Головна » Атестація педпрацівників

Category Archives: Атестація педпрацівників

Атестація педагогічних працівників 2020/2021 н.р.

Найдосвідченіший педагог ніколи не

повинен спинятися на досягнутому, бо якщо

немає руху вперед, то неминуче починається відставання.

В.О. Сухомлинський

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1255-10

Лист МОН про підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/

СПИСОК

педагогічних працівників Вищого професійного училища № 3 м. Чернівці, які підлягають атестації   у 2020/2021 навчальному році

 

Атестація 2020 року

Згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, наказу директора ВПУ № 169 від 06.09.2019 року, була створена атестаційна комісія на 2019-2020 н.р.

          Розроблено план заходів, графік проведення  чергової та позачергової атестації педагогічних працівників, згідно якого атестації підлягало 11 чоловік з них: 3 викладачі загальноосвітніх дисциплін Бойчук Л.І., Кундій Н.В.; 1 викладач спецдисциплін Гончарюк О.М.; 6 майстрів виробничого навчання Бричка Г.Д., Ваврінчук С.Т., Дожук О.С., Кушнір Я.В., Лужна Ю.С., Олентирь О.І.; 1 практичний психолог училища Софійчук О.В., 1 соціальний педагог училища Максимюк І.М.

          Проведена інструктивно-методична нарада, на якій голова атестаційної комісії Нікішина О.В. ознайомила з основними розділами Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

          Проведено чотири засідання атестаційної комісії (протокол № 1 від 06.09.2019 р., протокол № 2 від 18.10.2019 р., протокол № 3 від 26.02.2020 р., протокол № 4 від 31.03.2020р.), де розглядались питання затвердження плану роботи атестаційної комісії, затвердження графіка проведення атестацій педагогічних працівників у 2019-2020 н.р. та заслухані творчі звіти педагогічних працівників про їх професійні досягнення за міжатестаційний період.

          У методичному кабінеті оформлений куток «Готуємось до атестації», «На допомогу педагогічним працівникам, які атестуються», «Вони атестуються». Розроблений пакет документів щодо вивчення системи роботи викладачів та майстрів виробничого навчання, практичного психолога, соціального педагога.

Атестація педагогічних працівників – це підсумок професійної майстерності педагога, демонстрація його найкращих професійних умінь. Вона підвищує статус педагогічної професії, стимулює діяльність педагога до поповнення свого досвіду, допомагає визначити кращих педагогічних працівників.

Кожен педагог з трепетом у душі чекає атестації, адже міжатестаційний період – це час експериментів, дослідів, нововведень. Завершальний етап цього процесу підводить логічну межу, яка дає можливість оцінити рівень кваліфікації педагогічного працівника.

Атестація педагогів ВПУ №3 м.Чернівці у 2019-2020 навчальному році пройшла успішно, кожен педагог відповідно підготувався, щоб показати свої творчі надбання, результати праці за звітний період. Усім педагогічним працівникам вдалося гідно пройти атестаційний період від початку його й до завершення.

Атестаційною комісією, яка працювала протягом навчального року згідно  складеного плану, був проведений глибокий аналіз педагогічної діяльності за міжатестаційний період педагогів, які атестуються.

Педагогічні працівники, які підлягали атестації, пройшли курсову перепідготовку при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та при Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.     Свої творчі здобутки, методичні напрацювання, педагогічні знахідки педагоги представляли на розсуд атестаційної комісії. Проведену роботу за міжатестаційний період педагоги демонстрували на робочих місцях, у кабінетах та майстернях.

Протягом атестаційного періоду члени атестаційної комісії відвідали уроки теоретичного та виробничого навчання, позанавчальні виховні заходи, ознайомилися з досвідом роботи педагогів, досягненнями їх  самоосвітньої роботи. Аналіз відвіданих заходів показав належну професійну підготовку педагогів, які атестуються.

        Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови творчої, дослідницької, ініціативної діяльності педагога. Свої творчі здобутки та професіоналізм педагоги, які атестуються, мали можливість продемонструвати на засіданнях методичних комісій та під час проведення відкритих методичних заходів в училищі.

Своєрідним  іспитом  професійної майстерності, до якого ретельно готувались педагоги,  було заключне  засідання атестаційної комісії, де вони гідно презентували  свої творчі знахідки на педагогічній ниві. 31 березня  2020 року в умовах карантину, за допомогою платформи для проведення відеоконференцій Zoom, у  Вищому професійному училищі № 3 м. Чернівці відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії.

