «Смілива гривня»;
 • Участь у Акції «STOP насильство»;
 • Участь у акції «Постер про філософа», з  нагоди 300-річчя Г. СКОВОРОДИ
 • Участь у  благодійному концерті “ВІРИМО, НАДІЄМОСЬ, ЛЮБИМО”, організований з ініціативи @Людмила Мельник;
 • Участь у благодійній  акції «Задонать книгу українським дітям»;
 • «Великодні кекси» для сімїв ВПО що проживають у освітньому закладі ;
 • Акція до Дня Святого Миколая «Час творити добрі справи» дітей сиріт, дітей позбавлених бвтьківського піклування  що навчаються у освітньому закладі та для діток ВПО які проживають у гуртожитку освітнього закладу;
 • Вітання ветеранів напередодні Дня пам’яті і примирення ветеранів – колишніх працівників нашого закладу ;
 • Мітинг-реквієм та вшанування Героїв Небесної Сотні; зустрічей з воїнами-учасниками АТО та ООС «В родинному колі».

Здобувачі освіти беруть активну участь у громадському житті училища, морально і матеріально заохочуються, а учні, які перебувають у складних життєвих обставинах отримують матеріальну допомогу за рахунок учнівського профкому.

У позаурочний час учні займаються у  гуртках:

технічної творчості;

спец предметів;

загальоноосвітньої підготовки;

Освітній заклад співпрацює з батьківським комітетом (проводяться загально училищні та групові батьківські онлайн збори, індивідуальні зустрічі з батьками) з урахуванням особливостей епідеміологічної ситуації згідно рівнів епідемічної небезпеки:

          Протягом 2022-2023 навчального року проводилися заходи відповідно основних орієнтирів виховання здобувачів освіти загальноосвітніх навчальних закладів, Концепції національно–патріотичного виховання в системі освіти України до 2025року.

          Для формування в здобувачів освіти основ загальнолюдської моралі, відродження національної культури, шанобливого ставлення до історії держави, народу, формування соціальної, правової та національної самосвідомості в освітньому закладі проводились заходи, присвячені національним та державним святам, тематичні виховні години, (відео- та фото-звіти розміщувалися у соціальних мережах закладу).

 • Єдиний урок «Ми українці: честь і слава не зламні!»;
 • Участь у всеукраїнській освітній кампанії;
 • «Голуб Миру»;
 • «Говоримо Українською»;
 • «Повертайтся живим!»;
 • «Ангели пам’яті»;
 • «Вишивана моя Україна»;
 • Відзначення Дня партизанської слави;
 • Проведення годин спілкування до Дня захисника та захисниць України;
 • Тижні з безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!»;
 • Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»;
 • Святкування Дня української писемності та мови;
 • Заходи присвячені Дню Гідності та Свободи;
 • Відзначення Дня Соборності України  «Соборність і злагода – умова процвітання України»;
 • Відзначення Бою під Крутами «Єднання заради незалежності», «Подвиг за Україну» ;
 • День безпечного інтернету ;
 • День пам’яті Героїв Небесної Сотні;
 • Міжнародний день рідної мови;
 • Міжнародний жіночий день 8- Березня;
 • Дня відкритих дверей онлайн;
 • «ЧорноБІЛЬ трагедія поколінь»;
 • День Матері «Любов матері – основа і джерело життя» ;
 • Відзначення дня «Пам’яті та примирення» (Відзначення Міжнародного дня родини );

Участь у конкурсах, фестивалях:

 • Учнівський флешмоб Міжнародний день рідної мови;
 • Переможниця І етапу обласного конкурсу здобувачів освіти ЗП(ПТО) “Професійний талант року – 2023”;
 • Всеукраїнський конкурс «Планета ІТ»;
 • Участь  у Таборі підприємництва;
 • Участі у програмі “Компанія”, що проводиться ГО Junior Achievement Ukraine;
 • Участь у майстер-класах та ярмарці виробів учнівської мінікомпанії Fancy Belt;
 • Участь у пісенному проекті «Три віхи творчої долі Володимира Івасюка;
 • Участь у VI Всеукраїнському конкурсі «Гуманне ставлення до тварин» від БФ «Щаслива лапа»;
 • Участь у бізнес-сніданку з кар'єрного консультування в рамках субпроєкту “Підтримка кар'єрного консультування закладами професійної (професійно-технічної освіти”;
 • «Інтелектуальний батл» ;
 • Участь у міжнародному студентському ярмарку International Expo-2023 ;
 • Global Money Week (Всесвітнійтиждень грошей) ;
 • Участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці;
 • Участь у ярмарку вакансій “Професія сьогодення»;
 • Всеукраїнський флешмоб “Дякую захисникам України”.

