Головна » Наші партнери

Наші партнери

Співпраця навчального закладу і роботодавця – шлях формування кваліфікованих фахівців високої професійної компетентності

 « Соціальне партнерство – це насамперед довіра…»

 

Сучасний ринок праці вимагає максимальної готовності випускників до повноцінної професійної діяльності на конкретному виробництві. Конкурентоспроможність су­часного робітника передусім за­лежить від того, чи володіє він прогресивними виробничими технологіями, чи вміє викону­вати роботи з використанням новітніх матеріалів, інструмен­тів, обладнання. Роботодавці зацікавлені бра­ти на роботу кваліфікованих фахівців, здатних якісно ви­конувати свої обов’язки відразу після завершення навчан­ня. Тому багато роботодавців активно включаються у про­цес підготовки молодих спеціалістів.

 Така співпраця дає мож­ливість активно ви­користовувати виробничі потужності підприємств, орга­нізовувати виробничу практи­ку, запроваджувати нові тех­нології навчання. Є й такі потенційні роботодавці, що залучаються до придбання чи оновлення обладнання для май­стерень. У такий спосіб значно покращується фахова підготовка учнів.

            Адже, співпраця   щодо   соціального   партнерства   з   питань підготовки кваліфікованого робітника сприяє  вивченню   сучасних технологій :

  • розвитку творчої особистості   майбутнього   фахівця   на   основі   впровадження прогресивних освітніх та сучасних виробничих технологій;
  • розвитку інноваційного мислення  педагогів,  вироблення  альтернативного  бачення, вмінь продукувати нові ідеї;
  • зміні акцентів в організації навчально-виробничого процесу;
  • підвищенню загальної та   професійної   культури   педагогів   та   учнів,   рівня   їх компетентності.

За спільної  ініціативи директора ПАТ «Трикотажна фірма Арніка» Козлової Тетяни Микитівни та директора Вищого професійного училища № 3 м.Чернівці  Нікішиної Олесі Валентинівни відбувся семінар на базі підприємства. Активну участь в ньому прийняли педагоги навчального закладу: старший майстер – Косован Л.І., викладач швейного обладнання – Гончарюк О.М., та майстри виробничого навчання – Григорчук М.Т., Дожук О.С., Трут М.В.

Технолог  ПАТ «Трикотажна фірма Арніка»  Кузнєцова Ольга ознайомила з  технічною документацією на продукцію, що виробляє підприємство згідно укладених угод з партнерами Польщі та Німеччини. Роботою сучасного обладнання по виготовленню натільної білизни та пристроями малої механізації, матеріалами та фурнітурою. Педагоги мали змогу власноруч виконати ряд операцій на кожній швейній машині, відчути потужний виробничий процес.

Чим  ефективніше колектив Вищого професійного училища №3м.Чернівці  буде  взаємодіяти  з роботодавцями  в  питанні  формування  трудового  потенціалу регіону,  тим  більша  кількість випускників буде своєчасно працевлаштована.

Наші партнери

Архіви

Категорії