Головна » Річний звіт про діяльність закладу освіти

Category Archives: Річний звіт про діяльність закладу освіти

fgfgt

ЗВІТ

про діяльність Вищого професійного училища № 3 м.Чернівці

за 2018/2019 н.р.

Характеристика  навчального закладу 

Колектив  ВПУ № 3 м.Чернівці у 2018/2019 н.р.  ставив за мету виконання головних завдань:

 • забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;
 • забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників;
 • забезпечення всебічного розвитку особистості, формування в учнів поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів;
 • створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та учнів училища;
 • активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

На сьогоднішній день колектив ВПУ №3 м. Чернівці налічує 91 працівника. З них:

 • директор – 1;
 • заступник директора з навчальної роботи – 1;
 • заступник директора з навчально-виробничої роботи – 1;
 • заступник директора з навчально-виховної роботи – 1;
 • методист – 1;
 • старші майстри – 2;
 • інженер з охорони праці – 1;
 • психолог – 1;
 • соціальний педагог – 1;
 • бібліотекар – 1;
 • вихователь – 1;
 • секретар – друкарка – 1;
 • секретар навчальної частини – 1;
 • головний бухгалтер – 1;
 • бухгалтери – 3 (з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 1);
 • економіст – 1;
 • юрисконсульт – 1;
 • викладачі –32 (з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 4; сумісники – 4);
 • майстри виробничого навчання – 25 (з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного та шестирічного віку – 2);
 • працівники адміністративно-господарської частини –20.

На сьогодні колектив педагогічних працівників налічує 57 осіб, з них:

 1. Викладачі:
 • мають педагогічне звання «Старший викладач» – 4 особи;
 • мають педагогічне звання «Викладач методист» – 14 особи;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 18 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ  категорії» – 6 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст » – 4 особи.
 1. Майстри виробничого навчання:
 • мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання першої категорії 11, майстер другої категорії -1» – 12 осіб;
 • мають 11 тарифний розряд – 6 осіб;
 • мають 12 тарифний розряд – 3 особи;
 • мають 13 тарифний розряд – 4 особи;
 • мають 14 тарифний розряд – 12 осіб.

Педагогічний стаж до 5 років мають 7 осіб , до 10 років 5 осіб , до 15 років 5 осіб , до 20 років 14 осіб,  30 років 12 осіб, понад 30 років 14 осіб  педагогічних працівників, що свідчить про достатньо високий рівень фахової майстерності.

Курси підвищення кваліфікації у поточному навчальному році пройшли, викладачі Курик Т.М., Гончарюк О.М., бібліотекар Беспала Л.Д.

Курси підвищення кваліфікації з питань охорони праці пройшли директор училища Нікішина О.В., заступник директора з НВР Дребіт Н.І., в.о. інженера з охорони праці Гончарюк О.М., завідувач господарством Чікал П.І.

У поточному навчальному році атестаційною комісією ВПУ №3 в черговому порядку було атестовано 7 педпрацівника (заступник директора з НР Максимюк В.П., викладачі Курик Т.М., Зайцева Л.А., Савчук-Баловсяк Г.Д., майстри виробничого навчання Гайдук Л.М., Назарко І.С.).

Атестаційною комісією першого рівня « Вище професійне училище № 3, м. Чернівці» було прийнято такі рішення (протокол № 4 від 21.03.2019 р.):

 1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:
 • викладачу англійської мови Курик Тетяні Миколаївні;
 1. Встановити тринадцятий тарифний розряд майстру виробничого навчання Гайдук Любов Михайлівні.
 2. Визнати бібліотекаря Беспалу Людмилу Дмитрівну такою, що відповідає займаній посаді.

Перед комісією ІІІ рівня порушено клопотання про атестацію п’яти педагогічних працівників. За підсумками атестації були прийняті такі рішення :

 • Вважати такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»: заступника директора з НР Максимюк Вікторію Петрівну; викладачів Савчук-Баловсяк Галину Дем’янівну, Зайцеву Любомиру Аркадіївну .
 • Вважати такою, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «провідний бібліотекар» бібліотекаря  Беспалу Людмилу Дмитрівну.
 • Присвоїти педагогічнє звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» Назарко Ірині Сергіївні.

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2018-2019 н.р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої діяльності та здійснення намічених стратегічним та річним планами показників його розвитку.

Виконується програма розвитку навчального закладу, а саме:

 • поширений вільний доступ до мережі Internet;
 • широко застосовуються електронні засоби навчання;
 • потреби регіонального ринку праці задовольняються на високому рівні;
 • збільшили надходження спеціальних коштів від виробничої діяльності;
 • поступово оснащаються навчальні кабінети та виробничі майстерні сучасним обладнанням;
 • впроваджуються інноваційні технології у навчально-виробничий процес;
 • систематично підвищується якість підготовки учнів училища.