Робота гуртків (конкурси, конференції, олімпіади)

 • Сімейна олімпіада з математики “РІПКА”. Команда «М-33» (галактика трикутника);
 • Виготовлення «Органайзери з фетру»;
 • workshop з виготовлення екоторбинки;
 • День біблії онлайн-челендж “Цитую Біблію» ;
 • Гра-змагання “Стопами Кобзаря” між учнями першого курсу;
 • Декади «Мої права – моє життя»  ;
 • День безпечного Інтернету (Safer Internet Day) під гаслом “Разом для найкращого Інтернету”;
 • Участь у Всеукраїнській програмі ментального здоров'я “Ти як?” за ініціативою Олени Зеленської ;
 • Онлайн конкурс малюнків та відеороликів “STOP насильство” до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» від БФ “Рокада Чернівці»;
 • фото-флешмобі «Дякую захисникам  та захисницям України!», у рамках обласної інформаційної кампанії «Сила нескорених або уклін вам, Захисники України!»;

участь у спортивних змаганнях:

 • Обласні змагання з легкої атлетики серед ЗП(ПТ)О

І місце команда ВПУ №3 м. Чернівці

 • Фінальні змагання Спортивних ігор України, серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що відбулися в м. Івано-Франківськ, і стали ЧЕМПІОНАМИ:

 

І місце (баскебол);

ІІ місце (настільний теніс);

ІІІ місце (волейбол)  ;

ІІІ місце (волейбол);

ІІІ місце (волейбол)

Профорієнтаційна  робота. 

Популяризація робітничих професій.

Відповідно до плану роботи училища, з метою організації профорієнтаційних заходів із здобувачами освіти 9-их і 11-их класів закладів середньої освіти міста та області, охоплення ширшого кола випускників, формування у них свідомого професійного вибору й виховання прагнення бути професійно затребуваним в суспільстві проводились заходи :

 • Проведення тренінгів профорієнтаційного спрямування з популяризації робітничих професій у 8-11 класах закладів загальної середньої освіти міста;
 • Організація зустрічі з представниками Чернівецького обласного центру зайнятості у рамках проєкту «Планування кар’єри – запорука успішного майбутнього»;
 • Створено інформативні профорієнтаційні ролики за професіями
 • Систематична робота з розміщення цікавих та визначних подій закладу в соціальних мережах Instagram, Facebook;
 • Розповсюдження у соціальних мережах профорієнтаційних матеріалів з професій;
 • Відвідування закладів загальної середньої освіти, центрів зайнятості міста та області;
 • Продовження роботи щодо діяльності рубрики «Де працюють наші випускники» на сайті училища, соціальних сторінках Facebook, Instagram;
 • Проведення Днів відкритих дверей.( організовувалися онлайн-трансляції з презентацій професій на офіційному Instagram  каналі училища);
 • Створено онлайн-екскурсію щодо ознайомлення з матеріально-технічною базою закладу освіти (навчальні кабінети, майстерні);
 • Оновлення кнопки «Дистанційна приймальна комісія» на сайті освітнього закладу, онлайн анкета для вступників.

Провідною ідеєю виховної системи училища є формування відповідальної, творчої, креативної особистості, яка володіє навичками самопізнання, самовиховання, що відкрита до сприйняття інших культур, цінує свободу, поважає людську гідність, здатна до успішної самореалізації у сучасному.

Аналіз роботи психологічної служби за 2022/2023 н.р.

