ЗВІТ

про діяльність Вищого професійного училища № 3 м.Чернівці

за 2018/2019 н.р.

Характеристика  навчального закладу 

Колектив  ВПУ № 3 м.Чернівці у 2018/2019 н.р.  ставив за мету виконання головних завдань:

 • забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;
 • забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників;
 • забезпечення всебічного розвитку особистості, формування в учнів поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів;
 • створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та учнів училища;
 • активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

На сьогоднішній день колектив ВПУ №3 м. Чернівці налічує 91 працівника. З них:

 • директор – 1;
 • заступник директора з навчальної роботи – 1;
 • заступник директора з навчально-виробничої роботи – 1;
 • заступник директора з навчально-виховної роботи – 1;
 • методист – 1;
 • старші майстри – 2;
 • інженер з охорони праці – 1;
 • психолог – 1;
 • соціальний педагог – 1;
 • бібліотекар – 1;
 • вихователь – 1;
 • секретар – друкарка – 1;
 • секретар навчальної частини – 1;
 • головний бухгалтер – 1;
 • бухгалтери – 3 (з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 1);
 • економіст – 1;
 • юрисконсульт – 1;
 • викладачі –32 (з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 4; сумісники – 4);
 • майстри виробничого навчання – 25 (з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного та шестирічного віку – 2);
 • працівники адміністративно-господарської частини –20.

На сьогодні колектив педагогічних працівників налічує 57 осіб, з них:

 1. Викладачі:
 • мають педагогічне звання «Старший викладач» – 4 особи;
 • мають педагогічне звання «Викладач методист» – 14 особи;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 18 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ  категорії» – 6 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст » – 4 особи.
 1. Майстри виробничого навчання:
 • мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання першої категорії 11, майстер другої категорії -1» – 12 осіб;
 • мають 11 тарифний розряд – 6 осіб;
 • мають 12 тарифний розряд – 3 особи;
 • мають 13 тарифний розряд – 4 особи;
 • мають 14 тарифний розряд – 12 осіб.

Педагогічний стаж до 5 років мають 7 осіб , до 10 років 5 осіб , до 15 років 5 осіб , до 20 років 14 осіб,  30 років 12 осіб, понад 30 років 14 осіб  педагогічних працівників, що свідчить про достатньо високий рівень фахової майстерності.

Курси підвищення кваліфікації у поточному навчальному році пройшли, викладачі Курик Т.М., Гончарюк О.М., бібліотекар Беспала Л.Д.

Курси підвищення кваліфікації з питань охорони праці пройшли директор училища Нікішина О.В., заступник директора з НВР Дребіт Н.І., в.о. інженера з охорони праці Гончарюк О.М., завідувач господарством Чікал П.І.

У поточному навчальному році атестаційною комісією ВПУ №3 в черговому порядку було атестовано 7 педпрацівника (заступник директора з НР Максимюк В.П., викладачі Курик Т.М., Зайцева Л.А., Савчук-Баловсяк Г.Д., майстри виробничого навчання Гайдук Л.М., Назарко І.С.).

Атестаційною комісією першого рівня « Вище професійне училище № 3, м. Чернівці» було прийнято такі рішення (протокол № 4 від 21.03.2019 р.):

 1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:
 • викладачу англійської мови Курик Тетяні Миколаївні;
 1. Встановити тринадцятий тарифний розряд майстру виробничого навчання Гайдук Любов Михайлівні.
 2. Визнати бібліотекаря Беспалу Людмилу Дмитрівну такою, що відповідає займаній посаді.

Перед комісією ІІІ рівня порушено клопотання про атестацію п’яти педагогічних працівників. За підсумками атестації були прийняті такі рішення :

 • Вважати такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»: заступника директора з НР Максимюк Вікторію Петрівну; викладачів Савчук-Баловсяк Галину Дем’янівну, Зайцеву Любомиру Аркадіївну .
 • Вважати такою, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «провідний бібліотекар» бібліотекаря  Беспалу Людмилу Дмитрівну.
 • Присвоїти педагогічнє звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» Назарко Ірині Сергіївні.

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2018-2019 н.р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої діяльності та здійснення намічених стратегічним та річним планами показників його розвитку.

Виконується програма розвитку навчального закладу, а саме:

 • поширений вільний доступ до мережі Internet;
 • широко застосовуються електронні засоби навчання;
 • потреби регіонального ринку праці задовольняються на високому рівні;
 • збільшили надходження спеціальних коштів від виробничої діяльності;
 • поступово оснащаються навчальні кабінети та виробничі майстерні сучасним обладнанням;
 • впроваджуються інноваційні технології у навчально-виробничий процес;
 • систематично підвищується якість підготовки учнів училища.

Для якісної підготовки робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій ВПУ №3 м.Чернівці має розвинену матеріально-технічну базу – це типові та пристосовані забудови. Забезпеченість навчальними кабінетами з професійної підготовки становить 100%, навчальними майстернями – 100%.

Постійно здійснюється організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обґрунтованого планування регіонального замовлення на наступний рік. План регіонального замовлення на 2018-2019н.р. склав 225 учнів.

Прийнято на навчання у 2018-2019н.р.  – 216  учнів (9 учнів – недобір).

Контингент учнів на початок навчального року

Професія та напрямки підготовки Кількість учнів
Професії швейного профілю 437 (76%)
Професії перукарського профілю 144 (24%)
Молодші спеціалісти 23
Разом: 604

За 2018-2019 н.р. зі складу учнів було відраховано 30 осіб (3%):

ЗВІТ про відрахування учнів ВПУ №3 м.Чернівці у І семестрі 2018-2019 н.р.