          Свої творчі здобутки та методичні напрацювання педагоги, які атестуються, представляли у вигляді електронних портфоліо,  презентаціями власних богів. Кожен з них з гідністю прозвітував про проведену роботу та розповів про плани на майбутнє. Цікаві методичні  наробки  та творчі знахідки сучасних педагогічних технологій з досвіду роботи  педагоги узагальнили у вигляді педагогічних  портфоліо, тематичних  папок та методичних розробок.

Атестаційною комісією ВПУ №3 м.Чернівці проведений глибокий аналіз педагогічної діяльності  за  міжатестаційний період педагогів, що атестуються. На заключному засіданні атестаційна комісія прийняла відповідні рішення:

 1. Бойчук Л.І. відповідає займаній посаді. За результатами атестації присвоїти Бойчук Лілії Іванівні кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».
 2. Бричка Г.Д. відповідає займаній посаді. За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Брички Галини Дмитрівни раніше встановленому 14 тарифному розряду та присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання 1 категорії».
 3. Ваврінчук С.Т. відповідає займаній посаді. За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Ваврінчук Софії Тимофіївни раніше встановленому 14 тарифному розряду та присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання 1 категорії».
 4. Гончарюк О.М. відповідає займаній посаді. За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Гончарюк Олесі Михайлівни раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист».
 5. Дожук О.С. відповідає займаній посаді. За результатами атестації встановити Дожук Ользі Степанівні  13  тарифний розряд.
 6. Кундій Н.В. відповідає займаній посаді. За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Кундій Наталії В’ячеславівни раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист».
 7. Кушнір Я.В. відповідає займаній посаді. За результатами атестації встановити Кушнір Яні Володимирівні  12 тарифний розряд.
 8. Лужна Ю.С. відповідає займаній посаді. За результатами атестації встановити Лужній Юлії Степанівні  14  тарифний розряд.
 9. Максимюк І.М. відповідає займаній посаді. За результатами атестації присвоїти Максимюк Інні Михайлівні кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».
 10. Олентирь О.І. відповідає займаній посаді. За результатами атестації встановити Олентирь Оксані Іванівні  14 тарифний розряд.
 11. Софійчук О.В. відповідає займаній посаді. За результатами атестації присвоїти Софійчук Одарці Василівні кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

28 квітня 2020 року відбулося засідання атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації  під час якого педагоги училища Бричка Г.Д., Ваврінчук С.Т., Гончарюк О.М., Кундій Н.В. успішно були атестовані.

Варто зазначити, що атестація – це непросто обов’язок викладача, а  й спроба показати свої знання й  навчити інших, спроба самому збагатитися у плані отримання нових знань, інновацій у педагогічній діяльності і не зупинятися на досягнутому.

          Професійна підготовка викладача, майстра виробничого навчання  не закінчується у стінах педагогічного освітнього закладу, вона продовжується протягом усієї професійної діяльності педагога. Науково-методична робота, яка супроводжує педагога, завжди є динамічною системою навчально-методичної і науково-дослідницької діяльності педагога, які тісно взаємопов’язані і взаємозумовлені. Навчально-методична робота спрямована на підвищення професійно-педагогічної культури педагогів і комплексне методичне забезпечення освітнього процесу, стимулює процес створення і впровадження нових педагогічних ідей, технологій навчання і виховання, забезпечує експериментальну перевірку їх ефективності. Педагоги ВПУ №3 знаходяться у постійному пошуку нових педагогічних ідей, які результативно впроваджують в освітній процес.

 

 

Перспективний план, графік  на 2018-2023 р.

perspektyvnyj-grafik-kursy-dlya-nmts-pto-2018

perspektyvnyj-plan-atestatsiyi-ta-kursovoyi-perepidgotovky-2018

Атестація 2018/2019 н.р.

30.03.2018р. у ВПУ №3, з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу,  відбулося заключне засідання атестаційної комісії.

Атестаційна комісія розглянула атестаційні листи, заслухали творчі звіти та портфоліо педагогічних працівників.

14 педагогічних працівників, які підлягали черговій атестації, успішно її пройшли:

 1. Альбота Н.В., викладач французької мови, відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».
 2. Бечка О.В., викладач психологічно-орієнтованих спецкурсів, відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».
 3. Васелюк О.Й., викладач економіки, відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про присвоєння Васелюк О.Й. кваліфікаційної категоріюї «спеціаліст вищої категорії» .
 4. Гакман П.В., майстер виробничого навчання, відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Гакман П.В. раніше встановленому 14 тарифному розряду та педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії»
 5. Гриник Г.С., майстер виробничого навчання, відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Гриник Г.С. раніше встановленому 14 тарифному розряду та педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії»
 6. Дребіт Н.І., викладач спецдисциплін, відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Дребіт Н.І. раніше встановленої кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач»
 7. Максимюк І.М., викладач психологічно-орієнтованих спецкурсів, відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»
 8. Николаїшина К.В., майстер виробничого навчання, відповідає займаній посаді. За результатами атестації порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Николаїшиної К.В. раніше встановленому 14 тарифному розряду та педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії»
 9. Павлюк Н.В., викладач математики, відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Павлюк Н.В. раніше встановленої кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»
 10. Плаксюк І.І., викладач світової літератури, відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Плаксюк І.І. раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»
 11. Скоробогач О.С., викладач спецдисциплін, відповідає займаній посаді. Встановити Скоробогач О.С. кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»
 12. Тищук О.Й., викладач фізичної культури. відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Тищук О.Й. раніше встановленої кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»
 13. Трут М.В., майстер виробничого навчання, відповідає займаній посаді. Встановити 12 тарифний розряд.
 14. Яковлєва К.І., майстер виробничого навчання, відповідає займаній посаді. Встановити 14 тарифний розряд.

Графік проведення чергової та позачергової атеастації 2017/2018 н.р.

spysok-atestuyuchyh

Атестаційні матеріали 2017/2018 н.р.

atestatsyya-2017-2018

28.04.2017

Професійне зростання педагога

«Найвище добро, яке може здійснити людина –

це вдосконалити свої можливості,

щоб бути здатною служити людству.»

М.Філд

28 квітня 2017 року на базі бібліотеки Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини»  педагоги Вищого професійного училища №3 за рішенням заключного засідання І рівня атестаційної комісії училища: Олентир Т.М., Козарійчук Л.В., Данелюк Д.К., Бевцик В.Г., Бевзюк М.В., Трут В.В., Донська М.Ф.,Григорчук М.Т., Коротій А.В.  пройшли атестацію перед атестаційною комісією  ІІІ рівня Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про результати присвоєння категорій та педагогічних звань Департаментом освіти і науки буде видано підсумковий наказ.

Щиро вітаємо педагогів із професійними здобутками!

30.03.2017

Атестація педагогічних працівників

 

Найдосвідченіший педагог

ніколи не повинен спинятися на досягнутому,

бо якщо немає руху вперед, то неминуче

починається відставання

В.Сухомлинський

У Вищому професійному училищі №3м. Чернівці 30 березня 2017 року відбулося заключне засідання атестаційної комісії I рівня. Атестація для педагога – це важливий етап його професійного життя, точка опори для подальших здобутків і звершень на педагогічній ниві.

 Атестаційна комісія,  під керівництвом голови атестаційної комісії директора ВПУ №3 м. Чернівці Нікішиної О.В.,працювала згідно визначених нормативно-правових документів, розглянула характеристики та атестаційні листи педагогічних працівників та постановила:

 1. Олентир Т.М., викладач спецдисциплін відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Олентир Т.М.. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист».
 2. Козарійчук Л.В., викладач спецдисциплін відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Козарійчук Л.В.. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному  званню «викладач-методист».
 3. Данелюк Д.К., викладач хімії відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Данелюку Д.К. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»
 4. Бевцик В.Г., викладач історії відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісіє департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА про відповідність  Бевцику В.Г. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та встановлення  педагогічного звання «старший викладач».
 5. Трут В.В майстер виробничого навчання, відповідає займаній посаді. Підтвердити 12 тарифний розряд. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Трут В.В. раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії»
 6. Бевзюк М.В.,майстер виробничого навчання, відповідає займаній посаді. Підтвердити 12 тарифний розряд. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Бевзюк М.В. раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії»
 7. Донська М.Ф., майстер виробничого навчання, відповідає займаній посаді. Підтвердити 12 тарифний розряд. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про відповідність Донської М.Ф. раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії»
 8. Коротій А.В., майстер виробничого навчання, відповідає займаній посаді. Підтвердити 12 тарифний розряд. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про присвоєння Коротій А.В. педагогічного звання «майстер виробничого навчання І категорії»
 9. Григорчук М.Т.., майстер виробничого навчання, відповідає займаній посаді. Підтвердити 12 тарифний розряд. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про присвоєння Григорчук М.Т. педагогічного звання «майстер виробничого навчання І категорії»
 10. Дожук О.С. майстер виробничого навчання відповідає займаній посаді. Встановити 10 тарифний розряд.
 11. Лужна Ю.С.. майстер виробничого навчання відповідає займаній посаді. Встановити 11 тарифний розряд.
 12. Плешка Ю.І.. відповідає займаній посаді. Встановити кваліфікаційну категорію «викладач другої категорії»
 13. Бечка О.В.. психолог, відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «психолог ІІ категорії».

Усім педагогам – творчих злетів, професійних успіхів та постійного самовдосконалення!