Соціально-психологічний супровід в освітньому закладі здійснювався практичним психологом та соціальним педагогом ВПУ№3 за такими напрямками:

 • Діагностична робота – із здобувачами освіти проведено 2 методики (практичним психологом) та 1 дослідження (соціальним педагогом) з метою визначити особистісні якості і особливості поведінки першокурсників, спрогнозувати поведінку кожного типу особистості, визначити ставлення підлітка до освітнього закладу (навчальних предметів, викладачів), до сім’ї, до вулиці та власного «Я», їх ціннісних орієнтирів.
 • Консультативна робота (індивідуальна та групова), так практичним психологом було проведено понад 52 консультації, соціальним педагогом – 48 консультацій.
 • Просвіта – щомісячно соціально-психологічною службою проводилися різні форми просвітницької роботи (акції, флеш-моби, квести, інста-завдання, тижневики, декади, місячники, та ін.) із здобувачами освіти та педагогами з метою формування зрілої особистості, досягнення психологічного комфорту, адекватної соціалізації особистості в суспільстві, здорового способу життя та правової свідомості, а саме:
 • тижневик «Сім’я, родина, Україна», травень 2023;
 • тренінг “Булінг: причини і наслідки”, квітень 2023;
 • «Тиждень Духовності», квітень 2023;
 • соціально-психологічна декада “Ми та наше здоров’я”, березень 2023;
 • Всесвітній тиждень грошей, березень 2023;
 • участь у VI Всеукраїнському конкурсі «Гуманне ставлення до тварин» від БФ «Щаслива лапа», березень 2023;
 • просвітницько-профілактичні зустрічі здобувачів освіти з інспектором сектору ювенальної превенції відділу превенції Чернівецького районного управління поліції, Головного Управління Національної Поліції в Чернівецькій області та представниками Управління Патрульної поліції м. Чернівці: вересень 2022, листопад 2022, грудень, лютий 2023;
 • День безпечного Інтернету (Safer Internet Day), лютий 2023;
 • декада «Цінність життя», січень 2023;
 • Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», грудень 2022;
 • Міжнародний день толерантності, листопад 2022;
 • тижневик протидії насильству та торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», жовтень 2022;
 • декада «Мої права – моє життя», вересень 2022.
 • Профілактика, у тому числі розвиток соціальних навичок – протягом року проводилася просвітницько-профілактична робота щодо попередження та подоланні поведінкових девіацій, вирішення конфліктних ситуацій що виникають під час освітнього процесу, негативних явищ, формування у здобувачів освіти культури здорового способу життя, соціально значущих норм і правил поведінки, робота в Раді профілактики та психолого-педагогічному консиліумі.
 • Корекція та розвиткові робота проводилася за програмами:
 • «Вчимося розуміти та поважати інших»,
 • «Особиста Гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»,
 • «Комплексна програма роботи практичного психолога по подоланню та профілактиці дезадаптованості першокурсників».
 • Навчальна діяльність – викладання предметів та курсів згідно навчальної програми на 2022-2023 н.р.
 • Організаційно-методична робота полягала у веденні плануючої та звітної документації працівників психологічної служби, опрацювання нормативно-правових актів, написання листів; формуванні соціального паспорту училища, створення та щомісячне оновлення банків даних здобувачів освіти різних соціальних категорій. Так, станом на 01.01.2023, у освітньому закладі навчалося:
 • діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, осіб з їх числа – 14 чол.;
 • здобувачі освіти з інвалідністю – 4 чол.;
 • учні, які виховуються з одним із батьків – 26 чол.;
 • учні з багатодітних родин – 21 чол.;
 • діти, батьки яких були або є учасниками бойових дій – 16 чол.;
 • здобувачі освіти, батьки яких загинули під час воєнних дій – 3 чол.;
 • внутрішньо переміщені особи – 6 чол.;
 • Зв’язки з громадськістю:
  • відвідування гуртожитку згідно графіку 2 на тиждень;
  • співпраця із соціальними службами міста та області;
  • співпраця з Чернівецьким районним відділом поліції ГУНП у Чернівецькій області (з працівниками ювенальної превенції);
  • співпраця з організація щодо залучення до співпраці з метою проведення просвітницьких заходів серед педагогів та учнів;
  • робота з батьками та опікунами (бесіди, систематичні телефонні дзвінки).

