АТЕСТАЦІЯ – КРОК ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Педагогічний досвід учителя є підґрунтям, на якому зростає його педагогічна майстерність.

Науково-методична робота – один із важелів управління

навчально-виховним процесом,    який має бути спрямований

на розвиток у викладачів вимогливості до себе,

бажання пошуку раціональних методів роботи.

Методична робота – це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі діяльності вчителів та спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на забезпечення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, досягнення оптимальних результатів освіти.

Однією з необхідних умов успішного професійного зростання є цілеспрямована й систематична самоосвіта, бо, за словами Жан–Жака Руссо, тільки вона спроможна сформувати справді ерудовану та всебічно розвинену особистість, якою, без сумніву, повинен бути вчитель.

Самоосвіта є елементом атестації педагогів. Атестація педагога – найважливіший рубіж в професійній діяльності педагога. Педагогічний досвід працівників, набутий за останні 5 років, підсумовується під час атестації, яка здійснюється атестаційною комісією. Всі педагогічні працівники, що атестуються, в обов’язковому порядку підвищують або підтверджують свою  кваліфікацію кожних 5 років.

Атестація педагогічних працівників проводиться в навчальному закладі щорічно відповідно відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 (із змінами),наказу Міністерства  освіти і науки України від 08.08.2013  N 1135 “Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”,наказу МОН №1047 від 30.07.2013 року “Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України” та відповідних наказів департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації та наказів по училищу. Успішне проведення атестації зумовлене чіткістю, конкретністю організаційних заходів, підготовки розпорядчих документів, наказів, планів, графіків тощо.

Кожен педпрацівник, що атестується, визначає напрямки своєї  роботи в індивідуальному плані методичної роботи, а саме:

–           розробка та проведення відкритих уроків, позаурочних виховних заходів;

–           вивчення та впровадження новітніх педагогічних технологій навчання;

–           підготовка та проведення  предметних тижнів, декад професій;

–           КМЗ предметів та професій, систематизація напрацьованого матеріалу;

–           підготовка методичних доповідей, методичних розробок,участь у відкритих методичних.

Значна увага приділяється викладачам, майстрам виробничого навчання, які атестуються вперше. Для них працює школа молодого педагога, в розрізі якої проводяться консультації, практичні семінари з актуальних питань, з методики проведення уроку, його самоаналізу, підготовки та проведення тематичної атестації, забезпечення наочності у навчанні, здійснення індивідуалізації та диференційного підходу в навчанні тощо. В методичному кабінеті постійно діє змінна методична виставка найкращих досягнень викладачів, майстрів виробничого навчання, зразків дидактичного матеріалу за професійними напрямками.

На чергових засіданнях методичних комісій обговорюється та затверджується розробки відкритих уроків,тематика доповідей і методичних розробок уроків, з якими педагогічні працівники виступають, діляться педагогічним досвідом роботи.

Традиційно педагогічні працівники, що атестуються, в своїх творчих звітах «Моя атестація» діляться перед педагогічним колективом творчими здобутками, представляють свої напрацювання на робочих місцях, щодо поновлення та поповнення дидактичного матеріалу у навчальних кабінетах та майстернях, розповідають про цікаві напрацювання та перспективами на майбутнє.

У визначений термін психологічною службою училища готуються матеріали анкетування, після аналізу яких об’єктивно визначається рейтинг кожного атестуючого.

Підсумкове засідання атестаційної комісії проводиться у формі круглого стола: з однієї сторони члени атестаційної комісії, з другої – педагоги,які атестуються. Педпрацівниками, що атестуються, організовується методична виставка наочних посібників, роздаткового, дидактичного матеріалу та іншого навчально-методичного матеріалу, які сприяють удосконаленню і оптимізації навчально-виховного процесу в училищі,педагоги презентують про власні методичні авторські напрацювання та педагогічні здобутки за міжатестаційний період. Кожен атестуючий педагог готує своє атестаційне порт фоліо.яке відображає рейтинг педагогічної діяльності та основних фахових досягнень  за міжатестаційний період.


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Архіви

Категорії