Звіт директора

Вищого професійного училища №3 м.Чернівці

За 2020/2021 н.р.

 

Характеристика навчального закладу

Колектив ВПУ №3 м.Чернівці у 2020/2021 н.р. ставив за мету виконання головних завдань:

 • забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;
 • забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників;
 • забезпечення всебічного розвитку особистості, формування в учнів поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів;
 • створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та учнів училища;
 • активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

 

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

На сьогоднішній день колектив ВПУ №3 м. Чернівці налічує 86 працівника.

З них:

 • директор – 1;
 • заступник директора з навчальної роботи – 1;
 • заступник директора з навчально-виробничої роботи – 1;
 • заступник директора з навчально-виховної роботи – 1;
 • методист – 1;
 • старші майстри – 2;
 • інженер з охорони праці – 1;
 • психолог – 1;
 • соціальний педагог – 1;
 • бібліотекар – 1;
 • вихователь – 1;
 • секретар – друкарка – 1(з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 1);
 • секретар навчальної частини – 1;
 • головний бухгалтер – 1;
 • бухгалтери – 3 (з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 1);
 • економіст – 1;
 • юрисконсульт 1;
 • фельдшер – 1;
 • викладачі – 29 (з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 2; сумісники – 2);
 • майстри виробничого навчання – 20(з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 2);
 • працівники адміністративно-господарської частини – 35;

На сьогодні колектив педагогічних працівників налічує 51 особу, з них:

 1. Викладачі:
 • мають педагогічне звання «Старший викладач» – 3 особи;
 • мають педагогічне звання «Викладач методист» – 13 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 15 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І  категорії» – 4 особи;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ  категорії» – 6 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст » – 3 особи.
 1. Майстри виробничого навчання:
 • мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання першої категорії» – 8 осіб;
 • мають педагогічне звання «майстер  виробничого навчання другої категорії» –       1 особа;
 • мають 11 тарифний розряд – 2 особи;
 • мають 12 тарифний розряд – 6 осіб;
 • мають 13 тарифний розряд – 2 особи;
 • мають 14 тарифний розряд – 10 осіб.

Педагогічний стаж до 5 років мають 6 осіб , до 10 років 6 осіб , до 15 років 5 осіб, до 20 років 9 осіб,  до 30 років 130 осіб, понад 30 років 12 осіб  педагогічних працівників, що свідчить про достатньо високий рівень фахової майстерності.

Курси підвищення кваліфікації викладачів та майстрів у поточному навчальному році пройшли: заступник директора з НВР  Скоробогач О.С., методист Кундій Н.В.,   викладачі: Олентир Т.М., Козарійчук Л.В., Мельник І.О., Яковлева К.І., Накоскін О.О., Данелюк Д.К., Лужна М.І., Савчук-Баловсяк Г.Д., Павлюк Н.В., Плаксюк І.І., Тищук О.Й., Бевцик В.Г., Бойчук Л.І., Собкова Н.Ю., Мацьопа М.М., Альбота Н.В.,  майстри виробничого навчання: Коротій А.В., Ніколаїшина К.В.,

У поточному навчальному році атестаційною комісією ВПУ №3 в черговому порядку було атестовано 12 педпрацівників: директора Нікішину О.В.( атестувалася, як викладач спеціальних дисциплін), методиста Кундій Н.В.(атестувалася, як методист) , викладачів: Гончарюк О.М. (атестувалася, як інженер з охорони праці), Берегій Л.О., Накоскіна О.О., Мельник І.О., Яковлеву К.І.,  майстрів виробничого навчання: Гакман С.Є., Бережанську Н.І., Українець М.В., Щербанович О.В.

Атестаційною комісією першого рівня « Вище професійне училище № 3, м. Чернівці» було прийнято такі рішення (протокол № 4 від 30.03.2021р.):

 • Гончарюк Олесю Михайлівну, викладачу присвоїти кваліфікаційну категорію «інженер з охорони праці І категорії»;
 • Яковлевій Катерині Іванівні, викладачу спеціальних дисциплін присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ»;
 • Гакман Сніжані Євгенівні, майстру виробничого навчання встановити 13 тарифний розряд;
 • Бережанській Наталії Іллівні, майстру виробничого навчання встановити 12 тарифний розряд;
 • Щербанович Ользі Василівні, майстру виробничого навчання встановити 12 тарифний розряд;
 • Українець Марині Василівні, майстру виробничого навчання встановити 12 тарифний розряд;

Перед комісією ІІІ рівня порушено клопотання про атестацію шести педагогічних працівників. За підсумками атестації були прийняті такі рішення :

 • Вважати такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист» викладачів: Берегій Л.О., Накоскіна О.О., раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії», методиста Кундій Н.В.
 • Присвоїти педагогічне звання «викладач-методист» викладачу спеціальних дисциплін Нікішиній О.В.
 • Присвоїти педагогічне звання «старший викладач» викладачу спеціальних дисциплін Мельник І.О.
 • Вважати такою, що відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії» Романюк Тетяну Георгіївну.

 

Навчально-виробнича діяльність

Протягом 2020-2021 н.р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої діяльності та здійснення намічених стратегічним та річним планами

Показників його розвитку.

Виконується програма розвитку навчального закладу, а саме:

 • поширений вільний доступ до мережі Internet;
 • широко застосовуються електронні засоби навчання;
 • потреби регіонального ринку праці задовольняються на високому рівні;
 • збільшили надходження спеціальних коштів від виробничої діяльності;
 • поступово оснащаються навчальні кабінети та виробничі майстерні сучасним обладнанням;
 • впроваджуються інноваційні технології у навчально-виробничий процес;
 • систематично підвищується якість підготовки учнів училища.

Для якісної підготовки робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій ВПУ №3 м.Чернівці має розвинену матеріально-технічну базу – це типові та пристосовані забудови. Забезпеченість навчальними кабінетами з професійної підготовки становить 100%, навчальними майстернями – 100 %.

Постійно здійснюється організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обргунтування планування регіонального замовлення на наступний рік. План регіонального замовлення на 2020/2021 н.р. склав 210 учнів.

Прийнято на навчання у 2020-2021 н.р. – 192 учні.

Контингент учнів на початок навчального року

Професія та напрямки підготовки Кількість учнів
Професії швейного профілю 356
Професії перукарського профілю 173
Молодші спеціалісти 13
Разом: 542

За 2020-2021 н.р. зі складу учнів було відраховано 25 осіб (4,6%).

             ЗВІТ про відрахування учнів ВПУ №3 м.Чернівці

у І семестрі 2020-2021 н.р

№ п/п П.І.П. учня № групи, курс П.І.П. майстра в/н,

кл. керівника

 

№ наказу Причина відрахування
1 Фівка М.В. гр.20,

ІІк ТУ

Гайдук Л.М. №7  від    25.08.2020  у зв’язку з передчасною смертю
2 Занькова О.Є. гр.5,

ІІк СПТУ

Гончарюк Л.М. №8  від    27.08.2020 переведення до  ДНЗ Крижопільського будівельного ліцею
3 Лановенький М.С. гр.21,

ІІк ТУ

Романюк Т.Г. №9  від    28.08.2020 за сімейними обставинами
4 Урсу В.В. гр.11,

ІІк ТУ

Гакман С.Є. №10  від    28.08.2020 за сімейними обставинами
5 Мельник С.В. гр.20,

ІІк ТУ

Гайдук Л.М. №11  від    31.08.2020 у зв’язку з передчасною смертю
6 Захарчук А.-Д.В. гр.18,

Ік СПТУ

Савчук-Баловсяк Г.Д. №12  від    31.08.2020 По переводом у Коровійську ЗОШ І-ІІІ ступенів
7 Чеботар В.В. гр.21,

ІІк ТУ

Трут М.В. №13  від    10.09.2020 за сімейними обставинами
8 Кваснюк С.Ю. гр.4,

ІІІк СПТУ

Собкова Н.Ю. №14  від    16.09.2020 за сімейними обставинами
9 Есанова Іродахон гр.8

Ік СПТУ

Берегій Л.О. №15  від

05.10.2020

переведення до  Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №16
10 Умарова С.Ф. гр.6,

Ік СПТУ

Бевцик В.Г. №16  від

07.10.2020

переведення до  Ставчанського професійного ліцею
11 Фуга А.Р. гр.14,

Ік ТУ

Коротій А.В. №17  від    30.10.2020 за сімейними обставинами
12 Мігай А.Р. гр.22,

ІVк ВПУ

Гриник Г.С. №18  від    25.11.2020 виїзд за кордон
13 Жалба Ю.В. гр.19,

Ік ТУ

Ніколаїшина К.В. №19  від    27.11.2020 за сімейними обставинами
14 Карча К.Г. гр.9,

ІVк СПТУ

Гриник Г.С. №20  від    27.11.2020 у зв’язку з достроковим випуском
15 Товтенюк С.В. гр.№11

ІІк ТУ

Гакман С.Є. №21  від    30.12.2020 за сімейними обставинами та виїзд за кордон
16 Олексюк М.Ю. гр.12,

Ік ТУ

Григорчук М.Т. №22  від    30.12.2020 за сімейними обставинами
17 Гайсан М.В. гр.1,

ІІк СПТУ

Яковлева К.І. №23  від    30.12.2020 переведення до  Мигівського НВК-опорного закладу І-ІІІ ступенів
18 Антощук Ю.І. гр.12,

Ік ТУ

Українець М.В. №24  від    31.12.2020 за сімейними обставинами
  Всього: 18 учнів

 

ЗВІТ про відрахування учнів ВПУ №3 м.Чернівці

у ІІ семестрі 2020-2021н.р

№ п/п П.І.П. учня № групи, курс П.І.П.

майстра в/н,

кл. керівника

 

№ наказу Причина відрахування
1 Матвій Ніна Юріївна гр.8

Ік СПТУ

Берегій Л.О. №1  від    29.01.2021  переведення до  Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №33
2 Мельник Софія В’ячеславівна гр.18,

Ік СПТУ

Савчук-Баловсяк Г.Д. №2  від    29.01.2021 переведення до  Чорнівського НВК
3 Істратій Акелина Віорелівна гр.4,

ІІІк СПТУ

Собкова Н.Ю. №5  від    26.02.2021 виїзд за кордон
4 Молофій Анна Василівна гр.3,

ІІІк СПТУ

Олентир Т.М. №6  від    26.02.2021 у зв’язку із працевлаштуванням
5 Мар’ян Катерина Іванівна гр.14,

Ік ТУ

Трут В.В. №7  від    30.04.2021 за сімейними обставинами
6 Гімчинська Діана Олександрівна гр.14,

Ік ТУ

Коротій А.В. №8  від    30.04.2021 за сімейними обставинами
7 Жосу Анна Дмитрівна гр.18,

Ік СПТУ

Савчук-Баловсяк Г.Д. №9  від    51.05.2021 за сімейними обставинами
  Всього: 7 учнів

 

Значно посилився контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Щоденно заступником директора з навчально-виховної роботи підводяться підсумки відвідування занять. Особливо велика увага адміністрації приділяється поверненню на навчання та запобігання безпритульності учнів пільгових категорій.

Питання збереження контингенту, відрахування учнів без отримання робітничої кваліфікації, розглядалися щоквартально на нарадах при директорові. Це дало змогу посилити персональну відповідальність керівників груп за індивідуальну виховну роботу з учнями, що мають пропуски занять. Задіяні заходи виховного, дисциплінарного, адміністративного впливу на учнів та їх батьків із залученням служби у справах дітей, органів опіки місцевого самоврядування, кримінальної поліції по поверненню учнів на навчання.

Випуск учнів у 2020-2021 н.р. складає 208 – учнів (85 учнів – зимовий випуск, 123 учні – літній випуск).

Підготовка  кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями протягом 2020-2021 н.р. проводилась відповідно до вимог державних стандартів, в результаті чого успішно завершили навчання за інтегрованими професіями 194 учнів (1-диплом, підлягає поверненню у зв’язку з відрахуванням на підставі рішенням педагогічної ради) навчального закладу та 13 учнів – молодших спеціалістів. З загальної кількості випускників отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою 33 (15,9%).

Сучасне законодавство про освіту визначає результати навчання як «знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку…», а компетентність як «динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну  діяльність».

Саме інтегрований результат, що передбачає зміщення акцентів з накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування і розвитку в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішної діяльності в певній сфері передбачають розроблені навчальні робочі плани з конкретних професій, за якими працює освітній заклад.

З 01 вересня 2020 року  оновлено план для груп СПТУ з інтегрованої професії «Перукар (перукар-модельєр,), манікюрник». А з наступного року  освітній заклад  працюватиме за оновленими навчальними робочими планами з професій «Кравець, закрійник», ( групи СПТУ та ТУ), «Кравець, модистка головних уборів» та група ТУ з професії «Перукар (перукар-модельєр)», яка за регіональним замоленням буде навчатися тільки один рік без інтеграції з професією «Манікюрник».

2020-2021 начальний рік став викликом освітньому закладу, зумовлений пандемією СОVID-19, і вимагав від педагогів, батьків та самих учнів оперативної реакції з метою забезпечення якісної освіти. За рішенням регіональної  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області розпочали працювати в умовах «червоної зони», що змусила по новому будувати освітній процес. Викладачі напрацьовувати навики   дистанційного навчання, що змусило їх активізувати свої знання з інформаційних технологій та вийти на зовсім інший метод викладання предмету, використовуючи технології дистанційного навчання: на платформах  Google Клас,    ZOOM,  Viber,  Google Meet, скайп, які  якнайефективніше підтримували зв’язок з учнями. Навчилися використовувати інтернет-сервіси, а окремі, створювали свої блоги, чи вже раніше створені, (Гончарюк О.М., Софійчук О.В, Максимюк І.М.) з максимальною користю. Самостійно готували завдання-тести, особливо спецпредметники та майстри в/н для онлайн-контролю з теми.

Щотижневий розклад, що був доступним для викладачів і учнів на сайті училища,  зумовлюв оперативно переходити на новий етап роботи. З 21 вересня, вийшовши у «помаранчеву зону», необхідною умовою якої було дотримання загальних санітарних рекомендацій щодо дезінфекції, провітрювання приміщень, миття рук, а також організація навчання з уникненням скупчення людей, не більше 20-ти у одному кабінеті,використання різних входів в училище, використання масок на перервах та забороною батькам і родичам заходити у освітній заклад, зразу ж адаптувалися до нових вимог. Асинхронний розклад передбачав роботу як очно так і дистанційно з тими учнями, які почергово працювали через онлайн-платформи. Для зменшення одночасної кількості учнів у приміщенні, за рішенням педагогічної ради, окремі предмети проводилися тільки дистанційно: інформатика, фізична культура, зарубіжна література, професійна етика, основи галузевої економіки та підприємництва, основи трудового законодавства, інформаційні технології, географія, всесвітня історія, громадянська освіта, захист Вітчизни, біологія.

Дотримуючись цих вимог, працювали і майстри в/н у майстернях, як в період листопад-грудень, так і з 28 квітня, коли Чернівецька область перейшла у «жовту зону». Результатом роботи всіх педагогів є набуті ключові та предметні компетентності кожним учнем, а результатом навчання учнів є особистісні  якості, набуті ними під час начальної діяльності і здатності відтворити це у своїх вміннях. Це яскраво бачили ми у кваліфікаційних роботах, представлених учнями груп № 15, № 11, що завершили навчання за кваліфікаційними рівнями «перукар 1 класу» та «манікюрник 2 розряду (ІІ класу)», а також швейної справи групи № 3, № 20 та № 21 «кравець 4 розряду», «закрійник 4  розряду», а 3 група «модистка головних уборів 3 розряду».

Результатом співпраці викладачів і учня є набуті теоретичні знання, які оцінені найвищим балом. У другому семестрі начального року є учні, що закінчили його тільки з високим рівнем: група № 2 – Жуфяк Ангеліна; № 5 – Мегеден Серафіма; першокурсниці: група № 8 – Савчук Наталія та Серафинчук Уляна; № 12 – Кульчак Крістіна, Нікітіна Марія-Мирослава, Мельник Лариса, Тодирка Карина і випускниці груп № 20 – Андрусяк Діана, Горбашевська Анастасія, Грішка Сальвіна, Заєць Людмила, Мельничук Світлана, Семенова Каріна; №11 – Гаврилюк Ірина, Кіріяк Олеся, Мельник Альбіна, Овачук Надія;  № 21 – Бойчук Діана, Бордіян Даніела, Гаврилишин Іванна, Гаврилюк Стефанія, Кудрик Лоридана, Лукаш Людмила, Москалюк Аліна.

На жаль, через дистанційне навчання були відмінені очні інтелектуальні змагання з предметів та конкурси, проте учениці групи № 8 Савчук Наталія та Серафинчук Улянавзялиолайнучасть у «Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови імені Петра Яцика».

 

Робота з підприємствами замовниками робітничих кадрів

 

Щороку укладаються договори на надання освітніх послуг між роботодавцями та нашим навчальним закладом з урахуванням регіонального замовлення для ВПУ №3.

Протягом 2020-2021н.р. учні училища проходили практику на 80 підприємствах міста та області. Виробнича практика учнів училища обумовлена типовими договорами, складеними відповідно Положення про організацію виробничої практики учнів та іншими нормативними документами.

Основними організаціями, з якими укладаються договори для проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування випускників є: ПАТ «Трикотажна фірма Арніка», ТОМ –студіо,  ЧППІ «Опори», «М-tex», весільний салон «Наталі»,  ФОП Мажар П.Є,  ФОП Таушер Н.В., швейне виробництво «Ната люкс», ТОВ «Буовина АСП», ФОП Кардей І.Є., ПП Тиміш К.І.,ФОП Яновський В.М., ПП Гуралюк М.М., ТМ «Cellena», дизайн студія «Наталі Таушер», студія мод «Віорія» , ПП Держицька Н.П., ПрАТ «Фабрика прут», ПП Кучерява О.І. Ательє «Санта», салон краси « Грін студіо»,Салон Еладда», Салон-краси «Магія краси» ,Салон «Марсель» , Салон краси «ІВ-стиль», перукарня  «Чародійка», салон «Анна-Марія», салон краси «Шеррі», школа краси «Грін студіо», школа.

 

 

 

Доходи від виробничої практики від підприємств міста

у 2020-2021 навчальному році становлять:

 

Номер група, професія Послуги перевиконано Практика перевиконано
Заплановано Фактично виконано Заплановано Фактично виконано
Кравець 47429 41086 -6343

(Недовиконання у зв’язку з карантином)

130880 119172 -11708

(Недовиконання у зв’язку з карантином)

Перукар 59520 47161 -12359

(Недовиконання у зв’язку з карантином)

39202 39405 203

перевиконання

ВСЬОГО 106949 88247 -18702 170082 158577 -11505

 

План разом: 277 031, фактично: 246 824, недовиконали: 30 207.

Суми які зазначені в таблиці:

ІІІ квартал 2020 р

ІV квартал 2020 р.

І квартал 2021р.

ІІ квартал 2021 р. В процесі виконання

 

 

Навчально-методична діяльність

Учитель — це той же вчений, але у своїй особливій лабораторії, де він, всебічно вивчаючи учнів, невпинно творить, щоденно веде пошуки найдосконаліших методів проектування доль і душ людських.

                                 Б. Патон

В училищі діє певна система методичної роботи, її сітка створена на педагогічно-діагностичній основі. Організація навчально-методичної діяльності у ВПУ № 3 проводиться відповідно до Положення про методичну роботу у професійно (професійно – технічному) закладі освіти, Статуту та інших нормативних документів. Методична робота спланована як самостійний розділ річного плану роботи училища, узгоджується щорічно на засіданні педагогічної ради та регулюється відповідними наказами протягом навчального року: «Про організацію методичної роботи», «Про організацію Фестивалю методичних ідей «Інноваційний пошук у науково-методичній роботі», «Про організацію роботи Школи молодого педагога», «Про організацію Школи педагогічної майстерності», «Про підсумки проведення Фестивалю методичних ідей «Інноваційний пошук у науково-методичній роботі». Методична робота в училищі спрямована на розвиток творчого потенціалу, підвищення професійної майстерності педпрацівників. Основні завдання та форми   методичної роботи ВПУ № 3:

 • забезпечення високого наукового та методичного рівня викладання;
 • оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним педагогом та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;
 • вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;
 • удосконалення форм роботи щодо впровадження нетрадиційних форм і методів організації освітнього процесу, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;
 • заохочування та залучення педагогічних працівників до науково-дослідницької та експериментальної роботи;
 • активізація роботи Школи молодого педагога “На шляху до майстерності”;
 • активізація роботи методичних комісій та творчих груп вчителів з актуальних питань освітнього процессу.

Форми методичної роботи:

 • колективні:
 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • науково-практична конференція;
 • методичні оперативні наради;
 • психолого – педагогічні семінари;
 • педагогічні виставки;
 • групові:
 • методичні комісії;
 • творчі групи;
 • Школа молодого педагога;
 • Школа педагогічної майстерності;
 • предметні тижні, декади;
 • семінари-практикуми;
 • психолого-педагогічний консиліум;
 • педагогічні читання;
 • індивідуальні:
 • стажування;
 • методичні консультації;
 • співбесіди;
 • наставництво;
 • аналіз уроків;
 • робота над науково-методичною проблемою;
 • атестація педагогів;
 • курси підвищення кваліфікації;
 • творчі звіти;
 • самоосвіта педагогічних працівників.

Одним з обов’язків педагогічних працівників професійно (професійно-технічного) освітнього закладу є постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури. Цьому значною мірою сприяє організація методичної роботи з педагогічними працівниками. Найпоширенішими формами є робота методичних комісій, робота Школи педагогічної майстерності та Школи молодого педагога, наставництво, самоосвіта, підвищення кваліфікації.

Система методичної роботи закладу сконцентрована навколо єдиної науково-методичної проблеми  «Формування ключових професійних компетентностей,  як ефективний засіб розвитку здібностей здобувачів освіти, шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання», над якою педагогічний колектив розпочав роботу у 2018 році. Згідно плану реалізації даної проблеми 2020-2021 навчальний рік був роком практичного дослідження і відповідно була спрямована робота методичних комісій та методичної ради закладу.

Робота закладу П(ПТ)О над єдиною методичною проблемою  –  важливий показник цілісності й системності науково-методичної роботи педагогів у всіх елементів цієї системи, їх впорядкованість загальній меті функціонування науково-методичної роботи в училищі.

Формування ключових професійних компетентностей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання забезпечує ефективність пізнавальної діяльності здобувачів освіти, розвиток їх інтелектуальних можливостей та творчих здібностей. Інноваційне навчання — процес і результат такої навчальної та освітньої діяльності, яка заохочує введення інноваційних змін в існуючу культуру, соціальне середовище. Такий тип навчання, крім підтримки існуючих традицій, стимулює активну участь здобувачів освіти в рішенні проблемних ситуацій та творчих ідей. Саме такі принципи навчання підтримуються та широко впроваджуються педагогами в освітній процес Вищого професійного училища №3 м. Чернівці. Високий професіоналізм та педагогічний досвід майстрів виробничого навчання ВПУ №3 є тим основним підґрунтям для впровадження найбільш ефективних педагогічних та виробничих технологій в освітній процес.

Учні закладу  протягом навчального року на належному рівні демонстрували професійну підготовку під час проведення поетапних атестацій, кваліфікаційних пробних робіт, державних  кваліфікаційних атестацій,  активно брали участь у конкурсах професійної майстерності, у професійних декадах.

З метою підвищення методичного рівня педагогічних працівників, забезпечення високих професійних знань, умінь та навичок були проведені засідання методичних комісій,  майстер-класи, відкриті уроки, семінари-практикуми, розглянуті та заслухані методичні доповіді, методичні розробки уроків.

Згідно з наказом № 159 від 07.09.2020 «Про розподіл та закріплення педагогічних працівників, відповідальних за методичну роботу»    у закладі сформовано 5 методичних комісій, кожна з яких працює за визначеною методичною проблемою, конкретними завданнями, відповідним плануванням: професійного циклу швейного профілю (голова методичної комісії викладач-методист Берегій Л.О.); професій побуту перукарського профілю (голова методичної комісії старший викладач Мельник І.О.); суспільно-гуманітарних дисциплін (голова методичної комісії викладач-методист  Плаксюк І.І.);  природничо-математичних дисциплін (голова методичної комісії викладач-методист  Павлюк Н.В.);  класних керівників та вихователів (голова методичної комісії викладач-методист Данелюк Д.К.).

Під час засіданнь методичних комісій, які проводилися щомісячно з оформленням протоколів, розглядалися питання: аналіз результатів ДКА, ДПА та обговорення заходів з ліквідації прогалин у знаннях учнів, розгляд і обговорення паспортів КМЗ предметів та професій, результати роботи з обдарованими учнями, творчі звіти викладачів та майстрів в/н про роботу над обраною методичною проблемою,  організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам; організація взаємовідвідування уроків, відкритих уроків та їх обговорення; інформаційні блоки та буклети для уроків теоретичного та виробничого навчань, які постійно поповнюють творчу лабораторію у методичному кабінеті тощо.

Протягом 2020-2021 н.р. членами МК професійного циклу швейного напряму ( голова Берегій Л.О.) було розроблено та розглянуто на засіданнях 2 навчально-методичних ресурса:

 1. Навчальний посібник для учнів «Розрахунок та побудова креслень жіночих поясних виробів», укладачі Нікішина О.В., Дребіт Н.І.
 2. Навчальний посібник для учнів «Опитувальник з основ конструювання», укладач Берегій Л.О.

Члени даного МК Трут М.В., Романюк Т.Г., Українець М.В., Ваврінчук С.Т., Яковлева К.І., Коротій А. В., Берегій Л.О. провели семінари-практикуми, під час яких ділилися цікавинками швейної справи та власним педагогічним досвідом.

Члени МК професій побуту перукарського профілю під головуванням Мельник І.О. протягом навчального року під час засідань розглянули методичні розробки: «Технологічна послідовність виконання чоловічої стрижки “бокс”» (Мельник І.О.); «Виконання короткої жіночої стрижки» (Гакман С.Є.); «Мелірування на шапочку» (Назарко І.С.); «Виконання чоловічої стрижки» (Олентирь О.І.);          «Виконання хвиль за допомогою прогресивних технологій» (Николаїшина К.В.);  «Виконання вечірньої зачіски» (Кушнір Я.В.) та провели 5 семінарів-практикумів.

Високої уваги заслуговує  якісна підготовка та проведення обласних семінарів професійного циклу. 25.02.2021р., в онлайн-форматі, відбулося обласне засідання методичного об’єднання викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованих робітників перукарського мистецтва на тему: «Нейромаркетинг в Б’юті – індустрії». Голова та члени МК професійного циклу забезпечили  якісну підготовку та  проведення даного заходу,  під час якого педагоги  гідно представили свої методичні напрацювання та високу професійну майстерність.

Плідно протягом навчального року працювали предметні МК: суспільно-гуманітарних та математично-природничих дисциплін (голови Плаксюк І.І., Павлюк Н.В.). Варто відзначити активність педагогів даних МК у розповсюдженні власного педагогічного досвіду, розробок та напрацювань на сторінках освітніх інтернет-проектів «На Урок», «Всеосвіта», ін..

Протягом 2020-2021 н.р. були проведені методичними комісіями предметні та професійні декади онлайн, які відзначилися змістовними, цікавими заходами. Інноваційною формою  в роботі МК є проведення майстер-класів, семінарів-практикумів з показом сучасних виробничих технологій. Слід відзначити роботу методичних комісій в умовах карантину: засідання відбувалися згідно планів змістовно і професійно, за допомогою інтернет-платформ.