Із воєнними діями на тереторії України, працівники психологічної служби протягом року були також задіяні у роботі з ВПО (організовують та проводять спільні заходи з дітками ВПО на базі гуртожитку). Так, практичний психолог є відповідальною особою в гуртожитку за ВПО: налагоджує співпрацю із благодійними організаціями для створення позитивних психологічних умов проживання ВПО в гуртожитку освітнього закладу, залучає діток ВПО до різноманітних заходів міста та області, займається побутовими питаннями проживання ВПО (забезпечення продуктами харчування, засобами гігієми) та ін.

Таким чином заплановані заходи згідно плану практичного психолога та соціального педагога за 2022-2023 н.р. виконано.

ЗВІТ

про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності у

Вищому професійному училищі № 3 м.Чернівці

за підсумками 2022/2023 н.р.

Відповідно до абзацу 7 частини 1 статті 53 Закону України “Про освіту”, статей 13, 14 Закону України “Про охорону праці”, Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (далі – Положення), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23 січня 2018 року за №100/31552,  в училищі впродовж 2022/2023 навчального року організовано роботу з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.

          Відповідно до Положення, впродовж 2022/ 2023 навчального року було організовано  єдину систему організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, а також визначені обов’язки адміністрації та посадових осіб щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання травматизму.

          Освітній заклад у своїй діяльності керувався нормативно-правовими актами з питань охорони праці,  вищезгаданим  Положенням.

          Організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в училищі було покладено на адміністрацію училища.

    З метою організації охорони праці, визначення системи управління охороною праці в училищі видані накази: Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності та охорони праці від 01.09.2022 № 146; Про визначення посадових обов’язків з питань охорони праці від 01.09.2022 № 145; Про створення комісії по перевірці знань з питань охорони праці від 01.09.2022 № 141; Про створення комісії по перевірці знань правил технічної експлуатації електроустановок споживачів від 05.01.2023 № 02; Про створення електротехнічної служби від 01.09.2022 № 140; Про проведення стажування і допуск працівників до роботи від 01.09.2022 № 139;

Про встановлення протипожежного режиму від 01.09.2022 № 143; Про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку від 01.09.2022 № 144;

Про створення добровільної пожежної дружини від 01.09.2022 № 142В училищі здійснюється ступеневий контроль за дотриманням вимог охорони праці, пожежної безпеки, санітарії та гігієни: І ступінь – щоденно здійснюється контроль за станом охорони праці викладачами, майстрами в\н, громадськими уповноваженими з охорони праці; ІІ – ступінь – 1 раз на місяць здійснюється старшим майстром, заступником директора з НВР, заступником директора з НР, заступником директора з виховної роботи; ІІІ ступінь – 1 раз на 3 місяці здійснюється директором училища, інженером з ОП, головою профкому.

Відповідно до ст. 20 Закону України “Про охорону праці” в училищі укладений Колективний договір терміном на 2021-2025  роки, який зареєстровано Департаментом праці соціального захисту населення Чернівецької міської ради  (від 08.10.2021р.). Щорічно розробляються та додаються до Колективного договору Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.

Згідно вимог ст.18 Закону України «Про охорону праці» та розділу 8 (Охорона праці і здоров’я) Колективного договору працівники   училища проходять навчання і перевірку  знань  з  питань охорони  праці,  безпеки життєдіяльності  безпосередньо в училищі   обсягом   не   менше 20 годин.

З 12.04. по 30.04.2021 у Вищому професійному училищі № 3 м.Чернівці відповідно до вимог ст.18 Закону України «Про охорону праці» та розділу 8 (Охорона праці і здоров’я) Колективного договору проведене навчання і перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності для працівників училища. З новоприйнятими працівниками у місячний термін проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці (протоколи № 1,2,3 від 28-29 вересня 2022). Чергова перевірка знань з питань охорони праці проведена у квітні місяці 2023 року (протокол № 4,5 від 20.04.2023)

Директор, заступник директора з НВР,   інженер з охорони праці, завідувач господарством,   на  яких  покладено відповідальність щодо організації роботи з охорони праці,  безпеки життєдіяльності, які є членами постійно діючої комісії з  перевірки  знань  в училищі,  один раз на три роки проходять у встановленому порядку навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності при Експертно-технічному центрі Управління Держпраці у Чернівецькій області. Чергові курси з охорони праці відбулися у березні місяці 2019 року (посвідчення №0159-22, №0161-22, №0158-22, №0160-22).

