Головна » Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Рада учнівського самоврядування

Вищого професійного училища №3 м.Чернівці

Виховання — велика справа: ним вирішується доля людини…Нове, щоб бути дійсним, має історично розвинутися із старого, — і в цьому законі полягає важливість виховання,і ним же зумовлюється важливість тих людей, які беруть на себе священний обов’язок бути вихователями дітей.

В. Г. Бєлінський

Одним із основних завдань органів управління системою професійно-технічної освіти (Закону України „Про професійно-технічну освіту”) є сприяння розвитку самоврядування у освітніх закладах, активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя та поширення кращого досвіду з профілактики запобігання негативним проявам серед дітей і молоді.

Актуальність учнівського самоврядування зумовлена необхідністю виховання особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь та навичок, але й має здатність активно включатися у демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні.

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності здобувачів, яку можна з однаковим успіхом вважати, як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь здобувачів освіти у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них почуття керівника спочатку у групі, а потім у закладі, місті, державі.

Рада учнівського самоврядування створена і діє на принципах добровільності і гласності, гуманізму, демократичності, зорієнтованості на позитивні соціальні дії, самостійності, рівноправності його членів.

Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України „Про молодіжні та дитячі громадські організації”, чинним законодавством.

Метою Ради учнівського самоврядування є:

1.Активізація процесу діяльності органів учнівського самоврядування на рівні закладу, участь молоді в прийнятті рішень.

  1. Захист прав та інтересів здобувачів освіти на різних рівнях.
  2. Всебічна реалізація здобувачами освіти своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.
  3. Створення умов для самореалізації молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень.
  4. Налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників ради та реалізація спільних проектів.
  5. Розвиток творчого потенціалу дітей та юнацтва, захист їх прав та інтересів, залучення до участі у громадському житті.

Завданнями Ради учнівського самоврядування є: об’єднання підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей; формування у здобувачів освіти організаторських вмінь, підвищення соціально активності молодого покоління; здійснення діяльності, спрямованої на задоволення соціальних, економічних, творчих, духовних та інших інтересів; сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню молоді; розвиток власного „Я” кожної дитини, допомога молоді знайти себе в колективі, самовизначитись; підтримка ініціатив творчих об’єднань щодо вдосконалення навчання, виховання дітей, організації дозвілля.

Рада учнівського самоврядування працює згідно плану та графіку засідань, що затверджені директором освітнього закладу.

Структура Ради учнівського самоврядування на 2023-2024 навчальний рік

Отже, цінність учнівського самоврядування Вищого професійного училища № 3 міста Чернівці полягає в тому, що здобувачі освіти глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав та обов’язків, у результаті чого підвищується їхня громадянська активність, самосвідомість, життєва компетентність.

Архіви

Категорії