Належна увага в роботі МК приділяється якісному проведенню уроків теоретичного та виробничого навчання. З цією метою проводяться відкриті уроки, до яких ретельно готуються педагоги та з високою відповідальністю коректують та доповнюють  їх методична служба закладу: методист, старші майстри та голови МК. На належному методичному рівні в училищі протягом 2020-2021 н.р.  проведено  10 відкритих  уроків: 5 з виробничого навчання майстрами в/н Романюк Т.Г., Гакман С.Є., Українець М.В., Бережанською Н.І., Щербанович О.В.; 5 уроків з теоретичного навчання викладачами Берегій Л.О., Нікішиною О.В., Мельник І.О., Яковлевою К.І., Накоскіним О.О.

Відкриті уроки та виховні заходи – одна з важливих форм організації методичної  роботи. Проведення відкритих уроків – одна з форм удосконалювання педагогічної майстерності викладача  чи майстра виробничого навчання, обумовлена тим, що має практичний характер втілення педагогічних напрацювань та досліджень і займає особливе місце в удосконаленні освітнього процесу та підвищенні педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання.

В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами змістовно і результативно працював методичний кабінет, у якому сконцентровані нормативні документи, матеріали з досвіду роботи кожного педпрацівника, результати  діяльності методичних комісій тощо. Методичні напрацювання педпрацівників   висвітлювалися на веб-сайті училища, засобах масової інформації.

З  метою вивчення та впровадження сучасних педагогічних технологій в училищі, згідно плану, були  проведені засідання Школи педагогічної майстерності, Школи молодого педагога та Фестиваль методичних ідей. Всі  заходи були організовані на високому методичному рівні із застосуванням  інтерактивних форм, інноваційних методів навчання та ефективного проведені з використанням сучасних мультимедійних засобів. До проведення Школи професійної майстерності долучились  та  якісно презентували свої методичні напрацювання педагоги: Нікішина О.В., Дребіт Н.І., Плаксюк І.І., Павлюк Н.В., Романюк Т.Г., Берегій Л.О., Гончарюк О.М., Кундій Н.В., Яковлева К.І., Мельник І.О. та інші.

Одним із критеріїв професійної майстерності є підвищення кваліфікації  педагогічних працівників. У 2020-2021 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації – всі викладачі загальноосвітніх дисциплін, 2 майстрів виробничого навчання, 5 викладачів спецдисциплін. Варто зазначити, що серед педагогів закладу все далі набувають авторитету короткотривалі курси підвищення кваліфікації на всеукраїнських освітніх інтернет-ресурсах та платформах.

Протягом навчального року вивчався та узагальнювався стан викладання предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «квіткар», а також  дисциплін професійного циклу (зокрема конструювання одягу) та природничо-математичних дисциплін (зокрема математики). Ретельне вивчення стану викладання даних предметів було розглянуто на засіданнях педагогічної ради та показало належну  професійну підготовку педагогів за даними напрямками.

На належному рівні організована інформаційно-видавнича діяльність педагогів. Педагоги, які атестуються, узагальнили педагогічні напрацювання самоосвітньої дослідницької науково-методичної діяльності, оформили навчально-методичні посібники, методичні розробки, які широко використовуються колегами та учнями під час освітнього  процесу.

З метою підвищення методичного рівня педагогічних працівників, забезпечення високих професійних знань, умінь та навичок був організований фестиваль методичних ідей   «Інноваційний пошук у науково-методичній роботі».  На високому методичному  рівні були проведені засідання методичних комісій,  майстер-класи, відкриті уроки, семінари-практикуми, розглянуті та заслухані методичні доповіді, методичні розробки уроків.

Плідно працювали творчі групи, створені для підготовки здобувачів освіти і конкурсних робіт на Міжнародні, Всеукраїнські, регіональні конкурси, фестивалі, виставки та огляди. У цих видах діяльності варто відзначити всіх викладачів спеціальних дисциплін, майстрів виробничого навчання. Завдяки їхній клопіткій праці творча студія «STYLE», яка функціонує у закладі, має численні перемоги за результатами участі у Всеукраїнських та Міжрегіональних конкурсах моделей одягу та зачісок.

Згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, наказу директора ВПУ № 171 від 17.09.2020 року, була створена атестаційна комісія на 2020-2021н.р.

Розроблено план заходів, графік проведення  чергової та позачергової атестації педагогічних працівників, згідно якого атестації підлягало 11 чоловік з них: 1 викладач загальноосвітніх дисциплін Накоскін О.О.; 4 викладачі спецдисциплін Берегій Л.О., Мельник І.О., Нікішина О.В., Яковлева К.І..; 5 майстрів виробничого навчання Бережанська Н.І., Гакман С.Є., Романюк Т.Г., Українець М.В., Щербанович О.В., 1 методист училища Кундій Н.В.

Проведена інструктивно-методична нарада, на якій голова атестаційної комісії Нікішина О.В. ознайомила з основними розділами Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Проведено чотири засідання атестаційної комісії (протокол № 1 від 06.09.2019 р., протокол № 2 від 18.10.2019 р., протокол № 3 від 26.02.2020 р., протокол № 4 від 30.03.2021р.), де розглядалися питання затвердження плану роботи атестаційної комісії, затвердження графіка проведення атестацій педагогічних працівників у 2020-2021 н.р. та заслухані творчі звіти педагогічних працівників про їх професійні досягнення за міжатестаційний період.

У методичному кабінеті оформлений куток «Готуємось до атестації», «На допомогу педагогічним працівникам, які атестуються», «Вони атестуються». Розроблений пакет документів щодо вивчення системи роботи викладачів та майстрів виробничого навчання, практичного психолога, соціального педагога.

Атестація педагогів ВПУ №3 м.Чернівці у 2020-2021 навчальному році пройшла успішно, кожен педагог відповідно підготувався, щоб показати свої творчі надбання, результати праці за звітний період. Усім педагогічним працівникам вдалося гідно пройти атестаційний період від початку його й до завершення.

Атестаційною комісією, яка працювала протягом навчального року згідно  складеного плану, був проведений глибокий аналіз педагогічної діяльності за міжатестаційний період педагогів, які атестуються.

Педагогічні працівники, які підлягали атестації, пройшли курсову перепідготовку при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, ДЗВО « Університет менеджменту освіти», на освітніх інтернет проектах. Свої творчі здобутки, методичні напрацювання, педагогічні знахідки педагоги представляли на розсуд атестаційної комісії. Проведену роботу за міжатестаційний період педагоги демонстрували на робочих місцях, у кабінетах та майстернях.

Протягом атестаційного періоду члени атестаційної комісії відвідали уроки теоретичного та виробничого навчання, позанавчальні виховні заходи, ознайомилися з досвідом роботи педагогів, досягненнями їх  самоосвітньої роботи. Аналіз відвіданих заходів показав належну професійну підготовку педагогів, які атестуються.

Своєрідним  іспитом  професійної майстерності, до якого ретельно готувалися педагоги,  було заключне  засідання атестаційної комісії, де вони гідно презентували  свої творчі знахідки на педагогічній ниві. 30 березня  2021 року в умовах карантину, за допомогою платформи для проведення відеоконференцій Google Meet, у  Вищому професійному училищі № 3 м. Чернівці відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії.

Свої творчі здобутки та методичні напрацювання педагоги, які атестуються, представляли у вигляді електронних портфоліо,  презентаціями власних блогів. Кожен з них з гідністю звітував про проведену роботу та розповів плани на майбутнє. Цікаві методичні  наробки  та творчі знахідки сучасних педагогічних технологій з досвіду роботи  педагоги узагальнили у вигляді педагогічних  портфоліо, тематичних  папок та методичних розробок.

Атестаційною комісією ВПУ №3 м.Чернівці проведений глибокий аналіз педагогічної діяльності  за  міжатестаційний період педагогів, що атестуються. На заключному засіданні атестаційна комісія прийняла відповідні рішення:

 1. Берегій Л.О. відповідає займаній посаді. За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Берегій Людмили Олексіївни раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист».
 2. Кундій Н.В. відповідає займаній посаді. За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Кундій Наталії В’ячеславівни раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»
 3. Мельник І.О. відповідає займаній посаді. За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про присвоєння Мельник Ілоні Олексіївні педагогічного звання «старший викладач».
 4. Накоскін О.О. відповідає займаній посаді. За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Накоскіна Олександра Олександровича раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист».
 5. Нікішина О.В. відповідає займаній посаді. За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про присвоєння Нікішиній Олесі Валентинівні педагогічного звання «викладач-методист».
 6. Романюк Т.Г. відповідає займаній посаді. За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Романюк Тетяни Георгіївни раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії».
 7. Бережанська Н.І. відповідає займаній посаді. За результатами атестації встановити Бережанській Наталії Іллівні 12  тарифний розряд.
 8. Гакман С.Є. відповідає займаній посаді. За результатами атестації встановити Гакман Сніжані Євгенівні 13  тарифний розряд.
 9. Українець М.В. відповідає займаній посаді. За результатами атестації встановити Українець Марині Василівні 12  тарифний розряд.
 10. Щербанович О.В. відповідає займаній посаді. За результатами атестації встановити Щербанович Ользі Василівні 12  тарифний розряд.
 11. Яковлева К.І відповідає займаній посаді. За результатами атестації присвоїти Яковлевій Катерині Іванівні кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

22 квітня 2021 року відбулося засідання атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  під час якого педагоги училища Накоскін О.О., Берегій Л.О., Мельник І.О., Нікішина О.В., Романюк Т.Г., методист училища Кундій Н.В. успішно були атестовані.

Варто зазначити, що атестація – це непросто обов’язок викладача, а  й спроба показати свої знання й  навчити інших, спроба самому збагатитися у плані отримання нових знань, інновацій у педагогічній діяльності і не зупинятися на досягнутому.

У відповідності з планом протягом року здійснювався контроль за станом освітньо-виробничого процесу. Заступниками директора Дребіт Н.І., Максимюк В.П., Скоробогач О.С., старший майстер Олексин Ю.Г., в.о. старшого майстра Ваврінчук С.Т. та методистом училища Кундій Н.В. систематично  перевірялася підготовка до занять, стан викладання предметів, ведення плануючої  документації, впровадження інноваційних педагогічних та сучасних фахових технологій тощо. Результати внутріучилищного контролю знаходили відображення у рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах.

Систематично контролювався стан ведення журналів, відвідування занять учнями. Їх наслідки обговорювалися на нарадах, приймалися управлінські рішення.

Найважливіша риса сучасного професійного навчання – це його спрямованість на те, щоб навчити учнів не лише пристосовуватись, а й активно діяти в нових виробничих  ситуаціях.

Професійна підготовка викладача, майстра виробничого навчання  не закінчується у стінах освітнього закладу, вона продовжується протягом усієї його професійної діяльності. Науково-методична робота, яка супроводжує педагога, завжди є динамічною системою навчально-методичної і науково-дослідницької діяльності, які тісно взаємопов’язані і взаємозумовлені. Навчально-методична робота спрямована на підвищення професійно-педагогічної культури педагогів і комплексне методичне забезпечення освітнього процесу, стимулює процес створення і впровадження нових педагогічних ідей, технологій навчання і виховання, забезпечує експериментальну перевірку їх ефективності. Педагоги ВПУ №3 знаходяться у постійному пошуку нових педагогічних ідей, які результативно впроваджують в освітній процес.

 

Навчально-виховна робота

Виховна робота в освітьому закладі спрямована на формування і розвиток свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатного змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Згідно них розробляються цілі і завдання, складається план навчально-виховної роботи. Питання виховної роботи систематично розглядається і аналізується на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, батьківських зборах, нарадах при директорі. Класними керівниками та майстрами виробничого навчання ведуться журнали з виховної роботи та проводяться річні звіти класних керівників навчальних груп.

Навчально-виховна робота здійснюється за такими напрямками:

 • Позаурочна робота
 • Марально-правове виховання
 • Превентивне виховання
 • Гендерне виховання
 • Національно-патріотичне виховання
 • Естетичне виховання
 • Трудове виховання
 • Екологічне виховання

У навчальному закладі систематично працює контроль за відвідуванням учнями уроків теоретичного та виробничого навчання. Щомісячно класні керівники та майстри виробничого навчання подають звіт про втрату учбового часу навчальних груп. Відповідно до звіту заступник директора з НВР робить місячний аналіз пропусків теоретичного та виробничого навчання учнів, в кінці кожного семестру на підставі отриманих звітів визначається рейтинг серед навчальних груп.

Постійно в полі зору колективу знаходяться питання правового виховання учнів. Працює Рада профілактики (відповідно до Положення, наказу, плану роботи та плану засідань Ради профілактики) та психолого-педагогічний консиліум. Здійснюється співпраця з Національною поліцією у Чернівецькій області (Чернівецьким районним відділом поліції) та Патрульною поліцією м. Чернівці відповідно до річних заходів на 2020-2021н.р.

Активну участь у житті училище приймає учнівське самоврядування, яке є активним учасником всіх загальноучилищних заходів, акцій. Завдяки участі у житті освітнього закладу, активній громадській позиції молодого покоління в училищі відбулося ряд благодійних акцій:

 • «Подарунки від Миколая» для Центру матері і дитини «Міста добра» (новорічні подарунки для діток);
 • Підтримка воїнів» для захисників, які перебувають на Сході України у місті Краматорськ (продукти харчування);
 • Вітання ветеранів напередодні Дня пам’яті і примирення ветеранів – колишніх працівників нашого закладу (продукти харчування).

 

Здобувачі освіти беруть активну участь у громадському житті училища, морально і матеріально заохочуються, а учні, які перебувають у складних життєвих обставинах отримують матеріальну допомогу за рахунок учнівського профкому.

У позаурочний час учні займаються у 22 гуртках технічної творчості, 6 гуртках спец предметів і 8 гуртках із загальоноосвітньої підготовки.

Освітній заклад співпрацює з батьківським комітетом (проводяться загальноучилищні та групові батьківські збори, індивідуальні зустрічі з батьками).

Протягом 2020-2021 навчального року були проведені такі виховні заходи:

 • Проведення першого онлайн-уроку згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Чернівецької ОДА.
 • Відзначення Міжнародного дня миру
 • Відзначення Дня партизанської слави
 • Відзначення Дня працівника освіти
 • Проведення годин спілкування до Дня захисника України.
 • Місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!»
 • Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»
 • Святкування Дня української писемності та мови
 • Заходи присвячені Дню Гідності та Свободи.
 • Акція до Дня Святого Миколая «Час творити добрих справ»
 • Відзначення Дня Соборності України «Соборність і злагода – умова процвітання України»
 • Відзначення Бою під Крутами «Єднання заради незалежності», «Подвиг за Україну»
 • День безпечного інтернету
 • День пам’яті Героїв Небесної Сотні
 • Міжнародний день рідної мови.
 • Міжнародний жіночий день 8- Березня
 • Дня відкритих дверей онлайн
 • «ЧорноБІЛЬ35 трагедія поколінь»
 • День Матері «Любов матері – основа і джерело життя»
 • Відзначення дня «Пам’яті та примирення» (майстер-клас з виготовлення «Мак – символ пам’яті»)
 • Відзначення Міжнародного дня родини (сiм’ї)
 • День української вишиванки
 • Заходи присвячені 150-річчя з Дня народження В. Стефаника
 • Заходи до Дня Конституції України – 25 років
 • Заходи до 30-чя Дня Незалежності

 

Участь у конкурсах:

 • ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році з професії “Перукар”
 • Всеукраїнський конкурс “Прорив в легкій промисловості» в номінації ЕТНО: з колекцією «Легенда Карпат»
 • ювілейний Радіодиктант національної єдності у День української писемності та мови
 • у XV (ювілейному) Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «Мої права» у номінації “Старша група»
 • Галерея мистецтв
 • Чисті роси
 • Конкурс Професійний талан року – 2021

Участь у челенджах, флеш-мобі, онлайн-марафоні:

 • фото-челендж «Разом сильніше» до Дня Соборності України
 • відео-челенджі “Молода влада проти корупції” за ініціативи ДОН, обласної інформаційної кампанії “Стоп, Корупція!”
 • челенджі “Професійно-технічній освіті -80”
 • фото-флешмобі «Дякую захисникам України!», у рамках обласної інформаційної кампанії «Сила нескорених або уклін вам, Захисники України!», ініційованої ДОН
 • онлайн-марафон #Дійпротинасильства#, за ініціативи ДОН в рамках Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства
 • Мистецька акція-реконструкція «Українка у фокусі ХХІ століття».#Українці150
 • #ВихованняБуковини#ПисанкаChallenge2021
 • міжнародний флешмоб #GlobalLesyaUkrainka2021

Спортивні змагання:

 • учні училища здобули ІІ загальне-командне місце з легкої атлетики серед закладів ППЗ.

Проведення профорієнтаційної роботи:

Адміністрація та педагогічний колектив, враховуючи вимоги сьогодення, зміни в економіці, розуміють, що в умовах щільної конкуренції на освітні послуги головним є потреба у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, тому важливим напрямком діяльності є профорієнтаційна робота.

На підставі цього розроблено план профорієнтаційної роботи освітнього закладу в рамках якого проведено заходи:

 • Друк профорієнтаційних флаєрів
 • Інформаційна реклама у соціальних мережах (Фейсбук, Інстаграм, ютуб, сайт освітнього закладу);
 • Створення та розміщення відеороликів до Дня відкритих дверей через соціальні мережі освітнього закладу;
 • Оновлення кнопки «Дистанційна приймальна комісія» на сайті освітнього закладу, онлайн анкета для вступників;
 • Робота приймальної комісії.

Виховна діяльність в училищі утверджує особистісно-орієнтовані методики виховання, є наскрізною, входить до планів роботи всіх підрозділів навчального закладу.

Провідною ідеєю виховної системи училища є формування відповідальної, творчої, креативної особистості, яка володіє навичками самопізнання, самовиховання, що відкрита до сприйняття інших культур, цінує свободу, поважає людську гідність, здатна до успішної самореалізації у сучасному.

Аналіз роботи психологічної служби за 2020/2021 н.р.

Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу здійснювався практичним психологом та соціальним педагогом ВПУ№3 за такими напрямками:

 • Діагностична робота – із здобувачами освіти І-ІІІ курсу було проведено 2 методики (практичним психологом) та 1 дослідження (соціальним педагогом) з метою визначити особистісні якості і особливості поведінки першокурсників, спрогнозувати поведінку кожного типу особистості, визначити особистісне ставлення підлітка до освітнього закладу (навчальних предметів, викладачів), до сім’ї, до вулиці та власного «Я», їх ціннісних орієнтирів.
 • Консультативна робота (індивідуальна та групова)

З боку батьків (тематика звернень):

 • вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки учня;
 • допомога дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • адаптація молодих спеціалістів;
 • взаємовідносини в системі «педагог-учень», «педагог-батьки»;
 • психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

З боку учнів (тематика звернень):

 • статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність;
 • професійне самовизначення, ціннісні орієнтації, самореалізація в житті ;
 • адаптація дитини до нового колективу;
 • труднощі у навчанні;
 • психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб;
 • відсутність мотивації до навчання;
 • ціннісні орієнтації, самореалізація в житті;
 • взаємовідносини в системі «педагог-учень».

З боку педагогів (тематика звернень):

 • допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО;
 • взаємовідносини в системі «батьки-діти»;
 • шляхи підвищення мотивації учнів до навчання;
 • психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти;
 • вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

З боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості (тематика звернень):

 • проведення спільних просвітницько-профілактичних заходів;
 • профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування здорового способу життя, булінг;
 • співпраця нацполіції та закладу сфері профілактики правопорушень;
 • співпраця з органами виконавчої влади, неурядовими громадськими організаціями тощо (служба у справах дітей, центр соціальних служб та інші).
 • Просвіта – щомісячно соціально-психологічною службою проводилися різні форми просвітницької роботи з учнями та педагогами з метою формування зрілої особистості, досягнення психологічного комфорту, адекватної соціалізації особистості в суспільстві, здорового способу життя та правової свідомості:
 • акції,
 • флеш-моби,
 • квести,
 • інста-завдання,
 • тижневики,
 • декади,
 • місячники.
 • Профілактика полягала у попередження та подоланні поведінкових девіацій, вирішення конфліктних ситуацій, проблем спілкування з однолітками (робота в Раді профілактики та психолого-педагогічному консиліумі), так на початку 2020-2021 року на внутрішньоучилишньому обліку перебувало 4 учня, у результаті спільного психолого-педагогічного супроводу на кінець 2020-2021 навчального року – 1 учень.
 • Корекція та розвиткові робота проводилася за програмами «Вчимося розуміти та поважати інших», «Особиста Гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Комплексна програма роботи практичного психолога по подоланню та профілактиці дезадаптованості першокурсників».
 • Навчальна діяльність – викладання предметів та курсів згідно навчальної програми на 2020-2021 н.р.
 • Організаційно-методична робота полягала у веденні плануючої та звітної документації працівників психологічної служби, опрацювання нормативно-правових актів, написання листів; формуванні соціального паспорту училища, створення та щомісячне оновлення банків даних здобувачів освіти різних соціальних категорій.

У Вищому професійному училищу №3 м. Чернівці у 2020-2021 н.р. навчалося:

 • діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, осіб з їх числа – 17 чол.;
 • здобувачі освіти з інвалідністю – 4 чол.;
 • учні, які виховуються з одним із батьків – 19 чол.;
 • учні з багатодітних родин – 56 чол.;
 • учні з малозабезпечених родин – 8 чол.;
 • учні-чорнобильці – 3 чол.;
 • діти, батьки яких були або є учасниками АТО – 11 чол.;
 • внутрішньо переміщені особи – 3 чол.;
 • Захисна робота – робота з контингентом учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
 • забезпечення Єдиними квитками;
 • обстеження та складання актів житлово-побутових умов;
 • контроль за соціальними виплатами дітям-сиротам училища; соціальний супровід учнів, що опинилися у важких життєвих обставинах та надання матеріальної допомоги (в рамках роботи учнівського профкому).
 • Зв’язки з громадськістю:
  • відвідування гуртожитку згідно графіку 2 на тиждень;
  • співпраця із соціальними службами міста та області;
  • співпраця з Чернівецьким районним відділом поліції ГУНП у Чернівецькій області (з працівниками ювенальної превенції);
  • співпраця з благодійними організаціями (Місто Добра Марти Левченко, Чернівецьким обласним благодійним фондом “Подаруй дитині життя”, та ін.)
  • робота з батьками та опікунами (бесіди, систематичні телефонні дзвінки).

Таким чином заплановані заходи згідно плану практичного психолога та соціального педагога за 2020-2021н.р. виконано.

 

Звіт про стан умов і охорони праці

у Вищому професійному училищі № 3 м.Чернівці за 2020/21н.р.

У ВПУ № 3 м.Чернівці відповідно до діючих типових нормативно-правових документів розроблені наступні внутрішні положення: Положення про систему управління охороною праці (затверджено наказом від 21.04.2021 № 75); Положення про службу охорони праці ВПУ № 3м.Чернівці (затверджено наказом директора від 21.04.2021 № 75); Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці для працівників та учнів ВПУ № 3 м. Чернівці (затверджено наказом директора від 07.04.2021 № 65); Положення про організацію роботи з охорони праці у ВПУ № 3 м.Чернівці (затверджено наказом директора від 21.04.2021 № 75); Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці у ВПУ № 3 м.Чернівці (затверджено наказом директора від 12.01.2017 №5); Положення про комісію з питань охорони праці ВПУ № 3 (затверджено зборами трудового колективу від 24.01.2017 протокол № 1); Положення про громадського інспектора з охорони праці ВПУ № 3 м.Чернівці (затверджено зборами трудового колективу від 24.01.2017 протокол № 1); Перелік робіт з підвищеною небезпекою (затверджений директором 05.01.2021р); Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (затверджено наказом директора від 31.08.2020 № 121).

З метою організації охорони праці, визначення системи управління охороною праці в училищі видані накази: Про організацію роботи з охорони праці від 01.09.2020 № 125;  Про визначення посадових обов’язків з питань охорони праці від 01.09.2020 № 126; Про створення комісії по перевірці знань з питань охорони праці від 01.09.2020 № 130; Про створення комісії по перевірці знань правил технічної експлуатації електроустановок споживачів від 04.01.2021 № 01; Про створення електротехнічної служби від 01.09.2020 № 131; Про проведення стажування і допуск працівників до роботи від 01.09.2020 № 132;Про встановлення протипожежного режиму від 01.09.2020 № 128;Про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку від 01.09.2020 № 127;Про створення добровільної пожежної дружини від 01.09.2020 № 129.

В училищі здійснюється ступеневий контроль за дотриманням вимог охорони праці, пожежної безпеки, санітарії та гігієни: І ступінь – щоденно здійснюється контроль за станом охорони праці викладачами, майстрами в\н, громадськими уповноваженими з охорони праці; ІІ – ступінь – 1 раз на місяць здійснюється старшим майстром, заступником директора з НВР, заступником директора з НР, заступником директора з виховної роботи; ІІІ ступінь – 1 раз на 3 місяці здійснюється директором училища, інженером з ОП, головою профкому.

Відповідно до ст. 20 Закону України “Про охорону праці” в училищі укладений Колективний договір терміном на 2017-2021 роки, який зареєстровано  Департаментом праці соціального захисту населення Чернівецької міської ради  (реєстраційний № 234 від 07.06.2017р).

Щорічно розробляються та додаються до Колективного договору Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, які узгоджені з Управлінням Держпраці у Чернівецькій області 25.01.2021р.

Згідно вимог ст.18 Закону України «Про охорону праці» та розділу 8 (Охорона праці і здоров’я) Колективного договору працівники   училища проходять навчання і перевірку  знань  з  питань охорони  праці,  безпеки життєдіяльності  безпосередньо в училищі   обсягом   не   менше 20 годин.

Розроблені програма та тематичний план навчання працівників з питань охорони праці та електробезпеки (затверджені наказом директора від 07.04.2021 № 65). Перевірка знань працівників проводиться у відповідності з Типовим положенням про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці.

Проведене навчання та перевірка знань з охорони праці з працівниками училища протоколи № 36,37,38,39 від 29.04. – 30.04.2021р.

Директор, заступник директора з НВР,   інженер з охорони праці, завідувач господарством,   на  яких  покладено відповідальність щодо організації роботи з охорони праці,  безпеки життєдіяльності, які є членами постійно діючої комісії з  перевірки  знань  в училищі,  один раз на три роки проходять у встановленому порядку навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності при Експертно-технічному центрі Управління Держпраці у Чернівецькій області. Чергові курси з охорони праці відбулися у березні місяці 2019 року (посвідчення №0240-19, №0241-19, №0242-19, №013-19).

Згідно вимог розділу ІV «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та розділу 8 (Охорона праці і здоров’я) Колективного договору в училищі 05.01.2021 пройшла чергова перевірка знань з електробезпеки у електротехнічних  працівників та майстрів виробничого навчання, з дотриманням карантинних обмежень.

Відповідно до переліку професій, посад та видів робіт затверджених директором 12.01.2016 в училищі розроблені інструкції з охорони праці та безпеки праці життєдіяльності по всіх видах робіт, що виконуються в училищі та з усіх професій, з яких ведеться підготовка кваліфікованих робітників. Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій.

Працівникам при прийомі на роботу видається посадова інструкція.

Учні училища вивчають предмет «Охорона праці» в кількості 30 годин.

Розроблені програми первинного інструктажу з охорони праці на робочих місцях. Інструктування працівників та учнів оформляється у відповідних журналах (журналах інструктажів на робочому місці).

Учні училища проходять вступний, первинний та позаплановий інструктажі, про що є відповідні записи у журналах інструктажів на робочому місці, які ведуться на кожну навчальну групу.

З учнями проводиться інструктаж з електробезпеки у відповідності із розробленими інструкціями, що діють в  училищі. Інструктаж закінчується перевіркою знань та присвоєнням І групи допуску з електробезпеки.