Згідно вимог розділу ІV «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та розділу 8 (Охорона праці і здоров’я) Колективного договору в училищі 11.01.2022 пройшла чергова перевірка знань з електробезпеки у електротехнічних працівників та майстрів виробничого навчання, з дотриманням карантинних обмежень.

Під час заняття працівники училища прослухали лекцію на тему «Основи електробезпеки».

  Комісія у складі голови комісії Нікішиної О.В., Чікала П.І. відповідального за електрогосподарство, Плешки Ю.І. заступника директора з НВР, Гончарюк О.М. інженера з ОП перевірили знання працівників з електробезпеки протоколи № 65 – 82 від 10.01.2023р.

Відповідальний за електрогосподарство Чікал П.І. та інженер з ОП Гончарюк О.М. пройшли перевірку знань з електробезпеки із залученням Державного інспектора Держенергонагляду в Чернівецькій області та завідувача сектором нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці у Чернівецькій області. Відповідальному за електрогосподарство та інженеру з ОП присвоєна ІУ група допуску з електробезпеки.

Директор училища Нікішина О.В. та завідувач господарством Чікал П.І. пройшли навчання з питань пожежної безпеки (посвідчення від 28.09.2022 № 3885, 3886).

Директор училища Нікішина О.В. та посадова особа з питань ЦЗ Гончарюк О.М. закінчили курс підготовки інструкторів “Навчання з попередження ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами” (сертифікат від 01.05.2022 № 11188, 11192)

В училищі розроблені інструкції з охорони праці та безпеки праці життєдіяльності по всіх видах робіт, що виконуються в училищі та з усіх професій, з яких ведеться підготовка кваліфікованих робітників. Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій. Оновлені інструкції з охорони праці швейної та перукарської справи наказ від 21.04.2021 №75 та інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності наказ від 24.04.2023р №81

Працівникам при прийомі на роботу видається посадова інструкція.

Розроблені програми: Вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для працівників  та учнів  (затверджена наказом директора від 24.04.2023р №81); Вступного інструктажу з охорони праці (затверджена наказом директора від 24.04.2023р №81); Інструкція з проведення вступного інструктажу з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях для працівників ВПУ № 3 м.Чернівці (від 12.01.2021); Правила внутрішнього розпорядку.

Учні училища вивчають предмет «Охорона праці» в кількості 30 годин.

Розроблені програми первинного інструктажу з охорони праці на робочих місцях. Інструктування працівників та учнів оформляється у відповідних журналах (журналах інструктажів на робочому місці).

Учні училища проходять вступний, первинний та позаплановий інструктажі, про що є відповідні записи у журналах інструктажів на робочому місці, які ведуться на кожну навчальну групу.

          З учнями проводиться інструктаж з електробезпеки у відповідності із розробленими інструкціями, що діють в  училищі. Інструктаж закінчується перевіркою знань та присвоєнням І групи допуску з електробезпеки.

Також з учнями проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності.

Інструктажі   містять   питання  охорони  здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

     Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, що є в наявності в кожному навчальному кабінеті та майстерні в/н.

Перед  початком    занять  один раз на рік,  а також  при  зарахуванні  або  оформленні  до  освітнього  закладу, з учнями  проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службою охорони  праці, класними керівниками та майстрами в/н.

Запис  про  вступний  інструктаж  робиться  на   окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

Працівники училища під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять вступний, первинний, повторний інструктажі. Про що є відповідні записи у журналах інструктажів на робочому місці по структурних підрозділах.

Допуск до стажування визначається наказом 01.09.2021 № 138. У наказі визначається тривалість стажування та вказується прізвище працівника, відповідального за проведення стажування.

Новоприйняті в училище працівники після первинного інструктажу  на  робочому  місці  до  початку  самостійної  роботи  під керівництвом досвідчених,  кваліфікованих працівників проходять стажування протягом  не  менше  2-15  змін.