№ п/п П.І.П. учня № групи, курс П.І.П. майстра в/н,

кл. керівника

№ наказу Причина відрахування
1 Гончаренко Н.А. гр.21,

ІІк ТУ

Щербанович О.В. №20  від

10.09.2018

виїзд за кордон
2 Чиківчук А.І. гр.24,

ІІк ТУ

Данелюк К.Д. №21  від

10.09.2018

вступ до ЧНУ
3 Крижанівська А.М. гр.20,

ІІк ТУ

Гайдук Л.М. №22  від

10.09.2018

виїзд за кордон
4 Лазурко А.В. гр.20,

ІІк ТУ

Українець М.В. №23  від

10.09.2018

виїзд за кордон
5 Сверділяк А.С. гр.18,

ІVк ВПУ

Романюк Т.Г. №24  від

20.09.2018

виїзд за кордон
6 Мельничук Г.В. гр.10,

ІІк СПТУ

Бевцик В.Г. №25  від

20.09.2018

переведення до  Хотинської  ЗОШ І-ІІІ ступенів №5
7 Кушнір А.Г. гр.21,

ІІк ТУ

Щербанович О.В. №26  від

05.10.2018

за сімейними обставинами
8 Городенська О.С. гр.5,

ІVк СПТУ

Бевзюк М.В. №27  від

05.10.2018

працевлаштування
9 Гуцул А.І. гр.16,

ІІк СПТУ

Берегій Л.О. №28  від

09.10.2018

переведення до  Брусницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. І.Миколайчука, Кіцманського р-ну
10 Якубовська А.С. гр.3,

Ік СПТУ

Олентир Т.М. №29  від

12.10.2018

переведення до Коломийського професійного ліцею сфери послуг
11 Антонюк А.А. гр.3,

Ік СПТУ

Олентир Т.М. №30  від

06.11.2018

переведення до Коровійської ЗОШ І-ІІІ ступенів
12 Бабюк Л.В. гр.8,

ІІІк СПТУ

Ваврінчук С.Т. №31  від

06.11.2018

переведення до Лашківської ЗЗСО І-ІІІ ступенів
13 Паращук Д.В. гр.8,

ІІІк СПТУ

Донська М.Ф. №32  від

06.11.2018

за сімейними обставинами
14 Петруник М.В. гр.4,

Ік СПТУ

Собкова Н.Ю. №33  від

16.11.2018

переведення до Ставчанського ЗНЗ І-ІІІ ступенів
15 Чаховська В.М. гр.5,

ІVк СПТУ

Бевзюк М.В. №34  від

30.11.2018

достроковий випуск
16 Кирлик М.В. гр.5,

ІVк СПТУ

Трут В.В. №35  від

30.11.2018

достроковий випуск
17 Онищук Д.О. гр.12,

Ік ТУ

Григорчук М.Т. №36  від

30.11.2018

виїзд за кордон
18 Тодер О.І. гр.10,

ІІк СПТУ

Бевцик В.Г. №37  від

30.11.2018

переведення до ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Луги Рахівського р-ну
19 Ігнатюк О.І. гр.12,

Ік ТУ

Нікуліна В.В. №38  від

18.12.2018

виїзд за кордон
20 Вірста Б.В. гр.2,

Ік СПТУ

Мацьопа М.М. №39  від

18.12.2018

переведення до Лужанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
  Всього: 20 учнів (3,3%)        

 

ЗВІТ про відрахування учнів ВПУ №3 м.Чернівці у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.

№ п/п П.І.П. учня № групи, курс П.І.П. майстра в/н,

кл. керівника

№ наказу Причина відрахування
1 Мацейко А.О. гр.11,

ІІІк СПТУ

Мельник І.О. №1  від

11.01.2019

 за незадовільну успішність
2 Тарасова А.Р. гр.2,

Ік СПТУ

Мацьопа М.М. №2  від

14.01.2019

переведення до  Тарашанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Глибоцького району
3 Слободян А.О. гр.3

Ік СПТУ

Олентир Т.М. №3  від

22.01.2019

переведення до Михалківського НВК І-ІІІ ступенів Сокирянського р-ну
4 Вінтоник В.Ю. гр.14,

Ік ТУ

Українець М.В. №4  від

22.01.2019

за сімейними обставинами
5 Голохоринська У.Ю. гр.20,

ІІк ТУ

Гайдук Л.М. №5  від

31.01.2019

достроковий випуск
6 Власова О.В. гр.22,

ІІк ТУ

Романюк Т.Г. №8  від

28.02.2019

достроковий випуск
7 Малиш Н.А. гр.24,

ІІк ТУ

Гакман С.Є. №9  від

28.02.2019

достроковий випуск
8 Одажиу А.В. гр.12,

Ік ТУ

Нікуліна В.В. №10  від

29.03.2019

за сімейними обставинами
9 Ліцман Т.Є. гр.24

ІІк ТУ

Данелюк К.Д. №11  від

31.05.2019

достроковий випуск
10 Тимохіна А.С. гр.24,

ІІк ТУ

Данелюк К.Д. №12  від

31.05.2019

достроковий випуск
  Всього: 10 учнів (1,7%)        

 

Випуск учнів у 2018-2019н.р.  складає 208 – учнів (56 учнів – зимовий випуск, 152 учні – літній випуск)

Підготовка кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями протягом 2018-2019 н.р. проводилась відповідно до вимог державних стандартів, в результаті чого успішно завершили навчання за інтегрованими професіям  208 учнів навчального закладу. З загальної кількості випускників отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою 30 учнів ( 14,4%), свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації (достроковий випуск)  –  7 учнів (3,4%).

За результати попереднього працевлаштування всі випускники будуть працевлаштовані.

У закладі випуск учнів соціальної категорії склав  3 учні:

 1. Група №11 за професією «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник» Головач Галина Степанівна
 2. Група №24 за професією «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник» Заєць Христина Михайлівна
 3. Група №22 за професією «Кравець, закрійник» Синьків Наталія Юріївна

Проаналізувавши звіти з працевлаштування помітно, що спостерігається великий відсоток працевлаштування на підприємства міста та області з якими укладені договори на 5 років (швейний напрямок).

 

Робота з підприємствами замовниками робітничих кадрів

 

Щороку укладаються договори на надання освітніх послуг між роботодавцями та нашим навчальним закладом з урахуванням регіонального замовлення для ВПУ № 3.

Протягом 2018-2019 н.р. учні училища проходили практику на 76 підприємствах міста та області. Виробнича практика учнів училища обумовлена типовими договорами, складеними відповідно Положення про організацію виробничої практики учнів та іншими нормативними документами.