Також з учнями проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності.

Інструктажі   містять   питання  охорони  здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

Перед  початком  навчальних  занять  один раз на рік,  а також  при  зарахуванні  або  оформленні  до  навчального  закладу учня,  проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службою охорони  праці, класними керівниками та майстрами в/н.

Працівники училища під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять вступний, первинний, повторний інструктажі. Про що є відповідні записи у журналах інструктажів на робочому місці по структурних підрозділах.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності у Вищому професійному училищі проводиться відповідно до складеного плану, що затверджується на навчальний рік.

З метою реалізації в училищі конституційного права на здорові та безпечні умови праці та навчання впроваджена система управління охороною праці, створена служба з охорони праці, діє кабінет з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Наказом по училищу п. 5 «Про організацію роботи з охорони праці» від 01.09.2020 № 125  призначено атестовану відповідальну посадову особу за електрогосподарство (ІV група допуску з електробезпеки), за енергозбереження, за пожежну безпеку, за газову безпеку.

Оформлені акти-дозволи на експлуатацію кабінетів, майстерень в/н від 30.08.2020.

У майстернях в/н, кабінетах спеціальних та загальноосвітніх дисциплін  оформлені кутки з охорони праці.

Приміщення училища забезпечені знаками безпеки.

Майстерні виробничого навчання забезпечені колективними засобами захисту (заземлення, занулення, блокування,  переносне заземлення, автоматами напруги, місцевими вимикачами). 1 раз на 2 роки проводиться вимірювання опору контуру заземлення (технічний звіт квітень 2021р).

Проводяться профілактичні роботи щодо покращення освітлення навчальних кабінетів та майстерень (заміна світильників, ламп). В окремих приміщеннях встановлені енергозберігаючі лампи.

Постійно виконується профілактичний ремонт обладнання.

Важливими показниками при оцінці стану охорони праці в училищі є кількість нещасних випадків. Виробничих травм серед працівників в училищі не було. Відсутні випадки травматизму учнів училища під час освітнього процесу.

У навчальному закладі є в наявності журнали реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру та реєстрації потерпілих від нещасних випадків.

В училищі не сталося жодної пожежі.

У ВПУ № 3 м.Чернівці діють інструкції з пожежної безпеки та цивільного захисту.

Учні училища вивчають питання пожежної безпеки на предметі охорона праці у кількості 4 години.

В училищі є в наявності 46 порошкових вогнегасників  ОП (2), ОП (5) та 13 вуглекислотних вогнегасників ВВ-2. Пожежні щити 3, пожежні крани.

Всі вогнегасники пройшли перевірку та перезаряджання у серпні місяці 2020року.

Створена добровільна пожежна дружина наказ директора від 01.09.2020 №129.

Встановлений протипожежний режим наказом директора від 01.09.2020 №128.

На поверхах будівель розміщені план-схеми евакуації учнів та працівників на випадок виникнення пожежі. Плани забезпечені пояснювальними записками.

Таким чином, створена потужна нормативна, матеріально-технічна, навчально-методична база з охорони праці та безпеки життєдіяльності, яка забезпечує високий рівень організації охорони праці і безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

План роботи училища з охорони праці виконується на 98%.

Матеріально-технічне забезпечення навчально-освітнього процесу

При підготовці до 2020-2021 н.р. та в процесі експлуатації будівлі, інженерного обладнання проведено ряд ремонтно-будівельних робіт, планових заходів господарського напрямку, з метою ефективного використання та збереження матеріально-технічної бази – державного майна:

 • ревізія, укомплектування і підключення світильників в навчальні кабінети та майстерні;
 • обслуговування пожежної сигналізації в навчальному корпусі;
 • поточний ремонт котлів кательні;
 • технічне обслуговування систем газопостачання;
 • технічне обслуговування автоматики безпеки опалювальних котлів;
 • технічне обслуговування димовентиляційних каналів;
 • перезаправка вогнегасників для кабінетів та приміщень;
 • розведення мережі Інтернет по навчальним аудиторіям та адміністративним кабінетом та гуртожитку (швидкість 1 ГБ);
 • встановлення додаткових 2-х точок wi-fi з вільним доступом до Інтернету.

 

Здійснено придбання за рахунок благодійних внесіків (натуральні надходження:

 • швейні машинки;
 • фрейзери;
 • витяшки для пилу;
 • УФ-лампи.

Для роботи училища в новому навчальному році планується: підготовка систем опалення будівель;

Фінансово-господарська діяльність

Результати фінансово-господарської діяльності

Фінансування ВПУ №3 за період 2019-2020 навчального року здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету через Управління освіти і науки Чернівецької міської ради. Основними доходами училища є доходи  загального фонду.

Загальний фонд:

Надійшло 16971333 грн.

Витрачено 16971333 грн.

Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2020-31.12.2020 За період з 01.01.2021-31.06.2021 РАЗОМ, грн
2111 Оплата праці 3266332,14 7523892,71 10790224,9
2120 Нарахування на оплату праці 707337,36 1633934,18 2341271,54
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 3666,02 21985 25651,02
2220 Придбання медикаментів 1407 34300 35707
2230 Витрати на харчування дітей-сиріт 78670 88882,5 167552,5
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 18659,26 57176,84 75836,1
2271 Оплата теплопостачання 68797,38 154171,5 222968,88
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10176,93 11199,77 21376,7
2273 Оплата електроенергії 59031,46 121742,72 180774,18
2274 Газопостачання 183169,15 285723,11 468892,26
2275 Альтфатер 7518,81 15232,59 22751,4
2800 Пеня, штрафи, та інші податки 418,95 418,95
2720 Стипендії 934997,26 1655670,13 2590667,39
2730 Соціальне забезпечення учнів-сиріт ( видатки на обмундирування, придбання літератури та матеріальна допомога по працевлаштуванню) 27240 27240
РАЗОМ     5270965,39 11631570 16971333
Спеціальний фонд:  надійшло 429883,35
Види надходжень За період з 01.09.2020-31.12.2020 За період з 01.01.2021-31.06.2021 РАЗОМ, грн
від практики учнів на підприємствах 36878 234000,27 270878,27
від надання платних послуг з навчання 68685 54699 123384
від реалізації майна (макулатура) 0 3831 3831
від орендарів 10164,98 21625,1 31790,08
РАЗОМ 115727,98 314155,37 429883,35
Витрачено  з перехідними коштами 244791,01
Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2020-31.12.2020 За період з 01.01.2021-31.06.2021 РАЗОМ, грн.
2111 Оплата праці 22358,18 91249,29 113607,47
2120 Нарахування на оплату праці 4918,8 20074,84 24993,64
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 6500,76 16951,5 23452,26
2220 Придбання медикаментів 0
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 22051,41 16211,23 38262,64
2250 Оплата відряджень 0
2271 Оплата теплопостачання 0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2784,12 2784,12
2273 Оплата електроенергії 14590,88 14590,88
2274 Газопостачання 10000 10000
2282 Курси з отриманням посвітчення 4700 4700
2730 Інші поточні трансферти 10800 10800
2800 Пеня, штрафи, та інші податки 1600 1600
3110 Оплата придбання  обладнання та предметів довготривалого користування 0
РАЗОМ 62129,15 182661,86 244791,01
Благодійний фонд:  надійшло 73822
     
Витрачено з перехідними коштами 73822
Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2020-31.12.2020 За період з 01.01.2021-31.06.2021 РАЗОМ, грн
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 523 14300 14823
2730 Іменна стипендія 0
3110 Оплата придбання  комп′ютерної та офісної техніки, швейних машинок, 30209 28790 58999
РАЗОМ   30732 43090 73822

 

Виконання закону України «Про засади Запобігання та протидії корупції»

Протягом 2020-2021  н.р. в училищі не зафіксовано випадків вчинення корупційних правопорушень та зловживань. На початку 2020-2021 навчального року з метою запобігання проявам посадових зловживань, хабарництву та інших негативних явищ було вжито наступні заходи спрямовані на запобігання проявів корупції: видано наказ директора від 12.02.2021 №34 «Про затвердження плану заходів  спрямованих на запобігання і протидії корупції на 2021 рік»; розроблено антикорупційну програму, план заходів «Щодо попередження та недопущення проявів корупції у ВПУ №3  на 2021 рік», вся інформація є доступною і опублікованою на сайті училища де  вказано номер анонімної «гарячої лінії» для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

На загальних зборах трудового колективу проведено роз’яснювальну роботу серед працівників училища з дотримання вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу. На інструктивно-методичних нарадах педагогічних працівників розглянуто положення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та а інші законодавчі акти антикорупційної спрямованості.

Протягом навчального року на оперативних нарадах періодично розглядалися питання стану виконання законодавства про боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагуванням на них відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, фінансів, економіки України.

На сьогодні нагальним питанням постає здійснення контролю за дотриманням працівниками антикорупційного законодавства з невідкладним реагуванням на випадки можливого вчинення корупційних правопорушень; планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи серед працівників училища з питань дотримання положень Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»; запобігання можливим фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів; забезпечення співпраці з правоохоронними органами.

Завдання педагогічного колективу на майбутнє:

          Формування сучасного освітнього середовища закладу, шляхом розвитку інормаційної компетентності педагогічних праціників, забезпечення умов створення змішаної моделі навчання.

          В планах колективу продовжити підготовку кваліфікованих робітників за атестованими професіями. Планується закінчити атестацію з робітничої професії 7433/8269 Кравець, квіткар.

Безумовними завданнями колективу є:

 1. Своєчасна підготовка навчального закладу до нового навчального року.
 2. Виконання плану регіонального замовлення на підтримку робітничих кадрів.
 3. Впровадження прогресивних методів реклами навчального закладу для збільшення кількості абітурієнтів на наступні роки.
 4. Продовження впровадження підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі сучасних технологій за галузями спрямування.
 5. Збереження контингенту учнів протягом навчального року.
 6. Проведення аналізу працевлаштування випускників училища.
 7. Розширення кола підприємств-замовників кадрів.
 8. Участь у конкурсах фахової майстерності протягом навчального року.
 9. Впровадження та розширення інтернеті-мережі, в тому числі Майкрософт Office 365 A1.
 10. Продовжити роботу щодо методичної проблеми на основі компетентнісного підходу у формуванні ключових професійних компотентностей шляхом впровадженням іноваційнних педагогічних технологій навчання.

Глибоко переконана, що наш працездатний трудовий колектив, хороша матеріальна технічна база, незважаючи на важкий карантин і період зможемо подолати всі труднощі. У новому навчальному році розвивати, навчати, себе і своїх учнів.

 

 З повагою Олеся НІКІШИНА

 

 

 

 

arabesko-ru_06

Звіт директора

Вищого професійного училища №3 м.Чернівці

За 2019/2020 н.р.

 

Характеристика навчального закладу

Колектив ВПУ №3 м.Чернівці у 2019/2020 н.р. ставив за мету виконання головних завдань:

 • забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;
 • забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників;
 • забезпечення всебічного розвитку особистості, формування в учнів поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів;
 • створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та учнів училища;
 • активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

На сьогоднішній день колектив ВПУ №3 м. Чернівці налічує 82 працівника.

З них:

 • директор – 1;
 • заступник директора з навчальної роботи – 1;
 • заступник директора з навчально-виробничої роботи – 1;
 • заступник директора з навчально-виховної роботи – 1;
 • методист – 1;
 • старші майстри – 2;
 • інженер з охорони праці – 1;
 • психолог – 1;
 • соціальний педагог – 1;
 • бібліотекар – 1;
 • вихователь – 1;
 • секретар – друкарка – 1(з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 1);
 • секретар навчальної частини – 1;
 • головний бухгалтер – 1;
 • бухгалтери – 3 (з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 1);
 • економіст – 1;
 • юрисконсульт 1;
 • фельдшер – 1;
 • викладачі – 30 (з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 3; сумісники – 1);
 • майстри виробничого навчання – 20;
 • працівники адміністративно-господарської частини – 22;

На сьогодні колектив педагогічних працівників налічує 51 особу, з них:

 1. Викладачі:
 • мають педагогічне звання «Старший викладач» – 2 особи;
 • мають педагогічне звання «Викладач методист» – 7 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 12 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ  категорії» – 5 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст » – 4 особи.
 1. Майстри виробничого навчання:
 • мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання першої категорії 10, майстер другої категорії -1» – 11 осіб;
 • мають 11 тарифний розряд – 4 осіб;
 • мають 12 тарифний розряд – 2 особи;
 • мають 13 тарифний розряд – 3 особи;
 • мають 14 тарифний розряд – 11 осіб.

Педагогічний стаж до 5 років мають 5 осіб, до 10 років 6 осіб, до 15 років 5 осіб, до 20 років 11 осіб,  до 30 років 11 осіб, понад 30 років 12 осіб  педагогічних працівників, що свідчить про достатньо високий рівень фахової майстерності.

Курси підвищення кваліфікації викладачів та майстрів у поточному навчальному році пройшли: директор Нікішина О.В., заступник директора з НВР Дребіт Н.І.,  методист Кундій Н.В.,  викладачі: Накоскін О.О., Савчук-Баловсяк Г.Д., Берегій Л.О.,  майстри виробничого навчання: Гриник Г.С., Романюк Т.Г., Трут В.В., Трут М.В., Гакман С.Є., Григорчук М.Т., Олентирь О.І.

Курси підвищення кваліфікації цільового призначення у сфері цивільного захисту пройшла директор училища Нікішина О.В.

У поточному навчальному році атестаційною комісією ВПУ №3 в черговому порядку було атестовано 11 педпрацівників: методиста Кундій Н.В., (атестувалася, як викладач), практичного психолога Софійчук О.В., соціального педагога Максимюк І.М., викладачів Гончарюк О.М., Бойчук Л.І., майстрів виробничого навчання Ваврінчук С.Т., Бричку Г.Д., Лужну Ю.С., Дожук О.С., Олентирь О.І., Кушнір Я.І.).

Атестаційною комісією першого рівня « Вище професійне училище № 3 м. Чернівці» було прийнято такі рішення (протокол № 4 від 31.03.2020 р.):

 • Кундій Наталію В’ячеславівну, методиста визнати такою, що відповідає займаній посаді (викладач української мови та літератури);
 • Гончарюк Олесю Михайлівну, викладача визнати такою, що відповідає займаній посаді;
 • Ваврінчук Софію Тимофіївну, майстра виробничого навчання визнати такою, що відповідає займаній посаді;
 • Бричку Галину Дмитрівну, майстра виробничого навчання визнати такою, що відповідає займаній посаді;
 • Бойчук Лілії Іванівні, викладачу присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»;
 • Максимюк Інні Михайлівні, соціальному педагогу присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»;
 • Софійчук Одарці Василівні, психологу присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»;
 • Лужній Юлії Степанівні, майстру виробничого навчання встановити 14 тарифний розряд;
 • Дожук Ользі Степанівні, майстру виробничого навчання встановити 13 тарифний розряд;
 • Олентирь Оксані Іванівні, майстру виробничого навчання встановити 14 тарифний розряд;
 • Кушнір Яні Іванівні, майстру виробничого навчання встановити 12 тарифний розряд;

Перед комісією ІІІ рівня порушено клопотання про атестацію чотирьох педагогічних працівників. За підсумками атестації були прийняті такі рішення :

 • Вважати такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «викладач-методист»: методисту Кундій Наталії В’ячеславівні; викладачу Гончарюк Олесі Михайлівні.
 • Вважати такими, що відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії» Ваврінчук Софію Тимофіївну, Бричку Галину Дмитрівну.

Навчально-виробнича практика

Протягом 2019-2020 н.р. зусилля педагогічного колективу були напрвлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої діяльності та здійснення намічених стратегічним та річним планами.

Показників його розвитку.

          Виконується програма розвитку навчального закладу, а саме:

 • поширений вільний доступ до мережі Internet;
 • широко застосовуються електронні засоби навчання;
 • потреби регіонального ринку праці задовольняються на високому рівні;
 • збільшили надходження спеціальних коштів від виробничої діяльності;
 • поступово оснащаються навчальні кабінети та виробничі майстерні сучасним обладнанням;
 • впроваджуються інноваційні технології у навчально-виробничий процес;
 • систематично підвищується якість підготовки учнів училища.

Для якісної підготовки робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій ВПУ №3 м.Чернівці має розвинену матеріально-технічну базу – це типові та пристосовані забудови. Забезпеченість навчальними кабінетами з професійної підготовки становить 100%, навчальними майстернями – 100 %.

Постійно здійснюється організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обргунтування планування регіонального замовлення на наступний рік. План регіонального замовлення на 2019/2020 н.р. склав 225 учнів.

Прийнято на навчання у 2019-2020 н.р. – 180 унів.

Контингент учнів на початок навчального року.

Професія та напрямки підготовки Кількість учнів
Професії швейного профілю 370
Професії перукарського профілю 144
Молодші спеціалісти 28
Разом: 542

Звіт 2019-2020 н.р. зі складу учнів було відраховано 16 осіб (3%).

Звіт про відрахування учнів ВПУ №3 м.Чернівці у І семестрі 2019-2020 н.р.

п/п

П.І.П

учня

№ групи, курс П.І.П

майстра в/н

кл.керівника

№ наказу Причина відрахування
1 Галицька А.В. Гр.10,

ІІІ к.СПТУ

Бевцик В.Г. №15 від 29.08.2019 Переведення до Кам’янець-Подільського НВК №3
2 Карлійчук Ю.А. Гр.14,

ІІк. ТУ

Коротій А.В. №16 від 29.08.2019 Виїзд за кордон
3 Камінська А.Г. Гр.17,

ІІк.ТУ

Назарко І.С. №17 від 09.09.2019 За сімейними обставинами
4 Бурлака В.П. Гр.4,

ІІк. СПТУ

Собкова Н.Ю. №18 від 09.09.2019 Виїзд за кордон
5 Павел М.І. Гр.4

ІІк.СПТУ

Собкова Н.Ю. №19 від 24.09.2019 Переведення до Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
6 Якобуца О.К. Гр.17

ІІк.ТУ

Ніколаїшина К.В. №20 від 24.09.2019 У зв’язку з призовом на строкову військову службу
7 Волощук А.О. Гр.7

Ік. СПТУ

Альбота Н.В. №21 від 30.09.2019 Переведення до Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
8 Туняк А.Г. Гр.16

ІІІк. СПТУ

Берегій Л.Д. №22 від 18.10.2019 Переведення до Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
9 Марусяк Т.М. Гр. 12

ІІ к.ТУ

Нікуліна В.В. №23 від 18.10.2019 За сімейними обставинами
10 Григоращук М.А. Гр. 6

ІV к.СПТУ

Українець М.В. №24 від 18.10.2019 За незадовільну успішність ьа не проходження виробничої практики
11 Вергилець о.Р. Гр. 14

ІІ к.ТУ

Коротій А.В. №25 від 31.10.2019 За сімейними обставинами
12 Миринюк Д.М. Гр. 16

ІІІк.СПТУ

Берегій Л.О. №26 від 05.11.2019 Переведення до Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
13 Кудряшова В.О. Гр. 7

Ік.СПТУ

Альбота Н.В. №27 від 29.11.2019 Переведення до Глибоцького ліцею
Всього:13 учнів

 Звіт про відрахування учнів ВПУ №3 м.Чернівці у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

1 Панцир А.І. Гр. 9

ІІІк.СПТУ

Савчук-Баловсяк Г.Д. №1 від 28.01.2019 За незадовільну успішність
2 Бужора М.П. Гр. 11

Ік.ТУ

Гакман С.Є. №4 від 28.02.2019 За сімейними обставинами
3 Славніку М.В. Гр. 5

І к.СПТУ

Гончарюк О.М. №5 від 24.06.2020 У зв’язку із вступом
Всього: 3 учні

Випуск учнів у 2019-2020 н.р. складає 171 – учнів(67 учнів – зимовий випуск, 104 учні – літній випуск).

          Підготовка  кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями протягом 2019-2020 н.р. проводилась відповідно до вимог державних стандартів, в результаті чого успішно завершили навчання за інтегрованими професіями 171 учнів навчального закладу. З загальної кількості випускників отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою 43 (25,1%).

Робота з підприємствами замовниками робітничих кадрів

Щороку укладаються договори на надання освітніх послуг між роботодавцями та нашим навчальним закладом з урахуванням регіонального замовлення для ВПУ  №3.

Протягом 2019-2020 н.р. учні училища проходили практику на 77 підприємствах міста та області. Виробнича практика учнів училища обумовлена типовими договорами, складеними відповідно Положення про організацію виробничої практики учнів та іншими нормативними документами.

Основними організаціями, з якими укладаються договори для проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування випускників є: ПАТ «Трикотажна фірма Арніка», ТОМ –студіо,  ЧППІ «Опори», «М-tex», весільний салон «Наталі»,  ФОП Мажар П.Є,  ФОП Таушер Н.В., швейне виробництво «Ната люкс», ТОВ «Буовина АСП», ФОП Кардей І.Є., ПП Тиміш К.І.,ФОП Яновський В.М., ПП Гуралюк М.М., ТМ «Cellena», дизайн студія «Наталі Таушер», студія мод «Віорія» , ПП Держицька Н.П., ПрАТ «Фабрика прут», ПП Кучерява О.І. Ательє «Санта», салон краси « Грін студіо»,Салон Еладда», Салон-краси «Магія краси» ,Салон «Марсель» , Салон краси «ІВ-стиль», перукарня  «Чародійка», салон «Анна-Марія», салон краси «Шеррі», школа краси «Грін студіо», школа краси «Слава студіо».

Доходи від виробничої практики від підприємств міста

у 2019-2020 навчальному році становлять:

Номер група, професія Послуги перевиконано Практика перевиконано
Заплановано Фактично виконано Заплановано Фактично виконано
Кравець 74379,55 46828,55 -27551

(Недовиконання у зв’язку з карантином)

251550 180280,74 -71269,26

(Недовиконання у зв’язку з карантином)

Перукар 81308 56501 -24807

(Недовиконання у зв’язку з карантином)

70092 38390 -31702 (Недовиконання у зв’язку з карантином)
ВСЬОГО 155687,55 103329,55 52358 321642 218670,74 102971,26

Значно посилився контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Щоденно заступником директора з навчально-виховної роботи підводяться підсумки відвідування занять. Особливо велика увага адміністрації приділяється поверненню на навчання та запобігання безпритульності учнів пільгових категорій.

Питання збереження контингенту, відрахування учнів без отримання робітничої кваліфікації, розглядалися щоквартально на нарадах при директорові. Це дало змогу посилити персональну відповідальність керівників груп за індивідуальну виховну роботу з учнями, що мають пропуски занять. Задіяні заходи виховного, дисциплінарного, адміністративного впливу на учнів та їх батьків із залученням служби у справах дітей, органів опіки місцевого самоврядування, кримінальної поліції по поверненню учнів на навчання.

Навчально-методична діяльність

В училищі діє певна система методичної роботи, її сітка створена на педагогічно-діагностичній основі.

  Організація навчально-методичної діяльності у ВПУ № 3 проводиться відповідно до Положення про методичну роботу у професійно (професійно – технічному) закладі освіти, Статуту та інших нормативних документів.

Методична робота в училищі спрямована на розвиток творчого потенціалу, підвищення професійної майстерності педпрацівників. Основні завдання та форми   методичної роботи ВПУ № 3:

 • забезпечення високого наукового та методичного рівня викладання;
 • оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним педагогом та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;
 • вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;
 • удосконалення форм роботи щодо впровадження нетрадиційних форм і методів організації освітнього процесу, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;
 • заохочування та залучення педагогічних працівників до науково-дослідницької та експериментальної роботи;
 • активізація роботи Школи молодого педагога “На шляху до майстерності”;
 • активізація роботи методичних комісій та творчих груп вчителів з актуальних питань освітнього процессу. 

Форми методичної роботи:

колективні  форми  роботи:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • науково-практична конференція;
 • методичні оперативні наради;
 • психолого – педагогічні семінари;
 • педагогічні виставки;

групові  форми  роботи:

 • методичні комісії;
 • творчі групи;
 • Школа молодого педагога;
 • Школа педагогічної майстерності;
 • предметні тижні, декади;
 • семінари-практикуми;
 • психолого-педагогічний консиліум;
 • педагогічні читання;

індивідуальні  форми  роботи:

 • стажування;
 • методичні консультації;
 • співбесіди;
 • наставництво;
 • аналіз уроків;
 • робота над науково-методичною проблемою;
 • атестація педагогів;
 • курси підвищення кваліфікації;
 • творчі звіти;
 • самоосвіта педагогічних працівників.

Одним з обов’язків педагогічних працівників професійно (професійно-технічного) освітнього закладу є постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури. Цьому значною мірою сприяє організація методичної роботи з педагогічними працівниками. Найпоширенішими формами є робота методичних комісій, робота Школи педагогічної майстерності та Школи молодого педагога, наставництво, самоосвіта, підвищення кваліфікації.

Одним з показників цілісності й системності науково-методичної роботи є обов’язкова наявність єдиної мети у всіх елементів цієї системи, їх впорядкованість загальній меті функціонування науково-методичної роботи в училищі. Таким чином, у 2018 році була обрана методична проблема «Формування ключових професійних компетентностей, як ефективний засіб розвитку здібностей учнів шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання». Згідно плану реалізації даної проблеми 2019-2020 навчальний рік був роком практичного дослідження і відповідно була спрямована робота методичних комісій та методичної ради закладу.

З метою підвищення методичного рівня педагогічних працівників, забезпечення високих професійних знань, умінь та навичок були проведені засідання методичних комісій,  майстер-класи, відкриті уроки, семінари-практикуми, розглянуті та заслухані методичні доповіді, методичні розробки уроків.

Інноваційне навчання — процес і результат такої навчальної та освітньої діяльності, яка заохочує введення інноваційних змін в існуючу культуру, соціальне середовище. Такий тип навчання, крім підтримки існуючих традицій, стимулює активну участь здобувачів освіти в рішенні проблемних ситуацій та творчих ідей. Саме такі принципи навчання підтримуються та широко впроваджуються педагогами в освітній процес Вищого професійного училища №3 м. Чернівці. Високий професіоналізм та педагогічний досвід майстрів виробничого навчання ВПУ №3 є тим основним підґрунтям для впровадження найбільш ефективних педагогічних та виробничих технологій в освітній процес.

В училищі працюють 5 методичних комісій, кожна з яких планомірно працюють за визначеною методичною проблемою, конкретними завданнями та відповідним плануванням: МК професійного циклу швейного напряму, голова Берегій Л.О.; МК професійного циклу сфери послуг, голова Мельник І.О.; МК природничо-математичних дисциплін, голова Павлюк Н.В.; МК  суспільно-гуманітарних дисциплін, голова Плаксюк І.І.; МК класних керівників, голова Данелюк Д.К.

Протягом 2019-2020 н.р. членами МК професійного циклу швейного напряму було розроблено та розглянуто на засіданнях 5 навчально-методичних ресурсів:

 1. Навчальний посібник для учнів «Виготовлення жіночої спідниці», укладач Дребіт Н.І.
 2. Навчальний посібник для учнів «Виготовлення жіночих штанів», укладач Дребіт Н.І.
 3. Методичний довідник «Урок виробничого навчання – основа якісної та ефективної професійної освіти» для учнів «Виготовлення жіночої спідниці», укладачі Ваврінчук С.Т., Дожук О.С., Лужна Ю.С.
 4. Електронний педагогічний засіб навчального призначення «Робочі інструменти швейних машин для ниткових з’єднань», укладач Гончарюк О.М.
 5. Навчальний посібник «Виготовлення напівкомбінезонів», укладач Яковлева К.І.