На сучасному рівні обладнаний кабінет з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Робота кабінету з охорони праці проводиться відповідно до затвердженого плану. Площа кабінету «Охорони праці та безпеки  життєдіяльності» – 25м2 , розрахований на 24 робочих місця.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності у Вищому професійному училищі проводиться відповідно до складеного плану, що затверджується на навчальний рік.

    Наказом по училищу п. 5 «Про організацію роботи з охорони праці» від 01.09.2022 № 143 призначено атестовану відповідальну посадову особу за електрогосподарство (ІV група допуску з електробезпеки), за енергозбереження, за пожежну безпеку, за газову безпеку.

Оформлені акти-дозволи на експлуатацію кабінетів, майстерень в/н від 22.08.2022.

У майстернях в/н, кабінетах спеціальних та загальноосвітніх дисциплін  оформлені кутки з охорони праці.

Приміщення училища забезпечені знаками безпеки.

Майстерні виробничого навчання забезпечені колективними засобами захисту (заземлення, занулення, блокування,  переносне заземлення, автоматами напруги, місцевими вимикачами). 1 раз на 2 роки проводиться вимірювання опору контуру заземлення (технічний звіт квітень 2021р).

Проводяться профілактичні роботи щодо покращення освітлення навчальних кабінетів та майстерень (заміна світильників, ламп). Здійснюється заміна люмінесцентних ламп на енергозберігаючі лампи.

Постійно виконується профілактичний ремонт обладнання.

Обладнаний здоровпункт, який забезпечений необхідними медикаментами. У навчальних приміщеннях є укомплектовані медикаментами аптечки.

Інженерно-педагогічні працівники училища щорічно проходять періодичний медичний огляд.

Учні під час вступу до училища проходять попередній медичний огляд. Учні, що навчаються за професією перукар (перукар-модельєр) манікюрниця, проходять періодичний медичний огляд 1 раз на семестр.

Виробничих травм серед працівників в училищі не було. Відсутні випадки травматизму учнів училища під час освітнього процесу.

В освітньому закладі є в наявності журнали реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру та реєстрації потерпілих від нещасних випадків.

          В училищі не сталося жодної пожежі.

У ВПУ № 3 м.Чернівці діють інструкції з пожежної безпеки та цивільного захисту.

Учні училища вивчають питання пожежної безпеки на предметі охорона праці у кількості 4 години.

В училищі є в наявності 48 порошкових вогнегасників  ОП (2), ОП (5) та 13 вуглекислотних вогнегасників ВВ-2. Пожежні щити 3, 2 пожежні крани.

Всі вогнегасники пройшли перевірку та перезаряджання у серпні місяці 2021року.

Створена добровільна пожежна дружина наказ директора від 01.09.2022 № 142.

Встановлений протипожежний режим наказом директора від 01.09.2022 № 143.

   На поверхах будівель розміщені план-схеми евакуації учнів та працівників на випадок виникнення пожежі, евакуації в укриття. Плани забезпечені пояснювальними записками.

  Головний корпус оснащений чотирма шляхами для евакуації учнів та працівників.

В училищі та гуртожитку встановлена сучасна протипожежна сигналізація. Для безпечної роботи котельні в осінньо-зимовий період у 2016 році в встановлено протипожежну сигналізацію.

План роботи училища з охорони праці виконується на 98%.

Підсумки роботи за 2022 рік з цивільного захисту

Вищого професійного училища № 3 м.Чернівці

У 2022 році підготовка з цивільного захисту проводилась у відповідності до вимог Кодексу цивільного захисту України редакція від 01.01.2023 року №5403-УІ, Постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014р. №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту».

У закладі  упродовж 2022 року здійснювалась відповідна робота з питань цивільного захисту. Завдання щодо підготовки працівників з питань  цивільного захисту, які були визначені на 2022 рік, в основному виконані. Цивільний захист в 2022 році здійснювався згідно карантинних обмежень у зв’язку з COVID-19 та воєнного стану введеного Указом Президента № 64/2022.

