Головна » Методичні комісії

Category Archives: Методичні комісії

08.06.2017

Заключне засідання

методичної комісії професійного циклу

08.06.2017р. у Вищому професійному училищі №3 відбулося заключне засідання методичної комісії професійного циклу за 2016-2017 н.р., яку очолює голова метод комісії Берегій Л.О.

До уваги присутніх було представлено ряд заходів, які містили навчально-методичні, наочні та інформаційні матерали.

З методичною доповіддю на тему: «Роль самоосвітньої діяльності у професійному зростанні майстра в/н»,  виступила майстер в/н Бричка Г.Д.

Методичну розробку уроку з Охорони праці у слайдовій презентації на тему: «Засоби захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів.», представила викладач предметів професійної підготовки Гончарюк О.М.

Презентацію навчального матеріалу з теми: «Розробка конструкцій комбідресів та матеріали для їх виготовлення» підготували та продемонстрували викладачі предметів професійної підготовки Берегій Л.О. та Козарійчук Л.В.

Засідання методичної комісії пройшло у плідній, творчій та доброзичливій атмосфері.

Методичні комісії

Науково-методична робота як засіб підвищення професійного рівня фахової майстерності педагогів

Науково-методична робота – один із важелів управління

 навчально-виховним процесом,    який має бути спрямований

 на розвиток у викладачів вимогливості до себе,

 бажання пошуку раціональних методів роботи.

П.Блонський

 

Мета методичної роботи

 у Вищому професійному училищі №3:

«Створення умов для підвищення професійної кваліфікації

і педагогічної майстерності кожного викладача,

майстра виробничого навчання та розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому»

 

Науково-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив:

«Сучасні педагогічні технології особистісно-орієнтованого навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів».

 

Сучасне реформування освіти на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки вбачає навчальних заклад як храм творчості, в стінах якого атмосфера новаторського пошуку, натхненної праці. Одним із аспектів оптимізації  навчально-виховного процесу є активізації творчих здібностей учителів,що безпосередньо вплине на творчого учня. Адже сьогодення вимагає творчого педагога, формування саме такого вчителя є одним із завдань методичної роботи, яка буде дієвою лише тоді, коли її система творча, «жива», позбавлена формалізму.

Методична робота ВПУ № 3 – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності  і професійної майстерності кожного вчителя. Цей комплекс орієнтований перш за все  на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.

Наше сьогодення зумовлює необхідність переосмислення  освітньої діяльності, актуалізації змісту, створення навчального процесу, спрямованого на розвитку і саморозвиток компетентності, конкурентоспроможної особистості. Тому методична робота в училищі спрямована на реалізацію даної науково-методичної проблеми,над якою працює педагогічний колектив.

 

 

Методичні комісії – центр методичної роботи

Педагогічна ідея має бути не просто

атрибутом педагогічної свідомості,

а поштовхом до практичних справ

 і реалізації їх в навчальному процесі.

В.О.Сухомлинський

 

З метою покращення фахової підготовки педагогічних кадрів в училищі проводиться спеціальна методична робота, яка спонукає кожного викладача та майстра виробничого навчання до підвищення свого фахового рівня, сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу методичними знахідками, дає змогу молодим педагогам вчитися педагогічної майстерності у досвідчених колег, забезпечує в колективі підтримання духу творчості, прагнення до пошуку.

У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у педагогічну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи педагога, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

 І саме в зв’язку з цим чільне місце в структурі методичної роботи посідає активна робота методичних комісй, які об’єднують педагогів у відповідності фахового  профілю, та спільної науково-дослідної діяльності над єдиною методичною проблемою, прагнуть здійснювати  впровадження  педагогічних інновацій та спрямовувати свою роботу розвиток науково-методичного забезпечення. Великий педагог і  новатор В.О. Сухомлинський вважав, що методична робота і наукове дослідження зближаються тим, що ґрунтуються на аналізі фактів і передбачають наукове прогнозування очікуваних результатів. Учитель, за В.О.Сухомлинським, який не вміє проникати мисленнєву у глибину фактів, причинно-наслідкові зв’язки між ними, неминуче перетворюється у ремісника. Тому однією з необхідних умов ефективної реалізації методичної роботи є активна творча діяльність усього колективу й дослідницько-пошукова атмосфера, що панує в ньому.