Високої уваги заслуговує  якісна підготовка та проведення обласних семінарів професійного циклу. Голови МК Берегій Л.О. та Мельник І.О. забезпечили  якісну підготовку відповідних заходів та високий рівень проведення семінарів під час яких педагоги  гідно представили свої методичні напрацювання та високу професійну майстерність.

Протягом 2019-2020 н.р. були проведені дві ( у зв’язку із карантинними заходами в Україні протягом березня – липня ) декади методичними комісіями професійного циклу швейного напряму та природничо-математичних дисциплін, які відзначились змістовними, цікавими заходами. Інноваційною формою  в роботі МК є проведення майстер-класів, семінарів-практикумів з показом сучасних виробничих технологій. Із відновленням освітнього процесу буде можливість  виконання інших запланованих предметних та професійних декад, розгляд  усіх методичних заходів, а не заочне їх зарахування.

Слід відзначити роботу методичних комісій в умовах карантину: засідання відбувалися згідно планів змістовно, професійно і цікаво, за допомогою інтернет-платформ.

Належна увага в роботі МК приділяється якісному проведенню уроків теоретичного та виробничого навчання. З цією метою проводяться відкриті уроки, до яких ретельно готуються педагоги та з високою відповідальністю коректують та доповнюють  їх методична служба закладу: методист, старші майстри та голови МК. На належному методичному рівні в училищі протягом 2019-2020 н.р.  проведено  10 відкритих  уроків: 5 з виробничого навчання майстрами в/н Дожук О.С., Лужною Ю.С., Бричкою Г.Д ., Олентирь О.І., Кушнір Я.В.; 3 уроки з теоретичного навчання викладачами Бойчук Л.І., Кундій Н.В., Гончарюк О.М.;  2 уроки з психолого-орієнтованих спецкурсів: Максимюк І.М., Софійчук О.В.

Відкриті уроки та виховні заходи – одна з важливих форм організації методичної  роботи. Проведення відкритих уроків – одна з форм удосконалювання педагогічної майстерності викладача  чи майстра виробничого навчання, обумовлена тим, що має практичний характер втілення педагогічних напрацювань та досліджень і займає особливе місце в удосконаленні освітнього процесу та підвищенні педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання.

В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами змістовно і результативно працював методичний кабінет, у якому сконцентровані нормативні документи, матеріали з досвіду роботи кожного педпрацівника, результати  діяльності методичних комісій тощо. Методичні напрацювання педпрацівників   висвітлювались на веб-сайті училища, засобах масової інформації

З  метою вивчення та впровадження сучасних педагогічних технологій в училищі, згідно плану, були  проведені засідання Школи педагогічної майстерності, Школи молодого педагога та Фестиваль методичних ідей. Всі  заходи були організовані на високому методичному рівні із застосуванням  інтерактивних форм, інноваційних методів навчання та ефективного проведені з використанням сучасних мультимедійних засобів. До проведення Школи професійної майстерності долучились  та  якісно презентували свої методичні напрацювання педагоги: Плаксюк І.І., Максимюк В.П., Берегій Л.О., Гончарюк О.М., Кундій Н.В., Мельник І.О. та інші.

Одним із критеріїв професійної майстерності є підвищення кваліфікації  педагогічних працівників. У 2019-2020 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації – 3 викладачі спецдисциплін, 7  – майстрів виробничого навчання, 4 викладачі загальноосвітніх дисциплін. Варто зазначити, що серед педагогів закладу все далі набувають авторитету короткотривалі курси підвищення кваліфікації на всеукраїнських освітніх інтернет-ресурсах та платформах.

Протягом навчального року вивчався та узагальнювався стан вивчення  предметів спеціальних дисциплін (обладнання швейного виробництва та устаткування для виготовлення швейних виробів), української мови та літератури . Ретельне вивчення стану викладання даних предметів розглянуто на засіданні педагогічної ради та показало належну  професійну підготовку педагогів за даними напрямками.

На належному рівні організована інформаційно-видавнича діяльність педагогів. Педагоги, які атестуються, узагальнили педагогічні напрацювання самоосвітньої дослідницької науково-методичної діяльності, оформили навчально-методичні посібники, методичні розробки, які широко використовуються колегами та учнями під час освітнього  процесу.

Плідно працювали творчі групи, створені для підготовки здобувачів освіти і конкурсних робіт на Міжнародні, Всеукраїнські, регіональні конкурси, фестивалі, виставки та огляди. У цих видах діяльності особливо слід відзначити Дребіт Н.І., Гончарюк О.М., Ваврінчук С.Т., Олентирь О.І.,  та всіх викладачів спеціальних дисциплін, майстрів виробничого навчання. Завдяки їхній клопіткій праці модельна студія «STYLE», яка функціонує у закладі має численні перемоги за результатами участі у Всеукраїнських та Міжрегіональних конкурсах моделей одягу та зачісок.

Згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, наказу директора ВПУ № 169 від 06.09.2019 року, була створена атестаційна комісія на 2019-2020 н.р.

          Розроблено план заходів, графік проведення  чергової та позачергової атестації педагогічних працівників, згідно якого атестації підлягало 11 чоловік з них: 3 викладачі загальноосвітніх дисциплін Бойчук Л.І., Кундій Н.В.; 1 викладач спецдисциплін Гончарюк О.М.; 6 майстрів виробничого навчання Бричка Г.Д., Ваврінчук С.Т., Дожук О.С., Кушнір Я.В., Лужна Ю.С., Олентирь О.І.; 1 практичний психолог училища Софійчук О.В., 1 соціальний педагог училища Максимюк І.М.

          Проведена інструктивно-методична нарада, на якій голова атестаційної комісії Нікішина О.В. ознайомила з основними розділами Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

          Проведено чотири засідання атестаційної комісії (протокол № 1 від 06.09.2019 р., протокол № 2 від 18.10.2019 р., протокол № 3 від 26.02.2020 р., протокол № 4 від 31.03.2020р.), де розглядались питання затвердження плану роботи атестаційної комісії, затвердження графіка проведення атестацій педагогічних працівників у 2019-2020 н.р. та заслухані творчі звіти педагогічних працівників про їх професійні досягнення за міжатестаційний період.

          У методичному кабінеті оформлений куток «Готуємось до атестації», «На допомогу педагогічним працівникам, які атестуються», «Вони атестуються». Розроблений пакет документів щодо вивчення системи роботи викладачів та майстрів виробничого навчання, практичного психолога, соціального педагога.

Атестація педагогічних працівників – це підсумок професійної майстерності педагога, демонстрація його найкращих професійних умінь. Вона підвищує статус педагогічної професії, стимулює діяльність педагога до поповнення свого досвіду, допомагає визначити кращих педагогічних працівників.

Кожен педагог з трепетом у душі чекає атестації, адже міжатестаційний період – це час експериментів, дослідів, нововведень. Завершальний етап цього процесу підводить логічну межу, яка дає можливість оцінити рівень кваліфікації педагогічного працівника.

Атестація педагогів ВПУ №3 м.Чернівці у 2019-2020 навчальному році пройшла успішно, кожен педагог відповідно підготувався, щоб показати свої творчі надбання, результати праці за звітний період. Усім педагогічним працівникам вдалося гідно пройти атестаційний період від початку його й до завершення.

Атестаційною комісією, яка працювала протягом навчального року згідно  складеного плану, був проведений глибокий аналіз педагогічної діяльності за міжатестаційний період педагогів, які атестуються.

Педагогічні працівники, які підлягали атестації, пройшли курсову перепідготовку при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та при Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.     Свої творчі здобутки, методичні напрацювання, педагогічні знахідки педагоги представляли на розсуд атестаційної комісії. Проведену роботу за міжатестаційний період педагоги демонстрували на робочих місцях, у кабінетах та майстернях.

Протягом атестаційного періоду члени атестаційної комісії відвідали уроки теоретичного та виробничого навчання, позанавчальні виховні заходи, ознайомилися з досвідом роботи педагогів, досягненнями їх  самоосвітньої роботи. Аналіз відвіданих заходів показав належну професійну підготовку педагогів, які атестуються.

        Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови творчої, дослідницької, ініціативної діяльності педагога. Свої творчі здобутки та професіоналізм педагоги, які атестуються, мали можливість продемонструвати на засіданнях методичних комісій та під час проведення відкритих методичних заходів в училищі.

Своєрідним  іспитом  професійної майстерності, до якого ретельно готувались педагоги,  було заключне  засідання атестаційної комісії, де вони гідно презентували  свої творчі знахідки на педагогічній ниві. 31 березня  2020 року в умовах карантину, за допомогою платформи для проведення відеоконференцій Zoom, у  Вищому професійному училищі № 3 м. Чернівці відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії.

          Свої творчі здобутки та методичні напрацювання педагоги, які атестуються, представляли у вигляді електронних портфоліо,  презентаціями власних богів. Кожен з них з гідністю прозвітував про проведену роботу та розповів про плани на майбутнє. Цікаві методичні  наробки  та творчі знахідки сучасних педагогічних технологій з досвіду роботи  педагоги узагальнили у вигляді педагогічних  портфоліо, тематичних  папок та методичних розробок.

Атестаційною комісією ВПУ №3 м.Чернівці проведений глибокий аналіз педагогічної діяльності  за  міжатестаційний період педагогів, що атестуються. На заключному засіданні атестаційна комісія прийняла відповідні рішення:

 1. Бойчук Л.І. відповідає займаній посаді. За результатами атестації присвоїти Бойчук Лілії Іванівні кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».
 2. Бричка Г.Д. відповідає займаній посаді. За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Брички Галини Дмитрівни раніше встановленому 14 тарифному розряду та присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання 1 категорії».
 3. Ваврінчук С.Т. відповідає займаній посаді. За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Ваврінчук Софії Тимофіївни раніше встановленому 14 тарифному розряду та присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання 1 категорії».
 4. Гончарюк О.М. відповідає займаній посаді. За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Гончарюк Олесі Михайлівни раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист».
 5. Дожук О.С. відповідає займаній посаді. За результатами атестації встановити Дожук Ользі Степанівні  13  тарифний розряд.
 6. Кундій Н.В. відповідає займаній посаді. За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Кундій Наталії В’ячеславівни раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист».
 7. Кушнір Я.В. відповідає займаній посаді. За результатами атестації встановити Кушнір Яні Володимирівні  12 тарифний розряд.
 8. Лужна Ю.С. відповідає займаній посаді. За результатами атестації встановити Лужній Юлії Степанівні  14  тарифний розряд.
 9. Максимюк І.М. відповідає займаній посаді. За результатами атестації присвоїти Максимюк Інні Михайлівні кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».
 10. Олентирь О.І. відповідає займаній посаді. За результатами атестації встановити Олентирь Оксані Іванівні  14 тарифний розряд.
 11. Софійчук О.В. відповідає займаній посаді. За результатами атестації присвоїти Софійчук Одарці Василівні кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

28 квітня 2020 року відбулося засідання атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  під час якого педагоги училища Бричка Г.Д., Ваврінчук С.Т., Гончарюк О.М., Кундій Н.В. успішно були атестовані.

Варто зазначити, що атестація – це непросто обов’язок викладача, а  й спроба показати свої знання й  навчити інших, спроба самому збагатитися у плані отримання нових знань, інновацій у педагогічній діяльності і не зупинятися на досягнутому.

У відповідності з планом протягом року здійснювався контроль за станом освітньо-виробничого процесу. Заступниками директора Дребіт Н.І., Максимюк В.П., Скоробогач О.С., в.о. старших майстрів Ваврінчук С.Т. та Олентирь О.І., методистом училища Кундій Н.В. систематично  перевірялась підготовка до занять, стан викладення предметів, ведення плануючої  документації, впровадження інноваційних педагогічних та сучасних фахових технологій тощо. Результати внутріучилищного контролю знаходили відображення у рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах.

         Систематично контролювався стан ведення журналів, відвідування занять учнями. Їх наслідки обговорювались на нарадах, приймались управлінські рішення.

          Професійна підготовка викладача, майстра виробничого навчання  не закінчується у стінах педагогічного освітнього закладу, вона продовжується протягом усієї професійної діяльності педагога. Науково-методична робота, яка супроводжує педагога, завжди є динамічною системою навчально-методичної і науково-дослідницької діяльності педагога, які тісно взаємопов’язані і взаємозумовлені. Навчально-методична робота спрямована на підвищення професійно-педагогічної культури педагогів і комплексне методичне забезпечення освітнього процесу, стимулює процес створення і впровадження нових педагогічних ідей, технологій навчання і виховання, забезпечує експериментальну перевірку їх ефективності. Педагоги ВПУ №3 знаходяться у постійному пошуку нових педагогічних ідей, які результативно впроваджують в освітній процес.

Навчально-виховна робота

Виховна робота в училищі спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості, формування  громадської свідомості та родинних цінностей, власної гідності, правових норм, естетичних смаків, духовного багатства, виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження психічного і фізичного здоров’я,  виховання потреби до вдосконалення  знань традицій, історії та звичаїв народу. Згідно них розробляються цілі і завдання, складається план навчально-виховної роботи.

Питання виховної роботи систематично розглядається і аналізується на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, батьківських зборах  ведуться протоколи засідань. Класними керівниками та майстрами виробничого навчання ведуться журнали з виховної роботи та проводяться річні звіти класних керівників навчальних груп.

Навчально-виховна робота здійснюється за такими напрямками:

 • Позаурочна робота
 • Марально-правове виховання
 • Превентивне виховання
 • Гендерне виховання
 • Національно-патріотичне виховання
 • Естетичне виховання
 • Трудове виховання
 • Екологічне виховання

          У навчальному закладі систематично працює контроль за відвідуванням учнями уроків теоретичного та виробничого навчання. Щомісячно класні керівники та майстри виробничого навчання подають звіт про втрату учбового часу навчальних груп. Відповідно до звіту заступник директора з НВР робить місячний аналіз пропусків теоретичного та виробничого навчання учнів, в кінці кожного семестру на підставі отриманих звітів визначається рейтинг серед навчальних груп.

Постійно в полі зору колективу знаходяться питання правового виховання учнів. Працює Рада профілактики (відповідно до Положення, наказу, плану роботи та плану засідань Ради профілактики) та психолого-педагогічний консиліум. Здійснюється співпраця з Національною поліцією у Чернівецькій області (Чернівецьким відділом поліції та Шевченківським відділення поліції) та Патрульною поліцією м. Чернівці відповідно до річних заходів на 2019-2020н.р.

Активну участь у житті училище приймає учнівське самоврядування, яке є активним учасником всіх загальноучилищних заходів, акцій. Завдяки участі у житті освітнього закладу, активній громадській позиції молодого покоління в училищі відбулося ряд благодійних акцій:

 • рекорд України «З плетення найбільшої маскувальної сітки»
 • акція до дня доброти «Доброта – краса людської душі» (Місто Добра/кризовий центр матері і дитини для передачі зібраного: жіночого та дитячого одягу, взуття, продуктів харчування, засобів гігієни, іграшок, книг)
 • диктант єдності “Україна в нас одна” до Дня рідної мови
 • тиха акції вшанування Героїв Небесної Сотні «Ангели пам‘яті”
 • обласна акція «Писанка Challenge»
 • обласний проект «БуковинськаМолодьОбираєЗдоров’я»
 • Всеукраїнська акція до Дня Вишиванки

Здобувачі освіти беруть активну участь у громадському житті училища, морально і матеріально заохочуються, а учні, які перебувають у складних життєвих обставинах отримують матеріальну допомогу за рахунок учнівського профкому.

У позаурочний час учні займаються у 23 гуртках технічної творчості, 5 гуртках спец предметів і 11 гуртках із загальоноосвітньої підготовки.

Освітній заклад співпрацює з батьківським комітетом (проводяться загальноучилищні та групові батьківські збори, індивідуальні зустрічі з батьками.

Протягом 2019-2020 навчального року були проведені такі виховні заходи:

 • Урочиста лінійка, присвячена початку нового 2019/2020н.р.
 • Проведення першого уроку згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Чернівецької ОДА.
 • Відзначення Міжнародного дня миру.
 • Місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!»
 • Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу
 • Відзначення Дня партизанської слави.
 • Всеукраїнський день бібліотеки «Бібліотека – це компанія живих друзів, особистостей».
 • Відзначення Дня працівника освіти.
 • День здоров’я та посвята в першокурсники.
 • Проведення уроку «Мужність» до Дня захисника України.
 • Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»
 • Святкування Дня української писемності та мови.
 • Заходи присвячені Дню Гідності та Свободи.
 • Відзначення Міжнародного дня толерантності до ВІЛ-інфікованих людей «Живи в світі де є ВІЛ».
 • Всеукраїнський тиждень права
 • Акція до Дня Святого Миколая «Час творити добрих справ».
 • Відзначення Дня Соборності України та бою під Крут.
 • День пам’яті Героїв Небесної Сотні.
 • Міжнародний день рідної мови.
 • Міжнародний жіночий день 8- Березня.
 • День Чорнобильської трагедії (дистанційно)
 • День Матері «Любов матері – основа і джерело життя» (дистанційно)
 • Відзначення дня «Пам’яті та примирення», перемоги над нацизмом у ІІ Світовій Війні (дистанційно)

Участь у конкурсах:

 • соціальний конкурс відеороликів «Байдужість вбиває»
 • конкурс свята української пісні Володимира Івасюка «Червона рута» та «Водограй”
 • Професійний талант року – 2019
 • ХVІ обласний конкурс юних читців
 • обласний Х етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу

Спортивні змагання:

 • І місце – у Чемпіонаті області з легкої атлетики серед закладів ПТНЗ.
 • ІІ місце з баскетболу – серед учнів закладів професійної освіти 2019-2020 р.
 • ІІІ призове місце – у чемпіонаті України з пауерліфтингу
 • ІІІ призове місце – у змаганнях обласної Спартакіади

Проведення профорієнтаційної роботи:

Адміністрація та педагогічний колектив, враховуючи вимоги сьогодення, зміни в економіці, розуміють, що в умовах щільної конкуренції на освітні послуги головним є потреба у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, тому важливим напрямком діяльності є направлена профорієнтаційна робота.

На підставі цього розроблено план профорієнтаційної роботи освітнього закладу в рамках якого проведено заходи:

 • Друк профорієнтаційних флаєрів
 • Презентація закладу в школах міста та області (педагоги освітнього закладу)
 • Профорієнтаційні трінінги серед випускників шкіл міста та області
 • Інформаційна реклама у соціальних мережах (Фейсбук, Інстаграм, ютуб, сайт освітнього закладу)
 • Онлайн зустріч, яка присвячена Дню відкритих дверей через мережу Інстаграм освітнього закладу
 • Створення на сайті кнопка дистанційна приймальна комісія, онлайн анкета для вступників
 • Робота приймальної комісії.

Виховна діяльність в училищі утверджує особистісно-орієнтовані методики виховання, є наскрізною, входить до планів роботи всіх підрозділів навчального закладу.

Провідною ідеєю виховної системи училища є формування відповідальної, творчої, креативної особистості, яка володіє навичками самопізнання, самовиховання, що відкрита до сприйняття інших культур, цінує свободу, поважає людську гідність, здатна до успішної самореалізації у сучасному житті.

Соціально-психологічна робота

Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу здійснювався практичним психологом та соціальним педагогом ВПУ№3 за такими напрямками:

 • Діагностична робота – із здобувачами освіти І-ІІІ курсу було проведено 5 методик з метою визначення особистісних якостей і особливостей поведінки першокурсників та здобувачів освіти перехідного контингенту, прогнозування поведінки кожного типу особистості, визначення особистісного ставлення підлітка до освітнього закладу (навчальних предметів, викладачів), до сім’ї, до вулиці та власного «Я».
 • Консультативна робота (індивідуальна та групова) – надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги, з метою активізувати додаткові психологічні сили та здібності, які можуть забезпечити спосіб виходу з важкої життєвої ситуації учнівського, педагогічного та батьківського колективів.
 • Просвіта протягом навчального року, щомісячно соціально-психологічною службою проведено психологічну просвіту із метою формування зрілої особистості, досягнення підлітками психологічного комфорту, адекватної соціалізації особистості в суспільстві, здорового способу життя та правової свідомості здобувачів освіти за різними формами: акції, флеш-моб, квести, декади, тижневики, місячники.
 • Профілактика у тому числі розвиток соціальних навичок полягала у попередження та подолання девіацій, вирішення конфліктних ситуацій, проблем спілкування з однолітками (штаб Ради профілактики та психолого-педагогічний консиліум), формування у здобувачів освіти культури здорового способу життя, соціально значущих норм правил поведінки.
 • Корекція та розвиткові робота проводилася за програмами «Особиста Гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» «Комплексна програма роботи практичного психолога по подоланню та профілактиці дезадаптованості першокурсників», просвітницько-профілактична програма «Вчимося розуміти та поважати інших».
 • Організаційно-методична робота полягала у веденні плануючої та звітної документації працівників психологічної служби, опрацювання нормативно-правових актів, написання листів; формуванні соціального паспорту училища, створення та щомісячне оновлення банків даних здобувачів освіти різних соціальних категорій.

У Вищому професійному училищу №3 м. Чернівці станом на 01.06.2020 н.р. навчаються:

 • діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, осіб з їх числа – 12 чол.;
 • діти-інваліди – 4 чол.;
 • учні-напівсироти – 38 чол.;
 • учні з багатодітних родин – 55 чол.;
 • учні з малозабезпечених родин – 2 чол.;
 • учні-чорнобильці – 7 чол.;
 • діти, батьки яких беруть участь у бойових діях в зоні АТО чи безвісти відсутні – 7 чол.;
 • внутрішньо переміщені особи – 1 чол.;
 • учнів, які схильні до девіантної поведінки3 чол.
 • Захисна робота – робота з контингентом учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
 • забезпечення Єдиними квитками;
 • страхування;
 • обстеження та складання актів житлово-побутових умов;
 • контроль за соціальними виплатами дітям-сиротам училища; соціальний супровід учнів, що опинилися у важких життєвих обставинах та надання матеріальної допомоги (в рамках роботи учнівського профкому).
 • Зв’язки з громадськістю – відвідування гуртожитку згідно графіку 2 на тиждень; співпраця із соціальними службами міста та області; співпраця з працівниками ювенальної превенції; робота з батьками та опікунами (бесіди, систематичні телефонні дзвінки).

Таким чином заплановані заходи згідно плану практичного психолога та соціального педагога за 2019-2020 н.р. виконано.

Звіт про стан умов і охорони праці

у Вищому професійному училищі № 3 м.Чернівці за 2019/20н.р.

Важливими показниками при оцінці стану охорони праці в училищі є кількість нещасних випадків. За 2019-2020 н.р. виробничих травм серед працівників в училищі не було. Відсутні випадки травматизму, що сталися під час навчально-виховного процесу з учнями училища.

ВПУ № 3 представило матеріали на Всеукраїнський громадський огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України, де зайняло 1 місце та премійоване у сумі 5 тис.грн.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності у Вищому професійному училищі проводиться відповідно до складеного плану, що затверджується на навчальний рік.

Оформлений акт готовності навчального закладу до нового навчального року від 19.08.2019 року. Оформлені акти-дозволи на експлуатацію кабінетів, майстерень в/н від 30.08.2019р.

З метою реалізації в училищі конституційного права на здорові та безпечні умови праці та навчання впроваджена система управління охороною праці, створена служба з охорони праці, діє кабінет з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Персональний склад служби з охорони праці визначений наказом від 02.09.2019 № 126

Служба з охорони праці виконує такі завдання:

 • Розроблені комплексні заходів  для  досягнення  встановлених  нормативів та підвищення  існуючого  рівня  охорони   праці,   планів,   програм поліпшення   умов   праці,  запобігання  виробничому  травматизму, професійним   захворюванням.
 • Проведені з   працівниками та учнями 1 курсу вступни й  інструктаж  з охорони праці та всі інші види інструктажів.
 • Розроблені всі необхідні інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.
 • Здійснюється адміністративний (оперативний) контроль за станом охорони праці та усуваються виявлені недоліки.

У навчальному закладі відповідно до діючих типових нормативно-правових документів  розроблені наступні внутрішні положення:

 • Положення про систему управління охороною праці (затверджено наказом від 16.04.2018 № 81);
 • Положення про службу охорони праці ВПУ № 3м.Чернівці (затверджено наказом директора від 16.04.2018 № 81);
 • Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці для працівників та учнів ВПУ № 3 м. Чернівці (затверджено наказом директора від 20.03.2018 № 58);
 • Положення про організацію роботи з охорони праці у ВПУ № 3 м.Чернівці (затверджено наказом директора від 16.04.2018 № 81);
 • Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці у ВПУ № 3 м.Чернівці (затверджено наказом директора від 12.01.2017 №5);
 • Положення про комісію охорони праці ВПУ № 3 (затверджено зборами трудового колективу від 24.01.2017 протокол № 1);
 • Положення про громадського інспектора з охорони праці ВПУ № 3 м.Чернівці (затверджено зборами трудового колективу від 24.01.2017 протокол № 1);
 • Перелік робіт з підвищеною небезпекою (затверджений директором 08.01.2020р).

З метою організації охорони праці, визначення системи управління охороною праці в училищі видані накази:

 • Про організацію роботи з охорони праці від 02.09.2019 № 126;
 • Про визначення посадових обов’язків з питань охорони праці від 02.09.2019 № 127;
 • Про створення комісії по перевірці знань з питань охорони праці від 30.08.2019 № 123;
 • Про створення комісії по перевірці знань правил технічної експлуатації електроустановок споживачів від 05.01.2018 № 11;
 • Про створення електротехнічної служби від 06.09.2019 № 167;
 • Про проведення стажування і допуск працівників до роботи від 30.08.2019 № 121;
 • Про встановлення протипожежного режиму від 30.08.2019 № 122;
 • Про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку від 02.09.2019 № 128;
 • Про створення добровільної пожежної дружини від 06.09.2019 № 165.

Відповідно до переліку професій, посад та видів робіт затверджених директором 08.01.2020 р. в училищі розроблені інструкції з охорони праці та безпеки праці життєдіяльності по всіх видах робіт, що виконуються в училищі та з усіх професій, з яких ведеться підготовка кваліфікованих робітників. Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій.

Працівникам при прийомі на роботу видається посадова інструкція.

Розроблені програми:

 • Вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для працівників та учнів (затверджена наказом директора від 06.02.2017 № 30);
 • Вступного інструктажу з охорони праці (затверджена наказом директора від 06.02.2017 № 30);
 • Вступного інструктажу з пожежної безпеки (затверджена наказом директора від 06.02.2017 № 30)
 • Правила внутрішнього розпорядку.

Відповідно до ст. 20 Закону України “Про охорону праці” в училищі укладений Колективний договір терміном на 2017-2021 роки, який зареєстровано  Департаментом праці соціального захисту населення Чернівецької міської ради  (реєстраційний № 234 від 07.06.2017р).

Щорічно розробляються та додаються до Колективного договору Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, які узгоджені з Управлінням Держпраці у Чернівецькій області 16.01.2020р.

В училищі ведеться ступеневий контроль за дотриманням вимог охорони праці, пожежної безпеки, санітарії та гігієни: І ступінь – щоденно здійснюється контроль за станом охорони праці викладачами, майстрами в\н, громадськими уповноваженими з охорони праці; ІІ – ступінь – 1 раз на місяць здійснюється старшим майстром, заступником директора з НВР, заступником директора з НР, заступником директора з виховної роботи; ІІІ ступінь – 1 раз на 3 місяці здійснюється директором училища, інженером з ОП, головою профкому.

Майстерні виробничого навчання забезпечені колективними засобами захисту (заземлення, занулення, блокування,  переносне заземлення, автоматами напруги, місцевими вимикачами). 1 раз на 2 роки проводиться вимірювання опору контуру заземлення (технічний звіт від 27-29 березня 2019р).

