Нові  надходження (підручники, навчальні посібники), (2022р.)

У бібліотеку училища надійшли підручники:

  • Практикум з інтегрованого навчання англійської мови / уклад.: В.А. Мартинюк, С.М. Микитюк. – Чернівці: Видавничий Дім «Родовід», 2017.- 196с.

Практикум складається з 38 тематичних модулів, що містять завдання з чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Посібник забезпечує інтегрований підхід до навчання англійської мови з опорою на аудіювання автентичних текстів, поданих у трирівневій презентації (повільній, середній, звичайний темп спілкування носіїв мови). Практикум стане у нагоді тим, хто викладає або вивчає англійську мову загального спрямування, а також готується до екзаменів, олімпіад і тестів з англійської мови на рівні А-2, В-1 відповідно до європейських стандартів оцінювання.

  • Авраменко О.О., Яковенко Л.В, Шийка В.Я. Ділове спілкування: Навчальний посібник./ за наук.ред. О.О.Авраменко.- Івано – Франківськ, «Лілея – НВ», – 2015. – 160с.

У навчальному посібнику «Ділове спілкування» автори розглядають актуальні питання  і проблеми щодо формування засобів, видів ділової комунікації в учнів /студентів, чия діяльність пов’язана з комерційною справою в сучасних ринкових умовах. Викладено теоретичні та методологічні засади для ухвалення відповідних комунікативних рішень сучасної ділової людини та формування стратегії спілкування з представниками інших культур.

Посібник призначений для того, щоб його використовували учні і студенти, які навчаються за спеціальністю «Комерційна діяльність», а також студенти заочної та курсової форми навчання, для самостійного вивчення дисципліни «Ділове спілкування», а також рекомендований спеціалістам, чия діяльність пов’язана з маркетингом.

  • Ануфрієва О.Л., Пальчевська Т.Г., Лагоцька Г. М. Підприємницька діяльність. Навчальний посібник. / За наук. ред. О.Л.Ануфрієвої / – Івано-Франківськ, «Лілея – НВ», – 2014. – 304с.

У посібнику розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складники підприємницького середовища, види підприємств та проблеми функціонування суб’єктів підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання. Особливу звернено на аналіз ризиків, що супроводжують підприємництво, шляхи їх уникнення.Викладено механізм створення бізнес – плану,подано основи менеджменту та маркетингу підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і конкуренції.

Посібник розрахований на учнів / студентів професійних навчальних закладів і допоможе підприємцям – початківцям оволодіти  таємницями сучасного підприємництва й відшукати свій шлях до успіху.

 

  • Оверченко В.І., Мажак З.М., Софій М.І. Мікроекономіка: Навчальний посібник. / за наук. Ред. О.Л.Ануфрієвої. – Івано – Франківськ, «Лілея – НВ». – 2015. – 348с.

У навчальному посібнику автори розглядають основні питання мікроекономіки як складової частини економіки, що вивчає поведінку окремих економічних суб’єктів і механізми, за якими вони ухвалюють рішення. Навчальний посібник розроблено на основі нормативної програми дисципліни «Мікроекономіка», він містить потрібні теоретичні матеріали, а також практичні завдання.

Посібник розрахований на учнів / студентів професійних навчальних закладів і допоможе початківцям та випускникам у формуванні знань про поведінку економічних суб’єктів за ринкових умов та забезпечить універсальним інструментом ухвалення оптимальних господарських рішень.


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Архіви

Категорії