 Методичні комісії – це основний методичний підрозділ, діяльність якого безпосередньо впливає на підвищення якості навчання  і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, професійний ріст і методичну майстерність викладачів та майстрів виробничого навчання, впровадження досягнення педагогічної науки і передового досвіду в навчально-виховний процес. Мета діяльності  методичних комісій – зростання рівня педагогічної майстерності, активізація творчого потенціалу кожного педагога, вивчення та впровадження в практику кращого педагогічного досвіду.

У Вищому професійному училищі №3 діє п’ять методичних комісій:

1.Професійного циклу швейного профілю (голова методичної комісії викладач-методист  Берегій Л.О.);

2.Професій побуту перукарського профілю (голова методичної комісії спеціаліст вищої  категорії Мельник І.О.);

3.Суспільно-гуманітарних дисциплін (голова методичної комісії викладач-методист Плаксюк І.І.);

4.Природничо-математичних дисциплін (голова методичної комісії викладач-методист  Павлюк Н.В.);

5.Класних керівників (голова методичної комісії викладач-методист Данелюк Д.К.).

Цікаві творчі знахідки досвідчених педагогів ВПУ № 3 є безцінним педагогічним надбанням колективу та практичною можливістю творчого наслідування досвіду іншими молодими педагогами, що дозволяє розвивати  й удосконалювати особисту педагогічну практику.

 

e56fca5e5b0d

 

Методична комісія професійного циклу швейного профілю

Голова методичної комісії

 викладач-методист  Берегій Л.О.

 img_2656

Педагогічне кредо:

 «Знання стають бажаним надбанням маленької людини за умови,коли вони є засобом досягнення творчих цілей»

Методична проблема:

 «Професійний розвиток особистості через творчу співпрацю вчителя та учнів»

Методична комісія ставить такі основні завдання

 1. Досконале та всебічне засвоєння програмового матеріалу, здійснення взаємозв’язку теоретичної підготовки та виробничої діяльності.
 1. Формування чіткої уяви про технологічний процес виготовлення одягу, форми обслуговування замовника в умовах підприємства.
 1. Встановлення тісного взаємозв’язку з базовими підприємствами училища.
 1. Розвиток вмінь і навичок розробки раціональних виробничих рішень завдяки самостійному визначенні стратегій, пошуку та використанню потрібної інформації, розвиток мобільності та ділової активності сучасного висококваліфікованого робітника, спеціаліста.
 1. Підвищення професійної мотивації  навчання, активізація  пізнавальної  активності.
 1. Створенняя сприятливих умов для подальшої безперервної освіти випускників.
 1. Якісний процес підготовки висококваліфікованих робітників.

 

 

 

Методична комісія професій побуту

перукарського профілю

img_2662

Голова методичної комісії спеціаліст вищої  категорії

Мельник І.О.

 img_2710

Педагогічне кредо:

 «Наша праця – формування людини,і це покладає на нас особливу відповідальність,яку ні з чим не зіставити»

Методична проблема:

 «Творче зростання особистості в умовах особистісно-орієнтованого навчання»

Методична комісія ставить такі основні завдання

 1. Досконале та всебічне засвоєння програмового матеріалу, здійснення взаємозв’язку теоретичної підготовки та виробничої діяльності.
 1. Формування чіткої уяви про технологічний процес створення перукарських та манікюрних робіт, форми обслуговування замовника в умовах підприємства.
 1. Встановлення тісного взаємозв’язку з базовими підприємствами училища.
 1. Розвиток вмінь і навичок розробки раціональних виробничих рішень завдяки самостійному визначенні стратегій, пошуку та використанню потрібної інформації, розвиток мобільності та ділової активності сучасного висококваліфікованого робітника, спеціаліста.
 1. Підвищення професійної мотивації  навчання, активізація  пізнавальної  активності.
 1. Створенняя сприятливих умов для подальшої безперервної освіти випускників.
 1. Якісний процес підготовки висококваліфікованих робітників.