Для якісної підготовки робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій ВПУ №3 м.Чернівці має розвинену матеріально-технічну базу – це типові та пристосовані забудови. Забезпеченість навчальними кабінетами з професійної підготовки становить 100%, навчальними майстернями – 100%.

Постійно здійснюється організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обґрунтованого планування регіонального замовлення на наступний рік. План регіонального замовлення на 2018-2019н.р. склав 225 учнів.

Прийнято на навчання у 2018-2019н.р.  – 216  учнів (9 учнів – недобір).

Контингент учнів на початок навчального року

Професія та напрямки підготовки Кількість учнів
Професії швейного профілю 437 (76%)
Професії перукарського профілю 144 (24%)
Молодші спеціалісти 23
Разом: 604

За 2018-2019 н.р. зі складу учнів було відраховано 30 осіб (3%):

ЗВІТ про відрахування учнів ВПУ №3 м.Чернівці у І семестрі 2018-2019 н.р.

№ п/п П.І.П. учня № групи, курс П.І.П. майстра в/н,

кл. керівника

№ наказу Причина відрахування
1 Гончаренко Н.А. гр.21,

ІІк ТУ

Щербанович О.В. №20  від

10.09.2018

виїзд за кордон
2 Чиківчук А.І. гр.24,

ІІк ТУ

Данелюк К.Д. №21  від

10.09.2018

вступ до ЧНУ
3 Крижанівська А.М. гр.20,

ІІк ТУ

Гайдук Л.М. №22  від

10.09.2018

виїзд за кордон
4 Лазурко А.В. гр.20,

ІІк ТУ

Українець М.В. №23  від

10.09.2018

виїзд за кордон
5 Сверділяк А.С. гр.18,

ІVк ВПУ

Романюк Т.Г. №24  від

20.09.2018

виїзд за кордон
6 Мельничук Г.В. гр.10,

ІІк СПТУ

Бевцик В.Г. №25  від

20.09.2018

переведення до  Хотинської  ЗОШ І-ІІІ ступенів №5
7 Кушнір А.Г. гр.21,

ІІк ТУ

Щербанович О.В. №26  від

05.10.2018

за сімейними обставинами
8 Городенська О.С. гр.5,

ІVк СПТУ

Бевзюк М.В. №27  від

05.10.2018

працевлаштування
9 Гуцул А.І. гр.16,

ІІк СПТУ

Берегій Л.О. №28  від

09.10.2018

переведення до  Брусницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. І.Миколайчука, Кіцманського р-ну
10 Якубовська А.С. гр.3,

Ік СПТУ

Олентир Т.М. №29  від

12.10.2018

переведення до Коломийського професійного ліцею сфери послуг
11 Антонюк А.А. гр.3,

Ік СПТУ

Олентир Т.М. №30  від

06.11.2018

переведення до Коровійської ЗОШ І-ІІІ ступенів
12 Бабюк Л.В. гр.8,

ІІІк СПТУ

Ваврінчук С.Т. №31  від

06.11.2018

переведення до Лашківської ЗЗСО І-ІІІ ступенів
13 Паращук Д.В. гр.8,

ІІІк СПТУ

Донська М.Ф. №32  від

06.11.2018

за сімейними обставинами
14 Петруник М.В. гр.4,

Ік СПТУ

Собкова Н.Ю. №33  від

16.11.2018

переведення до Ставчанського ЗНЗ І-ІІІ ступенів
15 Чаховська В.М. гр.5,

ІVк СПТУ

Бевзюк М.В. №34  від

30.11.2018

достроковий випуск
16 Кирлик М.В. гр.5,

ІVк СПТУ

Трут В.В. №35  від

30.11.2018

достроковий випуск
17 Онищук Д.О. гр.12,

Ік ТУ

Григорчук М.Т. №36  від

30.11.2018

виїзд за кордон
18 Тодер О.І. гр.10,

ІІк СПТУ

Бевцик В.Г. №37  від

30.11.2018

переведення до ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Луги Рахівського р-ну
19 Ігнатюк О.І. гр.12,

Ік ТУ

Нікуліна В.В. №38  від

18.12.2018

виїзд за кордон
20 Вірста Б.В. гр.2,

Ік СПТУ

Мацьопа М.М. №39  від

18.12.2018

переведення до Лужанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
  Всього: 20 учнів (3,3%)        

(більше…)

Архіви

Категорії