Основними організаціями, з якими укладаються договори для проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування випускників є: ПАТ «Трикотажна фірма Арніка», ТОМ –студіо,    ТОВ « Бібі Фешн», Салон Наталі»,  ФОП Мажар П.Є., «Слановский» ПП,  ФОП Таушер Н.В., Т.О.М  Студіо,  ТОВ  «Лідер Трейдинг» , ПП Кердей І.Є , «Сантекс Фешн»,  Вест Буковина ,  салон краси « Грін студіо»,Салон Еладда»,  Салон-краси «Магія краси», Салон «Марсель» ,Перукарня «Еней», Салон краси «ІВ-стиль», Перукарня  «Чародійка» Салон краси «Твій стиль» ,Салон «Анна-Марія», Салон «Егоїстка», Салон краси «Шеррі».

 

Доходи від виробничої практики від підприємств міста

у 2018-2019 навчальному році становлять:

 

Номер група, професія Послуги перевиконано Практика перевиконано
Заплановано Фактично виконано Заплановано Фактично виконано
Кравець 84822 85680 858 249849 260762 10913
Перукар 64600 64854 254 67422 67652 230
ВСЬОГО

(12.255)

149422 150534 1112 317271 328414 11143

Значно посилився контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Щоденно заступником директора з навчально-виховної роботи підводяться підсумки відвідування занять. Особливо велика увага адміністрації приділяється поверненню на навчання та запобігання безпритульності учнів пільгових категорій

Питання збереження контингенту, відрахування учнів без отримання робітничої кваліфікації, розглядалися щоквартально на нарадах при директорові. Це дало змогу посилити персональну відповідальність керівників груп за індивідуальну виховну роботу з учнями, що мають пропуски занять. Задіяні заходи виховного, дисциплінарного, адміністративного впливу на учнів та їх батьків із залученням служби у справах дітей, органів опіки місцевого самоврядування, кримінальної поліції по поверненню учнів на навчання.

Навчально-методична діяльність

З метою підвищення фахової майстерності та педагогічної компетентності педагогів у методичній роботі училища було розроблено і затверджено план роботи методичної ради, в  тому числі план роботи методичного кабінету, а також плани чергових засідань Школи молодого педагога, Школи педмайстерності. Розглянуто та затверджено на засіданні педагогічної ради Єдину науково-методичну проблему, над якою буде працювати педагогічний колектив освітнього закладу протягом наступних 5 років. Згадана проблема формулюється так: «Формування ключових професійних компетентностей, як ефективний засіб розвитку здібностей учнів, шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання».  План реалізації  згаданої проблеми наступний:

 • 2018-2019 навчальний рік. І етап. Дослідження.  Теоретичне обґрунтування науково- методичної проблеми. Ознайомлення з аспектами роботи щодо її реалізації.
 • 2019- 2020 навчальний рік. ІІ етап. Практичне дослідження проблеми.
 • 2020- 2021навчальний рік. ІІІ етап. Практичне дослідження проблеми.
 • 2021- 2022 навчальний рік. ІV етап. Дослідження результативності.
 • 2022-2023 навчальний рік. V етап. Узагальнюючий, підсумковий.

 

Протягом 2018-2019 року були успішно розв’язані наступні завдання:

 • Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи в училищі.
 • Дослідження реального рівня якості знань здобувачів освіти.
 • Дослідження причин низького рівня якості знань здобувачів освіти.
 • Поглиблення методологічно – теоретичної підготовки педагогічних працівників училища з обраної професії.
 • Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим передовим педагогічним досвідом з даної проблемної теми.
 • Глибоке вивчення науково-педагогічної літератури з проблем засвоєння існуючого досвіду.
 • Визначення провідних напрямків діяльності методичних комісій, творчих груп  з питань реалізації проблемної теми.
 • Розроблення моделей, схем рекомендацій, порад по впровадженню у практику досягнень науки.
 • Оформлення довідково – інформаційних матеріалів з визначеної теми.

Педагогічні працівники регулярно відвідували інструктивно-методичні наради, майстер-класи, семінари-практикуми, засідання методичних комісій, Школи молодого педагога, Школи педагогічної майстерності та систематично займалися самоосвітою, формуванням цифрової компетентності. Здійснювався внутрішньоучилищний контроль, згідно попередньо затвердженого графіку.

На засіданнях методичних комісій розглядались актуальні питання, пов’язані з ознайомленням з новими  законодавчими і концептуальними документами (Закон України «Про освіту», інше),  питання підвищення якості професійної освіти  та загальноосвітньої підготовки.

Згідно плану роботи методичного кабінету було проведено:

 • Фестиваль методичних ідей. Презентацію педагогічних напрацювань.
 • Педагогічні читання.
 • Декаду суспільно-гуманітарних дисциплін.
 • Декаду природничо-математичних дисциплін.
 • Декаду професій в училищі.
 • Тижневик з охорони праці.
 • Педагогічний тренінг.

Організовано підвищення кваліфікації педпрацівників, проведено атестацію педагогів згідно перспективного плану атестації та курсової перепідготовки працівників Вищого професійного училища №3 станом на 01.10.2018 (на 2018-2023 р.р.).

З 12.11.2018 по 12.12.2018 року у ВПУ №3 м. Чернівці було проведено Фестиваль методичних ідей «Інноваційний пошук у науково-методичній роботі».

Під час Фестивалю методичних ідей проведено 4 відкриті уроки, 3 семінари-практикуми, два відкриті засідання методичної комісії  професійного циклу, відкриті засідання: методичної комісії професій побуту, методичної комісії класних керівників і вихователів, методичної комісії  суспільно-гуманітарних дисциплін, Школи педагогічної майстерності; відкриті позаурочні виховні заходи, декада природничо-математичних дисциплін, тиждень знань з безпеки життєдіяльності, виховні заходи та різні форми методичної роботи, які були об’єднанні темою «Інноваційний пошук у науково-методичній роботі» та єдиною науково-методичною проблемою «Формування ключових професійних компетентностей, як ефективний засіб розвитку здібностей учнів, шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання».

Усі уроки теоретичного та виробничого навчання, заходи проведені на високому науково-методичному рівні з використанням міжпредметних зв’язків та формуванням ключових компетентностей (основних компетентностей у загальноосвітніх та спеціальних дисциплінах, виробничому навчанні й технологіях, інформаційно-цифрових, соціальних та громадянських, обізнаність та самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя, спілкування державною та іноземною мовами, уміння вчитися упродовж життя, ініціативності та підприємливості).

З 3.12.2018 по 14.12.2018 було проведено Декаду природничо-математичних дисциплін.