 

 e56fca5e5b0d

Методична комісія суспільно-гуманітарних дисциплін

Голова методичної комісії викладач-методист

Плаксюк І.І.

 img_2698Педагогічне кредо:

 «Якщо ви вдало оберете працю і вкладете в неї свою любов і душу,то щастя само знайде вас»

 Методична проблема:

 «Сучасні педагогічні технології гармонійного розвитку особистості,формування творчого потенціалу та пізнавальної активності»

 

Методична комісія ставить такі основні завдання

 1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання суспільних дисциплін та формування в учнів практичних умінь і навичок.
 2. Навчати учнів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення.
 3. Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови.
 4. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, української літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, історії, філософії, правознавства, економіки творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.
 5. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.
 6. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.
 7. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.
 8. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з невстигаючими учнями.
 9. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.
 10. Пропагувати, і плекати любов до українського слова, мистецтва та історії.
 11. Забезпечити дотримання учнями єдиного орфографічного і мовного режиму.

 

 e56fca5e5b0d

 

Методична комісія природничо-математичних дисциплін

Голова методичної комісії викладач-методист

Павлюк Н.В.
img_2711

Педагогічне кредо:

 «Ми вчимо інших і навчаємось самі,ми виховуємо і самовдосконалюємось самі,і тільки так наші знання стануть здобутком  для наших вихованців»

 Методична проблема:

 «Сучасні педагогічні технології особистісно-орієнтованого навчання як засіб всестороннього розвитку особистості»

Методична комісія ставить такі основні завдання

 

 1. 1.Поглиблене вивчення методики викладання певного навчального предмету, методики вивчення складних розділів програми з демонстрацією відкритих уроків.
 2. Використання диференціації навчання спрямованої на створення оптимальних умов для виявлення та розвитку інтересів і здібностей учнів.
 3. Впровадження сучасних підходів щодо організації навчального процесу на уроках природничо-технологічних дисциплін.
 4. Вивчення вікової педагогічної психології, вікових та індивідуальних особливостей дітей.
 5. Екологічне виховання учнів.
 6. Врахування вікових та індивідуальних психологічних особливостей учнів на уроках.
 7. Позакласна та позашкільна робота з учнями з предмету.
 8. Систематичне вивчення стану навчальних досягнень учнів.
 9. Організація самоосвіти вчителів.
 10. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій з метою:
 • розробки  методів самостійної пошукової і дослідницької роботи учнів у ході використання навчальних проектів;
 • навчання учнів методами колективного вирішення проблеми;
 • поєднання методів загально класної, групової роботи учнів і вчителів;
 • інтенсивного використання ПЕОМ і без паперової технологій як інструмента повсякденної навчальної роботи учнів та вчителів;
 • організація спільної роботи вчителів різних предметів при інтегруванні навчальних дисциплін;
 • підготовка викладачів до роботи з новими методами й організаційними формами навчання, до інтенсивного використання засобів комп’ютерної технікиї у навчальному процесі.
 1.  Розвиток у учнів пізнавального інтересу до вивчення предметів природничо-технологічного циклу.
 2. Формування в учнів уявлень про цілісність природи та  місце людини в ній.
 3. Розвиток логічного мислення, творчості, уяви на уроках та вміння застосовувати знання на практиці.
 4. Продовжити роботу над спрямованістю кожного предмету природничо-математичного циклу на розвиток життєвих компетенцій у дітей на уроках «Кожен урок з практичною спрямованістю».