0-02-05-805125ee0294fc5b2420ae6bbbc135e5abc38e15c1e0d538789b1af6e044137f_full 0-02-05-d727f67c5710fbe4de3b50355b2496f5572c122a0394279fb7dac4c44bd1b343_full 0-02-05-c07cf8b4bdea7cccfe7c81f6d070852f1d5d390bbea5843d9ec6424448670dcb_full 0-02-05-78aa6135704f71a60e9eb588a5812cf4a15e25af6b8f0cf2895d200dcc7d1663_full 0-02-05-25278b3829147609489586ef2a9cf53ac699b96336ceb22a1aa724ab2ce9d196_full

 

АТЕСТАЦІЯ – КРОК ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Педагогічний досвід учителя є підґрунтям, на якому зростає його педагогічна майстерність.

Науково-методична робота – один із важелів управління

навчально-виховним процесом,    який має бути спрямований

на розвиток у викладачів вимогливості до себе,

бажання пошуку раціональних методів роботи.

Методична робота – це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі діяльності вчителів та спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на забезпечення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, досягнення оптимальних результатів освіти.

Однією з необхідних умов успішного професійного зростання є цілеспрямована й систематична самоосвіта, бо, за словами Жан–Жака Руссо, тільки вона спроможна сформувати справді ерудовану та всебічно розвинену особистість, якою, без сумніву, повинен бути вчитель.

Самоосвіта є елементом атестації педагогів. Атестація педагога – найважливіший рубіж в професійній діяльності педагога. Педагогічний досвід працівників, набутий за останні 5 років, підсумовується під час атестації, яка здійснюється атестаційною комісією. Всі педагогічні працівники, що атестуються, в обов’язковому порядку підвищують або підтверджують свою  кваліфікацію кожних 5 років.

Атестація педагогічних працівників проводиться в навчальному закладі щорічно відповідно відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 (із змінами),наказу Міністерства  освіти і науки України від 08.08.2013  N 1135 “Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”,наказу МОН №1047 від 30.07.2013 року “Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України” та відповідних наказів департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації та наказів по училищу. Успішне проведення атестації зумовлене чіткістю, конкретністю організаційних заходів, підготовки розпорядчих документів, наказів, планів, графіків тощо.

Кожен педпрацівник, що атестується, визначає напрямки своєї  роботи в індивідуальному плані методичної роботи, а саме:

–           розробка та проведення відкритих уроків, позаурочних виховних заходів;

–           вивчення та впровадження новітніх педагогічних технологій навчання;

–           підготовка та проведення  предметних тижнів, декад професій;

–           КМЗ предметів та професій, систематизація напрацьованого матеріалу;

–           підготовка методичних доповідей, методичних розробок,участь у відкритих методичних.

Значна увага приділяється викладачам, майстрам виробничого навчання, які атестуються вперше. Для них працює школа молодого педагога, в розрізі якої проводяться консультації, практичні семінари з актуальних питань, з методики проведення уроку, його самоаналізу, підготовки та проведення тематичної атестації, забезпечення наочності у навчанні, здійснення індивідуалізації та диференційного підходу в навчанні тощо. В методичному кабінеті постійно діє змінна методична виставка найкращих досягнень викладачів, майстрів виробничого навчання, зразків дидактичного матеріалу за професійними напрямками.

На чергових засіданнях методичних комісій обговорюється та затверджується розробки відкритих уроків,тематика доповідей і методичних розробок уроків, з якими педагогічні працівники виступають, діляться педагогічним досвідом роботи.

Традиційно педагогічні працівники, що атестуються, в своїх творчих звітах «Моя атестація» діляться перед педагогічним колективом творчими здобутками, представляють свої напрацювання на робочих місцях, щодо поновлення та поповнення дидактичного матеріалу у навчальних кабінетах та майстернях, розповідають про цікаві напрацювання та перспективами на майбутнє.

У визначений термін психологічною службою училища готуються матеріали анкетування, після аналізу яких об’єктивно визначається рейтинг кожного атестуючого.

Підсумкове засідання атестаційної комісії проводиться у формі круглого стола: з однієї сторони члени атестаційної комісії, з другої – педагоги,які атестуються. Педпрацівниками, що атестуються, організовується методична виставка наочних посібників, роздаткового, дидактичного матеріалу та іншого навчально-методичного матеріалу, які сприяють удосконаленню і оптимізації навчально-виховного процесу в училищі,педагоги презентують про власні методичні авторські напрацювання та педагогічні здобутки за міжатестаційний період. Кожен атестуючий педагог готує своє атестаційне порт фоліо.яке відображає рейтинг педагогічної діяльності та основних фахових досягнень  за міжатестаційний період.

Архіви

Категорії