Декада природничо-математичних дисциплін – це методично продумана, спланована позаурочна робота, яка є невід’ємною складовою всього навчально-виховного процесу в училищі. Всі заходи проводяться з метою розвитку пізнавального інтересу здобувачів освіти до вивчення точних наук, розширення здобутих на уроках знань, удосконалення вмінь та навичок. Участь здобувачів освіти у підготовці й проведенні теоретичних конференцій, вечорів, конкурсів, вікторин, квестів, випуску стінгазет, презентацій сприяють розвитку наукового світогляду, творчих здібностей, поглибленню базових знань з навчальних дисциплін.

Під час проведення декади широко використовуються фрагменти історії тієї чи іншої науки, вводиться тимчасова місцева криптовалюта банку знань “Піфагор” – 1 піфагорчик, яка має вагому вартість і обмінюється на бали з предметів природничо-математичного циклу. Все це розвиває пізнавальний інтерес здобувачів освіти, розширює їх інтелектуальний потенціал, створює позитивний емоційний фон для позаурочних заходів. Отже, чітко сплановані, яскраво оформлені позаурочні заходи розкривають перед здобувачами освіти нові грані точних наук, покращують їх ставлення до навчання і таким чином сприяють розвитку пізнавального інтересу здобувачів освіти до їх вивчення.

З 25.02.2019 по 06.03.2019 року у ВПУ №3 м. Чернівці було проведено Декаду професій.

У ці дні здобувачі освіти та члени методичної комісії професійного циклу представляли свої напрацювання, знахідки та ділилися власним досвідом роботи у царині краси та моди.

Під час Декади професій оформлено фотогалерею, проведено засідання методичної комісії, обласне засідання методичного об’єднання викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованих робітників швейної галузі, майстер-класи, 2 заняття гуртка художньої творчості, позаурочні тематичні заходи, вікторину та ін., які були об’єднанні єдиною науково-методичною проблемою «Формування ключових професійних компетентностей, як ефективний засіб розвитку здібностей здобувачів освіти, шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання».

Усі заходи проведені на високому науково-методичному рівні з використанням міжпредметних зв’язків та формуванням ключових компетентностей (основних компетентностей у спеціальних дисциплінах, виробничому навчанні й технологіях, інформаційно-цифрових, соціальних та громадянських, обізнаність та самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя, спілкування державною та іноземною мовами, уміння вчитися упродовж життя, ініціативності та підприємливості).

Викладачі спеціальних дисциплін та майстри виробничого навчання продемонстрували вміння застосовувати нестандартні підходи до проведення різноманітних заходів, досконале володіння інформаційно-комунікативними технологіями  у поєднанні з інтерактивними та проектними методами навчання, практичне використання сучасних інноваційних педагогічних та виробничих технологій навчання в освітньому процесі.

28.02.2019 року на базі Вищого професійного училища № 3 м. Чернівці відбулося засідання обласного методичного об’єднання викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованих робітників швейної галузі на тему: «Створення сучасної матеріально-технічної бази професії – пріоритетний напрямок підвищення якості освіти».

З 1.03.2019 по 13.03.2019 року у ВПУ №3 м. Чернівці було проведено Декаду суспільно-гуманітарних дисциплін згідно плану, поданого нижче.

Декада суспільно-гуманітарних дисциплін розпочалася поетично-музичним творчим вернісажем до Дня весни «Весна дарує нам стимули жити» під гаслом «Розвиток творчих можливостей здобувачів освіти та інтеграція освітнього процесу».

Під час декади оформлено тематичні фотовиставки, виставки стінгазет, проведено квест, засідання методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, театралізований конкурс читання віршів Т.Г. Шевченка, круглий стіл «Україна – державотворчий процес встановлення держави», продемонстровано роботи здобувачів освіти з теми «Мистецтво» (Англійська мова), та ін. Розглянуті заходи були об’єднанні єдиною науково-методичною проблемою «Формування ключових професійних компетентностей, як ефективний засіб розвитку здібностей здобувачів освіти, шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання».

Декада суспільно-гуманітарних дисциплін – це своєрідний творчий звіт, демонстрація досягнень викладачів та здобувачів освіти, багатоаспектний інтегрований комплекс різноманітних заходів. Зміст декади був спрямований на закріплення, збагачення, поглиблення знань здобувачів освіти, розширення їх світогляду, розвитку творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків, ерудиції. Такий вид роботи сприяє тісній співпраці викладача і здобувачів освіти, розвиває інтерес до подальшого вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу.

Усі заходи проведені на належному науково-методичному рівні з використанням міжпредметних зв’язків та формуванням ключових компетентностей.

Викладачі суспільно-гуманітарних дисциплін продемонстрували вміння застосовувати нестандартні підходи до проведення різноманітних заходів, досконале володіння інформаційно-комунікативними технологіями у поєднанні з інтерактивними та проектними методами навчання, практичне використання сучасних інноваційних педагогічних технологій навчання в освітньому процесі.

Педагоги  показали вміння використовувати нестандартні підходи до проведення уроків та виховних заходів, досконале володіння інформаційно-комунікативними технологіями  у поєднанні з інтерактивними та проектними методами навчання, практичне використання сучасних інноваційних педагогічних та виробничих технологій навчання.

Згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, наказу директора ВПУ №182 від 03.09.2018 року, була створена атестаційна комісія на 2018-2019 н.р.

Розроблено план заходів, графік проведення  чергової та позачергової атестації педагогічних працівників, згідно якого атестації підлягало 7 чоловік з них: 3 викладачі загальноосвітніх дисциплін Курик Т.М.,  Максимюк В.П., Савчук-Баловсяк Г.Д.; 1 викладач спецдисциплін Зайцева Л.А.; 2 майстри виробничого навчання Гайдук Л.М., Назарко І.С.; 1 бібліотекар училища Беспала Л.Д.

Проведена інструктивно-методична нарада, на якій голова атестаційної комісії Нікішина О.В. ознайомила з основними розділами Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Проведено чотири засідання атестаційної комісії (протокол № 1 від 14.09.2018 р., протокол № 2 від 18.10.2018 р., протокол № 3 від 26.02.2019 р., протокол № 4 від 21.03.2019 р.), де розглядались питання затвердження плану роботи атестаційної комісії, затвердження графіка проведення атестацій педагогічних працівників в 2018-2019 н.р. та заслухані творчі звіти педагогічних працівників про їх професійні досягнення за міжатестаційний період.