 

Методична комісія класних керівників

Голова методичної комісії викладач-методист

Данелюк Д.К.

 img_2685

Педагогічне кредо:

 «Виховання дітей – це не втішна розвага,а завдання. Яке означає важких переживань,зусиль,безсонних ночей і багато,багато любові» 

Методична проблема:

«Формування життєвих цінностей, моральної свідомості та духовних орієнтирів особистості учня, підготовка молодого висококваліфікованого працівника до активної творчої та соціально-значущої діяльності в сучасних умовах» 

Методична комісія ставить такі основні завдання

 1.  Патріотичне виховання особистості в умовах розвитку української державності/
 2. Формування в учнівських колективах престижності праці, підвищення ролі робітничих професій, розуміння їхнього значення в особистісному розвитку та місце у соціально-економічному розвитку держави;
 3. Збереження національної культури, традицій та звичаїв народів, що проживають в Україні, підтримку почуття національної самодіяльності у поєднанні з розумінням місця і ролі свого народу і країни в розвитку світової культури;
 4. Розвиток творчих можливостей і здібностей учнів;
 5. Виховання в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя;
 6. Розвиток конкретних інтелектуальних, вольових, емоційних фізичних здібностей та якостей вихованців;
 7. Виховання особистості в колективі; формування умінь налагоджувати взаємодію, співпрацю, вміння дипломатично виходити з конфліктних ситуацій;
 8. Використання можливостей учнівського самоврядування у вихованні активної соціальної позиції учнів, розвитку їх уміння брати на себе відповідальність за прийняті рішення;
 9. Впровадження сучасних виховних систем у педагогічну практику.
 10. Підвищення рівня фахової майстерності класних керівників та вихователів;
 11. Подолання й попередження виникнення труднощів у виховній роботі;
 12. Опанування педагогічними працівниками нових форм та методів виховної роботи та практичне їх застосування;
 13. Вивчення та узагальнення передового досвіду класних керівників;
 14. Тісна взаємодія з батьками з метою безперервного та систематичного формування навиків поведінки;
 15. Створення системи виховної роботи спрямованої на створення в ліцеї сприятливих умов для розвитку, саморозвитку і розкриття особистості учнів;
 16. Створення відповідних умов для формування і розвитку високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією, яка готова до конкурентного обрання свого місця в житті на основі обраного профілю роботи.

Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямами:

 громадянське виховання;

 родинно-сімейне виховання;

 військово-патріотичне виховання;

 трудове виховання;

 художньо-естетичне виховання;

 моральне виховання;

 екологічне виховання;

 формування здорового способу життя;

 превентивне виховання;

 сприяння творчому розвитку особистості.

20.04.2017

Засідання методичної комісії

суспільно – гуманітарних дисциплін

«Є видовище, прекрасніше,

 ніж небо: глибина людської душі»

В.Гюго

         У Вищому професійному училищі №3 м. Чернівці, 20.04.2017 відбулося засідання методичної комісії суспільно – гуманітарних дисциплін на тему: «Особистісно-орієнтовний підхід на уроці та позаурочній роботі».

Під час роботи методкомісії викладачі ділилися досвідом, напрацюваннями, застосовуючи різні форми роботи:

 • Фотозвіт про декаду суспільно – гуманітарних дисциплін. (Плаксюк І.І.)
 • Методична доповідь на тему: «Вивчення нового лексичного та граматичного матеріалу за допомогою навчальних карток» (Васильчук М.Д.)
 • Методична розробка підсумкового уроку на тему: «Цінності людського дитя, або чому вчить зарубіжна література.» (Плаксюк І.І.)
 • Тренінг – тест «Чи вміємо ми слухати?» (Кундій Н.В.)
 • Пам’ятка «Як навчитися слухати. Слухати людину – це означає.» (Бечка О.В.)

Творча атмосфера, яка панувала під час засідання, спрямували викладачі на пошуки «родзинок» секретів педагогічної діяльності, дала можливість знайти відповіді на професійні питання в колі однодумців, поділитися успіхами та досягненнями на шляху реалізації особистісно-орієнтовного підходу в навчально-виховній діяльності.

06.03.2017

Хорошим учителем можна назвати тільки того,

 хто любить свій предмет і своїх вихованців

У вищому професійному училищі №3 м.Чернівці, 6 березня 2017 року, Данелюк Дмитро Костянтинович, на високому методичному рівні провів відкритий урок з хімії на тему: « Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза, сполук Ферцма (II) і Феруму (III)».