Завдання з питань цивільного захисту виконані. Основні зусилля спрямовувались на організацію навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях згідно з програмами підготовки, проведення тренувань (об’єктового тренування та протипожежних тренувань), а також на створення умов надійного захисту працівників в умовах виникнення надзвичайних ситуацій і забезпечення спроможності діяти у разі їх виникнення. Під час проведення тренувань працівники набули практичного досвіду проведення заходів ЦЗ.

Підготовка  працівників з питань цивільного захисту у 2022 навчальному році була спрямована на забезпечення їх готовності до дій при загрозі виникнення та виникненні надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного та природного характеру та в умовах можливих терористичних актів, організованого проведення заходів цивільного захисту.

Керівний склад училища, а саме О.В.Нікішина, Ю.І.Плешка, О.М.Гончарюк, П.І.Чікал, у вересні місяці, пройшли функціональне навчання з цивільного захисту та протипожежної безпеки, у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

В училищі організований освітній процес з ЦЗ з усіма категоріями учасників освітнього процесу: учнями, педагогами і обслуговуючим персоналом згідно з програмами підготовки та розкладом занять. Навчальна програма виконана у повному обсязі, у тому числі повністю виконана програма з курсу „Захист України” (розділ ЦЗ) з учнями ІІ, ІІІ курсу  викладачем, що викладає цей курс Бевциком В.Г.

В училищі 12.05.2022 р. проведений в режимі онлайн День цивільного захисту виходячи з діючого правового режиму роботи закладу освіти та можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.

Постійно здійснюються практичні тренування щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників освітнього процесу при надзвичайних ситуаціях та за сигналом оповіщення «Повітряна тривога» про що складені відповідні акти.

У травні та листопаді місяці, проведені Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності.

В училищі облаштовані 4 найпростіші укриття у відповідності до встановлених вимог.

Створені плани (схеми) евакуації, зокрема, вказані шляхи евакуації учасників освітнього процесу до укриттів (при отриманні сигналу «Повітряна тривога») та евакуації з приміщення до безпечної зони при пожежі чи надзвичайній ситуації.

 Створені інструкції та порядок оповіщення, якими встановлено обов’язки, дії учнів та працівників училища на випадок повітряної тривоги,  виникнення пожежі чи надзвичайної ситуації.

Створена добровільна пожежна дружина. Училище забезпечене первинними засобами пожежогасіння відповідно до норм.

З метою здобуття знань і вмінь з питань особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення належного цивільного захисту учасників освітнього процесу,  працівників та  здобувачів освіти ВПУ № 3 м.Чернівці у 2022 році в училищі виконані наступні заходи:

 • розроблені заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2022/2023 н.р. на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням дітей;
 • проведені своєчасно протипожежні інструктажі зі здобувачами освіти, педагогами та технічним персоналом;
 • призначені відповідальні особи за виконання заходів цивільного захисту, пожежну безпеку закладу освіти, окремих будівель, споруд, приміщень, інженерного обладнання, а також за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту, безпечну експлуатацію та технічний стан котельного господарства (опалювальних установок, приладів);
 • поінформовані учасники освітнього процесу про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для їх укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок заповнення та поводження в них з урахуванням доступності таких споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, стан їх готовності до використання за призначенням. Створені загальнодоступні інформаційні ресурси із зазначеного питання;
 • виконані заходи з попередження надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду в освітньому закладі;
 • постійно проводиться просвітницька робота серед учасників освітнього процесу із запобігання виникненню пожеж та порядку лій у надзвичайних ситуаціях із залученням фахівців ДСНС та НМЦ ЦЗ і БЖД.

Фінансово-господарська діяльність

Результати фінансово-господарської діяльності

Фінансува  ння ВПУ №3 за період 2022-2023 навчального року здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету через Управління освіти і науки Чернівецької міської ради. Основними доходами училища є доходи  загального фонду.