У методичному кабінеті оформлений куток «Готуємось до атестації», «На допомогу педагогічним працівникам, які атестуються», «Вони атестуються». Розроблений пакет документів по вивченню системи роботи викладачів та майстрів виробничого навчання, бібліотекаря.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації.

Атестація педагога – це своєрідний іспит для педагога, до якого він старанно й плідно готується. Це не просто обов’язок викладача, а спроба показати свої знання та професійну майстерність, спрямування своєї діяльності на підвищення кваліфікації.

Атестаційною комісією проведений глибокий аналіз педагогічної діяльності педагогів, які атестуються, за міжатестаційний період.

Протягом навчального року атестаційна комісія працювала за складеним на початку року планом.

Педагогічні працівники, які підлягали атестації, пройшли курсову перепідготовку при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та при Хмельницькому навчально-методичному центрі ПТО.

Свої творчі здобутки, методичні напрацювання, педагогічні знахідки педагоги представляли на розсуд атестаційної комісії. Проведену роботу за між атестаційний період педагоги демонстрували на робочих місцях, в кабінетах та майстернях, бібліотеці.

Протягом атестаційного періоду члени атестаційної комісії відвідали уроки теоретичного навчання (у тому числі відкриті уроки Курик Т.М. на тему «Кіномистецтво. Жанри фільмів»; Максимюк В.П. на тему «Празька поетична школа української поезії та її представники. Є. Маланюк. Філософічність поезії «Під чужим небом»»; Савчук-Баловсяк Г.Д. на тему «Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Звук») та виробничого навчання (відкриті уроки з виробничого навчання Гайдук Л.М.  на тему: «Обробка спинки. Обробка бічних швів»; Назарко І.С. на тему «Накручування волосся на електрощипці, вкладання в зачіску»), позаурочні виховні заходи, ознайомилися з досвідом роботи педагогів, досягненнями самоосвітньої роботи. Аналіз відвіданих заходів показав належну професійну підготовку педагогів, які атестуються.

Савчук-Баловсяк Г.Д. на підготувала рецензовані методичну розробку «Формування інформаційно-цифрової компетентності на уроках фізики та астрономії», збірник авторських статей, опублікованих у ЗМІ «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики». Всі педагоги, які атестувалися, мають публікації у ЗМІ.

На належному рівні організована інформаційно-видавнича діяльність педагогів. Педагоги, які атестуються, узагальнили педагогічні напрацювання самоосвітньої дослідницької науково-методичної діяльності, оформили навчально-методичні посібники, методичні розробки, які широко використовуються колегами та здобувачами освіти в освітньому процесі.

Атестація – це непросто обов’язок викладача та майстра виробничого навчання, а  й спроба показати свої знання й  навчити інших, спроба самому збагатитися у плані отримання нових знань, інновацій у педагогічній діяльності.

Важливим напрямком підвищення кваліфікації педагогів, від рівня якої залежить удосконалення освітнього процесу, є методична робота. Саме вона носить безперервний, системний  характер та тісно пов’язана з проблемами, над якими працює педагогічний колектив. Головною метою науково-методичної роботи з педагогічними кадрами  є забезпечення неперервного і цілеспрямованого професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог. Одним із шляхів розвитку творчого потенціалу  педпрацівників  є впровадження в практичну діяльність педагогів сучасних інноваційних ідей, передового педагогічного досвіду.

Основним  стимулом  професійного розвитку викладачів та майстрів виробничого навчання – є результативність освітнього процесу, нестримне бажання втілити нові прогресивні виробничі технології в професійній підготовці, що супроводжується стрімким розвитком швейної та перукарської галузі. З цією метою в училищі створена модельна студія «STAYLE»  як   сучасний напрямок роботи з обдарованою молоддю. Метою даного проекту є підвищення фахового професійного рівня, впровадження новітніх розробок у проектування та художнє моделювання одягу та зачісок із використанням сучасних тенденцій моди. Основним результатом педагогічної праці – є професійні досягнення здобувачів освіти. Модельна студія «STYLE» має численні перемоги за результатами участі у Всеукраїнських та Міжрегіональних конкурсах моделей одягу та зачісок, що свідчить про належний рівень професійної підготовки та ефективність освітнього процесу.

Здобувачі освіти беруть активну участь  в олімпіадах, де показують належний рівень знань. Належний рівень знань та професійної підготовки здобувачі освіти демонструють під час проведення поетапних атестацій, кваліфікаційних пробних робіт, активно беруть участь в конкурсах професійної майстерності, у виставках  технічної творчості, належний рівень професійної підготовки  здобувачі освіти показують під час  державних  кваліфікаційних атестацій.

За результатами науково-дослідницької діяльності педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою створено ряд методичних посібників та буклетів. які мають широке використання серед викладачів та майстрів виробничого навчання в училищі.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота у Вищому професійному училищі №3 міста Чернівці зумовлена пріоритетними напрямами реформування системи освіти, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівських і вчительських колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку особистості.

Вихований вплив здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь освітній процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

Виховна робота носить динамічний характер і складається зі справ, які структуровані за конкретними етапами, на кожному з яких вирішуються конкретні завдання. Такому підходу відповідає планування системної виховної роботи що дозволяє уникати однобічності, фрагментарності.

План виховної роботи училища містить такі розділи:

 • Організація позаурочної роботи
 • Інформаційна робота
 • Морально-правове виховання
 • Превентивне виховання
 • Гендерне виховання
 • Національно-патріотичне виховання
 • Естетичне виховання
 • Трудове виховання
 • Екологічне виховання

Відповідно до річного плану училища розробляються:

 • Плани роботи методичних комісій класних керівників і вихователів
 • Плани роботи класних керівників
 • Плани роботи вихователя
 • План спортивно-масової роботи по фізичному вихованню
 • Плани роботи бібліотеки
 • Плани роботи учнівського самоврядування
 • Плани роботи штабу ради профілактики
 • План роботи психолога
 • План роботи соціального педагога

Класні керівники, майстри виробничого навчання, вихователь гуртожитку, бібліотекар та керівник фізичного виховання організовують і проводять свою роботу відповідно до місячних планів. В організації виховної роботи використовують оптимальні форми та методи, які ґрунтуються на взаємодії «вчитель-учень».

