Головна » 2017 » Лютий

Monthly Archives: Лютий 2017

28.02.2017

Щоб бути Великим – треба бути людиною

великої ідеї та великого характеру

  У Вищому професійному училищі №3 м. Чернівці , 28.02.2017року, Володимир Григорович Бевцик, на високому методичному рівні,  провів відкритий урок з історії України, на  тему:  «Проголошення Незалежності України»

Протягом усього уроку викладач використовував його мультимедійну підтримку, що зробило засвоєння знань більш повним і свідомим. Залучення учнів до пошукової групи «Дослідники»,  інтерактивні вправи,  робота з підручником,  навчальний фільм, проблемні ситуації – все це у поєднанні із змістовним і доступним поясненням викладача сприяло розвиткові пізнавального інтересу учнів, зробило урок ефективним, а роботу учнів-активною.

24.02.2017

Вітаємо!

Збірну команду училища, яка зайняла І місце з волейболу ХІІ обласних спортивних ігор учнівської молоді ПТНЗ.

Змагання проходили 22-23 лютого 2017 року

Склад команди:

 1. Алекса Анастасія – група № 23
 2. Кожокар Кароліна – група № 2
 3. Гушулей Флоаря – група № 19
 4. Брусалінська Марія – група № 6
 5. Татар Коріна – група № 12
 6. Банар Вікторія – група № 14
 7. Величко Кристина – група № 3
 8. Мойса Лоліта – група № 3
 9. Чигрин Марія – група № 3
 10. Семенко Тетяна – група № 6
 11. Вовчук Оксана – група № 11

АТЕСТАЦІЯ – КРОК ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Педагогічний досвід учителя є підґрунтям, на якому зростає його педагогічна майстерність.

Науково-методична робота – один із важелів управління

навчально-виховним процесом,    який має бути спрямований

на розвиток у викладачів вимогливості до себе,

бажання пошуку раціональних методів роботи.

Методична робота – це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі діяльності вчителів та спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на забезпечення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, досягнення оптимальних результатів освіти.

Однією з необхідних умов успішного професійного зростання є цілеспрямована й систематична самоосвіта, бо, за словами Жан–Жака Руссо, тільки вона спроможна сформувати справді ерудовану та всебічно розвинену особистість, якою, без сумніву, повинен бути вчитель.

Самоосвіта є елементом атестації педагогів. Атестація педагога – найважливіший рубіж в професійній діяльності педагога. Педагогічний досвід працівників, набутий за останні 5 років, підсумовується під час атестації, яка здійснюється атестаційною комісією. Всі педагогічні працівники, що атестуються, в обов’язковому порядку підвищують або підтверджують свою  кваліфікацію кожних 5 років.

Атестація педагогічних працівників проводиться в навчальному закладі щорічно відповідно відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 (із змінами),наказу Міністерства  освіти і науки України від 08.08.2013  N 1135 “Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”,наказу МОН №1047 від 30.07.2013 року “Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України” та відповідних наказів департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації та наказів по училищу. Успішне проведення атестації зумовлене чіткістю, конкретністю організаційних заходів, підготовки розпорядчих документів, наказів, планів, графіків тощо.

Кожен педпрацівник, що атестується, визначає напрямки своєї  роботи в індивідуальному плані методичної роботи, а саме:

–           розробка та проведення відкритих уроків, позаурочних виховних заходів;

–           вивчення та впровадження новітніх педагогічних технологій навчання;

–           підготовка та проведення  предметних тижнів, декад професій;

–           КМЗ предметів та професій, систематизація напрацьованого матеріалу;

–           підготовка методичних доповідей, методичних розробок,участь у відкритих методичних.

Значна увага приділяється викладачам, майстрам виробничого навчання, які атестуються вперше. Для них працює школа молодого педагога, в розрізі якої проводяться консультації, практичні семінари з актуальних питань, з методики проведення уроку, його самоаналізу, підготовки та проведення тематичної атестації, забезпечення наочності у навчанні, здійснення індивідуалізації та диференційного підходу в навчанні тощо. В методичному кабінеті постійно діє змінна методична виставка найкращих досягнень викладачів, майстрів виробничого навчання, зразків дидактичного матеріалу за професійними напрямками.