Дмитро Костянтинович розкрив зміст теми цікаво, доступно, з наукових позицій, з використанням  тісних міжпредметних зв’язків. Новий матеріал вивчався в процесі самостійної роботи, яка носить творчо-пошуковий характер. Це сприяло  розвитку в учнів самостійності, допитливості, здатності встановлювати певні закономірності. До основних висновків учні приходили самі, а викладач  при цьому зберігав керівну роль.

Активна робота учнів у ході уроку дозволяє зробити висновок про те, що матеріал з теми засвоєно. Звертає на себе увагу кропітка, продумана, здійснювана з уроку в урок підготовка викладача та учнів до активної роботи.

01.03.2017

Майбутнє наших дітей, нашого народу – в руках педагога, в його золотім серці

У Вищому професійному училищі №3 м.Чернівці, 01.03.17р., відбулось планове засідання методичної комісії професійного циклу, яку очолює Берегій Л.О.

До розгляду на засіданні викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання було представлено ряд напрацювань, які презентувалися з демонстрацією наочностей та у супроводі мультимедійних засобів навчання:

 1. Методичну розробку уроку «Відомості про анатомію і морфологію людини» з предмету «Основи конструювання одягу», представила викладач спецдисциплін Дребіт Н.І.
 2. Методичну розробку уроку з предмету «Основи прикладної антропології» на тему «Загальні відомості про будову тіла людини» представила викладач спецдисциплін Олентир Т.М.
 3. Навчально-методичний посібник «Чоловіча сорочка від А до Я» презентували майстри виробничого навчання Лужна Ю.С. та Дожук О.С.

Посібник розроблений у вигляді узагальнюючого матеріалу і включає відомості історичного, конструктивного, технологічного та загального характеру для використання на уроках спецдисциплін та виробничого навчання.

 1. Навчально-методичний посібник «Розкрій та технологія виготовлення виробів постільно-столового асортименту» презентувала майстер в/н Григорчук М.Т.

Посібник розроблено згідно вимог ДСТУ щодо визначеного асортименту і призначений для використання на уроках спецдисциплін та виробничому навчанні.

Успіх буде там, де весь педагогічний колектив і кожен викладач  дотримуються принципів взаємодії, де буде висока працездатність, творчість і довіра.

28.02.2017

Засідання методичної комісії класних керівників

У Вищому професійному училищі №3 м.Чернівці 28.02.2017 року відбулось відкрите засідання методичної комісії класних керівників, майстрів виробничого навчання, вихователів під керівництвом голови методичної комісії Данелюка Д.К.

На засіданні виступили:

 1. Гончарюк О.М., класний керівник групи №3 з методичною доповіддю: «Методи виховання особистості учнів.»
 2. Олентир Т.М., класний керівник групи №4 з методичною розробкою: «Роль вишиванки у національному вихованні молоді.»
 3. Бечка О.В., практичний психолог училища, семінар практикум на тему: «Профілактика синдрому емоційного вигорання»

Гончарюк О.М. у своїй методичній доповіді проаналізувала методи виховання особистості; визначила основні прийоми виховання та їх ефективність у використанні. Звернула увагу на методи формування свідомості, на слова та вчинки педагога, які впливають на мислення та емоції учнів

Олентир Т.М. у своїй методичній розробці зазначила, що сучасний світ вимагає від викладачів всебічно підвищувати самосвідомість учнів, розвивати їх, як особистість та пам’ятати про своє «коріння». Вивчаючи історію розвитку українського одягу та його оздоблення необхідно це використовувати у сучасному одязі та побуті. Через пізнання традиційного народного мистецтва вишиванки, як історико-культурної спадщини народу учні усвідомлюють свої взаємозв’язки з нацією, державою.

На семінарі- практикумі «Профілактика синдрому емоційного  та професійного вигорання», Бечка О.В. ознайомила класних керівників, майстрів виробничого навчання з терміном «Синдром емоційного та професійного вигорання». Навчила виявляти наявність, або відсутність синдрому у себе та застосувала практичний показ що до профілактики уникнення зустрічі з синдромом професійного вигорання

Засідання відбулось на високому методичному рівні, педагоги отримали змістовну методичну інформацію, яка сприяє саморозвитку педагога.