Важливим напрямком освітнього процесу є національно-патріотичне виховання сучасної молоді, яке реалізувалось через систему наступних заходів:

 • відзначення Міжнародного дня миру;
 • участь у обласному святі української пісні присвяченого 48-ї річниці першого виконання пісень “Червоної рути” і “Водограй”;
 • відвідування заходу «Буковинському вічу – 100 років (1918-2018)» у Чернівецькій обласній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка
 • експонування пересувної виставки, присвяченої Голодомору 1923-1933 років та участь загальнонаціональній хвилині мовчання “Запали свічку”;
 • вшанування 180 – річчя з дня народження видатного майстра прози Івана Нечуя-Левицького літературно-музичною композицією «Всеобіймаюче око України»;
 • зустріч членів Ради учнівського самоврядування з активістами, учасниками подій Революції Гідності та бойових дій на Сході України;
 • участь у мистецькому вечорі, присвяченому актору і режисеру Леоніду Бикову з нагоди його 90-річчя;
 • проведення вікторини «ЗСУ : історія створення», присвяченої Дню Збройних Сил України;
 • вшанування пам’яті про загиблих студентів у нерівному бою на залізничній станції Крути “Пам’ятай про Крути”;
 • мовний турнір «Мовознавча кухня» присвячена Дню рідної мови;
 • вшанування пам’яті про героїв Небесної Сотні під час проведення виховного заходу «Герої не вмирають…» та Всеукраїнської тихої акції «Ангели пам’яті»;
 • участь у стрільбах на Сторожинецькому полігоні;
 • вшанування ліквідаторів аварії годиною пам’яті «Чорнобиль…Трагедія… Пам’ять…», фоторепродукцією «Чорнобильський слід на землі, у долях, у душах…». виставкою літератури «Чорнобиль – скорбота людської пам’яті»;
 • відзначення Дня вишиванки;
 • участь у квесті «Любов до Батьківщини починається з родини» до Міжнародного дня сім’ї у Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки в рамках тижня духовності.

Волонтерська діяльність Вищого професійного училища №3 м. Чернівці – це один з найважливіших елементів виховної роботи.

Волонтерський рух для молодих людей – це можливість самовдосконалення і реалізації себе в служінні людям. Волонтерський рух сприяє соціалізації молоді, забезпечує становлення громадян нового типу: мобільних, творчих, заповзятливих, відповідальних.

Вагомий внесок у цьому напрямку вносить учнівська молодь, яка об’єднана у Раду учнівського самоврядування лідером якої є Двойних Іванна, учениця групи №18. Завдяки участі у житті освітнього закладу, активній громадській позиції молодого покоління в училищі відбулося ряд благодійних акцій:

 • благодійний ярмарок новорічних іграшок, зроблених на гуртках технічної творчості, кошти з якого перерахували на картку юнаку, чернівчанину, який бореться із важкою недугою;
 • акція «Різдвяна іграшка дітям Донбасу: Схід і Захід разом!», ініційованої Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Чернівецькій області;
 • акція #шкарпетуйся на підтримку людей, які живуть із синдромом Дауна;
 • диктант єдності “Україна в нас одна” до Дня рідної мови
 • акція “Ми за обмеження поліетилену!”;
 • доброчинна мистецька виставка «Буковинський Giving Tuesday», (задля підтримки учениці ПТУ№8 Пуюл Ірини Вікторівни);
 • обласна акція «Буковині на згадку» – висадка плодових дерев.
 • акція «Розмалюй Великодню писанку – символ єднання українців».
 • всеукраїнська акція «Синя стрічка квітня»;
 • всеукраїнська акція «Дитяче серденько, живи», ініційована Фондом «СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ».
 • акція “Маки пам’яті”
 • акція «Вишиванка – одяг вільних» (присвячена політв’язням різних поколінь, які загинула в таборах радянського союзу, сучасних українських бранців, які зараз знаходяться у неволі в Росії)
 • адресна благодійна допомога на суму понад 5000 грн.

Участь у конкурсах, семінарах, змаганнях:

Впродовж 2018-2019 н.р. педагогічний колектив та учні училища приймали участь у виставках та науково-практичних конференціях, конкурсах та змаганнях обласного та Всеукраїнського рівня:

 • ІІ етап фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!»:

І місце – номінація «Традиційний розпис писанки» серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти області;

ІV – місце номінація «Великодній рушник (Покрівець)» серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти області;

 • міжнародний флешмоб “Великий Шевченко” #ByShevchenko.Березень, 2019;
 • другий поетичний марафон «Дотик словом», у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка.
 • урочисто-пам’ятний захід з нагоди 33-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС, у Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка;
 • участь у ІІ етапі (регіонального ) Всеукраїнського фестивалю-конкрсу «Молодь обирає здоровий спосіб життя»;
 • святковий концерт до Дня матері, у Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання «Юність Буковини».

Спортивні змагання:

Січень 2019,

змагання з баскетболу XIII обласних спортивних ігор серед ПТНЗ.

Березень 2019,

Всеукраїнські змагання закладів професійної освіти України.

ІІ місце – з баскетболу

І командне місце –у змаганнях настільного тенісу серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України  з настільного тенісу.

ІІІ місце в загальному заліку Всеукраїнських ігор з легкої атлетики,

ІІ місце – біг 800м.

ІV місце – біг 100м.

І місце у Всеукраїнських іграх серед закладів ПТНЗ:

2 золоті медалі – настільний теніс.

срібна медаль – баскетбол,

5 місце – волейбол,

срібна медаль та 5 місце – легка атлетика.

Травень 2019,

ІІ місце –у змаганнях з легкоатлетичного забігу на дистанції 1 миля/1609 м,

серед закладів ПТНЗ.

І загально-командне місце з змаганнь легкоатлетичного крoсу серед закладів ПТНЗ.

В загальному рейтингу серед закладів ПТНЗ області спортивна команда посіла ІІ місце.

Проведення профорієнтаційної роботи:

Адміністрація та педагогічний колектив, враховуючи вимоги сьогодення, зміни в економіці, розуміють, що в умовах щільної конкуренції на освітні послуги головним є потреба у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, тому важливим напрямком діяльності є направлена профорієнтаційна робота.