На чергових засіданнях методичних комісій обговорюється та затверджується розробки відкритих уроків,тематика доповідей і методичних розробок уроків, з якими педагогічні працівники виступають, діляться педагогічним досвідом роботи.

Традиційно педагогічні працівники, що атестуються, в своїх творчих звітах «Моя атестація» діляться перед педагогічним колективом творчими здобутками, представляють свої напрацювання на робочих місцях, щодо поновлення та поповнення дидактичного матеріалу у навчальних кабінетах та майстернях, розповідають про цікаві напрацювання та перспективами на майбутнє.

У визначений термін психологічною службою училища готуються матеріали анкетування, після аналізу яких об’єктивно визначається рейтинг кожного атестуючого.

Підсумкове засідання атестаційної комісії проводиться у формі круглого стола: з однієї сторони члени атестаційної комісії, з другої – педагоги,які атестуються. Педпрацівниками, що атестуються, організовується методична виставка наочних посібників, роздаткового, дидактичного матеріалу та іншого навчально-методичного матеріалу, які сприяють удосконаленню і оптимізації навчально-виховного процесу в училищі,педагоги презентують про власні методичні авторські напрацювання та педагогічні здобутки за міжатестаційний період. Кожен атестуючий педагог готує своє атестаційне порт фоліо.яке відображає рейтинг педагогічної діяльності та основних фахових досягнень  за міжатестаційний період.

про книгу

Про книгу висловлювались видатні люди:

bezymyannyj

“Люди перестають мислити, коли перестають читати” (Д.Дідро)

“Книги – діти розуму” (Джонатан Свіфт)

“Книжки – кораблі думки, що мандрують хвилями часу” (Френсіс Бекон)

“Завдання книг – полегшити, прискорити пізнання життя, а не замінити його”(Я.Корчак)

Без пристрасті до книжки людині недоступні культура сучасного світу, інтелектуальне і емоційне вдосконалення” (В.Сухомлинський)

“Одна мудра книга краща від найбільшого багатства”  –  перське народне прислів’я

“Людина, для якої книжка уже в дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника, ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою, спустошеною” В.Сухомлинський

“Книга – сад, вмещающийся в кармане” – арабське прислів’я

“Дім, в якому немає книг, подібний до тіла, позбутого душі” (Цицерон)

“…Дивною і ненатуральною здається людина, яка існує без книги” (Т.Г.Шевченко)

“Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу” (Г.Лейбніц)

“Читайте! Нехай у вашому житті не буде жодного дня, коли б ви не прочитали хоча б сторінки з нової книги” (К.Паустовський)

23.02.2017

Зустріч учнівської молоді 

Вищого професійного училища №3 м. Чернівці

з працівником поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області

Згідно спільних заходів від 05.09.2016 на 2016-2017н.р. працівником поліції старшим інспектором Маликом І.І. Чернівецького відділу поліції ГУНП України у Чернівецькій області проведено інтерактивну бесіду на тему: «Профілактика правопорушень серед підлітків» з  учнями ІІ курсу.

Під час бесіди особлива увага приділялася з дотриманням внутрішнього розпорядку в училищі; правила поведінки в громадських місцях та з незнайомими людьми; запобігання учнів до небезпечних груп в соцмережах, а саме «безпечний інтернет: правила поведінки».

Бібліотека ВПУ № 3 – скарбниця знань і мудрості

Бібліотека ВПУ № 3 – скарбниця знань і мудрості.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу.

Г.Лейбніц

img_2727

Бібліотека ВПУ № 3 сьогодні є одним із провідних підрозділів училища, яка забезпечує інформацією навчально-виховний процес, є центром розповсюдження знань, духовного та інтелектуального збагачення. Бібліотека допомагає розвивати у читачів інформаційну культуру, творчу думку, здібності, таланти, пізнавальні інтереси; сприяє успішному засвоєнню як програмних, так і позапрограмних вимог, самоосвіті, плідному проведенню дозвілля учнів.