У майстернях в/н, кабінетах спеціальних та загальноосвітніх дисциплін  оформлені кутки з охорони праці.

          Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності періодично обговорюються на педагогічних радах (протокол від 20.05.2019 року) та зборах трудового колективу училища, інструктивно-методичних нарадах.

Учні училища, враховуючи специфіку професії (кравець, закрійник, модистка головних уборів, квіткар)  виготовляють спецодяг (халат, хустинка) самостійно.

Приміщення училища забезпечені знаками безпеки.

Майстерні училища поповнюються новим сучасним обладнання.

Постійно виконується профілактичний ремонт обладнання.

Розроблені програми первинного інструктажу з охорони праці на робочих місцях. Інструктування працівників та учнів оформляється у відповідних журналах (журналах інструктажів на робочому місці).

Учні училища проходять вступний, первинний та позаплановий інструктажі, про що є відповідні записи у журналах інструктажів на робочому місці, які ведуться на кожну навчальну групу.

          З учнями перед початком виконання робіт у майстернях виробничого навчання проводиться інструктаж з електробезпеки у відповідності із розробленими інструкціями, що діють в  училищі. Інструктаж закінчується перевіркою знань та присвоєнням І групи допуску з електробезпеки.

Також з учнями проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності.

Інструктажі   містять   питання  охорони  здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

     Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, що є в наявності в кожному навчальному кабінеті та майстерні в/н.

Перед  початком  навчальних  занять  один раз на рік,  а також  при  зарахуванні  або  оформленні  до  навчального  закладу учня,  проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службою охорони  праці, класними керівниками та майстрами в/н.

Запис  про  вступний  інструктаж  робиться  на   окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

Працівники училища під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять вступний, первинний, повторний інструктажі. Про що є відповідні записи у журналах інструктажів на робочому місці по структурних підрозділах.

Згідно вимог ст.18 Закону України «Про охорону праці» та розділу 8 (Охорона праці і здоров’я) Колективного договору працівники   училища проходять навчання і перевірку  знань  з  охорони  праці,  безпеки життєдіяльності  безпосередньо в училищі   обсягом   не   менше 20 годин.

Розроблені програма та тематичний план навчання працівників з питань охорони праці та електробезпеки (затверджені наказом директора від 20.03.2018 №60). Перевірка знань працівників проводиться у відповідності з Типовим положенням про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці.

Перевірка знань працівників  з  питань  охорони  праці, безпеки   життєдіяльності   в   училищі здійснюється комісією,  склад якої затверджений наказом від 30.08.2019 № 123 (додаток 5).

Формою перевірки знань з питань охорони праці,  безпеки життєдіяльності  працівників  є  тестування. Залік проводиться на основі

письмової творчої роботи за тематикою охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Відповідальний за електрогосподарство Чікал П.І. та інженер з ОП Гончарюк О.М. пройшли перевірку знань з електробезпеки із залученням Державного інспектора Держенергонагляду в Чернівецькій області та завідувача сектором нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці у Чернівецькій області. Відповідальному за електрогосподарство та інженеру з ОП  присвоєна ІУ група допуску з електробезпеки. Відповідно до переліку професій, посад та видів робіт затверджених директором 12.01.2016 в училищі розроблені інструкції з охорони праці та безпеки праці життєдіяльності по всіх видах робіт, що виконуються в училищі та з усіх професій, з яких ведеться підготовка кваліфікованих робітників. Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій.

Учні училища вивчають предмет «Охорона праці» в кількості 30 годин, учні, що навчаються за кваліфікацією технік-конструктор вивчають предмет «Основи охорони праці» – 54 години, предмет «Безпека життєдіяльності» – 54 години.

Розроблені програми первинного інструктажу з охорони праці на робочих місцях. Інструктування працівників та учнів оформляється у відповідних журналах (журналах інструктажів на робочому місці).

Учні училища проходять вступний, первинний та позаплановий інструктажі, про що є відповідні записи у журналах інструктажів на робочому місці, які ведуться на кожну навчальну групу.

          З учнями проводиться інструктаж з електробезпеки у відповідності із розробленими інструкціями, що діють в  училищі. Інструктаж закінчується перевіркою знань та присвоєнням І групи допуску з електробезпеки.

Також з учнями проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності.

Інструктажі   містять   питання  охорони  здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

     Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, що є в наявності в кожному навчальному кабінеті та майстерні в/н.

Перед  початком  навчальних  занять  один раз на рік,  а також  при  зарахуванні  або  оформленні  до  навчального  закладу учня,  проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службою охорони  праці, класними керівниками та майстрами в/н.

Запис  про  вступний  інструктаж  робиться  на   окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

Працівники училища під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять вступний, первинний, повторний інструктажі. Про що є відповідні записи у журналах інструктажів на робочому місці по структурних підрозділах.

Новоприйняті в училище працівники після первинного інструктажу  на  робочому  місці  до  початку  самостійної  роботи  під керівництвом досвідчених,  кваліфікованих працівників проходять стажування протягом  не  менше  2-15  змін.

На сучасному рівні обладнаний кабінет з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Робота кабінету з охорони праці проводиться відповідно до затвердженого плану. Площа кабінету «Охорони праці та безпеки  життєдіяльності» – 25м2 , розрахований на 24 робочих місць.

Кабінет з ОП та БЖД  забезпечений:

 • офісною технікою з доступом до мережі Інтернет;
 • навчальною та плануючою документацією;
 • комплектами підручників з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • підпискою на журнали “Охорона праці” та “Безпека життєдіяльності”, “Пожежна безпека”;
 • опорними конспектами з тем;
 • завданнями, кросвордами, ребусами;
 • плакатами з ОП та БЖД;

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності у Вищому професійному училищі проводиться відповідно до складеного плану, що затверджується на навчальний рік.

Проводяться профілактичні роботи щодо покращення освітлення навчальних кабінетів та майстерень (заміна світильників, ламп). В окремих приміщеннях встановлені енергозберігаючі лампи.

Усі працівники училища згідно із ст.5 Закону України “Про охорону праці” підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які причинили втрату працездатності.

Відповідно до пункту 6.1.16. Колективного договору встановлені і виплачуються доплати у розмірі: 40% посадового окладу за роботу у нічний час; у розмірі 10% посадового окладу за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також прибирання туалетів (без проведення атестації робочих місць – постанова Кабінету Міністрів України 30.08.2002 № 1298).

Відповідно до пункту 6.1.22. Колективного договору за роботу в шкідливих умовах праці нараховуються доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірі 12% тарифної ставки. Оцінка умов праці здійснюється на підставі атестації робочих місць.

На виконання вимог ст.8 Закону України “Про охорону праці” та пункту 8.1.19 Колективного договору окремі категорії працівників забезпечуються милом, спецодягом, спецвзуттям та іншими індивідуальними засобами захисту безкоштовно.

Умови навчальних приміщень відповідають санітарним вимогам (температура повітря 18-20 °С, відносна вологість 40-60%, швидкість руху повітря 0,2 м/с).

Рівень шуму не перевищує гранично допустимі значення, а саме 70дБ.

У навчальних приміщення використовується змішане освітлення, яке поєднує природне бокове освітлення через вікна та верхнє штучне освітлення з використанням люмінесцентних ламп. Рівень освітленості складає 750-400лк. У відповідності із ст.11 Закону України “Про охорону праці” учні училища, що досягли : 15-го віку тривалість уроку виробничого навчання 6 годин; 16-го віку тривалість уроку виробничого навчання 6 годин.

Обладнаний здоровпункт, який забезпечений необхідними медикаментами. У навчальних приміщеннях є укомплектовані медикаментами аптечки.

Інженерно-педагогічні працівники училища щорічно проходять періодичний медичний огляд.

Учні під час вступу до училища проходять попередній медичний огляд. Учні, що навчаються за професією перукар (перукар-модельєр) манікюрниця, проходять періодичний медичний огляд 1 раз на семестр.

У навчальному закладі є в наявності журнали реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру та реєстрації потерпілих від нещасних випадків.

У ВПУ № 3 м.Чернівці діють інструкції з пожежної безпеки та цивільного захисту.

Учні училища вивчають питання пожежної безпеки на предметі охорона праці у кількості 4 години.

Забезпеченість засобами пожежогасіння:

В училищі є в наявності первинні засоби пожежогасіння:

 • 45 порошкових вогнегасників ВП (2), ВП (5);
 • 13 вуглекислотних вогнегасників ВВК-2, ВВК-1,4;
 • 3 пожежні щити,
 • 2 пожежні крани.

Всі вогнегасники пройшли перевірку та перезаряджання у серпні місяці 2019 року.

Створена добровільна пожежна дружина наказ директора від 02.09.2019 № 165.

Встановлений протипожежний режим наказом директора від 02.09.2019 № 122.

На поверхах будівель розміщені план-схеми евакуації учнів та працівників на випадок виникнення пожежі. Плани забезпечені пояснювальними записками.

Головний корпус оснащений чотирма шляхами для евакуації учнів та працівників. У 2018 році в училищі встановлена сучасна протипожежна сигналізація.

Таким чином, створена потужна нормативна, матеріально-технічна, навчально-методична база з охорони праці та безпеки життєдіяльності, яка забезпечує високий рівень організації охорони праці і безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

План роботи училища з охорони праці виконується на 98%.

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

При підготовці до 2019-2020 н.р. та в процесі експлуатації будівлі, інженерного обладнання проведено ряд ремонтно-будівельних робіт, планових заходів господарського напрямку, з метою ефективного використання та збереження матеріально-технічної бази – державного майна:

 • ревізія, укомплектування і підключення світильників в навчальні кабінети та майстерні;
 • обслуговування пожежної сигналізації в навчальному корпусі;
 • поточний ремонт котлів кательні;
 • технічне обслуговування систем газопостачання;
 • технічне обслуговування автоматики безпеки опалювальних котлів;
 • технічне обслуговування димовентиляційних каналів;
 • перезаправка вогнегасників для кабінетів та приміщень;
 • розведення мережі Інтернет по навчальним аудиторіям та адміністративним кабінетом (швидкість 1 ГБ);
 • встановлення додаткових 2-х точок wi-fi з вільним доступом до Інтернету.

Здійснено придбання:

 • прес; – благодійні внески
 • швейна машинка – благодійні внески;
 • кондиціонерів – спец.фонд;
 • дезінфікуючі засоби – місцевий бюджет ;

Для роботи училища в новому навчальному році планується: підготовка систем опалення будівель;

Фінансово-господарська діяльність

Результати фінансово-господарської діяльності

Фінансування ВПУ №3 за період 2019-2020 навчального року здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету через Управління освіти і науки Чернівецької міської ради. Основними доходами училища є доходи  загального фонду.

Загальний фонд:

Надійшло 12794607грн.

Витрачено 12794607грн.

Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2019-31.12.2019 За період з 01.01.2020-31.05.2020 РАЗОМ, грн
2111 Оплата праці 3420609,19 4232814,36 7653423,55
2120 Нарахування на оплату праці 739692,61 916981,12 1656673,73
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 41665 21600 63265
2220 Придбання медикаментів 1715 7000 8715
2230 Витрати на харчування дітей-сиріт 59836 68656 128492
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 50898 25596,8 76494,8
2271 Оплата теплопостачання 82138 84902,62 167040,62
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 40674 4260,64 44934,64
2273 Оплата електроенергії 90971 48561,35 139532,35
2274 Газопостачання 218332,48 183527,48 401859,96
2275 Альтфатер 7984,04 7985 15969,04
2800 Пеня, штрафи, та інші податки 3200 3200
2720 Стипендії 1147006,7 1256836,81 2403843,51
2730 Соціальне забезпечення учнів-сиріт ( видатки на обмундирування, придбання літератури та матеріальна допомога по працевлаштуванню) 22661,4 8501,4 31162,8
РАЗОМ     5842045,42 6870423,58 12794607
Спеціальний фонд:  надійшло 263340,05
Види надходжень За період з 01.09.2019-31.12.2019 За період з 01.01.2020-31.05.2020 РАЗОМ, грн
від практики учнів на підприємствах 78014,1 140908,99 218923,09
від надання платних послуг з навчання 3597 0 3597
від орендарів 16155,37 24664,59 40819,96
РАЗОМ 97766,47 165573,58 263340,05
Витрачено  з перехідними коштами 370953,24
Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2019-31.12.2019 За період з 01.01.2020-31.05.2020 РАЗОМ, грн.
2111 Оплата праці 42171,27 128156,56 170327,83
2120 Нарахування на оплату праці 9231,34 28079,68 37311,02
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 38541 10445,18 48986,18
2220 Придбання медикаментів 0
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 17756,45 51579,88 69336,33
2250 Оплата відряджень 0
2271 Оплата теплопостачання 0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 7207,88 7207,88
2273 Оплата електроенергії 30643,81 30643,81
2274 Газопостачання 822,04 5868,15 6690,19
2282 Курси з отриманням посвітчення 450 450
2800 Пеня, штрафи, та інші податки 0
3110 Оплата придбання  обладнання та предметів довготривалого користування 0
РАЗОМ 108522,1 262431,14 370953,24
Благодійний фонд:  надійшло 115233,22
Витрачено з перехідними коштами 116371,79
Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2019-31.12.2019 За період з 01.01.2020-31.05.2020 РАЗОМ, грн
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 7600 1138,57 8738,57
2730 Іменна стипендія 600 1200 1800
3110 Оплата придбання  комп′ютерної та офісної техніки, швейних машинок, 105833,22 105833,22
РАЗОМ   114033,22 2338,57 116371,79

Виконання закону України «Про засади Запобігання та протидії корупції»

Протягом 2019-2020  н.р. в училищі не зафіксовано випадків вчинення корупційних правопорушень та зловживань. На початку 2019-2020 навчального року з метою запобігання проявам посадових зловживань, хабарництву та інших негативних явищ було вжито наступні заходи, спрямовані на запобігання проявів корупції: видано наказ директора від 06.09.2019 р. № 169 «Про запобігання та протидії корупції»; оформлено стенд щодо протидії корупції із зазначенням номерів анонімної «гарячої лінії»; на загальних зборах трудового колективу проведено роз’яснювальну роботу серед працівників училища з дотримання вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу; на інструктивно-методичних нарадах педагогічних працівників розглянуто положення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та а інші законодавчі акти антикорупційної спрямованості.

Протягом навчального року на оперативних нарадах періодично розглядалися питання стану виконання законодавства про боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагуванням на них відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, фінансів, економіки України.

На сьогодні нагальним питанням постає здійснення контролю за дотриманням працівниками антикорупційного законодавства з невідкладним реагуванням на випадки можливого вчинення корупційних правопорушень; планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи серед працівників училища з питань дотримання положень Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»; запобігання можливим фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів; забезпечення співпраці з правоохоронними органами.

Завдання педагогічного колективу на майбутнє:

          Формування сучасного освітнього середовища закладу, шляхом розвитку інормаційної компетентності педагогічних праціників, забезпечення умов створення змішаної моделі навчання.

          В планах колективу продовжити підготовку кваліфікованих робітників за атестованими професіями. Планується подати заяву на отримання ліцензій за професіями:

 • 7433/8269 Кравець, квіткар.
 • Ліцензування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший бакалавр.

Безумовними завданнями колективу є:

 1. Своєчасна підготовка навчального закладу до нового навчального року.
 2. Виконання плану регіонального замовлення на підтримку робітничих кадрів.
 3. Впровадження прогресивних методів реклами навчального закладу для збільшення кількості абітурієнтів на наступні роки.
 4. Впровадженний процес елементів дуальної освіти професії «Кравець, закрійник».
 5. Продовження впровадження підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі сучасних технологій за галузями спрямування.
 6. Збереження контингенту учнів протягом навчального року.
 7. Проведення аналізу працевлаштування випускників училища.
 8. Розширення кола підприємств-замовників кадрів.
 9. Участь у конкурсах фахової майстерності протягом навчального року.
 10. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес.
 11. Продовжити роботу щодо методичної проблеми на основі компетентнісного підходу у формуванні ключових професійних компотентностей шляхом впровадженням іноваційнних педагогічних технологій навчання.

 Все, що зроблено в училищі – це робота трудового колективу, учнів і мене, як директора. Я впевнена, що ми йдемо в правильному напрямку.

У нас є дієздатний трудовий колектив, хороша матеріально-технічна база і ми разом зможемо подолати всі труднощі і впевнено рухатися вперед.

 

 З повагою Олеся Нікішина

arabesko-ru_06

ЗВІТ

про діяльність Вищого професійного училища № 3 м.Чернівці

за 2018/2019 н.р.

Характеристика  навчального закладу

Колектив  ВПУ № 3 м.Чернівці у 2018/2019 н.р.  ставив за мету виконання головних завдань:

 • забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;
 • забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників;
 • забезпечення всебічного розвитку особистості, формування в учнів поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів;
 • створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та учнів училища;
 • активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

На сьогоднішній день колектив ВПУ №3 м. Чернівці налічує 91 працівника. З них:

 • директор – 1;
 • заступник директора з навчальної роботи – 1;
 • заступник директора з навчально-виробничої роботи – 1;
 • заступник директора з навчально-виховної роботи – 1;
 • методист – 1;
 • старші майстри – 2;
 • інженер з охорони праці – 1;
 • психолог – 1;
 • соціальний педагог – 1;
 • бібліотекар – 1;
 • вихователь – 1;
 • секретар – друкарка – 1;
 • секретар навчальної частини – 1;
 • головний бухгалтер – 1;
 • бухгалтери – 3 (з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 1);
 • економіст – 1;
 • юрисконсульт – 1;
 • викладачі –32 (з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 4; сумісники – 4);
 • майстри виробничого навчання – 25 (з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного та шестирічного віку – 2);
 • працівники адміністративно-господарської частини –20.

На сьогодні колектив педагогічних працівників налічує 57 осіб, з них:

 1. Викладачі:
 • мають педагогічне звання «Старший викладач» – 4 особи;
 • мають педагогічне звання «Викладач методист» – 14 особи;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 18 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ  категорії» – 6 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст » – 4 особи.
 1. Майстри виробничого навчання:
 • мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання першої категорії 11, майстер другої категорії -1» – 12 осіб;
 • мають 11 тарифний розряд – 6 осіб;
 • мають 12 тарифний розряд – 3 особи;
 • мають 13 тарифний розряд – 4 особи;
 • мають 14 тарифний розряд – 12 осіб.

Педагогічний стаж до 5 років мають 7 осіб , до 10 років 5 осіб , до 15 років 5 осіб , до 20 років 14 осіб,  30 років 12 осіб, понад 30 років 14 осіб  педагогічних працівників, що свідчить про достатньо високий рівень фахової майстерності.

Курси підвищення кваліфікації у поточному навчальному році пройшли, викладачі Курик Т.М., Гончарюк О.М., бібліотекар Беспала Л.Д.

Курси підвищення кваліфікації з питань охорони праці пройшли директор училища Нікішина О.В., заступник директора з НВР Дребіт Н.І., в.о. інженера з охорони праці Гончарюк О.М., завідувач господарством Чікал П.І.

У поточному навчальному році атестаційною комісією ВПУ №3 в черговому порядку було атестовано 7 педпрацівника (заступник директора з НР Максимюк В.П., викладачі Курик Т.М., Зайцева Л.А., Савчук-Баловсяк Г.Д., майстри виробничого навчання Гайдук Л.М., Назарко І.С.).

Атестаційною комісією першого рівня « Вище професійне училище № 3, м. Чернівці» було прийнято такі рішення (протокол № 4 від 21.03.2019 р.):

 1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:
 • викладачу англійської мови Курик Тетяні Миколаївні;
 1. Встановити тринадцятий тарифний розряд майстру виробничого навчання Гайдук Любов Михайлівні.
 2. Визнати бібліотекаря Беспалу Людмилу Дмитрівну такою, що відповідає займаній посаді.

Перед комісією ІІІ рівня порушено клопотання про атестацію п’яти педагогічних працівників. За підсумками атестації були прийняті такі рішення :

 • Вважати такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»: заступника директора з НР Максимюк Вікторію Петрівну; викладачів Савчук-Баловсяк Галину Дем’янівну, Зайцеву Любомиру Аркадіївну .
 • Вважати такою, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «провідний бібліотекар» бібліотекаря  Беспалу Людмилу Дмитрівну.
 • Присвоїти педагогічнє звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» Назарко Ірині Сергіївні.

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2018-2019 н.р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої діяльності та здійснення намічених стратегічним та річним планами показників його розвитку.

Виконується програма розвитку навчального закладу, а саме:

 • поширений вільний доступ до мережі Internet;
 • широко застосовуються електронні засоби навчання;
 • потреби регіонального ринку праці задовольняються на високому рівні;
 • збільшили надходження спеціальних коштів від виробничої діяльності;
 • поступово оснащаються навчальні кабінети та виробничі майстерні сучасним обладнанням;
 • впроваджуються інноваційні технології у навчально-виробничий процес;
 • систематично підвищується якість підготовки учнів училища.

Для якісної підготовки робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій ВПУ №3 м.Чернівці має розвинену матеріально-технічну базу – це типові та пристосовані забудови. Забезпеченість навчальними кабінетами з професійної підготовки становить 100%, навчальними майстернями – 100%.

Постійно здійснюється організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обґрунтованого планування регіонального замовлення на наступний рік. План регіонального замовлення на 2018-2019н.р. склав 225 учнів.

Прийнято на навчання у 2018-2019н.р.  – 216  учнів (9 учнів – недобір).

Контингент учнів на початок навчального року

Професія та напрямки підготовки Кількість учнів
Професії швейного профілю 437 (76%)
Професії перукарського профілю 144 (24%)
Молодші спеціалісти 23
Разом: 604

За 2018-2019 н.р. зі складу учнів було відраховано 30 осіб (3%):

ЗВІТ про відрахування учнів ВПУ №3 м.Чернівці у І семестрі 2018-2019 н.р.

№ п/п П.І.П. учня № групи, курс П.І.П. майстра в/н,

кл. керівника

№ наказу Причина відрахування
1 Гончаренко Н.А. гр.21,

ІІк ТУ

Щербанович О.В. №20  від

10.09.2018

виїзд за кордон
2 Чиківчук А.І. гр.24,

ІІк ТУ

Данелюк К.Д. №21  від

10.09.2018

вступ до ЧНУ
3 Крижанівська А.М. гр.20,

ІІк ТУ

Гайдук Л.М. №22  від

10.09.2018

виїзд за кордон
4 Лазурко А.В. гр.20,

ІІк ТУ

Українець М.В. №23  від

10.09.2018

виїзд за кордон
5 Сверділяк А.С. гр.18,

ІVк ВПУ

Романюк Т.Г. №24  від

20.09.2018

виїзд за кордон
6 Мельничук Г.В. гр.10,

ІІк СПТУ

Бевцик В.Г. №25  від

20.09.2018

переведення до  Хотинської  ЗОШ І-ІІІ ступенів №5
7 Кушнір А.Г. гр.21,

ІІк ТУ

Щербанович О.В. №26  від

05.10.2018

за сімейними обставинами
8 Городенська О.С. гр.5,

ІVк СПТУ

Бевзюк М.В. №27  від

05.10.2018

працевлаштування
9 Гуцул А.І. гр.16,

ІІк СПТУ

Берегій Л.О. №28  від

09.10.2018

переведення до  Брусницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. І.Миколайчука, Кіцманського р-ну
10 Якубовська А.С. гр.3,

Ік СПТУ

Олентир Т.М. №29  від

12.10.2018

переведення до Коломийського професійного ліцею сфери послуг
11 Антонюк А.А. гр.3,

Ік СПТУ

Олентир Т.М. №30  від

06.11.2018

переведення до Коровійської ЗОШ І-ІІІ ступенів
12 Бабюк Л.В. гр.8,

ІІІк СПТУ

Ваврінчук С.Т. №31  від

06.11.2018

переведення до Лашківської ЗЗСО І-ІІІ ступенів
13 Паращук Д.В. гр.8,

ІІІк СПТУ

Донська М.Ф. №32  від

06.11.2018

за сімейними обставинами
14 Петруник М.В. гр.4,

Ік СПТУ

Собкова Н.Ю. №33  від

16.11.2018

переведення до Ставчанського ЗНЗ І-ІІІ ступенів
15 Чаховська В.М. гр.5,

ІVк СПТУ

Бевзюк М.В. №34  від

30.11.2018

достроковий випуск
16 Кирлик М.В. гр.5,

ІVк СПТУ

Трут В.В. №35  від

30.11.2018

достроковий випуск
17 Онищук Д.О. гр.12,

Ік ТУ

Григорчук М.Т. №36  від

30.11.2018

виїзд за кордон
18 Тодер О.І. гр.10,

ІІк СПТУ

Бевцик В.Г. №37  від

30.11.2018

переведення до ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Луги Рахівського р-ну
19 Ігнатюк О.І. гр.12,

Ік ТУ

Нікуліна В.В. №38  від

18.12.2018

виїзд за кордон
20 Вірста Б.В. гр.2,

Ік СПТУ

Мацьопа М.М. №39  від

18.12.2018

переведення до Лужанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
  Всього: 20 учнів (3,3%)


ЗВІТ про відрахування учнів ВПУ №3 м.Чернівці у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.

№ п/п П.І.П. учня № групи, курс П.І.П. майстра в/н,

кл. керівника

№ наказу Причина відрахування
1 Мацейко А.О. гр.11,

ІІІк СПТУ

Мельник І.О. №1  від

11.01.2019

 за незадовільну успішність
2 Тарасова А.Р. гр.2,

Ік СПТУ

Мацьопа М.М. №2  від

14.01.2019

переведення до  Тарашанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Глибоцького району
3 Слободян А.О. гр.3

Ік СПТУ

Олентир Т.М. №3  від

22.01.2019

переведення до Михалківського НВК І-ІІІ ступенів Сокирянського р-ну
4 Вінтоник В.Ю. гр.14,

Ік ТУ

Українець М.В. №4  від

22.01.2019

за сімейними обставинами
5 Голохоринська У.Ю. гр.20,

ІІк ТУ

Гайдук Л.М. №5  від

31.01.2019

достроковий випуск
6 Власова О.В. гр.22,

ІІк ТУ

Романюк Т.Г. №8  від

28.02.2019

достроковий випуск
7 Малиш Н.А. гр.24,

ІІк ТУ

Гакман С.Є. №9  від

28.02.2019

достроковий випуск
8 Одажиу А.В. гр.12,

Ік ТУ

Нікуліна В.В. №10  від

29.03.2019

за сімейними обставинами
9 Ліцман Т.Є. гр.24

ІІк ТУ

Данелюк К.Д. №11  від

31.05.2019

достроковий випуск
10 Тимохіна А.С. гр.24,

ІІк ТУ

Данелюк К.Д. №12  від

31.05.2019

достроковий випуск
  Всього: 10 учнів (1,7%)

Випуск учнів у 2018-2019н.р.  складає 208 – учнів (56 учнів – зимовий випуск, 152 учні – літній випуск)

Підготовка кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями протягом 2018-2019 н.р. проводилась відповідно до вимог державних стандартів, в результаті чого успішно завершили навчання за інтегрованими професіям  208 учнів навчального закладу. З загальної кількості випускників отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою 30 учнів ( 14,4%), свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації (достроковий випуск)  –  7 учнів (3,4%).

За результати попереднього працевлаштування всі випускники будуть працевлаштовані.

У закладі випуск учнів соціальної категорії склав  3 учні:

 1. Група №11 за професією «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник» Головач Галина Степанівна
 2. Група №24 за професією «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник» Заєць Христина Михайлівна
 3. Група №22 за професією «Кравець, закрійник» Синьків Наталія Юріївна

Проаналізувавши звіти з працевлаштування помітно, що спостерігається великий відсоток працевлаштування на підприємства міста та області з якими укладені договори на 5 років (швейний напрямок).