17.11.2016

Засідання методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін

17.11.2016

Освічена людина тим і відрізняється від неосвіченої,

що продовжує вважати свою освіту незавершеною.

К. Симанов

Цей вислів поета визначив зміст роботи викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін під час засідання методичної комісії даного циклу, де відбувся і обмін досвідом, і навчання, і обговорення.

Розглядалися питання щодо розвитку пізнавальної активності учнів та творчого пошуку педагога та учнів за такими напрямками:

 1. Бевцик В.Г., викладач історії, виступив із доповіддю на тему: «Міжпредметні зв’язки під час викладання історії».
 2. Васильчук М.Д., викладач іноземних мов, із доповіддю на тему: «Місто професійної освіти – проект GOETHE – INSTITUT в Україні у співпраці з інститутом професійно-технічної освіти НАПН України. 3 модулі плюс Online – Phase».
 3. Плаксюк І.І., викладач зарубіжної літератури, із доповіддю та тему: «Розвиток творчих можливостей учнів на уроці зарубіжної літератури».
 4. Кундій Н.В., викладач української мови та літератури, із доповіддю на тему: «Фанфіки на уроках української літератури».

Доповіді-презентації, практичні напрацювання, нестандартні форми роботи збагатили професійний потенціал викладачів, сприятимуть подальшій самостійній роботі.

11.11.2016

О слово рідне! України слово!

Богдана мудрість і Тараса заповіт,

І гул століть, і сьогодення гомін

В тобі злились, як дужий моноліт.

Саме під таким девізом 9 листопада у ВПУ№3 активно долучилися до відзначення Дня української писемності та мови. Традиційно в цей день викладачі, майстри виробничого навчання та учні писали 16-ий Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності «Україна на зламі тисячоліть».

У вестибюлі училища учні розмістили тематичні плакати з милозвучними висловами про мову та виставку творчих робіт «Диво калинове – чари барвінкові».

Протягом тижня, з 08.11.16 по 11.11.16, у нашому навчальному закладі проведено безліч літературних, мистецьких та інтелектуальних заходів щодо історії становлення рідної мови, її значення у житті людини.:

 • ілюстративна книжкова виставка «Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи»,
 • перегляд документальних фільмів «Доля бібліотеки Ярослава Мудрого», «Пересопницьке Євангеліє»,
 • літературно-музична композиція «Славетний Каменяр».

Методоб’єднання суспільно-гуманітарних дисциплін

 

20.04.2017

Засідання методичної комісії

суспільно – гуманітарних дисциплін

«Є видовище, прекрасніше,

 ніж небо: глибина людської душі»

В.Гюго

 

         У Вищому професійному училищі №3 м. Чернівці, 20.04.2017 відбулося засідання методичної комісії суспільно – гуманітарних дисциплін на тему: «Особистісно-орієнтовний підхід на уроці та позаурочній роботі».

Під час роботи методкомісії викладачі ділилися досвідом, напрацюваннями, застосовуючи різні форми роботи:

 • Фотозвіт про декаду суспільно – гуманітарних дисциплін. (Плаксюк І.І.)
 • Методична доповідь на тему: «Вивчення нового лексичного та граматичного матеріалу за допомогою навчальних карток» (Васильчук М.Д.)
 • Методична розробка підсумкового уроку на тему: «Цінності людського дитя, або чому вчить зарубіжна література.» (Плаксюк І.І.)
 • Тренінг – тест «Чи вміємо ми слухати?» (Кундій Н.В.)
 • Пам’ятка «Як навчитися слухати. Слухати людину – це означає.» (Бечка О.В.)

Творча атмосфера, яка панувала під час засідання, спрямували викладачі на пошуки «родзинок» секретів педагогічної діяльності, дала можливість знайти відповіді на професійні питання в колі однодумців, поділитися успіхами та досягненнями на шляху реалізації особистісно-орієнтовного підходу в навчально-виховній діяльності.