На підставі цього розроблено план профорієнтаційної роботи освітнього закладу в рамках якого проведено заходи:

 • Друк профорієнтаційних флаєрів
 • Інформаційна реклама у соцмережах, вуличному радіо, реклама в громадському транспорті;
 • Виставка технічної творчості;
 • День відкритих дверей;
 • «Ярмарка професій»;
 • Наочна агітація в школах міста та області;
 • Презентація закладу в школах міста та області;
 • Робота приймальної комісії.

Аналіз роботи психологічної служби за 2018/2019 н.р.

Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу здійснювався практичним психологом та соціальним педагогом ВПУ№3 за такими напрямками:

 • Діагностична робота – із здобувачами освіти І-ІІІ курсу було проведено 5 методик з метою визначення особистісних якостей і особливостей поведінки першокурсників та здобувачів освіти перехідного контингенту, спрогнозувати поведінку кожного типу особистості, визначення особистісного ставлення підлітка до освітнього закладу (навчальних предметів, викладачів), до сім’ї, до вулиці та власного «Я», їх ціннісних орієнтирів.
 • Консультативна робота (індивідуальна та групова) – надання психологічної допомоги, з метою допомогти активізувати додаткові психологічні сили та здібності, які можуть забезпечити спосіб виходу з важкої життєвої ситуації учнівського, педагогічного та батьківського колективів.
 • Просвіта протягом навчального року, щомісячно соціально-психологічною службою проведено психологічну просвіту із метою формування зрілої особистості, досягнення підлітками психологічного комфорту, адекватної соціалізації особистості в суспільстві, здорового способу життя та правової свідомості здобувачів освіти за різними формами: акції, флеш-моб, квести, декади, тижневики, місячники.
 • Профілактика полягала у попередження та подолання девіацій, вирішення конфліктних ситуацій, проблем спілкування з однолітками (штаб Ради профілактики та психолого-педагогічний консиліум), формування у здобувачів освіти культури здорового способу життя, соціально значущих норм правил поведінки.
 • Корекція та розвиткові робота проводилася за програмами «Дорослішай на здоров’я», «Особиста Гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» «Комплексна програма роботи практичного психолога по подоланню та профілактиці дезадаптованості першокурсників».
 • Організаційно-методична робота полягала у веденні плануючої та звітної документації працівників психологічної служби, опрацювання нормативно-правових актів, написання листів; формуванні соціального паспорту училища, створення та щомісячне оновлення банків даних здобувачів освіти різних соціальних категорій.

У Вищому професійному училищу №3 м. Чернівці у 2018-2019 н.р. навчалося:

 • діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, осіб з їх числа – 8 чол.;
 • діти-інваліди – 6 чол.;
 • учні-напівсироти – 38 чол.;
 • учні з багатодітних родин – 112 чол.;
 • учні з малозабезпечених родин – 5 чол.;
 • учні-чорнобильці – 7 чол.;
 • діти, батьки яких беруть участь у бойових діях в зоні АТО чи безвісти відсутні – 5 чол.;
 • внутрішньо переміщені особи – 3 чол.;
 • учнів, які схильні до девіантної поведінки – 4 чол.
 • Захисна робота – робота з контингентом учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
 • забезпечення Єдиними квитками;
 • страхування;
 • обстеження та складання актів житлово-побутових умов;
 • контроль за соціальними виплатами дітям-сиротам училища; соціальний супровід учнів, що опинилися у важких життєвих обставинах та надання матеріальної допомоги (в рамках роботи учнівського профкому).
 • Зв’язки з громадськістю – відвідування гуртожитку згідно графіку 2 на тиждень; співпраця із соціальними службами міста та області; співпраця з працівниками ювенальної превенції; робота з батьками та опікунами (бесіди, систематичні телефонні дзвінки).

Таким чином заплановані заходи згідно плану практичного психолога та соціального педагога за 2018-2019н.р. виконано.

Звіт про стан умов і охорони праці

у Вищому професійному училищі № 3 м.Чернівці за 2018/19н.р.

Важливими показниками при оцінці стану охорони праці в училищі є кількість нещасних випадків. За 2018-2019 н.р. виробничих травм серед працівників в училищі не було. Відсутні випадки травматизму, що сталися під час навчально-виховного процесу з учнями училища.

ВПУ № 3 представило матеріали на Всеукраїнський громадський огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України, де на обласному етапі здобуло 2 місце та премійовано у сумі 4 тис.грн.

Училище пройшло перевірку Державної служби з питань праці, про що є відповідний припис та акт. Відповідно до акту та припису усунуті виявлені недоліки під час перевірки.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності у Вищому професійному училищі № 3 проводиться відповідно до складеного плану, що затверджується на навчальний рік .

Оформлений акт готовності навчального закладу до нового навчального року.

З метою реалізації в училищі конституційного права на здорові та безпечні умови праці та навчання впроваджена система управління охороною праці, створена служба з охорони праці, діє кабінет з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Служба з охорони праці виконує такі завдання:

 • Розроблення комплексних заходів  для  досягнення  встановлених  нормативів та підвищення  існуючого  рівня  охорони   праці,   планів,   програм поліпшення   умов   праці,  запобігання  виробничому  травматизму, професійним   захворюванням.
 • Проведені з   працівниками та учнями 1 курсу вступни      й  інструктаж  з охорони праці та всі інші види інструктажів.
 • Розроблені всі необхідні інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.
 • Здійснюється адміністративний (оперативний) контроль за станом охорони праці та усуваються виявлені недоліки.

Майстерні виробничого навчання забезпечені колективними засобами захисту (заземлення, занулення, блокування,  переносне заземлення, автоматами напруги, місцевими вимикачами). 1 раз на 2 роки проводиться вимірювання опору контуру заземлення (технічний звіт від 27-29 березня 2019р).

Майстерні училища поповнюються новим сучасним обладнання.

Постійно виконується профілактичний ремонт обладнання.

Стан пожежної безпеки та цивільного захисту

За  2018/19н.р. рік в училищі не сталося жодної пожежі.

Для забезпечення відповідного рівня знань працівників з пожежної безпеки з працівниками проводяться вступний, первинний, повторний інструктажі, які передбачають вивчення питань пожежної безпеки.