Робота з підприємствами замовниками робітничих кадрів

Щороку укладаються договори на надання освітніх послуг між роботодавцями та нашим навчальним закладом з урахуванням регіонального замовлення для ВПУ № 3.

Протягом 2018-2019 н.р. учні училища проходили практику на 76 підприємствах міста та області. Виробнича практика учнів училища обумовлена типовими договорами, складеними відповідно Положення про організацію виробничої практики учнів та іншими нормативними документами.

Основними організаціями, з якими укладаються договори для проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування випускників є: ПАТ «Трикотажна фірма Арніка», ТОМ –студіо,    ТОВ « Бібі Фешн», Салон Наталі»,  ФОП Мажар П.Є., «Слановский» ПП,  ФОП Таушер Н.В., Т.О.М  Студіо,  ТОВ  «Лідер Трейдинг» , ПП Кердей І.Є , «Сантекс Фешн»,  Вест Буковина ,  салон краси « Грін студіо»,Салон Еладда»,  Салон-краси «Магія краси», Салон «Марсель» ,Перукарня «Еней», Салон краси «ІВ-стиль», Перукарня  «Чародійка» Салон краси «Твій стиль» ,Салон «Анна-Марія», Салон «Егоїстка», Салон краси «Шеррі».

 

Доходи від виробничої практики від підприємств міста

у 2018-2019 навчальному році становлять:

 

Номер група, професія Послуги перевиконано Практика перевиконано
Заплановано Фактично виконано Заплановано Фактично виконано
Кравець 84822 85680 858 249849 260762 10913
Перукар 64600 64854 254 67422 67652 230
ВСЬОГО

(12.255)

149422 150534 1112 317271 328414 11143

Значно посилився контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Щоденно заступником директора з навчально-виховної роботи підводяться підсумки відвідування занять. Особливо велика увага адміністрації приділяється поверненню на навчання та запобігання безпритульності учнів пільгових категорій

Питання збереження контингенту, відрахування учнів без отримання робітничої кваліфікації, розглядалися щоквартально на нарадах при директорові. Це дало змогу посилити персональну відповідальність керівників груп за індивідуальну виховну роботу з учнями, що мають пропуски занять. Задіяні заходи виховного, дисциплінарного, адміністративного впливу на учнів та їх батьків із залученням служби у справах дітей, органів опіки місцевого самоврядування, кримінальної поліції по поверненню учнів на навчання.

Навчально-методична діяльність

З метою підвищення фахової майстерності та педагогічної компетентності педагогів у методичній роботі училища було розроблено і затверджено план роботи методичної ради, в  тому числі план роботи методичного кабінету, а також плани чергових засідань Школи молодого педагога, Школи педмайстерності. Розглянуто та затверджено на засіданні педагогічної ради Єдину науково-методичну проблему, над якою буде працювати педагогічний колектив освітнього закладу протягом наступних 5 років. Згадана проблема формулюється так: «Формування ключових професійних компетентностей, як ефективний засіб розвитку здібностей учнів, шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання».  План реалізації  згаданої проблеми наступний:

 • 2018-2019 навчальний рік. І етап. Дослідження.  Теоретичне обґрунтування науково- методичної проблеми. Ознайомлення з аспектами роботи щодо її реалізації.
 • 2019- 2020 навчальний рік. ІІ етап. Практичне дослідження проблеми.
 • 2020- 2021навчальний рік. ІІІ етап. Практичне дослідження проблеми.
 • 2021- 2022 навчальний рік. ІV етап. Дослідження результативності.
 • 2022-2023 навчальний рік. V етап. Узагальнюючий, підсумковий.

Протягом 2018-2019 року були успішно розв’язані наступні завдання:

 • Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи в училищі.
 • Дослідження реального рівня якості знань здобувачів освіти.
 • Дослідження причин низького рівня якості знань здобувачів освіти.
 • Поглиблення методологічно – теоретичної підготовки педагогічних працівників училища з обраної професії.
 • Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим передовим педагогічним досвідом з даної проблемної теми.
 • Глибоке вивчення науково-педагогічної літератури з проблем засвоєння існуючого досвіду.
 • Визначення провідних напрямків діяльності методичних комісій, творчих груп  з питань реалізації проблемної теми.
 • Розроблення моделей, схем рекомендацій, порад по впровадженню у практику досягнень науки.
 • Оформлення довідково – інформаційних матеріалів з визначеної теми.

Педагогічні працівники регулярно відвідували інструктивно-методичні наради, майстер-класи, семінари-практикуми, засідання методичних комісій, Школи молодого педагога, Школи педагогічної майстерності та систематично займалися самоосвітою, формуванням цифрової компетентності. Здійснювався внутрішньоучилищний контроль, згідно попередньо затвердженого графіку.

На засіданнях методичних комісій розглядались актуальні питання, пов’язані з ознайомленням з новими  законодавчими і концептуальними документами (Закон України «Про освіту», інше),  питання підвищення якості професійної освіти  та загальноосвітньої підготовки.

Згідно плану роботи методичного кабінету було проведено:

 • Фестиваль методичних ідей. Презентацію педагогічних напрацювань.
 • Педагогічні читання.
 • Декаду суспільно-гуманітарних дисциплін.
 • Декаду природничо-математичних дисциплін.
 • Декаду професій в училищі.
 • Тижневик з охорони праці.
 • Педагогічний тренінг.

Організовано підвищення кваліфікації педпрацівників, проведено атестацію педагогів згідно перспективного плану атестації та курсової перепідготовки працівників Вищого професійного училища №3 станом на 01.10.2018 (на 2018-2023 р.р.).

З 12.11.2018 по 12.12.2018 року у ВПУ №3 м. Чернівці було проведено Фестиваль методичних ідей «Інноваційний пошук у науково-методичній роботі».

Під час Фестивалю методичних ідей проведено 4 відкриті уроки, 3 семінари-практикуми, два відкриті засідання методичної комісії  професійного циклу, відкриті засідання: методичної комісії професій побуту, методичної комісії класних керівників і вихователів, методичної комісії  суспільно-гуманітарних дисциплін, Школи педагогічної майстерності; відкриті позаурочні виховні заходи, декада природничо-математичних дисциплін, тиждень знань з безпеки життєдіяльності, виховні заходи та різні форми методичної роботи, які були об’єднанні темою «Інноваційний пошук у науково-методичній роботі» та єдиною науково-методичною проблемою «Формування ключових професійних компетентностей, як ефективний засіб розвитку здібностей учнів, шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання».

Усі уроки теоретичного та виробничого навчання, заходи проведені на високому науково-методичному рівні з використанням міжпредметних зв’язків та формуванням ключових компетентностей (основних компетентностей у загальноосвітніх та спеціальних дисциплінах, виробничому навчанні й технологіях, інформаційно-цифрових, соціальних та громадянських, обізнаність та самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя, спілкування державною та іноземною мовами, уміння вчитися упродовж життя, ініціативності та підприємливості).

З 3.12.2018 по 14.12.2018 було проведено Декаду природничо-математичних дисциплін.

Декада природничо-математичних дисциплін – це методично продумана, спланована позаурочна робота, яка є невід’ємною складовою всього навчально-виховного процесу в училищі. Всі заходи проводяться з метою розвитку пізнавального інтересу здобувачів освіти до вивчення точних наук, розширення здобутих на уроках знань, удосконалення вмінь та навичок. Участь здобувачів освіти у підготовці й проведенні теоретичних конференцій, вечорів, конкурсів, вікторин, квестів, випуску стінгазет, презентацій сприяють розвитку наукового світогляду, творчих здібностей, поглибленню базових знань з навчальних дисциплін.

Під час проведення декади широко використовуються фрагменти історії тієї чи іншої науки, вводиться тимчасова місцева криптовалюта банку знань “Піфагор” – 1 піфагорчик, яка має вагому вартість і обмінюється на бали з предметів природничо-математичного циклу. Все це розвиває пізнавальний інтерес здобувачів освіти, розширює їх інтелектуальний потенціал, створює позитивний емоційний фон для позаурочних заходів. Отже, чітко сплановані, яскраво оформлені позаурочні заходи розкривають перед здобувачами освіти нові грані точних наук, покращують їх ставлення до навчання і таким чином сприяють розвитку пізнавального інтересу здобувачів освіти до їх вивчення.

З 25.02.2019 по 06.03.2019 року у ВПУ №3 м. Чернівці було проведено Декаду професій.

У ці дні здобувачі освіти та члени методичної комісії професійного циклу представляли свої напрацювання, знахідки та ділилися власним досвідом роботи у царині краси та моди.

Під час Декади професій оформлено фотогалерею, проведено засідання методичної комісії, обласне засідання методичного об’єднання викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованих робітників швейної галузі, майстер-класи, 2 заняття гуртка художньої творчості, позаурочні тематичні заходи, вікторину та ін., які були об’єднанні єдиною науково-методичною проблемою «Формування ключових професійних компетентностей, як ефективний засіб розвитку здібностей здобувачів освіти, шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання».

Усі заходи проведені на високому науково-методичному рівні з використанням міжпредметних зв’язків та формуванням ключових компетентностей (основних компетентностей у спеціальних дисциплінах, виробничому навчанні й технологіях, інформаційно-цифрових, соціальних та громадянських, обізнаність та самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя, спілкування державною та іноземною мовами, уміння вчитися упродовж життя, ініціативності та підприємливості).

Викладачі спеціальних дисциплін та майстри виробничого навчання продемонстрували вміння застосовувати нестандартні підходи до проведення різноманітних заходів, досконале володіння інформаційно-комунікативними технологіями  у поєднанні з інтерактивними та проектними методами навчання, практичне використання сучасних інноваційних педагогічних та виробничих технологій навчання в освітньому процесі.

28.02.2019 року на базі Вищого професійного училища № 3 м. Чернівці відбулося засідання обласного методичного об’єднання викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованих робітників швейної галузі на тему: «Створення сучасної матеріально-технічної бази професії – пріоритетний напрямок підвищення якості освіти».

З 1.03.2019 по 13.03.2019 року у ВПУ №3 м. Чернівці було проведено Декаду суспільно-гуманітарних дисциплін згідно плану, поданого нижче.

Декада суспільно-гуманітарних дисциплін розпочалася поетично-музичним творчим вернісажем до Дня весни «Весна дарує нам стимули жити» під гаслом «Розвиток творчих можливостей здобувачів освіти та інтеграція освітнього процесу».

Під час декади оформлено тематичні фотовиставки, виставки стінгазет, проведено квест, засідання методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, театралізований конкурс читання віршів Т.Г. Шевченка, круглий стіл «Україна – державотворчий процес встановлення держави», продемонстровано роботи здобувачів освіти з теми «Мистецтво» (Англійська мова), та ін. Розглянуті заходи були об’єднанні єдиною науково-методичною проблемою «Формування ключових професійних компетентностей, як ефективний засіб розвитку здібностей здобувачів освіти, шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання».

Декада суспільно-гуманітарних дисциплін – це своєрідний творчий звіт, демонстрація досягнень викладачів та здобувачів освіти, багатоаспектний інтегрований комплекс різноманітних заходів. Зміст декади був спрямований на закріплення, збагачення, поглиблення знань здобувачів освіти, розширення їх світогляду, розвитку творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків, ерудиції. Такий вид роботи сприяє тісній співпраці викладача і здобувачів освіти, розвиває інтерес до подальшого вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу.

Усі заходи проведені на належному науково-методичному рівні з використанням міжпредметних зв’язків та формуванням ключових компетентностей.

Викладачі суспільно-гуманітарних дисциплін продемонстрували вміння застосовувати нестандартні підходи до проведення різноманітних заходів, досконале володіння інформаційно-комунікативними технологіями у поєднанні з інтерактивними та проектними методами навчання, практичне використання сучасних інноваційних педагогічних технологій навчання в освітньому процесі.

Педагоги  показали вміння використовувати нестандартні підходи до проведення уроків та виховних заходів, досконале володіння інформаційно-комунікативними технологіями  у поєднанні з інтерактивними та проектними методами навчання, практичне використання сучасних інноваційних педагогічних та виробничих технологій навчання.

Згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, наказу директора ВПУ №182 від 03.09.2018 року, була створена атестаційна комісія на 2018-2019 н.р.

Розроблено план заходів, графік проведення  чергової та позачергової атестації педагогічних працівників, згідно якого атестації підлягало 7 чоловік з них: 3 викладачі загальноосвітніх дисциплін Курик Т.М.,  Максимюк В.П., Савчук-Баловсяк Г.Д.; 1 викладач спецдисциплін Зайцева Л.А.; 2 майстри виробничого навчання Гайдук Л.М., Назарко І.С.; 1 бібліотекар училища Беспала Л.Д.

Проведена інструктивно-методична нарада, на якій голова атестаційної комісії Нікішина О.В. ознайомила з основними розділами Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Проведено чотири засідання атестаційної комісії (протокол № 1 від 14.09.2018 р., протокол № 2 від 18.10.2018 р., протокол № 3 від 26.02.2019 р., протокол № 4 від 21.03.2019 р.), де розглядались питання затвердження плану роботи атестаційної комісії, затвердження графіка проведення атестацій педагогічних працівників в 2018-2019 н.р. та заслухані творчі звіти педагогічних працівників про їх професійні досягнення за міжатестаційний період.

У методичному кабінеті оформлений куток «Готуємось до атестації», «На допомогу педагогічним працівникам, які атестуються», «Вони атестуються». Розроблений пакет документів по вивченню системи роботи викладачів та майстрів виробничого навчання, бібліотекаря.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації.

Атестація педагога – це своєрідний іспит для педагога, до якого він старанно й плідно готується. Це не просто обов’язок викладача, а спроба показати свої знання та професійну майстерність, спрямування своєї діяльності на підвищення кваліфікації.

Атестаційною комісією проведений глибокий аналіз педагогічної діяльності педагогів, які атестуються, за міжатестаційний період.

Протягом навчального року атестаційна комісія працювала за складеним на початку року планом.

Педагогічні працівники, які підлягали атестації, пройшли курсову перепідготовку при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та при Хмельницькому навчально-методичному центрі ПТО.

Свої творчі здобутки, методичні напрацювання, педагогічні знахідки педагоги представляли на розсуд атестаційної комісії. Проведену роботу за між атестаційний період педагоги демонстрували на робочих місцях, в кабінетах та майстернях, бібліотеці.

Протягом атестаційного періоду члени атестаційної комісії відвідали уроки теоретичного навчання (у тому числі відкриті уроки Курик Т.М. на тему «Кіномистецтво. Жанри фільмів»; Максимюк В.П. на тему «Празька поетична школа української поезії та її представники. Є. Маланюк. Філософічність поезії «Під чужим небом»»; Савчук-Баловсяк Г.Д. на тему «Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Звук») та виробничого навчання (відкриті уроки з виробничого навчання Гайдук Л.М.  на тему: «Обробка спинки. Обробка бічних швів»; Назарко І.С. на тему «Накручування волосся на електрощипці, вкладання в зачіску»), позаурочні виховні заходи, ознайомилися з досвідом роботи педагогів, досягненнями самоосвітньої роботи. Аналіз відвіданих заходів показав належну професійну підготовку педагогів, які атестуються.

Савчук-Баловсяк Г.Д. на підготувала рецензовані методичну розробку «Формування інформаційно-цифрової компетентності на уроках фізики та астрономії», збірник авторських статей, опублікованих у ЗМІ «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики». Всі педагоги, які атестувалися, мають публікації у ЗМІ.

На належному рівні організована інформаційно-видавнича діяльність педагогів. Педагоги, які атестуються, узагальнили педагогічні напрацювання самоосвітньої дослідницької науково-методичної діяльності, оформили навчально-методичні посібники, методичні розробки, які широко використовуються колегами та здобувачами освіти в освітньому процесі.

Атестація – це непросто обов’язок викладача та майстра виробничого навчання, а  й спроба показати свої знання й  навчити інших, спроба самому збагатитися у плані отримання нових знань, інновацій у педагогічній діяльності.

Важливим напрямком підвищення кваліфікації педагогів, від рівня якої залежить удосконалення освітнього процесу, є методична робота. Саме вона носить безперервний, системний  характер та тісно пов’язана з проблемами, над якими працює педагогічний колектив. Головною метою науково-методичної роботи з педагогічними кадрами  є забезпечення неперервного і цілеспрямованого професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог. Одним із шляхів розвитку творчого потенціалу  педпрацівників  є впровадження в практичну діяльність педагогів сучасних інноваційних ідей, передового педагогічного досвіду.

    Основним  стимулом  професійного розвитку викладачів та майстрів виробничого навчання – є результативність освітнього процесу, нестримне бажання втілити нові прогресивні виробничі технології в професійній підготовці, що супроводжується стрімким розвитком швейної та перукарської галузі. З цією метою в училищі створена модельна студія «STAYLE»  як   сучасний напрямок роботи з обдарованою молоддю. Метою даного проекту є підвищення фахового професійного рівня, впровадження новітніх розробок у проектування та художнє моделювання одягу та зачісок із використанням сучасних тенденцій моди. Основним результатом педагогічної праці – є професійні досягнення здобувачів освіти. Модельна студія «STYLE» має численні перемоги за результатами участі у Всеукраїнських та Міжрегіональних конкурсах моделей одягу та зачісок, що свідчить про належний рівень професійної підготовки та ефективність освітнього процесу.

Здобувачі освіти беруть активну участь  в олімпіадах, де показують належний рівень знань. Належний рівень знань та професійної підготовки здобувачі освіти демонструють під час проведення поетапних атестацій, кваліфікаційних пробних робіт, активно беруть участь в конкурсах професійної майстерності, у виставках  технічної творчості, належний рівень професійної підготовки  здобувачі освіти показують під час  державних  кваліфікаційних атестацій.

За результатами науково-дослідницької діяльності педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою створено ряд методичних посібників та буклетів. які мають широке використання серед викладачів та майстрів виробничого навчання в училищі.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота у Вищому професійному училищі №3 міста Чернівці зумовлена пріоритетними напрямами реформування системи освіти, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівських і вчительських колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку особистості.

Вихований вплив здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь освітній процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

Виховна робота носить динамічний характер і складається зі справ, які структуровані за конкретними етапами, на кожному з яких вирішуються конкретні завдання. Такому підходу відповідає планування системної виховної роботи що дозволяє уникати однобічності, фрагментарності.

План виховної роботи училища містить такі розділи:

 • Організація позаурочної роботи
 • Інформаційна робота
 • Морально-правове виховання
 • Превентивне виховання
 • Гендерне виховання
 • Національно-патріотичне виховання
 • Естетичне виховання
 • Трудове виховання
 • Екологічне виховання

Відповідно до річного плану училища розробляються:

 • Плани роботи методичних комісій класних керівників і вихователів
 • Плани роботи класних керівників
 • Плани роботи вихователя
 • План спортивно-масової роботи по фізичному вихованню
 • Плани роботи бібліотеки
 • Плани роботи учнівського самоврядування
 • Плани роботи штабу ради профілактики
 • План роботи психолога
 • План роботи соціального педагога

Класні керівники, майстри виробничого навчання, вихователь гуртожитку, бібліотекар та керівник фізичного виховання організовують і проводять свою роботу відповідно до місячних планів. В організації виховної роботи використовують оптимальні форми та методи, які ґрунтуються на взаємодії «вчитель-учень».

Важливим напрямком освітнього процесу є національно-патріотичне виховання сучасної молоді, яке реалізувалось через систему наступних заходів:

 • відзначення Міжнародного дня миру;
 • участь у обласному святі української пісні присвяченого 48-ї річниці першого виконання пісень “Червоної рути” і “Водограй”;
 • відвідування заходу «Буковинському вічу – 100 років (1918-2018)» у Чернівецькій обласній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка
 • експонування пересувної виставки, присвяченої Голодомору 1923-1933 років та участь загальнонаціональній хвилині мовчання “Запали свічку”;
 • вшанування 180 – річчя з дня народження видатного майстра прози Івана Нечуя-Левицького літературно-музичною композицією «Всеобіймаюче око України»;
 • зустріч членів Ради учнівського самоврядування з активістами, учасниками подій Революції Гідності та бойових дій на Сході України;
 • участь у мистецькому вечорі, присвяченому актору і режисеру Леоніду Бикову з нагоди його 90-річчя;
 • проведення вікторини «ЗСУ : історія створення», присвяченої Дню Збройних Сил України;
 • вшанування пам’яті про загиблих студентів у нерівному бою на залізничній станції Крути “Пам’ятай про Крути”;
 • мовний турнір «Мовознавча кухня» присвячена Дню рідної мови;
 • вшанування пам’яті про героїв Небесної Сотні під час проведення виховного заходу «Герої не вмирають…» та Всеукраїнської тихої акції «Ангели пам’яті»;
 • участь у стрільбах на Сторожинецькому полігоні;
 • вшанування ліквідаторів аварії годиною пам’яті «Чорнобиль…Трагедія… Пам’ять…», фоторепродукцією «Чорнобильський слід на землі, у долях, у душах…». виставкою літератури «Чорнобиль – скорбота людської пам’яті»;
 • відзначення Дня вишиванки;
 • участь у квесті «Любов до Батьківщини починається з родини» до Міжнародного дня сім’ї у Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки в рамках тижня духовності.

Волонтерська діяльність Вищого професійного училища №3 м. Чернівці – це один з найважливіших елементів виховної роботи.

Волонтерський рух для молодих людей – це можливість самовдосконалення і реалізації себе в служінні людям. Волонтерський рух сприяє соціалізації молоді, забезпечує становлення громадян нового типу: мобільних, творчих, заповзятливих, відповідальних.

Вагомий внесок у цьому напрямку вносить учнівська молодь, яка об’єднана у Раду учнівського самоврядування лідером якої є Двойних Іванна, учениця групи №18. Завдяки участі у житті освітнього закладу, активній громадській позиції молодого покоління в училищі відбулося ряд благодійних акцій:

 • благодійний ярмарок новорічних іграшок, зроблених на гуртках технічної творчості, кошти з якого перерахували на картку юнаку, чернівчанину, який бореться із важкою недугою;
 • акція «Різдвяна іграшка дітям Донбасу: Схід і Захід разом!», ініційованої Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Чернівецькій області;
 • акція #шкарпетуйся на підтримку людей, які живуть із синдромом Дауна;
 • диктант єдності “Україна в нас одна” до Дня рідної мови
 • акція “Ми за обмеження поліетилену!”;
 • доброчинна мистецька виставка «Буковинський Giving Tuesday», (задля підтримки учениці ПТУ№8 Пуюл Ірини Вікторівни);
 • обласна акція «Буковині на згадку» – висадка плодових дерев.
 • акція «Розмалюй Великодню писанку – символ єднання українців».
 • всеукраїнська акція «Синя стрічка квітня»;
 • всеукраїнська акція «Дитяче серденько, живи», ініційована Фондом «СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ».
 • акція “Маки пам’яті”
 • акція «Вишиванка – одяг вільних» (присвячена політв’язням різних поколінь, які загинула в таборах радянського союзу, сучасних українських бранців, які зараз знаходяться у неволі в Росії)
 • адресна благодійна допомога на суму понад 5000 грн.

Участь у конкурсах, семінарах, змаганнях:

Впродовж 2018-2019 н.р. педагогічний колектив та учні училища приймали участь у виставках та науково-практичних конференціях, конкурсах та змаганнях обласного та Всеукраїнського рівня:

 • ІІ етап фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!»:

І місце – номінація «Традиційний розпис писанки» серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти області;

ІV – місце номінація «Великодній рушник (Покрівець)» серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти області;

 • міжнародний флешмоб “Великий Шевченко” #ByShevchenko.Березень, 2019;
 • другий поетичний марафон «Дотик словом», у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка.
 • урочисто-пам’ятний захід з нагоди 33-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС, у Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка;
 • участь у ІІ етапі (регіонального ) Всеукраїнського фестивалю-конкрсу «Молодь обирає здоровий спосіб життя»;
 • святковий концерт до Дня матері, у Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання «Юність Буковини».

Спортивні змагання:

Січень 2019,

змагання з баскетболу XIII обласних спортивних ігор серед ПТНЗ.

 Березень 2019,

Всеукраїнські змагання закладів професійної освіти України.

ІІ місце – з баскетболу

І командне місце –у змаганнях настільного тенісу серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України  з настільного тенісу.

ІІІ місце в загальному заліку Всеукраїнських ігор з легкої атлетики,

ІІ місце – біг 800м.

ІV місце – біг 100м.

І місце у Всеукраїнських іграх серед закладів ПТНЗ:

2 золоті медалі – настільний теніс.

срібна медаль – баскетбол,

5 місце – волейбол,

срібна медаль та 5 місце – легка атлетика.

Травень 2019,

ІІ місце –у змаганнях з легкоатлетичного забігу на дистанції 1 миля/1609 м,

серед закладів ПТНЗ.

І загально-командне місце з змаганнь легкоатлетичного крoсу серед закладів ПТНЗ.

В загальному рейтингу серед закладів ПТНЗ області спортивна команда посіла ІІ місце.

Проведення профорієнтаційної роботи:

Адміністрація та педагогічний колектив, враховуючи вимоги сьогодення, зміни в економіці, розуміють, що в умовах щільної конкуренції на освітні послуги головним є потреба у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, тому важливим напрямком діяльності є направлена профорієнтаційна робота.

На підставі цього розроблено план профорієнтаційної роботи освітнього закладу в рамках якого проведено заходи:

 • Друк профорієнтаційних флаєрів
 • Інформаційна реклама у соцмережах, вуличному радіо, реклама в громадському транспорті;
 • Виставка технічної творчості;
 • День відкритих дверей;
 • «Ярмарка професій»;
 • Наочна агітація в школах міста та області;
 • Презентація закладу в школах міста та області;
 • Робота приймальної комісії.

Аналіз роботи психологічної служби за 2018/2019 н.р.

Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу здійснювався практичним психологом та соціальним педагогом ВПУ№3 за такими напрямками:

 • Діагностична робота – із здобувачами освіти І-ІІІ курсу було проведено 5 методик з метою визначення особистісних якостей і особливостей поведінки першокурсників та здобувачів освіти перехідного контингенту, спрогнозувати поведінку кожного типу особистості, визначення особистісного ставлення підлітка до освітнього закладу (навчальних предметів, викладачів), до сім’ї, до вулиці та власного «Я», їх ціннісних орієнтирів.
 • Консультативна робота (індивідуальна та групова) – надання психологічної допомоги, з метою допомогти активізувати додаткові психологічні сили та здібності, які можуть забезпечити спосіб виходу з важкої життєвої ситуації учнівського, педагогічного та батьківського колективів.
 • Просвіта протягом навчального року, щомісячно соціально-психологічною службою проведено психологічну просвіту із метою формування зрілої особистості, досягнення підлітками психологічного комфорту, адекватної соціалізації особистості в суспільстві, здорового способу життя та правової свідомості здобувачів освіти за різними формами: акції, флеш-моб, квести, декади, тижневики, місячники.
 • Профілактика полягала у попередження та подолання девіацій, вирішення конфліктних ситуацій, проблем спілкування з однолітками (штаб Ради профілактики та психолого-педагогічний консиліум), формування у здобувачів освіти культури здорового способу життя, соціально значущих норм правил поведінки.
 • Корекція та розвиткові робота проводилася за програмами «Дорослішай на здоров’я», «Особиста Гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» «Комплексна програма роботи практичного психолога по подоланню та профілактиці дезадаптованості першокурсників».
 • Організаційно-методична робота полягала у веденні плануючої та звітної документації працівників психологічної служби, опрацювання нормативно-правових актів, написання листів; формуванні соціального паспорту училища, створення та щомісячне оновлення банків даних здобувачів освіти різних соціальних категорій.