Надійшло  16378477,55
Витрачено 16378477,55
Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2022-31.12.2022 За період з 01.01.2023-31.05.2023 РАЗОМ, грн
2111 Оплата праці 3059032 4843712,92 7902744,92
2120 Нарахування на оплату праці 674496 1053636,37 1728132,37
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 4505 20680 25185
2220 Придбання медикаментів 0 0 0
2230 Витрати на харчування дітей-сиріт 76498 120646 197144
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 162552 45877,76 208429,76
2271 Оплата теплопостачання 251606 0 251606
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 12913 30072,48 42985,48
2273 Оплата електроенергії 133643 207816,54 341459,54
2274 Газопостачання 394413 460653,10 855066,10
2275 Альтфатер 11681 18661,25 30342,25
2800 Пеня, штрафи, та інші податки 0 3459,05 3459,05
2720 Стипендії 2139899 2540526,08 4680425,08
2730 Соціальне забезпечення учнів-сиріт ( видатки на обмундирування, придбання літератури та матеріальна допомога по працевлаштуванню) 95898 15600 111498
РАЗОМ 6765530 9361341,55 16378477,55
Спеціальний фонд:  надійшло 325258,2
Спеціальний фонд:  витрачено з перехідними коштами  369136,89
Види надходжень За період з 01.09.2022-31.12.2022 За період з 01.01.2023-31.05.2023 РАЗОМ, грн
від практики учнів на підприємствах 52556 90499,68 143055,68
від надання платних послуг з навчання 65070 107290 172360
від реалізації майна (макулатура) 0 0 0
від орендарів 9842,52 0
РАЗОМ 117626 207632,2 325258,2
Витрачено  з перехідними коштами 369136,89
Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2022-31.12.2022 За період з 01.01.2023-31.05.2023 РАЗОМ, грн.
2111 Оплата праці 57013,22 85037,11 142050,33
2120 Нарахування на оплату праці 12542,95 18708,23 31251,18
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 4450,5 35000 39450,5
2220 Придбання медикаментів 0 0 0
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 46711,9 1600 48311,9
2250 Оплата відряджень 0 0 0
2271 Оплата теплопостачання 0 0 0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2111,43 9411,76 11523,19
2273 Оплата електроенергії 0 48754,65 48754,65
2274 Газопостачання 0 45015,91 45015,91
2282 Курси з отриманням посвітчення 2627 0 2627
2730 Інші поточні трансферти 0 9648 9648
2800 Пеня, штрафи, та інші податки 0 152,23 152,23
3110 Оплата придбання  обладнання та предметів довготривалого користування 0 0 0
РАЗОМ 369136,89

 

Благодійний фонд:  надійшло 350602
Витрачено з перехідними коштами 350602
Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2022-31.12.2022 За період з 01.01.2023-31.05.2023 РАЗОМ, грн
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 128560 18000 146560
2730 Іменна стипендія 0 0 0
3110 Оплата придбання  комп′ютерної та офісної техніки, швейних машинок. 177042 27000 204042
РАЗОМ   305602 45000 350602

 Завдання педагогічного колективу на майбутнє:

Формування сучасного освітнього середовища закладу, шляхом розвитку інормаційної компетентності педагогічних праціників, забезпечення умов створення змішаної форми навчання.

В планах колективу продовжити підготовку кваліфікованих робітників за атестованими професіями.

Безумовними завданнями колективу є:

 1. Забезпечити безпеку усіх учасників освітнього процесу в умовах воєного стану.
 2. Своєчасна підготовка навчального закладу до нового навчального року.
 3. Виконання плану регіонального замовлення на підтримку робітничих кадрів.
 4. Впровадження прогресивних методів профорієнтації навчального закладу для збільшення кількості абітурієнтів на наступні роки.
 5. Продовження впровадження підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі сучасних технологій за галузями спрямування.
 6. Збереження контингенту учнів протягом навчального року.
 7. Проведення аналізу працевлаштування випускників училища.
 8. Розширення кола підприємств-замовників кадрів.
 9. Впровадити у освітній процес методичну проблему  на тему: «Інтеграція сучасних технологій та практик навчання в освітній процес за для ефективного формування ключових навичок майбутніх кваліфікованих робітників».

Незважаючи на війну, переконана що колектив який працює на єдину мету зможе подолати усі труднощі. Впевнена у нас все вийде.

 З повагою Олеся НІКІШИНА

Архіви

Категорії