Бібліотека допомагає підвищенню фахової, педагогічної майстерності викладачів, вихователів, майстрів виробничого навчання шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї. Одним з найголовніших завдань бібліотеки є забезпечення навчально-виховного процесу. Яким же чином допомагає бібліотека учням у цьому питанні? По-перше, видає додому та в читальному залі літературу, по-друге, створює довідковий апарат, де кожен читач може знайти інформацію з будь-якої теми, по-третє, постійно діють виставки літератури на допомогу навчально-виховному процесу, інформаційні списки літератури, тощо.

У бібліотеці постійно ведеться кропітка робота з комплектування навчально-виховної літератури, ретельно відбирається і передплачується науково-періодичні видання. Нові надходження сучасної літератури забезпечують зростання кількості читачів.

Матеріали періодичної преси активно використовуються адміністрацією училища, викладачами, класними керівниками, майстрами виробничого навчання, вихователем гуртожитку.

Бібліотека постійно надає допомогу педагогічному та учнівському колективам у підготовці і проведенні позаурочних заходів.

Читацька активність учнів стимулюється спільною роботою бібліотекаря, викладачів, майстрів. Постійно проводяться групові та індивідуальні бесіди, під час яких учні отримують бібліотечно-бібліографічні знання, інформацію про важливість книги та її роль у житті суспільства.

Протягом останніх років бібліотекарем училища була упорядкована збірка інформаційно-методичних матеріалів “Вчись вчитися”, яка допомагає читачам навчитися самостійно працювати з книгою, підготувати доповідь, написати реферат, наукову роботу, скласти конспект, підготуватися до іспитів.

Нові форми і методи взаємозв’язку бібліотеки та педагогічного колективу вимагають постійного оновлення змісту роботи та диференційованого підходу до обслуговування читачів.

У вищому професійному училищі № 3 м.Чернівці бібліотека покликана бути осередком науки і культури.

Бібліотека… Тиша…Століття…Історія і тисячі імен… Тут зібрані думки, ідеї світу разом із мудрістю віків.

bezymyannyj

Електронний посібник Excell у запитаннях та відповідях

http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k2005

22.02.2017

Міжнародний день рідної мови

Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без сонця нема,

Так і мови нема без народу,

і народу без мови нема.

В. Забаштанський

21-го лютого усе прогресивне людство відзначає Міжнародний день рідної мови.

З нагоди цього свята у ВПУ№3 м.Чернівці було проведено ряд заходів, спрямовані на зміцнення ролі рідної мови як важливого чинника культурної самобутності.

День розпочався виставкою тематичних стіннівок, висловів відомих людей про рідну мову.

Учні ІІ – ІІІ курсів написали «диктант єдності» на тему: «Україна – наша земля, наша Батьківщина».

Викладачі, майстри виробничого навчання з учнями першого курсу взяли участь в урочистостях до Міжнародного дня рідної мови, ініційовані Департаментом освіти і науки, Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, які відбулися 21 лютого на базі Чернівецького обласного центру «Юність Буковини».

22 лютого відбулася цікава і незабутня зустріч учнів 8 групи з  поетесою, перекладачем Оксаною Григорівною Довгань (випускницею Чернівецького ремісничого училища №1, а нині ВПУ№3 ) – надзвичайно талановитою і приємною жінкою. ЇЇ вірші проникливі та зрозумілі, у них оспівується прекрасне почуття кохання та любові до усього живого. Під час зустрічі Оксана Григорівна не лише зачитувала свої твори, а ще й розповіла про видатних митців Буковини.

Захід пройшов у щирій атмосфері, учні доторкнулися до поетичного слова, історії, мистецтва, до літератури рідного краю та особисто спілкувалися з митцем.

21.02.2017

Покликання вчителя — покликання високе й благородне

У Вищому професійному училищі №3 м.Чернівці 21.02.2017р на високому методичному рівні проведений  відкритий урок з спеціального малювання на тему: «Передача об’єму предмета за допомогою світла і тіні»

Високим ефектом при вивченні нового матеріалу було використання мультимедійних засобів навчання. Учні активно відповідали на запитання. На уроці панувала творча атмосфера.

Майстерність вчителя гартується роками, кується у клопіткій праці. Розуміти тонкості своєї професії, збагнути труднощі і переваги і навчити цьому підростаюче покоління, можуть лише ті вчителі, які цілком і повністю присвятили себе служінню учням.

Архіви

Категорії