У Вищому професійному училищу №3 м. Чернівці у 2018-2019 н.р. навчалося:

 • діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, осіб з їх числа – 8 чол.;
 • діти-інваліди – 6 чол.;
 • учні-напівсироти – 38 чол.;
 • учні з багатодітних родин – 112 чол.;
 • учні з малозабезпечених родин – 5 чол.;
 • учні-чорнобильці – 7 чол.;
 • діти, батьки яких беруть участь у бойових діях в зоні АТО чи безвісти відсутні – 5 чол.;
 • внутрішньо переміщені особи – 3 чол.;
 • учнів, які схильні до девіантної поведінки – 4 чол.
 • Захисна робота – робота з контингентом учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
 • забезпечення Єдиними квитками;
 • страхування;
 • обстеження та складання актів житлово-побутових умов;
 • контроль за соціальними виплатами дітям-сиротам училища; соціальний супровід учнів, що опинилися у важких життєвих обставинах та надання матеріальної допомоги (в рамках роботи учнівського профкому).
 • Зв’язки з громадськістю – відвідування гуртожитку згідно графіку 2 на тиждень; співпраця із соціальними службами міста та області; співпраця з працівниками ювенальної превенції; робота з батьками та опікунами (бесіди, систематичні телефонні дзвінки).

Таким чином заплановані заходи згідно плану практичного психолога та соціального педагога за 2018-2019н.р. виконано.

Звіт про стан умов і охорони праці

у Вищому професійному училищі № 3 м.Чернівці за 2018/19н.р.

Важливими показниками при оцінці стану охорони праці в училищі є кількість нещасних випадків. За 2018-2019 н.р. виробничих травм серед працівників в училищі не було. Відсутні випадки травматизму, що сталися під час навчально-виховного процесу з учнями училища.

ВПУ № 3 представило матеріали на Всеукраїнський громадський огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України, де на обласному етапі здобуло 2 місце та премійовано у сумі 4 тис.грн.

Училище пройшло перевірку Державної служби з питань праці, про що є відповідний припис та акт. Відповідно до акту та припису усунуті виявлені недоліки під час перевірки.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності у Вищому професійному училищі № 3 проводиться відповідно до складеного плану, що затверджується на навчальний рік .

Оформлений акт готовності навчального закладу до нового навчального року.

З метою реалізації в училищі конституційного права на здорові та безпечні умови праці та навчання впроваджена система управління охороною праці, створена служба з охорони праці, діє кабінет з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Служба з охорони праці виконує такі завдання:

 • Розроблення комплексних заходів  для  досягнення  встановлених  нормативів та підвищення  існуючого  рівня  охорони   праці,   планів,   програм поліпшення   умов   праці,  запобігання  виробничому  травматизму, професійним   захворюванням.
 • Проведені з   працівниками та учнями 1 курсу вступни      й  інструктаж  з охорони праці та всі інші види інструктажів.
 • Розроблені всі необхідні інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.
 • Здійснюється адміністративний (оперативний) контроль за станом охорони праці та усуваються виявлені недоліки.

Майстерні виробничого навчання забезпечені колективними засобами захисту (заземлення, занулення, блокування,  переносне заземлення, автоматами напруги, місцевими вимикачами). 1 раз на 2 роки проводиться вимірювання опору контуру заземлення (технічний звіт від 27-29 березня 2019р).

Майстерні училища поповнюються новим сучасним обладнання.

Постійно виконується профілактичний ремонт обладнання.

Стан пожежної безпеки та цивільного захисту

За  2018/19н.р. рік в училищі не сталося жодної пожежі.

Для забезпечення відповідного рівня знань працівників з пожежної безпеки з працівниками проводяться вступний, первинний, повторний інструктажі, які передбачають вивчення питань пожежної безпеки.

Оновлена нормативна база з цивільного захисту відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту.

Загальна сума витрачених коштів на заходи з охорони праці складає 166555 грн.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансування ВПУ №3 за період 2018-2019 навчального року здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету через Управління освіти і науки Чернівецької міської ради. Основними доходами училища є доходи  загального фонду.

Загальний фонд:

Надійшло 12196444,80грн.

Витрачено 12196444,80грн.

Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2018-31.12.2018 За період з 01.01.2019-31.05.2019 РАЗОМ, грн
2111 Оплата праці 3268799,32 3740520,58 7009319,9
2120 Нарахування на оплату праці 692103,14 794141,13 1486244,27
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 34313,2 26500 60813,2
2220 Придбання медикаментів 4884,30 4884,3
2230 Витрати на харчування дітей-сиріт 25878,6 50379,00 76257,6
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 50510,01 24538,97 75048,98
2271 Оплата теплопостачання 98476,1 115160,31 213636,41
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 23285,17 7735,18 31020,35
2273 Оплата електроенергії 118045,19 102128,74 220173,93
2274 Газопостачання 260820,8 148020,41 408841,21
2275 Альтфатер 9981,25 9981,25
2800 Пеня, штрафи, та інші податки 3000 3000
2720 Стипендії 1194786,75 1380507,25 2575294
2730 Соціальне забезпечення учнів-сиріт ( видатки на обмундирування, придбання літератури та матеріальна допомога по працевлаштуванню) 14214 7715,4 21929,40
РАЗОМ 12196444,8
Спеціальний фонд:  надійшло 391394,60 грн.
Види надходжень За період з 01.09.2017-31.12.2017 За період з 01.01.2018-31.05.2018 РАЗОМ, грн
від практики учнів на підприємствах 160923,67 151283,69 312207,36
від надання платних послуг з навчання 9282,72 9282,72
від орендарів 30354,17 39550,35 69904,52
РАЗОМ
Витрачено  424935,33грн
Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2017-31.12.2017 За період з 01.01.2018-31.05.2018 РАЗОМ, грн.
2111 Оплата праці 42171,27 108428,73 150600
2120 Нарахування на оплату праці 9231,34 23396,03 32627,37
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 38541 21057 59598
2220 Придбання медикаментів
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 17756,45 49855,96 67612,41
2250 Оплата відряджень 1174,02 1174,02
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2589,2 2589,2
2273 Оплата електроенергії 24865 24865
2274 Газопостачання 822,04 44468,74 45290,78
2282 Курси з отриманням посвітчення 2389,21 2389,21
2800 Пеня, штрафи, та інші податки 1201,84 1201,84
3110 Оплата придбання  обладнання та предметів довготривалого користування 36987,50 36987,50
РАЗОМ 424935,33

 

Благодійний фонд:  надійшло 111778,71 грн.

 

Види надходжень За період з 01.09.2017-31.12.2017 За період з 01.01.2018-31.05.2018 РАЗОМ, грн.
від благодійних внесків у грошовій та натуральній формі 79776,13 32002,58 111778,71

 

Витрачено 111428,63грн.

 

Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2017-31.12.2017 За період з 01.01.2018-31.05.2018 РАЗОМ, грн
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 9100 9100
3110 Оплата придбання  комп′ютерної та офісної техніки 70668,13 31660,50 102328,63
РАЗОМ 111428,63

       

За спеціальні кошти закуплено для зміцнення матеріально-технічної бази 6 укомплектованих комп’ютерів та 5 універсальних швейних машин.

Виконання закону України «Про засади Запобігання та протидії корупції»

Протягом 2018-2019  н.р. в училищі не зафіксовано випадків вчинення корупційних правопорушень та зловживань. На початку 2018-2019 навчального року з метою запобігання проявам посадових зловживань, хабарництву та інших негативних явищ було вжито наступні заходи, спрямовані на запобігання проявів корупції: видано наказ директора від 21.09.2018 р. № 219 «Про запобігання та протидії корупції», на загальних зборах трудового колективу проведено роз’яснювальну роботу серед працівників училища з дотримання вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу, на інструктивно-методичних нарадах педагогічних працівників розглянуто положення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та а інші законодавчі акти антикорупційної спрямованості.

Протягом навчального року на оперативних нарадах періодично розглядалися питання стану виконання законодавства про боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагуванням на них відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, фінансів, економіки України.

На сьогодні нагальним питанням постає здійснення контролю за дотриманням працівниками антикорупційного законодавства з невідкладним реагуванням на випадки можливого вчинення корупційних правопорушень; планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи серед працівників училища з питань дотримання положень Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»; запобігання можливим фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів; забезпечення співпраці з правоохоронними органами.

 

ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА МАЙБУТНЄ:

Формування сучасного хмароорієнтованого освітнього середовища закладу, шляхом розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників, забезпечення умов створення змішаної моделі навчання.

В планах колективу продовжити підготовку кваліфікованих робітників за атестованими професіями. Планується подати заяву на отримання ліцензій за професіями:

 • 7433/8269 Кравець, квіткар (строк дії ліцензії до 2020 року).

Безумовними завданнями колективу є:

 1. Своєчасна підготовка навчального закладу до нового навчального року.
 2. Виконання плану регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів.
 3. Впровадження прогресивних методів реклами навчального закладу для збільшення кількості абітурієнтів на наступні роки.
 4. Введення в навчальний процес елементів дуальної освіти професії «Кравець, закрійник».
 5. Продовження впровадження підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі сучасних технологій за галузями спрямування.
 6. Збереження контингенту учнів протягом навчального року.
 7. Проведення моніторингу працевлаштування випускників училища.
 8. Розширення кола підприємств-замовників кадрів.
 9. Участь у конкурсах фахової майстерності протягом навчального року.
 10. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес.
 11. Продовжити роботу над методичною проблемою на основі компетентнісного підходу.

Все, що зроблено в училищі – це робота трудового колективу, учнів і мене, як директора. Я впевнена, що ми йдемо в правильному напрямку. У нас є дієздатний трудовий колектив, хороша матеріально-технічна база і ми разом зможемо подолати всі труднощі і впевнено рухатися вперед.

 

 

 

 

arabesko-ru_06

ЗВІТ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ  ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА № 3 М.ЧЕРНІВЦІ 

ЗА 2017/2018НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Фактичний контингент учнів та слухачів училища  станом на 01.09.2017р .- 620 чол. в межах ліцензованого обсягу. Для організації навчально-виробничого процесу училище має:

 • навчальний корпус – трьохповерхова цегляна будівля капітального типу забудови з центральним опаленням, де розташовані  17 навчальних кабінетів, з них із загальноосвітньої підготовки – 8, із професійно-теоретичної підготовки – 9, 3 навчально-виробничі майстерні, кабінети адміністрації навчального закладу, методичний кабінет, бібліотека та читальний зал, їдальня на 80 посадочних місць, спортивний зал, спортивний майданчик, кафетерій.
 • гуртожиток – п’ятиповерхова цегляна будівля капітального типу забудови з центральним опаленням, водопостачанням та каналізацією, освітленням, де училище займає І-ІІ поверхи, в яких розташовані кімнати для проживання 155 учнів, 2 навчально-виробничі майстерні, кабінет вихователя, коменданта;
 • навчально-виробничі майстерні – одноповерхові цегляні будівлі капітального типу забудови за адресами: вул.Руська, 55, 57, вул.Целана, 11;

Джерелом фінансування училища є кошти, що надходять з місцевого бюджету для надання професійної підготовки та з державного  бюджету (субвенція) з надання загальноосвітньої підготовки, від оренди приміщень, від фізичних та юридичних осіб за надання послуг.

Основними замовниками кадрів є підприємства міста та області: ВАТ ТФ «Арніка», фірма «Сантекс фешн», торгова марка «Слоновський», ТОВ «Лідер трейдирнг», ТМ «Максима», весільний салон «Віоріка»,  ТОВ «Бібі фешн», ТОВ «Вест Буковина», ПП Тодеренчук, ФОТ Таушер Н.В., салон краси «Грін студіо»,  «Сан сіті», «Люкс», «Африканський шик», «Княжна» та ін.

Формування контингенту учнів, слухачів

У Вищому професійному училищі № 3 м.Чернівці  навчання здійснюється за державним замовленням, яке визначається на підставі плану прийому у відповідності до ліцензійного обсягу, шляхом укладення договорів на підготовку кваліфікованих робітників з підприємствами замовниками.

Прийом учнів, слухачів на навчання здійснюється  у відповідності з правилами прийому в училище, розробленими на основі “Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України”.

Одним з основних напрямків формування контингенту є профорієнтаційна робота. Для організації та здійснення прийому учнів, слухачів на навчання наказом директора училища кожного року створюється приймальна комісія. Комісія розглядає заяви абітурієнтів, вивчає їх соціальний статус, формує особові справи, які надалі зберігаються в сейфі. Секретар приймальної комісії веде журнал обліку поданих абітурієнтами документів та пише протоколи.

Переважним правом при зарахуванні до училища користуються учні, які мають пільги визначені правилами прийому. Зарахування до навчального закладу затверджується наказом директора.

На навчання за державним замовленням прийнято у 2017 році 255 учнів. Державне замовлення на підготовку робітничих кадрів становили 246 учнів (недобір у 2017/2018 н.р. склав 9 чоловік з числа кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів).

У навчальному закладі ведуться: книги наказів з прийому та відрахування учнів, слухачів, поіменні книги, книга реєстрації видачі дипломів та атестатів, книги реєстрації видачі свідоцтв. Всі облікові документи ведуться навчальною частиною в цілому без порушень і зберігаються у сейфі заступника директора з навчально-виробничої роботи.

Разом з тим в навчальному закладі спостерігається значна кількість відрахувань. У 2017/2018 навчальному році відраховано 44 учнів. З них: повернення до школи – 9 учнів, у зв’язку із зміною місця проживання – 10 учнів, за станом здоровя (вагітність, народження дитини) – 7 учнів, за сімейними обставинами – 9 учнів, працевлаштування – 7 учнів, відраховані рішенням педагогічної ради – 2 учень.

Втрата контингенту була в групах:

 

№ 2 – 1 чол.

№ 12 – 2  чол.

№ 14 – 2 чол.

№ 17 – 3 чол.

№ 5 – 3 чол.

№ 8 – 2 чол.

№ 4 – 2 чол.

№ 18 – 1 чол.

№ 1 – 1 чол.

№ 19 – 2 чол.

№ 15 – 2 чол.

№ 20 – 4 чол.

№ 6 – 1 чол.

№ 25 – 7 чол.

№ 11 – 1 чол.

№ 10 – 1 чол.

№ 9 – 1 чол.

№24 – 2 чол.

№ 7 – 1 чол.

№ 16 – 1 чол.

№ 21 – 2 чол.

№ 22 – 2чол.

(додаток звіт про втрату контингенту за 2017/2018 н.р.)

З навчального закладу випущено у 2017/2018 навчальному році – 225 учнів.

Дипломи кваліфікованого робітника отримають 215 чол., дипломи молодших спеціалістів отримали 10 чол., в т.ч. з відзнакою – 60 чол.

Відсоток працевлаштування станом на 01.09.2017  склав 97,4%, із загльної кількості випускників 169 працевлаштовано, 5 – не працевлаштновано з об’єктивних причин.

Підготовка кваліфікованих  робітників

У Вищому професійноу училищі № 3  зміст навчально – виробничого процесу і терміни навчання визначаються  робочими навчальними планами і програмами  з кожної ліцензованої професії, які розроблені у відповідності з Державними стандартами професійно – технічної освіти.  Вони погоджені із  замовниками  робітничих кадрів, навчально – методичним центром ПТО та затверджені директором Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації. Зміст робочих навчальних планів відповідає вимогам освітньо – кваліфікаційних характеристик з кожної професії .

Навчальний заклад  забезпечений  державними стандартами професійно – технічної освіти та  нормативними документами з підготовки кваліфікованих робітників.

По кожній з ліцензованих професій розроблені пакети навчально – програмної документації, які  містять освітньо – кваліфікаційні характеристики з професій, робочі навчальні плани та програми, переліки необхідних засобів навчання, критерії кваліфікаційної атестації випускників.

Робочі навчальні  програми та  поурочно – тематичні  плани щорічно розглядаються  на засіданнях методичних обєднаннях  з метою внесення змін та доповнень відповідно до сучасних вимог.

Викладачами та майстрами виробничого навчання розроблені поурочно – тематичні плани, переліки навчально – виробничих робіт,  які розглядаються на засіданні методичних обєднаннях та затверджуються заступником з навчально – виробничої роботи..

Для здійснення  планового контролю навчальної роботи викладачами та майстрами виробничого навчання розроблені тестові завдання  для проведення перевірних робіт, комплексних контрольних завдань, поетапних атестацій з кожної професії. Якість підготовки слухачів з професійно – теоретичної, професійно – практичної підготовки оцінюється відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик з професій за 12-ти бальною системою критеріїв оцінювання навчальних досягнень слухачів.

Основними плануючими документами навчально – виробничого  процесу є:  робочі навчальні плани з  професій, робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно – практичної підготовки, поурочно – тематичні плани, переліки навчально – виробничих робіт з професій,  розклад занять. Поурочно – тематичні плани розроблені з кожного предмету, розглянуті на засіданнях методичних обєднань та затверджені заступником директора з навчально – виробничої роботи. В училищі контроль за своєчасністю розробки, погодження, затвердженням і виконанням робочих навчальних планів здійснюють заступники директора з навчально – виробничої та навчальної роботи.

Навчальний процес в училищі  здійснюється у вiдповiдностi з розкладом занять, який складається на пiдставi діючих затверджених робочих навчальних планів та наказу про педагогічне навантаження викладачів. Педагогічне навантаження встановлюється у відповідності з освітою та досвідом викладачів.

Розклад занять складається заздалегідь перед початком кожного семестру,  затверджується директором навчального закладу і не суперечить вимогам нормативно-правової документації. Згідно робочих навчальних планів розклад змінюється згідно діючих стандартів. У навчальному закладі заведений журнал заміни уроків. Заміни уроків здійснюються обґрунтовано через хворобу педагогічних працівників, відрядження, участь в семінарах, курсах підвищення кваліфікації.

Заняття проводяться в одну  або дві зміни в обладнаних згідно нормативних вимог кабінетах та навчально-виробничих майстернях. Тривалість занять та перерв відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

В училищі заведені журнали теоретичного і виробничого навчання, які  своєчасно заповнюються з дотриманням відповідних норм і правил. Журнали постійно контролюються адміністрацією училища, зауваження занотовуються в кінці журналів. Аналіз стану ведення журналів з кожної професії свідчить, що повнота виконання робочих навчальних планів і програм, їх зміст і послідовність вивчення предметів відповідає вимогам.

Теоретична  підготовка проводиться у 18 навчальних кабінетах. Матеріально-технічна база училища дозволяє проводити професійно-практичну підготовку всіх навчальних груп  в десяти навчально-виробничих майстернях в повному обсязі. Перед виходом учнів на виробничу практику на підприємства в училищі видається наказ «Про направлення учнів на практику». Забезпеченість робочими місцями на підприємствах проводиться на підставі укладених договорів, враховуючи підготовку за інтегрованими професіями. Питання організації виробничого навчання та виробничої практики, виконання планів навчально-виробничої діяльності періодично розглядаються на засіданнях педагогічної ради та щотижнево на інструктивно-методичних нарадах майстрів виробничого навчання під контролем старших майстрів.

Для викладання предмету «Фізична культура і здоров’я» в училищі є: спортивна зала, обладнаний спортивний майданчик. Для викладання предметів «Інформатика» та «Інформаційні технології» в училищі існує комп’ютерний клас.

В усіх навчальних кабінетах розроблені паспорти комплексно-методичного забезпечення, які постійно оновлюються і поповнюються новими матеріалами.

Навчання вучилищі  завершуються державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту».

Планування внутріучилищного контролю передбачено окремим розділом плану роботи навчального закладу на рік і включає ряд основних заходів щодо аналізу навчально-виховного процесу. Розроблений графік  внутріучилищного контролю, зміст якого направлений на підвищення якості навчально-виховного процесу. Облік контролю ведеться кожним керівником в окремих журналах. Протягом навчального року керівниками училища відвідано 78 уроків.

На початку нового навчальногоо року за наказом директора проводяться директорські контрольні роботи з зазагльноосвітніх предметів. Аналізи  результатів розглядаються на методичних обєднаннях та педагогічній раді.

В училищі проводяться предметні олiмпiади з предметів загальноосвітнього циклу. Учні училища постійно беруть участь в обласних олiмпiадах. Так, у 2017/2018 н.р. учні зайняли такі місця:

Економіка – ІІІ місце ( Буназів Анна, група № 10)

Зарубіжна література – ІІІ місце (Григорович Наталія – група № 1)

Правознавство – ІІІ місце ( група № 1).

Участь у конкурсах :

 1. Григорович Наталя – 1 місце у ІІІ етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу з укр. мови ім.П. Яцика,
 2. Барбір Яна – 3 місце у ІІІ етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу з укр.мови ім.П. Яцика.

Для підвищення якості професійної майстерності в навчальному закладі проводяться конкурси професійної майстерності серед учнів. За результатами конкурсів видається наказ по училищу про заохочення найкращих учнів і майстрів виробничого навчання.

Свої задуми об’єднали викладачі спецдисциплін та майстри виробничого навчання  і створили колекцію «Витинанка». Чергово  Вище професійне училище № 3 м. Чернівці прийняло участь у конкурсі колекцій молодих дизайнерів одягу «Альтернатива» в рамках проекту «Тернопільські дні моди».   Творчий колектив училища представив в номінації  «Pro-art» колекцію «Витинанка», яка посіла І призове місце, у номінації «DeLux»  колекція «Пудра шантальє»  здобула І місце.

Протягом навчального року колектив училища разом з талановитими учнями приймали участь в конкурсах: «Прорив легкої промисловості» м.Харків, з колекцією «Експресія» стали дипломантами.

Учениця V курсу, групи № 23 Роговей Каталіна у Всеукраїнському конкурсі «Волд скілс» м.Київ посіла ІІ  місце.

Учениця групи № 12 Коротчук Алла у Всеукраїснькому конкурсі «Кравець 2018» зайняла VII місце.

Майстри, викладачі, учні перукарського спрямування  приймали участь у фестивалі «Кришталевий янгол» м.Київ, де учениця групи № 11 Мойса Лоліта отримала диплом.

У конкурсі «Снгігова королева 2017» учениця групи № 18 Берлінська Діана у номінації «Гламур» виборола І місце.

Відбувся І тур конркусу «Зірка Естель», в якому 10 учняв училища груп № 19, 24,11  виконували конкурсні роботи, результати конкурсу будуть оголошені у вересні 2018 року.

У 2017 році навчальний заклад відзначав 70-ліття,  в рамках якого було проведено урочистоті, до яких приєдналися члени колективу.

До цього заходу готувався весь педагогічний колектив училища, презентуючи творчі  досягнення та професійні напрацювання.

З травня 2017 року на базі училища функціонує НПЦ СШТ. У 2017/2018 н.р. у грудні місяці  на базі центру проведено стажування педагогічних працівників з професії «Швачка. Кравець. Закрійник» з терміном навчання  5 днів. Учаснками стажування були: три працівника нашого закладу, 2 – ПТУ № 8, 1 – КПЛ, 2 – з Бердянського професійно-технічного училища.

16 травня 2018 року проведено семінар-практикум з теми «Робота на сучасному швейному та прасувальному обладнанні» для педагогічних працівників ВПУ № 3 та ПТУ № 8.

Навчально-виховна діяльність, соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

Виховна робота в училищі спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості, формування  громадської свідомості та родинних цінностей, власної гідності, правових норм, естетичних смаків, духовного багатства, виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження психічного і фізичного здоров’я,  виховання потреби до вдосконалення  знань традицій, історії та звичаїв народу. Згідно них розробляються цілі і завдання, складається план навчально-виховної роботи.

Питання виховної роботи систематично розглядається і аналізується на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, батьківських зборах  ведуться протоколи засідань. Класними керівниками та майстрами виробничого навчання ведуться журнали з виховної роботи та проводяться річні звіти класних керівників навчальних груп.

Навчально-виховна робота здійснюється за такими напрямками:

 • Позаурочна робота
 • Марально-правове виховання
 • Превентивне виховання
 • Гендерне виховання
 • Національно-патріотичне виховання
 • Естетичне виховання
 • Трудове виховання
 • Екологічне виховання

Постійно в полі зору колективу знаходяться питання правового виховання учнів. Працює Штаб Ради профілактики відповідно до Положення Ради профілактики, плану роботи та плану засідань Ради профілактики, наказу про створення Штабу Ради профілактики.

 Заступникам директора з НВР, практичним психологом та соціальним педагогом відповідно до спільних планів на 2017-2018н.р. Чернівецьким відділом поліції Головним Управлінням Національної поліції у Чернівецькій області та Шевченківським відділення поліції Головним Управлінням Національної поліції у Чернівецькій області проводяться зустрічі учнів з працівниками поліції, так протягом навчального року відбулося 6 зустрічі на правову тематику. Протягом останніх років не було зафіксовано жодного випадку адміністративного правопорушення та злочину.

В училищі приділяється належна увага роботі з батьками. Відповідно до плану роботи проводяться загальноучилищні та групові батьківські збори, індивідуальні зустрічі з батьками.

У позаурочний час учні займаються у 23 гуртках технічної творчості, 5 гуртках спец предметів і 11 гуртках із загальоноосвітньої підготовки.

Активну участь у житті училище приймає учнівське самоврядування, яке є активним учасником всіх загальноучилищних заходів, акцій. Учні, які беруть активну участь у громадському житті училища, морально і матеріально заохочуються, а учні, які перебувають у складних життєвих обставинах отримують матеріальну допомогу за рахунок учнівського профкому.

У навчальному закладі систематично працює контроль за відвідуванням учнями уроків теоретичного та виробничого навчання. Щомісячно класні керівники та майстри виробничого навчання подають звіт про втрату учбового часу навчальних груп. Відповідно до звіту заступник директора з НВР робить місячний аналіз пропусків теоретичного та виробничого навчання учнів, в кінці кожного семестру на підставі отриманих звітів визначається рейтинг серед навчальних груп.

В училищі налагоджена певна система набору та профорієнтаційної роботи. Виготовляються інформаційні листи, календарі, оголошення, роздатковий матеріал для популяризації навчального закладу та професій, яких навчають.

Протягом 2017-2018 навчального року були проведені такі виховні заходи:

 • Урочиста лінійка, присвячена початку нового 2017/2018н.р.
 • Проведення першого уроку згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Чернівецької ОДА.
 • Відзначення Міжнародного дня миру.
 • Відзначення Дня партизанської слави.
 • Всеукраїнський день бібліотеки «Бібліотека – це компанія живих друзів, особистостей».
 • Відзначення Дня працівника освіти.
 • Посвята в першокурсники.
 • Проведення годин спілкування до Дня захисника України.
 • Відзначення Дня визволення України від нацистських загарбників.
 • Місячник морально-правового виховання «На терезах Феміди».
 • Святкування Дня української писемності та мови.
 • Заходи присвячені Дню Гідності та Свободи.
 • Відзначення Міжнародного дня толерантності до ВІЛ-інфікованих людей «Живи в світі де є ВІЛ».
 • Всеукраїнський тиждень права
 • Акція до Дня Святого Миколая «Час творити добрих справ».
 • Відзначення Дня Соборності України та бою під Крут.
 • День пам’яті Героїв Небесної Сотні.
 • Міжнародний день рідної мови.
 • Міжнародний жіночий день 8- Березня.
 • Проведення конкурсу театрально-художнього читання творів Т.Г.Шевченка.
 • Відзначення Дня визволення Чернівців від німецько-нацистських загарбників.
 • Відзначення Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів.
 • День Чорнобильської трагедії.
 • День Матері «Любов матері – основа і джерело життя».
 • Відзначення дня «Пам’яті та примирення», перемоги над нацизмом у ІІ Світовій Війні.
 • Урочиста лінійка, присвячена випуску учнів 2018р.

Виховна діяльність в училищі утверджує особистісно-орієнтовані методики виховання, є наскрізною, входить до планів роботи всіх підрозділів навчального закладу.