Оновлена нормативна база з цивільного захисту відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту.

Загальна сума витрачених коштів на заходи з охорони праці складає 166555 грн.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансування ВПУ №3 за період 2018-2019 навчального року здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету через Управління освіти і науки Чернівецької міської ради. Основними доходами училища є доходи  загального фонду.

Загальний фонд:

Надійшло 12196444,80грн.

Витрачено 12196444,80грн.

Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2018-31.12.2018 За період з 01.01.2019-31.05.2019 РАЗОМ, грн
2111 Оплата праці 3268799,32 3740520,58 7009319,9
2120 Нарахування на оплату праці 692103,14 794141,13 1486244,27
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 34313,2 26500 60813,2
2220 Придбання медикаментів   4884,30 4884,3
2230 Витрати на харчування дітей-сиріт 25878,6 50379,00 76257,6
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 50510,01 24538,97 75048,98
2271 Оплата теплопостачання 98476,1 115160,31 213636,41
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 23285,17 7735,18 31020,35
2273 Оплата електроенергії 118045,19 102128,74 220173,93
2274 Газопостачання 260820,8 148020,41 408841,21
2275 Альтфатер   9981,25 9981,25
2800 Пеня, штрафи, та інші податки   3000 3000
2720 Стипендії 1194786,75 1380507,25 2575294
2730 Соціальне забезпечення учнів-сиріт ( видатки на обмундирування, придбання літератури та матеріальна допомога по працевлаштуванню) 14214 7715,4 21929,40
РАЗОМ 12196444,8
Спеціальний фонд:  надійшло 391394,60 грн.
Види надходжень За період з 01.09.2017-31.12.2017 За період з 01.01.2018-31.05.2018 РАЗОМ, грн
від практики учнів на підприємствах

 

160923,67 151283,69 312207,36
від надання платних послуг з навчання

 

9282,72   9282,72
від орендарів 30354,17 39550,35 69904,52
РАЗОМ      
Витрачено  424935,33грн
Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2017-31.12.2017 За період з 01.01.2018-31.05.2018 РАЗОМ, грн.
2111 Оплата праці 42171,27 108428,73 150600
2120 Нарахування на оплату праці 9231,34 23396,03 32627,37
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 38541 21057 59598
2220 Придбання медикаментів      
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 17756,45 49855,96 67612,41
2250 Оплата відряджень   1174,02 1174,02
2271 Оплата теплопостачання      
2272 Оплата водопостачання та водовідведення   2589,2 2589,2
2273 Оплата електроенергії   24865 24865
2274 Газопостачання 822,04 44468,74 45290,78
2282 Курси з отриманням посвітчення   2389,21 2389,21
2800 Пеня, штрафи, та інші податки   1201,84 1201,84
3110 Оплата придбання  обладнання та предметів довготривалого користування   36987,50 36987,50
РАЗОМ       424935,33

Благодійний фонд:  надійшло 111778,71 грн.

Види надходжень За період з 01.09.2017-31.12.2017 За період з 01.01.2018-31.05.2018 РАЗОМ, грн.
від благодійних внесків у грошовій та натуральній формі 79776,13 32002,58 111778,71

Витрачено 111428,63грн.

Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2017-31.12.2017 За період з 01.01.2018-31.05.2018 РАЗОМ, грн
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 9100   9100
3110 Оплата придбання  комп′ютерної та офісної техніки 70668,13 31660,50 102328,63
РАЗОМ 111428,63

       

За спеціальні кошти закуплено для зміцнення матеріально-технічної бази 6 укомплектованих комп’ютерів та 5 універсальних швейних машин.

Виконання закону України «Про засади Запобігання та протидії корупції»

Протягом 2018-2019  н.р. в училищі не зафіксовано випадків вчинення корупційних правопорушень та зловживань. На початку 2018-2019 навчального року з метою запобігання проявам посадових зловживань, хабарництву та інших негативних явищ було вжито наступні заходи, спрямовані на запобігання проявів корупції: видано наказ директора від 21.09.2018 р. № 219 «Про запобігання та протидії корупції», на загальних зборах трудового колективу проведено роз’яснювальну роботу серед працівників училища з дотримання вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу, на інструктивно-методичних нарадах педагогічних працівників розглянуто положення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та а інші законодавчі акти антикорупційної спрямованості.

Протягом навчального року на оперативних нарадах періодично розглядалися питання стану виконання законодавства про боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагуванням на них відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, фінансів, економіки України.

На сьогодні нагальним питанням постає здійснення контролю за дотриманням працівниками антикорупційного законодавства з невідкладним реагуванням на випадки можливого вчинення корупційних правопорушень; планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи серед працівників училища з питань дотримання положень Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»; запобігання можливим фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів; забезпечення співпраці з правоохоронними органами.

ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА МАЙБУТНЄ:

Формування сучасного хмароорієнтованого освітнього середовища закладу, шляхом розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників, забезпечення умов створення змішаної моделі навчання.

В планах колективу продовжити підготовку кваліфікованих робітників за атестованими професіями. Планується подати заяву на отримання ліцензій за професіями:

 • 7433/8269 Кравець, квіткар (строк дії ліцензії до 2020 року).

Безумовними завданнями колективу є:

 1. Своєчасна підготовка навчального закладу до нового навчального року.
 2. Виконання плану регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів.
 3. Впровадження прогресивних методів реклами навчального закладу для збільшення кількості абітурієнтів на наступні роки.
 4. Введення в навчальний процес елементів дуальної освіти професії «Кравець, закрійник».
 5. Продовження впровадження підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі сучасних технологій за галузями спрямування.
 6. Збереження контингенту учнів протягом навчального року.
 7. Проведення моніторингу працевлаштування випускників училища.
 8. Розширення кола підприємств-замовників кадрів.
 9. Участь у конкурсах фахової майстерності протягом навчального року.
 10. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес.
 11. Продовжити роботу над методичною проблемою на основі компетентнісного підходу.

Все, що зроблено в училищі – це робота трудового колективу, учнів і мене, як директора. Я впевнена, що ми йдемо в правильному напрямку. У нас є дієздатний трудовий колектив, хороша матеріально-технічна база і ми разом зможемо подолати всі труднощі і впевнено рухатися вперед.

 

 

 


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Архіви

Категорії