Провідною ідеєю виховної системи училища є формування відповідальної, творчої, креативної особистості, яка володіє навичками самопізнання, самовиховання, що відкрита до сприйняття інших культур, цінує свободу, поважає людську гідність, здатна до успішної самореалізації у сучасному житті.

Аналіз роботи психологічної служби за 2017/2018 н.р.

Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу здійснювався практичним психологом та соціальним педагогом ВПУ№3 за такими напрямками:

 • Психодіагностична робота – з учнями І-ІІІ курсу СПТУ та ТУ було проведено 7 методик з метою визначення особистісних якостей і особливостей поведінки учнів-першокурсників, спрогнозувати поведінку кожного типу особистості, визначення особистісного ставлення учнів до училища (навчальних предметів, викладачів), до сім’ї, до вулиці та власного «Я».
 • Консультативна робота (індивідуальна та групова) – надання психологічної допомоги, з метою допомогти активізувати додаткові психологічні сили та здібності, які можуть забезпечити спосіб виходу з важкої життєвої ситуації учнівського, педагогічного та батьківського колективів.
 • Психологічна просвіта протягом навчального року соціально-психологічною службою проводиться психологічна просвіта з метою формування зрілої особистості, досягнення підлітками психологічного комфорту, адекватної соціалізації особистості в суспільстві, здорового способу життя та правової свідомості учнів за формами: акції, декади, тижневики, місячники.
 • Організаційно-методична робота полягає у веденні плануючої та звітної документації працівників психологічної служби, опрацювання нормативно-правових актів, написання листів; формуванні соціального паспорту училища, створення та щомісячне оновлення банків даних учнів різних соціальних категорій (діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, осіб з їх числа, діти-інваліди, учні-напівсироти, учні з багатодітних родин, учні з малозабезпечених родин, учні-чорнобильці, діти, батьки яких беруть участь у бойових діях в зоні АТО чи безвісти відсутні, учасники АТО, учнів, які схильні до девіантної поведінки).
 • Захисна робота – робота з контингентом учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: забезпечення Єдиними квитками, страхування, медичний огляд, обстеження та складання актів житлово-побутових умов, контроль за перебуванням дітей на квартирному обліку, контроль за соціальними виплатами дітям-сиротам училища; соціальний супровід учнів, що опинилися у важких життєвих обставинах та надання матеріальної допомоги (в рамках роботи учнівського профкому).
 • Зв’язки з громадськістю – відвідування гуртожитку згідно графіку 2 на тиждень; екскурсії Музею патологічної анатомії людини при Обласній лікарні м. Чернівці; співпраця із соціальними службами міста та області; співпраця з працівниками правоохоронних органів; співпраця із медичними центрами, робота з батьками (бесіди, систематичні телефонні дзвінки).

Таким чином заплановані заходи згідно плану соціально-психологічною службою за 2017-2018н.р. виконано.

Аналіз роботи гуртожитка за 2017/2018 н.р.

Навчальний заклад забезпечений гуртожитком, що знаходиться за адресою вул. Небнесної Сотні 2Г, м. Чернівці. У гуртожитку розміщено 37 кімнат на 150  місць, у яких проживають по четверо чоловік. Гуртожиток облаштований 2-кухнями, їдальнею, ізолятором, кімнатою для самопідготовки, кімнатою відпочинку, актовим залом, побутовою кімнатою, кімнатою для зберігання продуктів, кімнатою для прання, кімнатою для сушіння одягу та білизни, кімнатами гігієни, душовими умивальниками та туалетами. В гуртожитку навчального закладу у 2017-2018н.р. проживало 182 учня. З ініціативи учнів було зібрано кошти на які закупили 3 роутери та провели інтернет на всій території гуртожитку.  У гуртожитку діє пропускний режим.

Виховна робота учнів, що проживають в гуртожитку починається з моменту поселення їх, що відбувається відповідно до розробленого положення на основі Типового про студентський гуртожиток.

Важливе місце в роботі гуртожитку займає організація та забезпечення належних побутових умов проживання, дотримання студентами правил гігієни. Особливе місце займає робота з організації здорового способу життя, невід’ємною складовою якої є і поглиблення правових знань, профілактика шкідливих звичок, попередження правопорушень. Велику допомогу в цьому напрямку надає створена Рада гуртожитку та Наркологічний пост.

Вихователем гуртожитку протягом 2017-2018 навчального року здійснювалася профілактична та просвітницька робота з метою виховання учня як громадянина та особистість, розвиток його самосвідомості, творчого мислення та креативності.

Відповідно до плану роботи училища, плану роботи вихователя гуртожитку було проведено протягом 2017-2018 навчального року такі заходи:

 • Проведено вечір пам’яті до Дня визволення України від фашистських загарбників, на якому учні поглибили  знання  з історії ІІ світової війни; вшанували пам’ять загиблих визволителів (жовтень 2017р.)
 • Виховний захід до Дня української мови та писемності «Наша мова – наш скарб», на якому учні згадали про нелегкий шлях становлення рідної мови та декламували вірші українською мовою (листопад 2017р.)
 • Виховну годину До Міжнародного дня толерантності  «Ми різні, але ми – рівні», під час якої учні мали можливість поглибити та закріпити навички толерантного спілкування.  Учнівський колектив створили дерево толерантності, де записали побажання та правила яких потрібно дотримуватися кожному для того щоб гуртожиток став простором толерантності та всім стало комфортніше жити в ньому (листопад 2017р.)
 • Тематичний вечір до Дня Гідності та Свободи «Україна – територія Гідності і Свободи» (листопад 2017р.)
 • Вечір пам’яті жертв голодомору: «Минуле стукає в наші серця», де ознайомили учнів з трагічним минулим нашого народу і вшанували пам’ять про мільйони загублених життів співвітчизників (листопад 2017р.)
 • Виховну годину до всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІД «Життя найвища цінність», а також учні створили стіннівку в якій висвітлили правила профілактики та шляхи передачі вірусу ( грудень 2017р.)
 • Провели новорічне свято «Новорічне ТV- шоу» та святкову дискотеку для учнів що проживають в гуртожитку( грудень 2017р.)
 • Учні гуртожитку відвідали Чернівецький краєзнавчий музей де долучилися до виконання колядок та дізналися більше про традиційну буковинську коляду (січень- лютий 2018р.)
 • Проведено годину спілкування до Дня Соборності України  «Україна є була і буде» метою якої є  виховання національної свідомості учнів i людської гiдностi, виховання глибокої поваги та любовi до Батькiвщини  (січень- лютий 2018р.)
 • Проведено бесіду до Дня пам’яті героїв Крут «Герої Крут для нащадків взірець», учні гуртожитку вшанували пам’ять загиблих молодих бійців у Бою під Крутами біля пам’ятника Тараса Шевченка (січень- лютий 2018р.)
 • Виховний захід до Дня закоханих «Кохання це пречистий скарб душі», учні згадали про історію свята та його традиції.
 • До дня Герої Небесної Нотні учні виготовили фотовиставку «Герої серед нас» та вшанували пам’ять загиблих біля пам’ятника  Шевченка запаленням лампадок (січень- лютий 2018р.)
 • Було організовано фотовиставку « Йде весна по світу» (березень 2018р.)
 • Проведено інформаційну годину до Міжнародного Жіночого Дня « Як святкують 8 березня в різних країнах світу» (березень 2018р.)
 • До Дня народження та смерті Т.Г. Шевченка проведено вечір поезії «Літературний вінок Кобзареві» (березень 2018р.)
 • Виставка до Великоднього свята «Розквітай писанко» (квітень 2018р.)
 • Інформаційна година до Дня здоров’я «Бережи здоров’я змолоду» (квітень 2018р.)
 • інформаційна година до Міжнародного Дня Землі «Земля наш дім» (квітень 2018р.)
 • фотовиставка «Чорнобиль болить крізь роки» (квітень 2018р.)
 • година спілкування до Дня пам’яті чорнобильської трагедії «Чорнобиль болить крізь роки» (квітень 2018р.)
 • круглий стіл до відзначення Дня Перемоги «Пам’ять вічно жива» (травень 2018р.)
 • інформаційна година до День матері «Найсвятіше слово мама» (травень 2018р.)
 • Відзначили Всесвітній день вишиванки (травень 2018р.)
 • Організували похід у парк та участь у міських заходах до Дня захисту дітей (червень 2018р.)
 • Година спілкування «Людяність твоя найкраща риса» (червень 2018р.)

У гуртожитку працює Рада гуртожитку та Наркологічний пост, де щомісячно проводиться просвітницько-профілактична робота.

Проводиться відповідна робота з учнями соціальних категорій, так з дітьми сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування проводяться профілактичні бесіди на теми збереження здоров’я, вплив шкідливих звичок на підлітковий організм, про інтернет та соціальні залежності та про їх права та обов’язки як свідомих громадян суспільства.

Аналіз спортивно-масової роботи за 2017/2018 н.р.

У навчальному закладі велика увага приділяється спортивно-масовій роботі. Для фізичного виховання раціонально використовується спортивна база. Працюють 6 спортивних секцій, систематично в училищі проводяться спортивні конкурси, змагання, спортивні ігри.

Так у спортивних гуртках протягом 2017-2018н.р. кількість учнів, що відвідували гуртки становить 167 учнів.

Згідно положення спартакіади учнів професійно-технічних навчальних закладах міста та області у 2017-2018 н.р. наші учні здобули такі призові місця у таких видах спорту, як:

І місце – легка атлетика

І місце – легкоатлетичний крос

І місце – волейбол

І місце – баскетбол

І місце – настільний теніс

Учні Вищого професійного училища №3 м. Чернівці приймали участь у Всеукраїнській спартакіади учнів професійної освіти України 2018 року, і вибороли наступні місця:

ІV – місце з настільного тенісу (змагання проходили в м. Чернівці)

ІV – місце з баскетболу (змагання проходили в м. Запоріжжя)

ІV – місце з легкої атлетики (змагання проходили в м. Дніпро)

В загальному заліку з 5 видів спорту вибороли 3 місце з 24 областей України.

Навчально-методична діяльність

Усі питання, що розглядались на засіданнях педагогічної ради, спрямовані на удосконалення навчально-виробничого процесу і його методичного забезпечення відповідно до державних стандартів; рішеннями педагогічних рад визначені основні напрямки роботи педколективу. Більшість прийнятих педрадою рішень носить конструктивний характер, систематично заслуховується стан роботи з виконання раніше прийнятих рішень.

Щомісячно проводяться інструктивно-методичні наради з актуальних питань організації навчально-виховного процесу, вивчення нормативно-розпорядчих документів.

 Організація навчально-методичної діяльності у ВПУ № 3 проводиться відповідно до Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі.

Одним з обов’язків педагогічних працівників в професійно-технічному закладі є постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури. Цьому значною мірою сприяє організація методичної роботи з педагогічними працівниками. Найпоширенішими формами є робота методичних комісій, робота школи педагогічної майстерності та Школи молодого педагога, наставництво, самоосвіта, підвищення кваліфікації.

Одним з показників цілісності й системності науково-методичної роботи є обов’язкова наявність єдиної мети у всіх елементів цієї системи, їх впорядкованість загальній меті функціонування науково-методичної роботи в училищі. Таким чином була обрана методична проблема «Сучасні педагогічні  технології  особистісно-орієнтованого  навчання як засіб  розвитку творчого потенціалу учнів», над якою педагогічний колектив училища працює з 2013 року, і відповідно спрямована робота методичних комісій та методичної ради. Цього року, на засіданні педагогічної ради, було узагальнено роботу педагогічного колективу над даною науково-методичною проблемою

В училищі працюють 5 методичних комісій, кожне з яких планомірно працюють за визначеною методичною проблемою, конкретними завданнями та відповідним плануванням: МК професійного циклу за професією «кравець, закрійник», голова Берегій Л.О.; МК професійного циклу за професією «перукар (перукар-модельєр), манікюрник» голова Мельник І.О.; МК природничо-математичних дисциплін, голова Павлюк Н.В.; МК  суспільно-гуманітарних дисциплін, голова Плаксюк І.І.; МК класних керівників, голова Данелюк Д.К.

Протягом 2017-2018 н.р. методичними комісіями проведені предметні декади, які відзначились змістовними, цікавими заходами, екскурсіями. Інноваційною формою  в роботі МК є проведення майстер-класів, семінарів-практикумів з показом сучасних виробничих технологій. У діяльності всіх МК

прослідковується систематичне  виконання запланованих заходів, розгляд  усіх методичних заходів, а не заочне їх зарахування.

Належна увага в роботі МК приділяється якісному проведенні уроків теоретичного та виробничого навчання. З цією метою проводяться відкриті уроки, до яких ретельно готуються педагоги та з високою відповідальністю коректують та доповнюють  їх методична служба в училищі: методист,старші майстри та голови МК. На належному методичному рівні в училищі проведено  12 відкритих  уроків: 4 уроки  з виробничого навчання: Гриник Г.С., Яковлєва К.І., Николаїшина К.В., Трут М.В. 6 уроків з теоретичного навчання: Павлюк Н.В., Плаксюк І.І., Максимюк В.П., Олексюк Л.Ю., Альбота Н.В., Васелюк О.Й., 2 урики з психолого-орієнтовваних спецкурсів: Максимюк І.М., Бечка О.В.

З  метою вивчення та впровадження сучасних педагогічних технологій в училищі традиційно  проведений предметні декади, декади професій, засідання Школи педагогічної майстерності, Школи молодого педагога,. Заходи проводені  в інтерактивній  формі, якісно організовані та ефективно проведені з використанням сучасних мультимедійних засобів. До проведення Школи професійної майстерності долучились  та  якісно презентували свої методичні напрацювання педагоги: Плаксюк І.І., Павлюк Н.В., Берегій Л.О., Савчук-Баловсяк Г.Д.

Високої уваги заслуговує  якісна підготовка та проведення обласного семінару професійного циклу. Голова МК Берегій Л.О. забезпечила  якісну підготовку відповідних заходів та високий рівень проведення семінарів. Під час проведення обласного семінару педагоги  гідно представили свої методичні напрацювання та з високою професійністю провели відповідні заходи.

Одним із критеріїв професійної майстерності є підвищення кваліфікації  педагогічних працівників. В 2017-2018 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації – 2 викладачі спецдисциплін, 6  – майстрів виробничого навчання,1 викладач психолого-орієнтораних спецкурсів, 6 викладачів загальноосвітніх дисциплін.

Протягом навчального року вивчався та узагальнювався стан вивчення психолого-орієнтованих спец курсів. Ретельне вивчення стану викладання даних предметів розглянуто на засіданні педагогічної ради та показало належну  професійну підтовку за даним напрямком.

Проведено чотири засідання атестаційної комісії, де розглядались питання затвердження  плану роботи атестаційної комісії, розгляд заяв, поданих викладачами та майстрами виробничого навчання на чергову та позачергову атестацію, затвердження графіка проведення атестації педагогічних працівників  та розгляд  методичних напрацювань атестуючи ми.

         В методичному кабінеті оформлений куток «Готуємось до атестації», «На допомогу атестуючому», «Інструктивно-методичні матеріали щодо атестації».

Атестаційною комісією проведений глибокий аналіз педагогічної діяльності  атестуючих  за  міжатестаційний період. За результатами атестації 2018 року  прийняті відповідні рішення щодо відповідності вищезазначених педагогічних працівників про присвоєння планових категорій та педагогічних звань.

Методична робота у 2017-2018 н.р. спрямовувалась на:

 • забезпечення ефективного науково-методичного супроводу впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний та виробничий процес;
 • Організацію діяльності методичних комісій на пропаганду і практичне освоєння педагогами особистісно-зорієнтованого навчання і виховання, для розвитку творчого потенціалу учнів;
 • інформування педагогів про актуальні проблеми модернізації освіти, перспективний педагогічний досвід.

Для покращення якості методичної роботи в навчальному закладі рекомендую:

 1. Запровадити в роботі МК «Практично-орієнтовані проекти» з метою формування соціальної компетентності
 2. Активізувати роботи взаємовідвідування уроків досвідченими та молодими колегами, запровадити аналітичну та звітну діяльність про відвідування уроків з метою якісного вивчення та впровадження ефективних форм роботи у педагогічній практиці.
 3. Запланувати на засідання педагогічної ради висвітлення педагогічного досвіду Савчук-Баловсяк Г.Д., Зайцевої Л.А., Назарко І.С.

Безпека життєдіяльності учасників

навчально-виховного процесу

Важливими показниками при оцінці стану охорони праці в училищі є кількість нещасних випадків. За 2017-2018 н.р. виробничих травм серед працівників в училищі не було. Відсутні випадки травматизму, що сталися під час навчально-виховного процесу з учнями училища.

ВПУ № 3 представило матеріали на Всеукраїнський громадський огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України, де на обласному етапі здобуло 1 місце (відзначені премією Обкому профспілки в розмірі 5000 грн.).

Організаційні заходи з охорони праці

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності у Вищому професійному училищі проводиться відповідно до складеного плану, що затверджується на навчальний рік .

Оформлений акт готовності навчального закладу до нового навчального року.

З метою реалізації в училищі конституційного права на здорові та безпечні умови праці та навчання впроваджена система управління охороною праці, створена служба з охорони праці, діє кабінет з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Персональний склад служби з охорони праці визначений наказом.

Розроблені програми первинного інструктажу з охорони праці на робочих місцях. Інструктування працівників та учнів оформляється у відповідних журналах (журналах інструктажів на робочому місці).

Учні училища проходять вступний, первинний та позаплановий інструктажі, про що є відповідні записи у журналах інструктажів на робочому місці, які ведуться на кожну навчальну групу.

З учнями проводиться інструктаж з електробезпеки у відповідності із розробленими інструкціями, що діють в  училищі. Інструктаж закінчується перевіркою знань та присвоєнням І групи допуску з електробезпеки.

Також з учнями проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності.

Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, що є в наявності в кожному навчальному кабінеті та майстерні в/н.

Перед  початком  навчальних  занять  один раз на рік,  а також  при  зарахуванні  або  оформленні  до  навчального  закладу учня,  проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службою охорони  праці, класними керівниками та майстрами в/н.

Запис  про  вступний  інструктаж  робиться  на   окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

Працівники училища під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять вступний, первинний, повторний інструктажі. Про що є відповідні записи у журналах інструктажів на робочому місці по структурних підрозділах.

Згідно вимог ст.18 Закону України «Про охорону праці» та розділу 8 (Охорона праці і здоров’я) Колективного договору працівники   училища проходять навчання і перевірку  знань  з  охорони  праці,  безпеки життєдіяльності  безпосередньо в училищі   обсягом   не   менше 20 годин.

Розроблені програма та тематичний план навчання працівників з питань охорони праці та електробезпеки. Перевірка знань працівників проводиться у відповідності з Типовим положенням про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці.

У квітні місяці проведене навчання та перевірка знань з охорони праці з працівниками .

Згідно вимог розділу ІV «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та розділу 8 (Охорона праці і здоров’я) Колективного договору у січні місяці пройшла чергова перевірка знань з електробезпеки у електротехнічних  працівників та майстрів виробничого навчання.

Оформлені акти-дозволи на експлуатацію кабінетів, майстерень в/н .

У майстернях в/н, кабінетах спеціальних та загальноосвітніх дисциплін  оформлені кутки з охорони праці.

Приміщення училища забезпечені знаками безпеки.

Технічні заходи

Майстерні виробничого навчання забезпечені колективними засобами захисту (заземлення, занулення, блокування,  переносне заземлення, автоматами напруги, місцевими вимикачами). 1 раз на 2 роки проводиться вимірювання опору контуру заземлення.

Майстерні училища поповнюються новим сучасним обладнання. Парк швейного обладнання складає 154 одиниці швейних машин з них 50 швейних машин сучасного випуску тобто нові:

 • 105 універсальних машин,
 • 49 спеціальних машин.
 • 21 сучасних нових парових прасок.

Постійно виконується профілактичний ремонт обладнання.

Стан пожежної безпеки та цивільного захисту

За  2017/18н.р. рік в училищі не сталося жодної пожежі.

Для забезпечення відповідного рівня знань працівників з пожежної безпеки з працівниками проводяться вступний, первинний, повторний інструктажі, які передбачають вивчення питань пожежної безпеки.

В училищі діють інструкції з пожежної безпеки та цивільного захисту.

Для покращення стану пожежної безпеки витрачено коштів у сумі 16954 грн:

 • Страхування працівників добровільної пожежної дружини;
 • Забезпечення знаками безпеки;
 • Забезпечення засобами індивідуального захисту;
 • Пожежні стенди;
 • Забезпечення вогнегасниками.

Оновлена нормативна база з цивільного захисту відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту.

Заходи з пропаганди знань з питань

охорони праці та безпеки життєдіяльності

Двічі на рік в квітні та листопаді місяці в училищі проводиться Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Під час Тижня знань з безпеки життєдіяльності проводяться наступні заходи: виставки стіннівок, вікторини, міні-лекторії, екскурсії в пожежну частину, просвітницькі акції.

11 травня 2018 року проведений День цивільного захисту та комплексне об’єктове тренування за ввідною «пожежа на другому поверсі».

Під час навчання відпрацьовувалися дії працівників та учнів училища під час пожежі: правила евакуації людей, гасіння вогню первинними засобами, правила приведення вогнегасника в дію, призначення інструменту у пожежному щиті.

Проводиться роз’яснювальна робота серед батьків з профілактики побутового травматизму.

Проводяться зустрічі із державними інспекторами: Першотравневого РВ ДАІ, міського відділу ДСНС. Тісно співпрацюємо з Міжнародною організацією «Червоний хрест»

Постійно проводиться профілактичні бесіди серед учнів з метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму та Тижневики з безпеки дорожнього руху.

Щотижня проводяться в групах «Хвилинки безпеки».

Кадрова робота

         Навчальний заклад укомплектовано керівними і педагогічними кадрами  на 100% від потреби;

–         викладачами 100%

–         майстрами виробничого навчання на 100%

Всі викладачі мають повну вищу освіту, що відповідає фаху.

Якісний склад педагогічного колективу складає:  12 чол. – викладач-методист, 6 чол.– старший викладач, 3  чол. – спеціаліст вищої категорії, 7 чол. – спеціаліст ІІ категорії, 1  чол. –викладач-спеціаліст;

11 тарифний  розряд – 7 майстрів в/н;

12 тарифний  розряд – 5 майстрів в/н;

13 тарифний  розряд – 2 майстри в/н;

14 тарифний  розряд – 2 майстри в/н;

І категорія – 11 майстрів в/н.

Фаховий рівень майстрів виробничого навчання відповідає професіям та кваліфікації тих спеціальностей, з яких ведеться підготовка учнів, повну вищу фахову освіту мають 8 майстрів виробничого навчання; базову вищу фахову освіту мають 2 чол., освіта не за фахом у 2 чол., решта середня спеціальна – 17 чол., але вони вчасно проходять курси підвищення кваліфікації, та мають чималий стаж роботи в училищі.

Підготовку робітничих кадрів здійснюють педагогічні працівники, які мають стаж педагогічної роботи:

Від 1-5 років – 7 чол.

Від 6-10 років – 7 чол.

Від 11-20 років – 14 чол.

Від 21-30 років – 10 чол.

Понад 30 років – 18 чол.

Педагогічне навантаження розподіляється відповідно до фахової освіти викладача. Відповідає штатному розпису та нормативним документам.

Всі педагогічні працівники вільно володіють державною мовою, вміють користуватися комп’ютерною технікою на рівні користувачів і застосовують її в практичній діяльності.

Ведення особових справ, карток обліку здійснюється інспектором з кадрів відповідно до вимог. На всіх працівників навчального закладу розроблені посадові інструкції, в яких передбачені питання охорони праці і вимоги кваліфікаційних характеристик.

У 2017/2018 н.р. колектив поповнився  13-ма новоприйнятими працвівниками.

Фінансово-господарська та виробнича діяльність

     Фінансово-господарська діяльність ВПУ № 3 направлена на забезпечення навчального процесу і здійснюється згідно з кошторисом доходів і видатків, який розробляється щорічно.

Училище з 01.01.2017 р.  фінансується з місцевого бюджету та за рахунок субвенції (що фінансується МОН).

В умовах обмеженого державного фінансування одне із основних додаткових джерел, що забезпечує видатки на організацію професійного навчання, утримання навчально-матеріальної бази, техніки, обладнання, її поновлення та розвиток навчального закладу є доходи від позабюджетної діяльності, доходи від навчально-виробничої діяльності і наданих послуг населенню, перепідготовка за направленням від центру зайнятості, благодійні внески, оренди приміщень.

Надходження та використання коштів загального фонду за 2017/2018 н.р.

На зарплату:

за рахунок місцевого бюджету використано 5617325,33 грн.

з них:

 • На премію До Дня вчителя у 2017 р. – 164208 грн.
 • Щорічну винагороду – 159030 грн.
 • За рахунок субвенції – 1115063 грн.
 • З них:
 • На премію До Дня вчителя у 2017 р. – 49917 грн.
 • Щорічну винагороду – 46800 грн.

На стипендію: 2599129 грн. використано.

На тепломережу витрачено 226116 грн.

Водопостачання – 23146 грн.

Послуги РЕМу – 230762 грн.

Газопостачання – 519361,11 грн.

Придбано електротовари на суму 10215,00 грн.

Вогнегасники і протипожежна безпека – 7889 грн.

Бібліотечний фонд – 2900 грн.

Стенди – 23669 грн.

Мебель, дошки магнітні, столи розкрійні – 76682,00 грн.

Швейні машини – 135049,00 грн.

Спортивний інвентар – 9900 грн.

Принтера і монітор – 12800 грн.

Вище перераховані товари та послуги виконані за рахунок спецкоштів та держбюджету.

Всі працівники училища є членами профспілкового комітету ВПУ № 3, актив якого дбає про комфортні умови роботи працівників навчального закладу. Протягом минулого року було надано:

 • матеріальну допомогу працівникам училища на суму 38450 грн., ветеранам війни – 900 грн.
 • за рахунок профспілкових коштів виділено матеріальне заохочення кращим групам по рейтингу на суму 1900 грн.
 • преміювання переможців різноманітних конкурсів та змагань на суму 6900 грн.
 • до свят, ювілейних дат профкомом виділено коштів – 27500 грн.

Загальна суму витрат  коштів на матеріально-соціальні потреби  склала  74750 грн.

Матеріально – технічна база училища

Для ефективного проведення навчально-виробничого процесу велике значення має створення налжених умов навчання та проживання учнів у гуртожитку. До початку 2017/2018 н.р. було проведення великий об’єм ремонтних робіт. Завдяки зусиллям викладачів, майстрів виробничого навчання, кожна навчальна аудиторія та навчально-виробничі майстерні готові до нового навчального року.

З вересня 2017 року зав.кабінетами та зав.майстернями, завдяки  власним зусиллям та за допомогою батьків створили належні умови, виконавши ряд ремонтних робіт та придбавши комплексно-методичне забезпечення  на загальну суму 192039 грн.

Колектив ВПУ № 3 зхавершив навчальний рік  та вступає в новий навчальний рік з новими завданнями, а саме:

 1. Продовження роботи щодо підтримки та покращення матеріально-технічної бази
 • внутрішній ремонт спортивної зали;
 • упорядкування заднього двору (демонтаж дерев);
 • ремонт кухні та їдальні в гуртожитку.
 1. Активізція щодо напрямку профорієнтаційної роботи.
 2. Впровадження нової науково-методичної проблеми педагогічного колективу на 2018-2023 роки.
 3. Створення максимально-сприятливих умов для інтелектуального, морального, фізичного та естетичного розвитку учнів.

Треба любити те, що робиш,

І тоді праця, навіть найскладніша,

Підноситься до творчості

 

 

 

Архіви

Категорії